Als er niemand meer is die voor haar zorgt, zorgen wij voor haar [inscribed]