Welcome to Digital Collections (Beta)! This site is growing each week as we migrate content from our Legacy Site. Close

Pas-kaarte van de zuyd-west-kust van Africa; van Cabo Negro tot beoosten Cabo de Bona Esperanca. Niiwlyks besgreven en uyt-gegeven by Jodocus Hondius, etc.