William Sachtleben and another man (Thomas Allen?) on the outskirts of Beypazari next to a bridge, Turkey, 1891