Corpus Juris Canonici (1582) UCLA Digital Library Program


Margarita Decretalium

Index to the decretals of the Liber Extra

Margarita Decretalium Libellus admodum singularis omnes flosculos in ipsarum Decretalium textibus reconditos secundum alphabeti ordinem explicans

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
The Entire Margarita Decretalium
Head Word Full Phrase 1582 edition
JEJUNIUM Jejunandum est sabbato praecedenti, si in secundam feriam evenerint festa sanctorum habentia jejunium, De observa. jeju., Ex parte, 3.46.1 1396
Jejunium solvit vinum mane bibitum, De celeb. mis., Ex parte, 3.41.5 1366
Jejunandum quibus temporibus sit et diebus, De obser. jeju., consilium, 3.46.2 1396
Jejunium frangens aegrotus non peccat., De reg. jur., Quod non est, 5.41.4 1963
JUDAEI Judaei novas synagogas non faciant, sed veteres possunt resarcire, De Judaeis., Judaei no. 1, 5.6.3 1656
Judaei claudunt ostia et festras suas in die parasceves, De Judaeis., Quia super, 5.6.4 1656
Judaeo Christianus serviens excommunicetur, De Judaeis., Judaei no. 2, 5.6.5 1697
Judaeus conversus possessiones prius habitas non amittat, De Judaeis., Judaei no. 2, 5.6.5 1697
Judaei non sunt cogendi ad fidem, De Judaeis., Sicut Judaei, 5.6.9 1660
Judaeorum ritus et festivitates non impediantur, De Judaeis., Sicut Judaei, 5.6.9 1660
Judaeo nullus noceat sine auctoritate superioris, De Judaeis., Sicut Judaei, 5.6.9 1660
Judaei nutrices Christianas non habeant, etiam sub poena, De Judaeis., Etsi Judaeos, 5.6.13 1663
Judaei percutientis clericum poena, De Judaei., Postulasti, 5.6.14 1664
Judaei deferant habitum distinctum a Christianis, De Judaei., In nonnullis, 5.6.15 1665
Judaei in publicam non procedant in diebus lamentationum, De Judaei., In nonnullis, 5.6.15 1665
Judaei publicis officiis non praeferantur, De Judaei., Cum sit, 5.6.16 1666
Judaei servus ad fidem conversus liber efficitur, De Judaei., Nulli Judaeo, 5.6.19 1668
Judaei decimas solvant praediales, De usur., Quanto amplius, 5.19.18 1743
Judaei compelli possunt ad usuras restituendas, licet moderatas accipere possint, De usur., Post miserabilem, 5.19.12; et Quanto amplius, 5.19.18 1740
1743
Judaeus conversus potest petere filium Judaeum, De conver. infid., Ex litteris, 3.33.2 1276
Ad Judaeos coercendos potest compellere judex ecclesiasticus judicem secularem, De Judaeis., Ita quorundam, 5.6.6 1657
Judaeus conversus, ad ecclesiasticum beneficium promoveri potest, De rescrip., Eam te, 1.3.7 36
JUDEX Judex qualiter debeat se habere erga appellantem, De appellatio., Per tuas, 2.28.58 958
Judex sine suo conjudice non debet procedere, De rescrip., Scicitatus, 1.3.13 42
Judicis ecclesiastici est viduas defendere, De fo. comp., Ex parte, 2.2.15 553
Judicum processus ante litis contestationem et post appellationem non valet, De procur., In nostra praesentia, 3.38.4 461
Judicis officium est certificare reum super obscuro libello vel citatione, De libel. obla., Significantibus, 2.3.2 561
Judicum processus praetermisso ordine juris non tenet, De pur. cano., Cum dilectus filius, 5.34.11 1843
Judex non potest praefigere terminum redeundi appellanti, De appel., Ex insinuatione, 2.28.50 944
Judex non judicabit in tenebris, De off. jud. de. leg., Consuluit, 1.29.24 351
Judex potest parcere in praejudicium alterius contumacis, De off. jud. de. leg., Consuluit, 1.29.24 351
Judex ecclesiasticus potest cognoscere de judicio seculari in causis pauperum et peregrinorum, De fo. comp., Ex parte, 2.2.15 553
Judex ecclesiasticus potest cognoscere de judicio seculari si vacat imperium, De fo. comp., Licet, 2.2.10 546
Judex ecclesiasticus potest cognoscere de judicio seculari si judex secularis est negligens, De fo. comp., Ex tenore, 2.2.11 547
Judex ecclesiasticus potest cognoscere de judicio seculari si est terra ecclesiae, De appe., Si duobus, 2.28.7 910
Judex ecclesiasticus potest cognoscere de judicio seculari si est consuetudo ut ecclesia judicet de maleficiis, De fo. com., Cum sit generale, 2.2.8 545
