Corpus Juris Canonici (1582) UCLA Digital Library Program


Margarita Decretalium

Index to the decretals of the Liber Extra

Margarita Decretalium Libellus admodum singularis omnes flosculos in ipsarum Decretalium textibus reconditos secundum alphabeti ordinem explicans

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
The Entire Margarita Decretalium
Head Word Full Phrase 1582 edition
VACANS Vacante sede capitulum non fungitur vice episcopi in collatione praebendarum, Ne sede vacante, Novit, 3.9.1 1088
Non vacans beneficium nulli detur, nisi personis religiosis, De conces. praebend., Nulla ecclesiastica, 3.8.2 1069
Vacante imperio, ecclesia supplet vicem ejus, et potest ad eam appellari, De foro competen., Licet, 2.2.10 559
Vacantium ecclesiarum custodia pertinet ad archidiaconum, De offic. archidia., Ut archiaconus, 1.23.1 311
Vacare non debet ecclesia regularis vel cathedralis ultra tres menses, De electio., Non pro defectu, 1.6.41 177
Non vacans non debet promitti praebenda; etsi promissa alteri detur, valet non obstante appellatione, De conces. praeb., Relatum, 3.8.3 1070
Vacante sede nulla praescrptio currit, Ne sede vac., Illa, 3.9.2 1089
Vacante sede attestationes contra statum sedis receptae non valent, Ne sede vac., Constitutis, 3.9.3 1090
Vacante beneficio ultra tempus quo potestas devolvitur ad episcopum, debet Papa ipsum conferre, vel legatur de rigore juris, De conces. praeben., Nulla, 3.8.2 1069
Vacantem episcopatum non potest conferre archiepiscopus, sed beneficia minora, De conces. praeben., Dilectus filius, 3.8.12 1084
Vacante sede capitulum supplere potest vices episcopi in qibus non praejudicatur episcopo, De majorita. et obedien., His quae, 1.33.1; et Cum olim, 1.33.14 430
433
Vacante sede metropolitana capitulum potest suffraganeum confirmare, De majorita. et obedien., His quae, 1.33.1; et Cum olim, 1.33.14 430
433
VASALLUS Vasallus vasalli conveniendus est coram vasallo, et non coram domino principali, De foro comp., Ex transmissa, 2.2.6 544
Vasallus feudum sine consensu domini alienare non potest, De consti., Quae in ecclesiarum, 1.2.7 19
VELUM Velum de manu sacerdotis dari potest, Qui cleri. vel vo. contr. poss., Consuluit, 4.6.4 1474
VENATIO Venatio interdicitus in sacris ordinibus constitutis, et poena talium, De clerico vena., Episcopum, 5.24.1 1761
VENDITIO Venditio celebrata intelligitur si pretium recipitur, licet traditio rei differatur, De simo., In tantum, 5.3.36 1638
Vendendum nihil carius transeuntibus quam in mercato, De empt. et vendi., Ut mensurae, 3.17.2 1122
Vendita re minus dimidio pretio, in optione emptoris est venditionem rescindere, vel pretium supplere, De empt. et vend., Cum dilecti, 3.17.3 1123
Sed si sit citra dimidium justi pretii, aut restituatur, aut justum pretium suppleatur, De empt., Cum causa, 3.17.6 1126
Vendita res ecclesiae laico debet revocari, De rebus eccle. non alie., Ad nostram, 3.13.11 1114
Vendita re ecclesiae a laico talis non tenet, De rebus, Cum laicis, 3.13.12 1115
Venditor in tribus casibus non tenetur defendere rem emptori, De emp. et ven., Si venditori, 3.17.7 1127
Vendi vel venales exponi non debent reliquiae sanctorum, De reliquiis, Audivimus, 3.45.1 1394
VERBA Verba secundum intentionem proferentis sunt intelligenda, De appel., Secundo requiris, 2.28.41 932
Verba accipienda sunt cum effectu, De cler. non resid., Relatum, 3.4.4 1016
VICARIUS Vicarii officium patet, De offi. vica., Ad audientiam, 1.28.1 324
Vicarius a pastore succedente non removeatur, De offi. vica., Ad haec si persona, 1.28.3 324
Vicarius non potest ponere per se alium vicarium, De offi., vica., Clericos, 1.28.4 325
Vicarii tenentur residere et esse sacerdotes, De offi. vica., Ex parte, 1.28.6 326
Vicarius Papae non habet potestatem extra urbem, De offi. Vica., Sua, 1.28.5 325
Vicarius Papae obediat vel privetur beneficio, De exces. prael., Illud, 5.31.6 1783
Vicarius episcopi quam potestatem habet, De procur., Petitio, 1.38.9 467
Vicarius recipiens curam animarum in aliqua ecclesia vicariae renuntiasse videtur, De officio vicarii, Ad audientiam, 1.28.1 323
Vicarium non removeat sudccessor, nec ipsius reditus potest diminuere qui scitu episcopi est perpetuatus, De officio vicarii, Ad haec, 1.28.3 324
Vicarius Papae non plus juris habeat quam sibi committitur, De off. vic., Sua nobis, 1.28.5 325
Vicarius praelati excommunicati non est propter hoc excommunicatus, De senten. excommu., Inter, 5.39.31 1900
Vicarias plures nullus habeat, De offi. vica., Provideas, 1.28.2 324
VIDUAE Viduas tenetur ecclesia dfendere, De foro comp., Ex parte, 2.2.15 553
