William Sachtleben, Thomas Allen, Basilios Kapsambelis and 2 Greek men in front of the Parthenon, Athens, 1891