Corpus Juris Canonici (1582) UCLA Digital Library Program


Margarita Decretalium

Index to the decretals of the Liber Extra

Margarita Decretalium Libellus admodum singularis omnes flosculos in ipsarum Decretalium textibus reconditos secundum alphabeti ordinem explicans

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
The Entire Margarita Decretalium
Head Word Full Phrase 1582 edition
IDONEUS Idoneus reputandus est quis donec probetur contrarium, De praesump., Dudum, 3.23.16 796
IGNORANTIA Ignorantia non habet locum in iis quae publice fiunt, Qui mat. accu. pos., Cum in tua, 4.18.6 1550
Ignorantia quando excusat, et quando non, De homi., Presbyterum, 5.12.7; et De cog. spi., Si vir, 4.11. 2; et De ord. ab epis., Cum clericis, 1.13.2 263
1492
1701
Ignoranti tempus non curret, De sup. neg. praela., Licet, 1.10.3 247
Ignorantiam allegans, juramentum praebeat, De sen. excom., Si vero no. 2, 5.39.4 1878
ILLEGITIMI Illegitimos solus Papa legitimat ad episcopatus, De elect., Cum Vintoniensis, 1.6.25 146
Illegitimi parentibus succedere non debent, Qui fil. sint legiti., Referente, 4.17.10 1537
Illegitimi reputantur in gradu vel statu probibito geniti, De cland. despon., Cum inhibitio, 4.3.3 1460
IMAGO Imaginem Crucis vel beatae Mariae Virginis vel alterius sancti super terram vel inter spinas ponere sub gravi et dura sententia prohibetur, De offic. judi. ordi., Si canonici, Sext 1.16.2 Sext
IMPEDIMENTUM Impedimentum justum excusat, De cle. non resi., Inter quatuor, 3.4.10 1019
Impediens aliquem in jure suo, condemnandus est in expensis, De accu., Accedens, 5.1.23 1594
IMPERATOR Imperatoris electio ad quos spectat, De elect., Venerabilem, 1.6.34 165
In imperio non habet locum sanguinis successio, sed tantum electio, De elect., Venerabilem, 1.6.34 165
Imperio vacante, potest appellari ad Papam ab audentia judicis saecularis, De fo. comp., Licet no. 2, 2.2.20 559
Imperator major est Papa in temporalibus, De majo., Solitae, 1.33.6 424
Imperator Justinianus decrevit ut canones vim legum obtineant, De jur. cal., Inhaerentes, 2.7.1 583
IMPIGNORATIO Impignorari non potest laico res sacra, nisi in necessitate, De pignori., Nullus, 3.21.1 1141
IMPUBERES Impuberes possunt mortaliter peccare, De delic. pue., Pueris, 5.23.1 1760
INCENDIARII Incendiarii, ex quo sunt per ecclesiam denuntiati, a solo Papa absolvuntur, De rap. in., In litteris; De sen. excom., Conquesti, 5.39.22 1890
INCESTUS Incestus sequens matrimonium non solvit illud, De eo qui cog. con., Si quis cum filiastra, 4.13.1; et per totam titulam, 4.1.2-11 1499
1500-1506
INDULGENTIA Indulgentia non excedat annum unum, sive ab uno sive a pluribus dedicetur ecclesia, De poen. et remi., Cum ex eo, 5.38.14 1874
Indulgentiam potest facere episcopus in suo episcopatu cuilibet, De poen. et remi., Nostro, 5.38.15 1875
Indulgentiarum forma in litteris ponenda, De poen. et remi., Nostro, 5.38.15 1875
Indulgentia aliorum episcoporum quibus et quando valeat, De poen. et remi., Nostro, 5.38.15 1875
Indulgentiam dant episcopi soli, De poen. et remi., Quod in te, 5.38.11 1870
INFAMIA Infamis quibus privatur, De haeretic., Excommunicamus no. 1, 5.7.13 1680
Infamatus ad purgationem compelli debet, De confes., Cum monasterium, 2.18.1; et De purg. can., Inter nos, 5.34.6 677
1838
Infamato publice electo, vel cui beneficium est conferendum, debet sententiae executio vel collatio beneficii suspendi, De accu., Accedens, 5.1.23 1594
Infamis non potest esse judex, sed arbiter, De rescrip., Sciscitatus, 1.3.13 42
Infamatus ante inquisitionem non debet suspendi a beneficio vel officio, De purgatio. cano., Inter sollicitudines, 5.34.10 1841
Infamatus ubicunque est debet se expurgare, De purgatio. cano., Inter sollicitudines, 5.34.10 1841
Infamibus actus legitimi interdicuntur, De exces. prael., Inter dilectos, 5.31.11 1788
Infamis non efficitur electus propter vitium electionis, De elect., Consideravimus, 1.6.10 119
