Corpus Juris Canonici (1582) UCLA Digital Library Program


Materiae Singulares
Index to the Ordinary Gloss to Liber Extra
Prepared by Henry Ansgar Kelly, with the assistance of Sherrylyn Branchaw, Thomas O'Donnell, and Jennifer A. T. Smith.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
The Entire Materiae Singulares
Head Word Full Phrase Standard Citation 1582 edition, Column and Line Number
LAICUS Laici de rebus ecclesiae nihil possunt disponere 1.2.10 v. etiam religiosis 25.70
Laicus in ecclesia collegiata eligere non potest 1.6.56 v. per laicos 205.10
Laici spirituales [viz., res = spiritualia] sine periculo animae non possunt possidere 1.36.2 v. personam ecclesiasticum 446.20
Laicus in spiritualibus arbiter esse nequit 1.43.8 v. spiritualibus 512.50
Laicus patronus praesentando indignum, jus eligendi non perdit (nisi casibus in quibus eligens vel collator perderet) 3.38.29 v. robur obtinet 1336.00
Laici an possint quandoque clericos capere 3.50.2 v. ab ecclesia 1411.30
Laici quod nullam de rebus ecclesiasticis administrationem habere debeant 3.50.6 v. neque laici 1414.00
Laici an et quando clericos accusare et contra eos testimonium ferre possint 5.1.10 v. laicus 1576.70
LARGUS Largus quis dicatur ? (10 err)
LATINITAS Latinitas falsa vitiat rescriptum, sed non testimonium [recte, testamentum] 1.3.11 v. manifestum 40.10
LATRONES Latrones publici possunt a quolibet impune occidi (+16c: Hoc dictum Glossae, indistincte acceptum, falsum est] 3.49.6 v. nisi publicus latro 1406.10
LEGATUM Legatum si fiat administratori ecclesiae etiam proprio nomine expresso, quod canonicam episcopus consequeretur, quasi dicatur legatum ecclesiae 3.26.15 v. nec est (+16c) 1179.80
Legatum sub modo factum statim petitur, cautione de modo adimplendo praestita; secus in eo qui sub conditione debetur 3.26.18 v. hoc modo 1188.70
Legati definitio 3.26.2 v. legata 1169.70
Legatum rei alienae an valeat 3.26.5 v. filius noster 1171.70
LEGATUS Legatus an possit de causis exemptorum cognoscere 1.30.4 v. reservata 390.70 et 390.10
Legatus potest facere reservationes 3.38.28 v. quempiam praesentare 1334.60
Legatus potest facere constitutionem 5.40.31 v. legatus 1959.50
Legatus an et quando ecclesiam absque praesentatione conferre possit 1.30.6 v. in concessione (+16c) 392.70
Legatus de quibus cognoscere potest 1.30.1 v. legationis tamen obtentu 388.20
Legatus provinciam egressus ad quam destinatus erat, an et quando excommunicare, absolvere, et causas in illa provincia delegare possit 1.30.7 v. terminos 393.50
Legati statuta perpetuo durant 1.30.10 v. statuta 395.60
Legatorum de latere major potestas quam aliorum legatorum 1.17.17 v. non obstante 292.50
Legatus an possit confirmare sententiam delegati 1.30.2 v. confirmare valebit (+16c) 389.40
Legati sunt triplices 1.30.9 v. commissam 394.70
Legatus an possit conferre beneficium patronatus 1.30.6 v. in concessione; [1.30.9 v. commissam] 392.60 et 395.40
Legatorum de latere potestas in absolvendo 1.30.9 v. mittuntur 394.50
Legati de latere qui proprie dicuntur 1.30.9 v. commissam; ditto 395.10, 395.40
LEGES Legibus et non exemplis judicandum est 1.4.11 v. legitime sit praescripta 96.70
[In lege jurisdictionis et lege dioecesana consistit totum jus et potestas episcoporum 1.31.18 v. de lege jurisdictionis] 417.80
Lex jurisdictionis quid comprehendit 1.31.18 v. de lege jurisdictionis 417.80
Lex dioecesana quid comprehendit, et quae sunt leges dioecesanae 1.31.18 v. de lege jurisdictionis 418.10
Lex abrogata an possit allegari 2.1.13 v. quicunque (+16c) 532.70
Lex Properandum, Cod. 3.1.13 §1, an correcta sit per jus canonicum[C1] 2.1.20 v. non obstante 539.60
Legis auxilium frustra invocat, qui in illam peccat 2.28.23 v. non obstante appellatione 921.00
Legis auxilium perperam invocat qui in legem committit 3.8.8 v. posse 1079.60
Legibus judicatur, canonibus deficientibus 5.32.1 v. adjuvantur 1799.20
Leges neminem cogunt bene facere 5.33.2 v. coercere (+16c) 1803.70
Legi fit fraus de contractu ad contractum dupliciter 5.33.26 v. in fraudem 1830.80
LEGITIMA [Pro legitima filius debet de jure communi habere tertiam partem 3.26.16 Casus] 1181.20
[Legitima quarta pater non potest privari filium 3.26.16 Casus] 1181.60
[Legitima debita est jure naturae 3.31.4 v. et bona paterna] 1246.70
[Legitima est reservata filio 3.34.6 v. privandum] 1281.70
LEGITIMATIO [Legitimare potest Papa ad ambos actus, spirituales et temporales, ubi habet utramque jurisdictionsm 4.17.13 Casus] 1541,50
Legitimatus per principem, in spiritualibus legitimatus non est ? (1539 err)
