Ռեսպուբլիկայի արդյունաբերության փարոսը / Իսկուհի Պետրոսի Քոռմուսոյան (Երևանի Շահումյանի շրջանի Վ. Ի. Լենինի անվան մետաքսի կոմբինատի ջուլհակուհի)