Infamis non est judicandus quis propter dicta paucorum, De accus., Inquisitionis negotium, 5.1.21 1590
Infamis a testificando repellitur, De testib., Tam litteris, 2.20.33 728
Infamia impedit promovendum, De homicid., Petrus, 5.12.17 1708
Infamatus auditur appellans, De purg. cano., Nos inter, 5.34.6 1838
Infamia judicis unius sententiam infirmat, De sent., Ad probandum, 2.27.24 902
Contra infamatum modus procedendi, De pur. cano., Si quis no. 2, 5.34.4 1837
INFIDELIS Infidelis quando potest stare cum fideli, et quando non, De divort., Quanto, 4.19.7 1556
INFIRMUS Infirmi possunt comedere carnes in Quadragesima, De obser. jeju., Ex parte, 3.46.1 1396
Infirmus jejunium solvens non peccat, De reg. jur., Quod non est, 5.41.4 1963
Infirmitas excusat a contumacia, De procu., Querelam, 3.38.2 459
Infirmitas magna solvit sponsalia, De jurejur., Quemadmodum, 2.24.25 817
Infirmo episcopo datur adjutor, similiter et clericus infirmus omnia recipiat ab Ecclesia sicut sanus, De cler. aegrot., Cum percussio, 3.6.1; et Ex parte, 3.6.5 1060
1062
Infirmo clerico dandus est coadjutor, De cler. aegrot., De rectoribus, 3.6.3 1061
INIMICUS Inimicus repellitur ab accusatione, De accus., Cum oporteat episcopum, 5.1.19 1588
Cum inimico habitans sicut inimicus repellitur ab accusando et testificando, De accus., Repellantur, 5.1.7 1575
INJURIA Nasci non debent injuriae unde jura nascuntur, De accus., Qualiter no.1, 5.1.17 1584
INQUILINUS Inquilinus in quibus casibus expelli potest, De loca., Propter sterilitatem, 3.18.3 1130
INQUISITIO Inquisitio non debet fieri nisi de eo cujus fama laesa est alibi, De accus., Cum oporteat, 5.1.19 1588
In inquisitione non oportet fieri litis contestationem, De accus., Accedens, 5.1.23 1594
Per inquisitionem praelatus non deponitur, sed ab administratione bene removetur, De accus., Accedens, 5.1.23 1594
Inquisitorum jurisdictio extendit se ad id sine quo inquisitio non potest fieri, De accus., Olim, 5.1.26 1601
Inquisitione pendente non tenentur subditi praelato contra quem fit inquisitio, obedire: nec praelatus debet facere aliquid in praejudicium inquisitionis, alias inquisitor revocet, De accus., Olim, 5.1.26 1601
Inquisitor accedat ad locum inquisitionis contra quos inquiri debet, De accus., Qualiter no. 2, 5.1.24; et Praelatorum, 5.1.27 1596
1603
Inquisitio habet locum circa superiores et inferiores, De accus., Qualiter no. 2, 5.1.24 1596
In inquisitione non est judex actor, sed fama: nec sit litis contestatio, De accus., Qualiter no. 2, 5.1.24 1596
Inquisitio tantum fieri debet in publicis criminibus, De accus., Qualiter no. 2, 5.1.24 1596
Inquisitio fiet tantum circa praesentes, De accus., Illa praepositorum, 5.1.3 [NB non refert ad inquisitionem] 1574
Inquirendi quid debeant jurare, et qualiter, De accus., Illa praepositorum, 5.1.3 [NB hoc non dicit] 1574
Inquisitio fiat propter dicta gravium personarum tantum, De accus., Illa praepositorum, 5.1.3 [NB hoc non dicit] 1574
In inquisitione non deponitur sicut in accusatione: nisi in simonia, et hujusmodi, De accus., Illa praepositorum, 5.1.3 [NB hoc non dicit] 1574
In inquisitione qualiter sit procedendum, De simo., Per tuas, 5.3.32 1630
INSTITUTIO Institutio pertinet ad episcopum cujus juspatronatus est in lite; debet tamen repraesentari institutus victori, De jurepatr., Si vero, 3.38.12 1323
Institutiones et destitutiones non debet facere episcopus sine capitulo suo, De iis quai fi. a praela. sine consen. cap., Novit, 3.10.4 1093
In institutionibus beneficiorum non debet esse successio, De institu., Ad decorem, 3.7.5 1065
Institutio per laicum facta solum non valet, De fil. presbyt., Ex tua, 1.17.9 287
Institutio preybyterorum in ecclesia baptismali plebe et capella pertinet ad episcopum, De praescript., Cum olim, 2.26.18 871
Instituti debent boni etiam undecumque sint, De insti., Ad decorem, 3.7.5 1065
