Corpus Juris Canonici (1582) UCLA Digital Library Program


Margarita Decretalium

Index to the decretals of the Liber Extra

Margarita Decretalium Libellus admodum singularis omnes flosculos in ipsarum Decretalium textibus reconditos secundum alphabeti ordinem explicans

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
The Entire Margarita Decretalium
Head Word Full Phrase 1582 edition
LABOR Labor peregrinationis ex causa recompensandus est, De vo., Magnae fidei, 3.34.7 1282
Laborans simili impedimento non potest illud alteri opponere, De exce., Cum ecclesiasticae, 2.25.3 836
LAICUS Laici non debet assumi loco canonicorum De institut., In ecclesia vestra, 3.7.2 1063
Laici in casu potestatem habent super clericos auctoritate ecclesiae, De fal., Ad falsariorum, 5.20.7; et De jud., Cum non ab homine, 2.1.10 1751
529
Laicus potest se subjicere alterius jurisdictioni, clericus non, De fo. comp., Significasti, 2.2.18 557
Laici non debent disponere de rebus ecclesiae; laicorum contrarium facientium poena, De deci., Quamvis, 3.30.17 1221
Laici de causa patronatus non habent judicare, De jud., Quanto, 2.1.3 522
Laicus potest clericum et episcopum denuntiare et accusare, De praesump., Cum in juventute, 2.23.15 794
Laicorum consilium in causis ecclesiasticis non debet requiri, De consue., Ad nostram, 1.4.3 86
Laici ecclesias dare nequeunt sine consensu episcopi, De jurepa., Quod autem, 3.38.5 1318
Laicus recipiens aliquid [debitum ecclesiae], crimen sacrilegii incurrit, De verbo. sig., Causa, 5.40.13 1937
Laicus ad firmam ecclesiam habere non debet, Ne cle. vel mo., Secundum instituta, 3.50.6 1413
Laici non possunt compellere clericos ut coram se litigent, De jurepa., Relatum, 3.38.21 1328
Laicorum statuta contra libertatem ecclesiae sine consensu ecclesiae non tenent, De constit., Quae in ecclesiarum, 1.2.7 19
Etiam bona statuta laicorum non tenent sine consensu ecclesiae, De constit., Ecclesia sanctae Mariae, 1.2.10 25
Laicus non conferat annexum spirituali, et poena recipientis, De reb. eccle. non alie., Qui res, 3.13.2 1108
Laicus non disponat de bonis clerici defuncti auctoritate propria, De suc. ab intest., Sed hoc, 3.27.1 1195
Laicus in quibus casibus teneatur respondere in judicio ecclesiastico, De verb. sig., Novimus, 5.40.27 1953
Laicus non debet testimonium ferre contra clericum: potest tamen accusare, De test., De caetero, 2.20.14 711
LEGATUS Legatus ad plures provincias, in una existens de alia potest judicare, De off. le., Novit, 1.30.7 393
Legatus non a latere Papae missus non potest absolvere excommunicatos in sua vel alia provincia nisi de licentia speciali sibi a Papa collata, De off. le., Excommunicatis, 1.30.9 394
Legati constitutio in sua provincia durat perpetuo, De off. le., Nemini dubium, 1.30.10 395
Post legati recessum non durat commissio causarum, nisi citatio sit facta eo in provincia existente, De off. le., Nemini dubium, 1.30.10 395
Legatus potest conferre ecclesias vacantes, De off. le., Dilectus filius, 1.30.6 392
Legauts potest interpretari mandatum Papae, De postu. prael., Ad haec, 1.5.1 97
Legatus unus potest statuta alterius confirmare, De loca., Ex rescripto, 3.18.1 1127
Legato speciali praesente cessent legatio generalis, De off. leg., Volentes, 1.30.8 394
Legatus generalis non potest impedire delegationem specialem nisi habito speciali mandato; potest tamen processum ejus confirmare vel exequi, De off. leg., Studuisti, 1.30.2 388
Legatus potest absolvere excommunicatos sine speciali mandato, De off. leg., Quod translationem, 1.30.4 390