VINCULA Vincula paria ubi sunt, primum tenet, non secundum, De spons., Sicut, 4.1.22 1435
Vinculum fortius rumpit minus, De sponsa., Veniens no. 1, 4.1.13 1428
VIOLENTIA Violentia in omni aetate excusat in causa matrimoniali, De his quae vi, met., Perlatum, 1.40.1 477
Violentiam coercere est legi subsidium ferre, De exces. praela., Sicut, 5.31.8 1784
Violentiam clerico illatam prohibere valens et nolens, excommunicatus est, De senten. excom., Quantae, 5.39.47 1918
Violentia quae excusat promittentem, De iis quae vi metusve., Ad audientiam, 1.40.4 481
VIR Viri verbo standum est dicentis se cognovisse uxorem, et illa negante, De desponsa. impub., Continebatur, 4.2.6 1449
VIS Vim vi repellere licet, cum moderamine tamen, De homici., Significasti, 5.12.16; De sent. excom., Si vero, 5.39.3; De rest. spol., Olim, 2.13.12 631
1707
1877
VISITATIO Visitare non debent episcopi Praedicatores et Minores, Nimis iniqua, 5.31.16 1793
Visitare potest archiepiscopus ordinario jure provinciam suam, et procurationes recipere, De censi., Romana, Sext 3.20.1 Sext
In dioecesi suffraganeorum suorum licet archiepiscopo capellas cathedralium ecclesiarum religiosorum et populorum visitare: procurationes tamen quando per alium visitat tantum debeat recipere, nec per se nec per alium debet praeter victum pecuniam accipere, De censi., Romana, Sext 3.20.1 Sext
VITIATUS Vitiatus enormiter non potest promoveri ad ordinem, et si non valet fieri presbyter, non potest eligi in praelatum nec in episcopum si deformiter est vitiatus, De corpo. vit., De presbytero, 1.20.1; et Exposuisti, 1.20.6; et Cum de tua, 1.20.2 299
299
301
VOLUNTAS Voluntas ultima testatoris tenenda, De testa., Tua nobis, 3.26.17 1186
Voluntatem defuncti non implens, successione ejus privatur, De vo., Licet, 3.34.6 1281
Per voluntatem cum opere subsecuto illicitus contractus clerici inducit bigamiam, De bigam., A nobis, 3.21.7 308
VOTUM Votum non infringitur cum in melius mutatur, Dejurejur., Pervenit no. 2, 2.21.5 761
Vovens ex timore non obligatur, Qui cleri. vel vov., Veniens, 4.6.5 1475
In voto tria attendenda, De voto, Magnae devotionis, 3.34.7 1282
In voto peregrinationis redimendo attendenda est persona et locus, De voto, Quod super his, 3.34.8 1284
Votum temporale obligat quandoque pro parte, quandoque impeditur perpetuo, De voto, Quod super his, 3.34.8 1284
Votum dementis non obligat, De regul., Sicut tenor, 3.31.15 1246
Votum peregrinationis episcopi exequi non possunt sine licentia Papae, De voto, Magnae, 3.34.7 1282
Votum commune non solemnizatur quando nec locus nec vestis mutatur, nec professio sequitur, Qui cler. vel vo., Veniens, 4.6.5 1475
Votum castitatis uxor non potest facere viro contradicente, De conver. conjug., Carissimus, 3.32.11 1264
In voto peregrinationis dispensare potest episcopus praeter votum transmarinum, De vo., De peregrinationis, 3.34.1; et Non est, 3.34.5 1278
1280
Votum in pueritia minus obligat, De vo., Venientis, 3.34.2 1278
Vovens temporale absolvitur per spirituale, De vo., Scripturae, 3.34.4 1280
Votum neque capitulum sine consensu episcopi, nec episcopus facere sine consensu capituli potest, De vo., Magnae devotionis, 3.34.7 1282
Votum religionis emittens, et tempus statutu non observans, transgressor est, nec potest episcopus fieri, De vo., Per tuas, 3.34.10 1288
Votum simplex matrimonium contrahendum impedit, sed non dirimit contractum, Qui cleri. vel vo., Meminimus, 4.6.3 1473
Votum transmarinum potest emittere vir uxore invita, De vo., Ex multa, 3.34.9 1286
Votum defuncti superstes potest implere, De vo. et vo. redempt., Licet, 3.34.6 1281
Vovens ire ad terram sanctam potest expendere vicesimam partem beneficii sui terrae sanctae, De vo. et vo. redempt., Postulastis, 3.34.11 1289
Votum publicum judicatur solemne, De conver. conjug., Uxoratus, 3.32.8 1262
Votum religionis emittens compellendus est perficere, De regul., Porrectum, 3.31.13 1245
In voto simplici praevalet juramentum praecedens in contractu matrimonii, De voto et voti redemptione,De peregrinationis, 3.34.1 1278
In voti praejudicium non statur juramento, De reg., Vidua. 3.31.4 1239
Votum peregrinationis potest exequi per alium, De reg., Licet, 3.31.18 1249
Voti reus non habetur aegrotus srangens jejunium, De reg. jur., Quod non est, 5.41.4 1963
Votum religionis non tenet invita uxore, nisi post mortem consentiat, De conver. conjug., Quidam intravit, 3.32.3 1258
Votum conjugatorum religionem intrantium debet fieri coram episcopo, alias non tenet, De conver. conjug., Praeterea, 3.32.1 1257
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z