Judex ecclesiasticus potest cognoscere de judicio seculari in denuntiatione ratione criminis, De jud., Novit, 2.1.13 531
Judex ecclesiasticus potest cognoscere de judicio seculari ratione connexionis, ut de jure patronatus, De jud., Quanto, 2.1.3; et De don. inter vi. et uxo., De prudentia, 4.20.3; et Qui filii sint legi., Per venerabilem, 4.17.13, ubi etiam ponitur quando judex ecclesiasticus legitimat spiritualia, legitimat et ad temporalia 522
1563
1540
Judicis potestas non expirat si per cavillationem causa prorogetur ultra triennium, De ju., Venerabilis, 2.1.20 539
Judex si non servat formam mandati, irritum est ipso facto quod facit, De restitu. spol., Pisanis, 2.13.19 645
Coram judice primo debes respondere si post citationem ad alterius jurisdictionem te transtulisti, De fo. compe., Proposuisti, 2.2.18 558
Judex solum de re qua cognoscit, debet judicare, De cau. pos., Cum super, 2.12.14 613
Judex ex signis evidentibus potest judicare, De cau. pos., Pastoralis, 2.12.5; et De testibus., Praeterea, 2.21.7 614
762
Judicis unius voci non credatur, neque testimonio, De test., Cum a nobis, 2.20.28 722
Judex qui judicat contra conscientiam et justitiam per gratiam et odium vel sordes, suspensus est ipso jure, et per solum Papam absolvendus si ingerit se divinis, De sen. et re jud., Cum aeterni, Sext 2.14.1 Sext
Judex ecclesiasticus potest revocare sententiam iniquam judicis secularis, De foro comp., Licet no. 2, 2.2.20 559
Judex post sententiam debet mittere in possessionem, De sent. et re judica., Cum aliquibus, 2.27.6 878
Judex potest emendare errorem suum, De accus. et inquisi., Qualiter no. 1, 5.1.17 1584
Judices qui consensu partium dati sunt non possunt recusari, De causa posse. et proprie., Cum olim, 2.12.7 618
Judicis officium, De privi., Ex ore, 5.33.17 1820
Judex secularis degradatum puniens non incidit in canonem, De jud., Cum non ab homine, 2.1.10 529
Judex recusari potest si de terra adversarii est natus, vel ejus consanguineus, vel ejus commensalis, Ut li. non contest., Accedens no. 2, 2.6.4; et De offi. jud. de le., Causam no. 2, 1.29.17 573
340
Judex potest compellere partes ad componendum, De elect., Cum inter R., 1.6.16 124
Judex qualiter procedere debet, De probationibus, Quoniam contra, 2.19.11 694
Judex interlocutoriam mutare potest, De appel., Cum cessante, 2.28.60 963
Judex non debet esse suspectus vel inimicus, De appel., Secundo requiris, 2.28.41 932
Judex ecclesiasticus quando potest tradere ad poenam sanguinis, De crim. fal., Ad falsariorum, 5.20.7 1751
Judex qualiter se habere debet ad partes, De purga. cano., Cum P., 5.34.7 1838
Judex potest recusari si appellatum est ab eo, De app., Ad haec si no. 1, 2.28.6 909
Judex potest recusari si sit familiaris adversario, De offi. deleg., Insinuante, 1.29.25; et Super questionum, 1.29.27 352
355
Judex debet per seipsum cognoscere in principio, in medio, et in fine, antequam proferat sententiam, De offi. jud. deleg., Super quaestionum, 1.29.27 355
Judex potest supplere et allegare pro partibus, De postul. praela., Bonae memoriae no. 1, 1.5.3 101
Judex major non potest impedire jurisdictionem minoris, De offi. leg., Studuisti, 1.3.2 388
Judicis arbitrio relinquitur numerus testium, De testib., Cum causam, 2.20.27 735
Judicis arbitrio relinquitur tempus comparandi, De of. dele. consuluit, 1.29.24 351
Judicis arbitrio relinquuntur induciae citatoriae, Ut lit. non contest., Quoniam, 2.6.5 574
Judicis arbitrio relinquuntur tempus et poena paenitentiae, De paeni. et remissi., Significavit, 5.38.3; et Quaesitum, 5.38.7 1864
1867
Propter judicis secularis negligentiam devolvitur potestas ad judicem ecclesiasticum, De for. comp., Si clericus, 2.2.5 543
Judex ecclesiasticus potest ad famam restituere, De sen., Cum te, 2.27.23 901
Judex causam similem habens recusari potest, De jud., Causam quae. no. 2, 2.1.18 537
Judex ecclesiasticus poenam pecuniariam exigere debet, De poenis., Licet, 5.27.3 1856