INSTRUMENTUM Instrumenta tantum notata post mortem scriptoris possunt redigi in formam publicam, De fide instrum., Cum P. tabellio, 2.22.15 783
Instrumento publico creditur ubicumque inveniatur, De praescript., Ad audientiam, 2.26.13 861
Instrumenta inveterata vel alias consumpta per judicem ordinarium possunt revocari, et valebunt ut primum, De fide instrum., Si instrumenta, 2.22.16 784
Instrumenta non habentia testium inscriptionem vel manu propria conscripta, non valent, De fide instrum., Scripta vero, 2.22.2 767
Instrumenti copia facienda est adversario postulanti, De fide instrum., Contingit no. 1, 2.22.5; et De prob., Quoniam contra, 2.19.11 769
694
Instrumentis vel privilegiis utens tenetur illa edere petenti, De fide instru., Contingit no. 1, 2.22.5 769
Instrumenta inspici possunt ab adverario in absentia judicis propter periculum portandi, De fide instru., Contingit no. 1, 2.22.5 769
Instrumenta non indicantur falsa quando in narratione facti tantum abraduntur, De fide instru., Ex litteris, 2.22.3 768
Instrumenta legi debent coram parte adversa, vel faltem illud super quo est contentio, De fide instru., Contingit no. 1, 2.22.5 769
Instrumentis laici secundum consuetudinem loci credendum est, De fide instru., Cum dilectus, 2.22.10 778
Instrumenta contra se non tenetur reus edere actori, sed actor reo instrumenta quibus usurus est, sed communia instrumenta tenetur alter dare alteri, De proba., Ex epistolae, 2.19.1 680
Instrumento non potest derogari per testes, De praesumpt., Illud, 2.23.11 789
Instrumenta vel privilegia non inspecta non possunt argui de falsitate, De fide justrumen., Accepimus, 2.22.4 768
Instrumenta subtrahens adversario, puniendus est a judice, De testi., Pervenit no. 1, 2.21.4 760
Instrumenta transsumpta non valet nisi originalia instrumenta diligenter sint perspecta et examinata, De fide instru., Si scripturam, 2.22.1 767
Instrumentorum defectus unius litterae non vitiat, De fide instru., Ex parte, 2.22.11 781
Instrumentorum falsorum obtentu sententia lata usque ad viginti annos potest retractari, De except., Cum venerabilis, 2.25.6 840
Instrumenta et testes parem habent potestatem in lite, De fide instrum., Cum Joannes, 2.22.10 778
Sub instrumentorum nomine testes includuntur, De testib. cogendis, Pervenit, 2.21.4 760
Sub instrumentorum novorum praetextu non debent lites instaurari, De sentent. et re judic., Inter caeteras, 2.27.9 880
Instrumento debita forma carenti non credatur, De fide instrum., Quod super his, 2.22.7 776
Instrumentis potest derogari per testes, De fide instrum., Cum Joannes, 2.22.10 778
Instrumenta contraria in judicium proferens sibi obest, De fide instrum., Imputari, 2.22.13 782
Instrumentum falsum judicatur propter rasuram vel interlineaturam, De fide instrum., Inter dilectos, 2.22.6 770
INTEGRA Integra debent dari beneficia, vel post debent integrari, De praeb. et digni., Vacante, 3.5.26 1047
Integra re mortuo mandatore expirat mandatum, De offic. jud. deleg., Licet, 1.29.30 367
Integrari non debet una praebenda per divisionem alterius, De praeb. et digni., Cum causam, 3.5.36 1057
INTERDICTUM Interdictum generale tenentur privilegiati observare ob suam culpam latam, privilegio non obstante, De privileg., Petistis, 5.33.20 1823
Interdictum non servetur nisi ab episcopo vel capitulo indictum, De iis quae siunt a majo. par ca., Quaesivit, 3.11.2 1101
In interdicto possunt clerici sepeliri in coemeterio, qui bene servaverunt interdictum nisi causam dederint, De paeni. et remis., Quod in te, 5.38.11 1870
In interdicto qualiter horae dicendae sunt, De paeni. et remis., Quod in te, 5.38.11 1870
Et quae sacramenta sunt interdicta, De paeni. et remis., Quod in te, 5.38.11 1870
In interdicto generali conceditur episcopis divina celebrare januis clausis, et non pulsatis campanis, exclusis interdictis, De privileg., Quod nonnullis, 5.33.25 1828
In interdicto generali non est deneganda paenitentia crucesignatis et peregrinis, De paenit. et remis., Quod in te, 5.38.11 1870