LIBELLUS Libellus universalis an possit admitti 1.31.16 v. specificares 415.70
Libellus an sit de substantia judiciarii ordinis 2.3.1 v. libellum reclamationis 560.80
Libelli definitio 2.3.1 v. libellum reclamationis 560.60
Libellus an possit mutari 2.3.2 v. significantibus 562.40
Libellus est duplex 2.3.1 v. libellum reclamationis 560.60
Libellus generalis quandoque admittitur 2.13.15 v. et pertinentiis 641.40
Libellus generalis an sit admittendus 2.13.15 v. et pertinentiis 641.40
LIBERTAS Libertatis causa sub quo judice cognosci debeat 1.18.2 v. fugiens 294.20
Libertas res est spiritualis 1.18.6 v. eo tenore 296.60
Libertas est multum favorabilis 4.9.3 v. favore libertatis 1489.70
LINEA Linea quid Arbor affinitatis 1966+
LIQUERE Non videtur quod plene liqueat, nisi postquam renuntiatum fuerit et conclusum 2.20.36 v. liquere 734.70
LITIS CONTESTATIO Litis contestatio an fiat per confessionem adversarii 1.6.54 v. responsionem 199.60
Litis contestatio quid est 2.5.1 v. responsiones 566.30
Litis contestatio an debeat fieri super exceptione 1.29.21 v. ex confessione 346.40
Litis contestatio est exordium judicii 5.40.30 v. litis contestatio 1958.60
Litis contestatio qualiter fit 1.6.54 v. electo respondente 200.20
Litis contestatio debet fieri super exceptione 2.28.70 v. lite non contestata 979.00
Litis contestatio an fiat per responsionem conditionalem 2.25.6 v. responsionem 841.40
Litis contestatio super exceptione non requiritur, neque libelli oblatio, neque calumniae juramentum 1.29.21 v. ex confessione (16C) 346.60
Lite contestata an possit de crimine procedi contra absentem 2.14.8 v. probatum 661.00
Lite non contestata testes recipiuntur nedum ubi agitur de praelati electione, sed de destitutione 2.14.8 v. probatum 660.80
Lite non contestata, quod ad testium receptionem procedendum non sit; sed vide illius regulae fallentias 2.6.5 v. regulariter verum esse 575.00
Lite non contestata, favore libertatis testes recipiuntur, et fertur sententia 2.20.34 v. recepturae 731.70
LITTERAE Litterae ad beneficia sine mandato impetrari possunt 1.3.28 v. sine speciali mandato 67.00
Litterae an possint impetrari a possidente 1.3.14 v. speciales litterae 45.30
Litterae contra laicum a Papa impetratae an valeant 2.2.15 v. exceptionibus aliis 554.70
Litterae commendatitiae quae dicuntur 3.4.5 v. commendatitiis 1017.40
Litterae de simplici justitia, quod falsae non praesumantur 5.20.8 v. praesumi non debeat 1753.30
Litterae diversae sub eadem data et forma cum impeA. T. tur, et a diversis ad eosdem judices praesentantur, utrique supersedetur donec superior consulatur 1.29.2 in textu (headnote) 327.30
Litterae executoriae in quibus impeA. T. s falso dixit monitorias praecessisse non valent 1.3.37 v. de monitoriis 78.60
Litterae per excommunicatum impetratae an valeant 1.29.21 v. vinculo excommunicationis 345.70
Litterae procuratoriae et litterae de rato an differant 3.36.8 v. ratihabitione 1310.00
Litterae primae an evanescant, si in secundis litteris generalis mentio fiat 2.14.2 v. indiffinite 649.70
Litterae protectionis Papae an eximant aliquem a jurisdictione sui judicis 2.28.34 v. nostrae protectioni 928.20
Litterae qualiter probantur de mandato domini impetratae 1.3.33 v. sine speciali 74.30
Litterae signatae non dicuntur ubi nomen deest 2.22.6 v. deletae 773.60
Litterae quae revocatae sint qualiter cognoscendae 1.3.13 v. ambigitur 43.70
Litterae ad lites cum non valeant, sine mandato, quis hoc probabit 1.3.28 v. sine speciali mandato 66.50
Litterae triplices ex ordine curiae conceduntur 1.3.37 Casus 78.60
Litteris episcopi an et quando credatur tamquam publico instrumento 2.19.7 v. litteras judicis ordinarii 686.00
Litteris praelatorum an in praejudicium aliorum credatur 1.33.10 v. authenticas 430.20
LOCUS Locus si est reo suspectus, ubi et a quo eligetur judex 1.29.35 v. judicem eligat 376.10
Locus tutus est partibus assignandus 1.29.35 v. judicem eligat 376.40
Locorum distantia prodest quoad multa 1.41.5 v. locorum distantiam 496.50
LUDUS Ludo perditum an possit repeti 3.1.15 v. ad aleas (+16c) 999.60
Ludus et ludi inspectio prohibentur clericis 3.1.15 v. ad aleas 999.60
LUDERE Ludere pecuniam et sponsionem facere virtutis causa licere 5.13.1 v. ostentationem (16c) 1717.40
Ludere licet, convivii causa 5.31.11 v. voluptuosos 1789.50
LUXURIA Luxuria quando plus habeat quam castitas 1.21.6 v. bigami 308.50
Luxuria omnes fere maculat [= Sine vitio carnis pauci inveniuntur] 5.34.16 v. a nativitate] 1849.00
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
The Entire Materiae Singulares