Judex ecclesiasticus supersedeat de causa quae spiritualiter spectat ad forum seculare, nisi per negligentiam, De jud., Caeterum, 2.1.5; et Cum non ab homine, 2.1.10 525
529
Judex ad quem appellatum est, potest sententiam prius latam in quibusdam infirmare, et in quibusdam confirmare, De sen. et re jud., Quod ad consultationem, 2.27.15 887
Judex potest petere expensas rationabiles a partibus, De vit. et honest. cleri., Cum ab omni, 3.1.10 995
Judicibus diversis in eadem causa delegatis diversa mandantibus, qualiter debet ordinarius procedere, De rescr., Cum contingat, 1.3.24 59
Judex potest sine accusatore punire criminosum, De usur., Cum in dioecesi, 5.19.15 1741
Judex non potest recusari nisi justa de causa, De app., Cum speciali, 2.38.61 964
Judicis scriptum potest refutari per testes, non est enim soli judici credendum in praejudicium alterius, De test., Cum a nobis, 2.20.28 722
Judex recusatus potest causam committere de assensu recusatoris, Ut lit. non contest., Accedens no. 1, 2.6.2 570
Judex quilibet debet habere tabellionem, vel duos viros idoneos, De prob., Quoniam contra, 2.19.11 694
Judex debet providere ut persona in judicio agens vel defendens sit legitima, De jud., Causam no. 12.1.9 528
JUDICIUM Judicium est triplex, Qui si. sint le., Per venerabilem, 4.17.13 1540
In judicio non est personarum distinctio attendenda, De judiciis., Novit, 2.1.13 531
In judicio quae personae requirantur, De verb. sig., Forus, 5.40.10 1934
In judicio non creditur contraria asserenti, De tempo., ord., Dilectus, 1.11.15 258
Judicare licet de manifestis malis, De reg. jur., Estote, 5.41.2 1962
In judicio uno facta, fidem faciunt in alio, De restit. spol., Cum ad sedem, 2.13.15 640
In judicio non procedatur nisi contra victum vel contumacem, De majo. et obe., Inter quattuor, 1.33.8 428
In judicio excommunicatus conveniri potest, et per alium respondere, De jud., Intelleximus, 2.1.7 527
In judicio seculari clerici respondere non debent contraria consuetudine non obstante, De jud., Clerici, 2.1.8 527
Judicio seculari traditur clericus incorrigibilis degradatus, De jud., Cum non ab homines, 2.1.10 529
JURAMENTUM Juramentum praestabit praelatus in animam suam et fratrum majoris partis, De testamen., Praesentium Sext 2.10.2 Sext
Juramentum debet habere tres comites, De jurejur., Etsi Christus, 2.24.26 820
Juramentum quod sit metu cadente in virum constantem non obligat, De jurejur., Pervenit no. 1, 2.24.2 797
Juramento mulieris quod aliquis cum illa contraxerit, non creditur nisi probetur per testes, De jurejur., Mulieri, 2.24.34 830
Juramentum servandum est nisi vergat in dispendium animae, vel per superiorem relaxetur, De jurejur., Si vero, 2.24.8; et Veniens, 2.24.16 802
807
Juramentum contra professionem emissum non tenet, De jurejur., Ex litteris, 2.24.32 828
Juramentum illicitum non obligat, et tales sunt absolvendi cum paenitentia, De jurejur., Cum quidam, 2.24.12 805
Juramentum recipit interpretationem aliquando, De jurejur., Brevi, 2.24.17 808
Juramento intelligitur haec conditio tacita, quod observabitur si est observandum, De jurejur., Quemadmodum, 2.24.25 817
Juramentum episcoporum in consecratione eorum, De jurejur., Ego. N., 2.24.4 798
Juramentum contra jus canonicum praestitum non tenet, De fo. comp., Si diligenti, 2.2.12 548
Juramenta contra ecclesiam facta sunt perjuria, De jurejuran., Sicut nostris, 2.24.27 824
In juramento illicito consulendus est superior, De ele., Venerabilem, 1.6.34 165
Jurans mihi fidelitatem, et per consequens meis successoribus, non tenetur iterum jurare, De jurejur., Veritatis, 2.24.14 806
Jurans de matrimonio contrahendo tutius implet quam ad frugem vitae melioris suspiret, De sponsa., Commissum, 4.1.16; tamen non est compellendus implere, De sponsa., Requisivit, 4.1.17 1431
1431
Juramentum non exigat episcopus a clericus suis nisi cum committit eis beneficium ecclesiasticum, De jurejur., Nullus episcopus, 2.24.5 799
Jurans de usura solvenda tenetur, sed usura soluta restituatur, De jurejur., Debitores, 2.24.6 799