In interdicto generali licet interdictis et excommunicatis praedicare, et confirmare baptizatos, De sent. excom., Permittimus, 5.39.57 1929
In interdicto semper excipitur baptismus parvulorum et paenitentiae morientium et viaticorum, De sponsal., Non est, 4.1.11 1426
In interdicto celebrantium poena, De cleri. excom. minist., Postulastis, 5.27.7 1770
In interdicto loco ab homine potest quis uti privilegio, sed non interdicto a jure, De privileg., Tuarum, 5.33.11 1810
Interdictum in privilegiatos ferentes puniendi sunt, De privileg., Quanto amplius, 5.33.26 1829
Contra interdictum Ecclesiae matrimonium celebratum non dirimitur, De matri. contrahen. contra interdi. eccle., Ex litteris, 4.16.2 1528
Post interdictum emissum ratione consanguinitatis, spearandi sunt usquequo constet de impedimento, De matri. contrahen. contra interdi. eccle., Litterae, 4.16.1 1527
Interdictum non servantis poena, De privile., Petistis, 5.33.20 1823
Interdictis non licet solemniter celebrare ratione alicujus consuetudinis, De consuetu., Cum inter vos, 1.4.5 88
Interdictum non servans, si eligatur ad dignitatem vel postulatur, cassatur, De postul. prael., Ad haec, 1.5.1 97
Interdictum in terras vel civitates promulgatum generaliter non habet relaxationem ad cautelam, Grego. in Novel., De sent. excom., Praesenti, Sext 5.11.10 Sext
INTERFECTIO Interfecisse videtur qui liberare potuit et noluit, De homici., Sicut dignum, 5.12.6 1698
Interfectores et tales defendentes pari poena sunt puniendi, De homici., Sicut dignum, 5.12.6 1698
Interficiens furem quando sit in culpa, De homici., Sicut dignum, 5.12.6; et Si perfodiens, 5.12.3 1698
1696
Interficientis poena, De homici., Interfecisti, 5.12.12 1696
INTERLOCUTORIA Interlocutoria sententia silentio docendi transit in auctoritatem rei judicatae sicut diffinitiva, De elect., Cum dilectus, 1.6.32; et De testi., Significavit, 2.20.41 160
742
Interlocutoriam sententiam si judex revocat, appellatio non valet, De appel., Cum cessante, 2.38.60 963
INTERPRETATIO Interpretari ejus est cujus est condere, De jud., Cum venissent, 2.1.12 530
Interpretatio semper in meliorem partem facienda est, De testi., Cum tu, 2.20.16 712
Interpretatio adhibenda est plena in contractibus, plenior in testamentis, plenissima in beneficiis, De dona., Cum dilecti filii, 3.24.6 1159
Interpretari debet Papa sui statuta praedecessoris, De offi. jud. deleg., Super quaestionum, 1.29.27 355
Interpretatur Papa dubias verborum sententias, De verb. sign., In his, 5.40.15; et Olim, 5.40.16 1939
1940
Interpretatio debet fieri quod prosit, et non obsit, De privil., In his, 5.33.30 1833
Interpretari debet judex in instrumentis dubia, De dona., Cum dilecti filii, 3.24.6 1159
INTRODUCTUM Introductum vi vel illicite nullius est stabilitatis, De regu. jur., Quod latenter, 5.41.5 1963
INVESTIRI Investiri potest absens de beneficio per alium, De praeben. et digni., Accedens, 3.5.24 1044
IRREGULARIS Irregularis potest assumi in abbatem in necessitate, De aeta. et quali. praesi., Tuam, 1.14.10 271
ITERATUM Iteratum non intelligitur quod nescitur esse factum, De presby. non baptiza., Veniens, 3.43.3 1392
Iteratur ordo in non baptizato post baptismum, De presby. non baptiza., Veniens, 3.43.3 1392
Iterandum non est sacramentum, sed omissum caute supplendum, De sacra. non iteran., Pastoralis, 1.16.1; et Presbyter, 1.16.3 281
282
Iterandus non est ordo si presbytero vel diacono est impositio manus omissa, sed tempore ordinum caute est supplendum, De sacra. non iteran., Presbyter, 1.16.3 282
Iteranda non est benedictio in secundis nuptiis, et clericus hujus oppositum faciens suspensus ad Papam est mittendus, De secun. nup., Capellanum, 4.21.1 1569
Iterato non est ordinandus episcopus vel presbyter si unctio olei non est facta, sed caute supplenda, De sac. unct., cum venisset, 1.15.1 276
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z