Ms. 12 Sayefa Śellāsé, Dersāna Mikā᾽él, Amestu A'emāda Mesṭir