Marrja e flamurit të Bashkimit Profesional të Shqipërisë dhe Ministrisë Arsim Kulturës