Corpus Juris Canonici (1582) UCLA Digital Library Program


Margarita Decretalium

Index to the decretals of the Liber Extra

Margarita Decretalium Libellus admodum singularis omnes flosculos in ipsarum Decretalium textibus reconditos secundum alphabeti ordinem explicans

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
The Entire Margarita Decretalium
Head Word Full Phrase 1582 edition
UNCTIO Unctionem extremam solus sacerdos debet conferre, De verb. signifi., Quaesivit, 5.40.14 1938
De unctione sacra et ejus speciebus et ejus effectu, De sacra unctione, Cum venisset, 1.15.1 276
UNIO Uniri potest unum monasterium alteri, De relig. dom., Quia monasterium, 3.36.2 1303
USUCAPIO Usucapi tunc potest pro dote quando res est aestimata, De testam., Raynutius, 3.26.16 1181
USUFRUCTUS Usufructus est jus utendi et fruendi rebus alienis salva rerum substantia, De pigno., Cum constet, 3.21.8 1147
Usufructuarius tenetur dare cautionem de rebus immobilibus, quae usu non consumuntur, De pigno., Cum constet, 3.21.8 1147
Usufructuarius ad arbitrium boni viri debet dare cautionem, unam de rebus fruendis, aliam de rebus restituendis termino finito, De pigno., Cum constet, 3.21.8 1147
USURA Usurarii ad usuras restituendas debent compelli, De usur., Cum tu, 5.19.5; et quibus restituenda, De usur., Tua nos, 5.19.9 1735
1738
Usurarius contractus quando aestimatur ratione dubietatis, De usur., In civitate, 5.19.6; et Conquestus, 5.19.8 1736
1737
Usurarius est qui carius vendit prorogato termino solutionis, De usur., In civitate, 5.19.6; et Consuluit, 5.19.9 1736
1738
Usurario appellanti deferendum non est, De usur., Quam perniciosum, 5.19.11 1739
Usura restituatur licet debitor creditori juraverit quod non repeteret, De jurejur., Ad Nostram, 2.24.20 812
Et si juraverit ante, solvet: et postea repetet, De usur., Tuas dudum, 5.19.13 1740
Usura non est si deducuntur expensae, De usur., Quoniam, 5.19.11 1733
Contra usuras constitutio facta ad praeterita trahitur, et ultra sortem nihil plus peti potest, De usur., Cum tu, 5.19.5; et Naviganti, 5.19.19 1735
1744
Usuram non committit ecclesia fructus feudi non computando in sortem, nec etiam in pignore dotis, De usur., Conquestus, 5.19.8 1737
Usurariorum poena, De usur., Quia in omnibus, 5.19.3 1733
Tamen non tenentur quos ad restituendum paupertas excusat, De usur., Cum tu, 5.19.5 1735
In usurae crimine non potest dispensari, De usur., Super eo, 5.19.4 1734
Usuras repetens non auditur nisi prius restituat receptas, De usur., Quia frustr, 5.19.14; et Michael, 5.19.17 1741
1743
Contra usurarium potest haeres sicut dominus agere, De pig., Illo vos, 3.21.4 1142
Usurarius est plus repetens quam qui periculo suo pecuniam mutuavit, De usur., Naviganti, 5.19.19 1744
Usura non est beneficium ecclesiasticum pecunia redimere, De usur., Plures, 5.19.1 1732
Usura est impignoratarum rerum fructus in sortem non computare, De usur., Quoniam, 5.19.2 1733
Usura videtur cum quis possessionem in pignus tenet, si plus recipit quam sortem deductis expensis, De usur., Quoniam non solum, 5.19.2 1733
Usuras restituere compellantur Judaei, De usur., Quanto amplius, 5.19.18 1743
Contra usurarium potest procedi deficiente accusatore ex sola fama, De usur., Cum in dioecesi, 5.19.15 1741
Usuram committens ut in ludo sit unum pro tribus, repellitur a promotione, De exces. prael., Inter dilectos, 5.31.11 1788
Usurariis publicis nullus domos locet: et contrafacientium poena, De usur., Usurarum, Sext 5.5.1 Sext
Usurarius publicus quomodocunque paeniteat, non debet sepeliri si juxta posse praesentibus non restituat usuras nominatim, et pro absentibus aliqui fide digni de parochia ordinario vel ejus vicario vel plebano sic obligentur, ut illis actio acquiratur super restitutione facienda, De usur., Quamquam, Sext 5.5.2 Sext
Et quicumque sive religiosi sive alii tales manifestos usurarios sepeliunt contra praedicta, teneantur pro restitutione respondere, nec debent testamentis eorum interesse: nec ad confessionem debent recipere, nec absolvere nisi satisfaciant juxta posse, vel satisfactionem praestent canonicam juxta posse modo supradicto, De usur., Quamquam, Sext 5.5.2 Sext