Legatus dispensare potest in causa matrimoniali, De cons. et affi., Quod dilectio, 4.14.3 1509
Legatus duos episcopatus dividere vel unire, aut unum alteri praeponere non potest, De off. leg., Quod translationem, 1.30.4 390
Legatus non potest jurisdictionem extendere ultra sibi concessum, De ele., Venerabilem, 1.6.34 165
Legatus potest dare ecclesias et prebendas invito patrono, De off. leg., Dilectus filius, 1.30.6 392
Legatus generalis potest cognoscere per simplicem querelam de causis suffraganei, De off. leg., Cum non ignoretis, 1.30.1 388
Legatus in sua provincia est archiepiscopus Cantuariensis, De off. leg., Cum non ignoretis, 1.30.1 388
Legatus generalis non potest sententiam secundum formam mandati a judice delegato latam revocare, De off. leg., Studuisti, 1.30.2; et Nisi specialis, 1.30.3 388
390
Legatus non debet se intromittere de causa ad Papam transmissa, De off. leg., Licet, 1.30.5 391
Legato Papae tenentur omnes succurrere, nec valet super hoc prescriptio, nisi habeant privilegium speciale, De praescrip., Accedentes, 2.26.11 860
LEGES Legis auxilium frustra invocat qui committit in legem, De elect., Bonae memorie, no. 1, 1.6.23; et sunt inferius signati: 138
Clericus post trinam admonitionem arma deferens [frustra implorat legis auxilium, quia committit in legem], De sen. excom., In audientia, 5.39.25 1892
Clericus non in tonsura nec vestitu clericaliter vivens, [frustra implorat legis auxilium, quia committit in legem], De sen. excom., Contingit no. 2, 5.39.45 1917
Usurarius usuras non restituens [non auditur, quia frustra legis auxilium invocat, qui committit in legem], De usur., Qui frustra, 5.19.14 1741
Immunitatem ecclesiae non servans, [frustra implorat legis auxilium, quia committit in legem], De immuni. eccl., Immunitatem, 3.49.10 1408
Appellationi non deferens, [frustra implorat legis auxilium, quia committit in legem], De ele., Bonae memoriae no. 1, 1.30.8 138
Lex sive constitutio non ligat nisi cum venerit ad notitiam, vel pervenire potuit, Inno. IV in Novellis
Secundum leges omnes clerici judicandi sunt a judice ecclesiastico, De jud., Clerici, 1.2.8 527
Leges civiles audientes praelati, et curam animarum habentes sunt excommunicati, et sacerdotes, Ne cle. vel mo., Super specula, 3.50.10 1416
Monachi leges civiles audientes, et physicam audientes, sunt excommunicati, Ne cle. vel mo., Super specula, 3.50.10 1416
Legibus Imperatorum Galli non utuntur, nec Parisiis leguntur ut studium theologiae amplietur, De privil., Super specula, 5.33.28 1831
LEGITIMUS Legitimus quoad spiritualia est etiam quoad temporalia, et non econverso, Qui fil. sint leg., Per venerabilem, 4.17.1 1540
Legitimari non potest per matrimonium sequens in adulterio natus, Qui fil. sint leg., Lator praesentium, 4.17.15 1533
Illegitimi reputantur nati ex his qui in gradu prohibito, etiam ignoranter, clandestine contrahunt, De cland. desp., Cum inhibitio, 4.3.3 1460
Legitimus censetur natus de legitime junctis, licet parentes postea ex causa separentur, Qui fi. sint leg., Cum inter, 4.17.2; et Perlatum, 4.17.8 1530
1536
Legitimare potest Papa illegitimos, Qui fi. sint leg., Per venerabilem, 4.17.13 1540
Legitimus reputatur natus de superinducta uxore inscia de prima vivente, Qui fi. sint leg., Ex tenore, 4.17.14 1545
Legitimi reputantur filii infidelium conversi ad fidem, Qui fi. sint leg., Gaudemus, 4.17.15 1546
Legitimus reputatur natus de matrimonio venientibus parentibus non impetito, Qui fi. sint leg., Pervenit, 4.17.11 1538
LEPRA Lepra conjugatos non separat, De conjug. lepros., Quoniam, 4.8.2 1486
