James Waldron Gillespie residence, fountain under pergola, Montecito, 1932