USURPATIO Usurpans ordinis officium ad quem non est promotus, illo ordine propter temeritatem perpetuo privetur, De cleri. non ordi. mini.,Si quis, 5.28.1; Ex litteris, 5.28.2 1775
1775
Usurpatio ecclesiasticae jurisdictionis a laicis reprobatur, De reb. eccle. non alie., Cum laicis, 3.13.12 1115
UXOR Uxor sine consensu viri non intret religionem, De conver. conjug., Placeat, 3.32.12 1265
Uxor religionem intrans credens virum mortuum debet ei si redit restitui, neque si moritur post compellitur intrare, sed non potest exigere debitum, De conver. conjug., Placet, 3.32.12 1265
Uxorem repulsam propter suspicionem sine judicio ecclesiae non tenetur vir recipere, si postea commisit adulterium: si autem uterque commisit, ipsam recipiet, De divor., Significasti, 4.19.4 1554
Uxori vir restitui debet si ingressus religionem illa non continet, De conver. conjuga., Praeterea, 3.32.1 1257
Uxor non dimittatur sine judicio ecclesiae, De despon. impub., Duo, 4.2.12 1454
Uxor viro non restituatur ante sententiam diffinitivam si timeatur de odio capitali, De restitu. spol., Ex transmissa, 2.13.8 627
Uxores duas simul habens de facto, bigamus est et infamis, De bigam., Debitum, 1.21.5 306
Uxoratus beneficio et officio privetur in minoribus ordinibus constitutus, De cler. conjug., Quod a te, 3.3.3 1009
Uxor non debet privari dote propter maleficium viri, De viri. de pig., Ex litteris, 3.21.5 1144
Uxore sene et castitatem vovente potest vir de licentia ejus ordinem intrare illa remanente in saeculo, De conver. conjug., Cum sis, 3.32.4; et De cler. conjug., Sane, 3.3.4 1010
1259
Uxore defuncta non ordinetur vir nisi unius uxoris et virginis, De biga., Debitum, 1.21.5 306
Uxor restituenda est viro si exit religionem, De conver. conjug., Accedens, 3.32.17 1270
Uxorem causa fornicationis tantum dimittens, aut contineat, aut uxori reconcilietur, De divor., Ex litteris, 4.19.5 1554
Uxore vivente cum alia contrahens et cohabitans, post mortem separetur ab ea, et decaetero sine spe conjugi maneat, De eo qui duxit in matri quam pol., Cum haberet, 4.7.5 1481
Uxorem repudians infidelem, si convertitur, non ducat aliam illa vivente, De divor., Gaudemus, 4.19.8 1558
Uxores plures semper fuit illicitum habere nisi sanctis, etc., De divor., Gaudemus, 4.19.8 1558
Uxor ante viri reditum non potest nubere alteri, nisi constet de morte viri, De sponsa., In praesentia, 4.1.19; et De secundis nuptiis, Dominus, 4.21.2 1433
1570
Uxorem propter haeresim relinquens sine judicio ecclesiae illam restitutionem petentem cogitur ab ecclesia recipere, De divor., Quanto, 4.19.7; et De illa, 4.19.6 1556
Uxor judicio ecclesiae separata potest intrare religionem, De conver. conjug., Mulier, 3.32.21 1274
Uxor a viro suscepta recedens non restituitur nisi praestita cautione de impunitate, De resti spol., Litteras, 2.13.13 634
Uxor vivente viro potest testari, De testa., Indicante, 3.26.4 1171
Uxor machinata in mortem viri, ei postea nubere non potest, De divor., Si qua, 4.19.1 1552
Uxori adulterae vir ingressus religionem non est restituendus ipsum repetenti, De conver. conjug., Veniens, 3.32.16 1269
Uxoratus non gaudet privilegiis clericorum vel tonsuratus, nec debet habere beneficium ecclesiasticum, De cler. conjug., Joannes, 3.3.7; et Cum decorem, 3.3.8 1012
1013
Uxore invita religionem intrans compellendus est ad eam redire: nec ipsa mortua potest ad religionem compelli, nec potest ab alia quam ducit petere debitum, stat tamen matrimonium contractum, De conver. conjug., Quidam, 3.32.3 1258
Uxore habitum religionis assumente potest vir in episcopum consecrari, De conver. conjug., Sane, 3.32.6 1260
Uxoris votum non tenet, nisi vir similiter voveat, De conver. conjug., Sane 1260
Sed vir uxore consentiente votum religionis emittens obligatur, De conver. conjug., Ex parte no. 2, 3.32.14; et Carissimus, 3.32.11 1264
1267
Uxoratus acolythus tonsuram non tenetur portare, et beneficium amittat, De cler. conjug., Joannes, 3.3.7; et Si qui clericorum, 3.3.1 1008
1012
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z