Lepra non obstante sanus debitum reddat, De conjug. lepros., Quoniam, 4.8.2 1486
Leprosi seorsum habitent, De conjug. lepros., Quoniam, 4.8.2 1486
Lepra superveniente sponsalia contrahentes non coguntur consummare matrimonium, De conjug. lepros., Litteras, 4.8.3; et De jurejur., Quemadmodum, 2.24.25 1487
817
Leprosus contrahere potest, De conjug. lep., Quoniam nemini, 4.8.2 1486
Leprosus missam non celebret, De cler. aegro., Tua nos, 3.6.4 1061
Leproso clerico dandus est adjutor, De cler. aegro., Tua nos, 3.6.4 1061
LIBELLUS Libellus in causis confici debet, De libel. obl., Ignarus, 3.2.1 560
Libellus ad respondendum canonice conficitur, De libel. obl., Ignarus, 3.2.1 560
In libello conventionali causa debet exprimi, De libel. obl., Dilecti filii, 3.2.3 562
In libello debet actor specificare quid petit, De libel. obl., Significantibus, 3.2.2 561
Libello inepto confecto vel concepto reus ab instantia judicii absolvitur, sed non a causa, De judi., Examinata, 2.1.15 534
LIBERTAS Libertas monasterii praescribi potest, De priv., Ex ore sedentis, 5.33.17 1820
Libertati vel privilegio Papali non potest quis renuntiare sine culpa, De arb., Cum tempore, 1.43.5 509
Liber judicandus est in libertate stans per decem annos, De conjug. servorum., Licet, 4.9.4 1489
Libera si scienter contrahat cum servo, tenet matrimonium, De praesumpt., Illud, 2.23.11 789
Ex libera natus vel liberta non potest redigi in servitutem, De nat. ex lib. ven., Indecens, 4.10.1 1491
Libertinus iterum potest redigi in servitutem propter ingratitudinem, De ser. non ord., De famulis, 1.18.3 294
Pro libertatis favore ubique sententiandum, De conjug., ser., Licet, 4.9.3; et De senten. et re jud., Duobus, 2.27.26 1489
904
Liberae matris filius sequitur conditionem matris, De ser. non ord., Dilectus filius, 1.18.8 297
LICENTIA Licentia docendi sine alicujus exactione debet concedi, De magistris, Quoniam, 5.5.1 1649
LIMITES Limites dioecesum praescribi non possunt, De paroch., Super eo, 3.29.4 1211
LIS PENDENS Lite pendente non debet quis privari jure suo, Ut lite pend., A memoria, 2.1.6.1 670
Lis cum committitur ad terminum certum decidenda, terminus incipit cum judices litteras accipiunt, De appel., Super eo, 2.28.12 913
Lite pendente possessiones non alienentur, Ut lite pend., Ecclesia, 2.16.3 671
Lite pendente privilegium impetratum non valet, nisi de hoc fecerit mentionem, Ut lite pend., Dilectus, 2.16.5 673
LITIS CONTESTATIO Litis contestatio perpetuat jurisdictionem, De offi. deleg., Relatum, 1.29.19 341
Lite non contestata non recipiantur testes, nisi in causa matrimoniali, Ut lite non contest., Quoniam, 2.6.5 574
Ante litis contestationem potest actor in possessionem mitti, sed non debet sententia diffinitiva proferri, Ut lite non contest., Tuae, 2.6.3; et De simo., Querelam, 5.3.15 572
1613
Litis contestatio qualiter sit, De litis contestat., Ad hoc, 2.6.1 565
LITTERAE Litterae Papales ab ipso tantum vel ab eo cui committitur officium recipiantur, De crim. fal., Dura, 5.20.4 1747
Litterarum rasura reddit totum suspectum, De privileg., Cum olim no. 2, 5.33.14 1815
Litterae impetratae ad diversos judices pro eodem negotio, non valent, De rescript., Ex tenore, 1.3.16; et De rescript., Dispendia, Sext 1.3.3 47
Sext
De litteris ad alios judices impetratis si dubitatur, simul utrique cogoscant, De rescript., Pastoralis, 1.3.13 44
Litteras prius obtinens et impetrans super aliquo beneficio obtinet, De rescript., Capitulum sanctae crucis, 1.3.30 68