Per juramentum proprium probare tenetur agens, et per unum testem superstitem altero mortuo, De proc., Ex insinuatione, 1.38.3 460
Juramentum requiritur in judicio etiam post testes et instrumenta, aliter fides probationi non adhibetur, De proba., Sicut consuetudo, 2.19.2 681
Juramento defertur habito respectu ad honestatem personae et quantitatem causae, De jurejur., Juramentum no. 2, 2.34.36 832
Ad juramentum ubi timetur perjurium nullus cogi debet, De cohabit. cleri. et mul., Si quisquam, 3.2.2 1002
Jurare possunt monachi in causis monasterii sui, De jureju., Etsi Christus, 2.24.26, in finali 820
Juramenta testium possunt omitti a partibus; alias jurare debent, nisi partes remittant, et monachi tenentur jurare, nec supportantur De testib., Tuis quaestionibus, 2.20.39 739
Juramentum non debet extendi ad casum inopinatum, De eccl. Aedifi., Tua nos, 3.48.6 1401
Jurans quod non veniat contra me non obstante juramento potest tam pro ecclesia quam pro suis spiritualibus contra me agere, De jureju., Petitio, 2.24.31 828
Jurans servare statuta edita, ad futura non obligatur per juramentum, De jureju., Clericus, 2.24.35 831
Juramentum exigitur in receptione pallii, De elect., Significasti, 1.6.4 110
Juramentum aliud non requirat archiepiscopus ab episcopo ratione alicujus consuetudinis quam habet forma canonica, De majo., et obe., Dilecti filii, 1.33.13 431
Juramentum non exigatur nisi cum aliae probationes defecerint, De pro., Sicut consuetudo, 2.19.2 681
Juramentum non obligat in annis minoribus, De proba., In praesentia, 2.19.8 686
In juramento intelligitur semper jus superioris exceptum, De jureju., Venientes, 2.24.19 811
Juramentum qualiter indicitur reo vel actori, De jureju., Juramentum no. 2, 2.24.36 832
Juramentum tenet cum in melius mutatur, De jureju., Pervenit no. 2, 2.24.3 797
Jurans residere clericus potest pro ecclesiae utilitate se absentare, De cleri. non resi., Cum dilectus filius, 3.4.14 1022
Juramenta clerici laicis praestare non debent, nisi temporale ab eis teneant, De jurejur., Nimis, 2.24.30 827
JURISDICTIO Jurisdictio non praefertur ubi par est numerus, vel major, De rescrip., Pastoralis, 1.3.13 43
Jurisdictio aufertur a digno propter conjunctionem indigni, De offi. judi. deleg., Cum super, 1.29.23 350
JUS Jus ex consultatione Papae editur, De voto et voti red., Ex multa, 3.34.9 1286
Contra jus commune introductum stare non debet, De reg. jur., Quod latenter, 5.41.5 1963
Juri suo quilibet renuntiare potest, De fo. comp., Si diligenti, 2.2.12 548
Jus commune ubi non invenitur expressum, procedendum est secundum aequitatem, De transa., Ex parte, 1.36.11 452
Jure quod quis in alterum statuit, ipse uti debet, De const., Cum omnes, 1.2.6 18
Jus ecclesiasticum juvatur per jus civile, De no. ope. nun., Intelleximus, 5.32.1 1798
Juri communi detrahit consuetudo et privilegium, De jud., Novit ille, 2.1.13 531
Jus alienum non servanti, non est suum jus servandum, De privil., Dilecti filii, 5.33.4 1806
Jure suo nullus privari debet sine culpa, De eo qui cog. consang., Discretionem, 4.13.6 1502
Contra jus faciens, et jus suum allegans non auditur, De conces. prae., Cum super, 3.8.8 1079
Qui juri suo semel reununtiat, non potest postea redire ad illud, De elect., Cum inter no. 1, 1.6.16 124
In jure est posterior qui tempore est posterior, De rescri., Capitulum, 1.3.30 68
Jure suo nullus est privandus lite pendente, Ut li. pen., Ad hoc, 2.6.1; et Quoniam, 2.6.5 567
574
Jura favent matrimonio, libertati, doti, donationi, De sen., Duobus, 2.27.26 904
Jura sua quilibet Papa servare intendit, De relig. do., Quia monasterium, 3.36.2 1303
Una juris conditio aliud reservat, aliud prohibet, De praeb., Grave, 3.5.29 1051
Jus suum quis amittit propter negligentiam, De conces. praeb., Nulla, 3.8.2 1069
Qui jus petit ab illo, debet sibi jus servare, De mu. pe., Ex litteris, 2.4.1 563
Jus suum et justitiam nulli licet vendere, De purg. can., Accepimus, 5.34.16 1848
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z