Ceremonia e Dorezimit te flamurit, Kolektivi 35 vjetorit të themelimit te partisë