Per litteras Papae possessionem adeptus non potest alias impetrare super beneficio, nisi mentio fiat de primis in secundis litteris, De rescript., Ad audientiam no. 2, 1.3.31 70
Litteras ab alio quam a Papa vel ejus vicario recipiens punitur, De cri. fal., Dura, 5.20.4 1747
In litteris super facto impetratis debet series facti contineri, De cohab. cleri., Super eo, 3.2.5 1004
Literas falso confingens suspendendus est ab officio et beneficio, De testi., Tam litteris, 2.20.33 728
Litterae non valent quae tacita veritate impetrantur, De testi., Super eo no. 1, 2.20.13; et Ut lite non contesta., Accedens no. 1, 2.6.2 710
570
Litterarum data est attendenda, De rescrip., Eam te, 1.3.7; Capitulum, 1.3.30; et Constitutus, 1.3.19; et De praeb., Eum cui, Sext 3.4.7 36
68
51
Sext
Per litteras suas Papa non intendit aliquos gravare super plurium receptione, nisi exprimatur in litteris Papalibus obtentis, De rescri., Mandatum, 1.3.38 79
Per litteras contra episcopum et quosdam suae dioecesis impetratas nullus civium conveniri potest, De rescri., Significavit, 1.3.36 77
Litterae praeter assensum partium impetratae, non praejudicant primis communi consensu impetratis, De rescri., Ex parte no. 3, 1.3.33 72
Litterae posteriores an priores revocent, De rescrip., Ex parte et De restit. spoliat., Audita, 2.13.4 624
Litterae secundae non tenentur, nisi fecerint mentionem de primis, cum utraeque sint speciales, et ad idem beneficium in casu speciali, De offic. deleg., Ex parte no. 1, 1.29.12 335
In litteris secundis debet fieri mentio de toto processu, De sent., Inter caeteras, 2.27.9 880
Per litteras surreptitias factum, irritum est, De rescrip., Postulasti, 1.3.27 63
Litteris judicis ordinarii standum est, De appel., Si duobus, 2.28.7 910
Litterae impetratae contra constitutionem de duabus dictis non valent nisi de hoc fecerint mentionem, De rescrip., Dilectus filius, 1.3.26 62
Litteris generalibus non citentur majores, Item impetrari non possunt litterae contra reum incertum, De rescrip., Sedes apostolica, 1.3.15 46
Litteris prioribus generalibus derogant posteriores, De rescrip., Pastoralis, 1.3.14; et Si autem, 1.3.9 43
38
In litteris prioribus si ponatur specialiter super quibus est lis mota, et in secundis generaliter, secundae non valent, De dolo et cont., Ex litteris, 2.14.2 648
Litteras secundas non mittit Papa scienter nisi faciant mentionem de primis, De rescrip., Plerumque, 1.3.23 58
Littera Papalis reprobanda est propter falsam grammaticam impositam, De rescrip., Ad audientiam no. 1, 1.3.11 39
Per litteras contra aliquem impetratas potest quilibet ejus successor conveniri, De judic., Quia V., 2.1.11 530
Litterae generales non valent ad citandos religiosos, nisi de eis fiat mentio, De rescrip., Cum ordinem, 1.3.6 35
Litterae commissionis semper valent, nisi revocentur, De sen., Inter caeteras, 2.27.9 880
Juxta litterarum formam judex procedat, nisi sint contra jus, De sen., Causam, 2.27.13 886
In litteris haec clausula, "si est ita," debet referri ad omnia contenta in littera, De rescrip., Olim, 1.3.25 61
Litterae commissariae tantum extenduntur ad eaque ibi continentur, De offi. jud. de leg., Cum olim no. 1, 1.29.32 369
Litterarum impetratarum jurisdictio si intra annum negligatur, vel ex malitia supprimatur, expirat, De rescrip., Plerumque, 1.3.23 58
Qui litteras judicis falsat, debet privari eo super quo litigat, De rescrip., Plerumque, 1.3.23 58
Litterae nimis generales non valent, De rescrip., Ad haec, 1.3.10 38
Litteris generalibus non citetur nimia multitudo, nec super majoribus negotiis, De rescrip., Sedes apostolica, 1.3.15 46
Litterae revocato procuratore non valent ab eo impetratae, De rescrip., Ex parte no. 3, 1.3.33 72
Litteras impetrans super beneficio tacito quod aliud habebat, non audiatur, De rescrip., Si proponente, 1.3.42 82
Litterae falsae Papales quomodo cognoscantur, quomodo examinentur, De cri. fal., Licet, 5.20.5 1749
Litteris apostolicis diversis modis homines abutuntur, et poena, De rescrip., Nonnulli, 1.3.28 64
Litterae debent mentionem facere de dioecesi, De rescrip., Significante, 1.3.33 75
Litteris contra aliquem impetratis ipso defuncto ante citationem emissam, non potest ejus haeres conveniri, De rescrip., Significavit, 1.3.36 77
Litterae executoriae facientes mentionem de monitoriis quae non praecesserunt, non valent, De rescrip., Ex insinuatione, 1.3.37 78
Bigamus quis non est si plures habeat concubinas, De biga., Quia, 1.21.6 307
Litteras falsificantis poena, De cri. fal., Ad falsariorum, 5.20.7 1751
Per litteras episcopo directas super provisione, non potest abbas compelli ad providendum ex talibus, De rescript., Abbatem, 1.3.40 80
Litteris capitulo directis a Papa sede vacante de provisione, tenetur episcopus substitutus obedire, maxime si fuit de gremio, De rescript., Eam te, 1.3.7 36
Litterae impetrare ante terminum ab appellante praefixum non valent, De app., Ex insinuatione, 2.28.50 944
Litteris impetratis non utens quando est in culpa, De rescri., Si autem, 1.3.9; et Ex parte no. 3, 1.3.33 38
72
Litterae per surreptionem impetratae non valent, De rescri., Cum dilecta, 1.3.22 56
Litterarum forma certa de absolutione cruce signatorum, De fide instru., Quod super his, 2.22.7 776
Litterae impetrari non debent absque mandato dominorum, nisi, etc., et peona talium, De rescript., Nonnulli, 1.3.28 64
Litterae impetratae a laico contra clericum tacito quod sit laicus, non valent, De testib., Ex parte, 2.20.7 704
Litteris contrariis adversantibus sibi ad diversos impetratis, Papa consulatur antequam procedatur, De offi. judi. dele., Sane no. 1, 1.29.2 327
Litterae non sunt reprobandae propter rasuram in narratione, De fide instru., Ex litteris, 2.22.3 768
Litterae impetratae super beneficio suppresso nomine dignitatis, non valent, De rescri., Ad aures, 1.3.8 37
In litteris Papae qualiter accipietur, quod si omnes interesse non potueritis, De rescri., Scisciatus est, 1.3.13 42
LOCATIO Locari possunt decimae, et sub qua forma, De loca., Vestra nobis, 3.18.2 1129
De locatione domorum in universitate, De loca. et condu., Ex rescripto, 3.18.1 1128
Per locationem solam non probatur rei proprietas, De fide instr., Inter dilectos, 2.22.6 770
In locatione debent computari expensae locantis, et qualiter, De loca. et condu., Propter sterilitatem, 3.18.3 1130
Locari non debet domus in praejudicium inhabitantium, De loca. et condu., Ex rescripto, 3.18.1 1127
Locari non debent officia seu dignitates sub annuo censu, et poena talium, Ne praela. vic. suas., Quoniam in quibusdam, 5.4.2 1647
LOCUS Locus securus partibus est assignandas, De fide instr., Accepimus, 2.22.4 768
In locis sanctis judicium sanguinis non debet tractari, nec placita fieri, De immu. eccle., Cum ecclesia, 3.49.5; et Ut in domibus, 3.49.1 1404
1402
Locorum consuetudo rationabilis debet observari in portione sepulturae danda, De sepul., Certificari, 3.28.9 1204
In loco minus religioso non potest eligi sepultura, De sepul., In nostra, 3.28.10 1205
LUCRUM Lucri causa temporalis clerici vel monachi non debent negotiari, Ne cler. vel monac., Multa, 1.50.1 1409
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z