Corpus Juris Canonici (1582) UCLA Digital Library Program


Margarita Decretalium

Index to the decretals of the Liber Extra

Margarita Decretalium Libellus admodum singularis omnes flosculos in ipsarum Decretalium textibus reconditos secundum alphabeti ordinem explicans

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
The Entire Margarita Decretalium
Head Word Full Phrase 1582 edition
ECCLESIA Ecclesia non vacans potest concedi religiosis, De resti., spol., Cum venisset, 2.13.9 628
In una ecclesia plures non instituuntur simul, De jurepatro., Quoniam, 3.38.3 1316
Ecclesia ultra quattuor menses vacare non debet, De jurepatro., Cum propter discordias, 3.38.27 1332
Ecclesiam sine dispensatione Papae tenens non presbyter privetur, De aeta. et qual., Praeterea, 1.14.5 266
Ecclesiam habens non recipiat aliud beneficium, De praeb. et dign., Cum non ignores, 3.5.15 1033
Ecclesiae donatio sub conditione revocari potest si sic collatum sit quod ea cessante debeat revocare, De cond. appo., Verum, 4.5.4 1467
Ecclesias duas unire spectat ad episcopum, De exces. praela., Sicut unire, 5.31.8 1784
Ecclesiam ultra quattuor menses vacantem conferat episcopus, De jure patro., Quoniam in quibusdam, 3.38.3 1316
Ecclesia non consecrata immunitatem habet, De immunit. eccle., Ecclesiae, 3.49.9 1408
Ecclesiae de novo aedificari possunt populo crescente, De eccle. aedifi., Ad audientiam no. 1, 3.48.3 1399
Ecclesia sub annuo censu concedi potest ratione fructuum, Ne prael. vic. suas., Querelam, 5.4.4 1648
In ecclesia placita saecularia fieri non debent, De immuni. eccle., Cum ecclesia, 3.49.5 1404
Ecclesiae nomine cathedralis intelligitur, De verbo. signi., Cum clerici, 5.40.19 1942
Per ecclesiam matricem intelligitur cathedralis, De verbo. signi., Venerabili, 5.40.21 1944
Ecclesia tantum judicat de manifestis, De simo., Sicut no. 1, 5.3.4 1607
Ad ecclesiam fugiens tueatur, non delinquens in ea, De immuni. eccle., Inter alia, 3.49.6; et Immunitate, 3.49.10 1405
1408
Ecclesiae subsunt episcopo in cujus dioecesi sitae sunt de jure communi, De relig. domib., Constitutus, 3.36.6 1305
Ecclesias plures, quarum una ex alia pendeat, vel quae proprios sacerdotes habere non sufficit, habere licet, De aeta. et quali. praefi., Eam te, 1.14.4 266
Ecclesiarum effractores et incendiarii postquam sunt denuntiati, a solo Papa absolvendi sunt, De sen. excom., Conquesti, 5.39.22, et in Glossa 1890
Ecclesiae nomine moriens si aliquid relinquat, congregatio intelligitur, De testam. et ult. volun., Relatum no. 2, 3.26.12 1175
In ecclesiis regularium non sint saeculares clerici; aut regulam profiteantur, aut amoveantur, De elect., Cum causam, 1.6.26 149
Ecclesiae ultimum supplicium est anathema, De judi., Cum non ab homine, 2.1.10 529
Ecclesiarum novarum constructio veteri obesse non debent, De eccl. aedifi., De his, 3.48.4 1401
Ecclesia fornicatione polluta, aspersione aquae reconcilietur, De adul. et stup., Significasti, 5.16.5 1722
Ecclesias reparare tenentur rectores earum, De eccle. aedifi., De his, 3.48.4 1401
Ecclesia saecularis non potest fieri regularis sine consensu episcopi dioecesani, De eccle. aedifi., Ad audientiam no. 2, 3.48.5 1401
Ab ecclesia sua se transferens auctoritate propria ad aliam, utraque careat, et prima et secunda, De transl. prael., Quanto, 1.7.3 216
Ecclesia si possessiones suas a laicis repetat, debet expensas eorum computare in rei melioratione factas, De in integ. rest., Requisivit, 1.41.1 486
Ecclesiasticum feudum non licet vendere sine consensu episcopi, De consti., Quae in ecclesiarum, 1.2.7 19
Ecclesiae et praelaturae pueris non conferantur, De aeta. et quali. prefi., Ex ratione, 1.14.2 264
Sed talibus debet cura animarum committi, qui in brevi possunt ordinari in presbyteros, et sint subdiaconi, De aeta. et quali. prefi., Indecorum, 1.14.3; et Praeterea, 1.14.5 265
266
Ecclesia debet habere chorum et ecclesiam, scilicet duas partes, De vita et hone. cler., Ut laici, 3.1.1 991
Ecclesia parochialis non dividatur sine episcopo, De praeb., Avaritiae, 3.5.10 1030
Ecclesia vivente rectore non dari nec recipi debet, De conces. praeb., Qui in vivorum, 3.8.1 1068
Ecclesia per episcopum reconciliari potest, non per presbyterum, De consec. eccles. vel alt., Aqua per episcopum, 3.40.9 1362
Ecclesia vacante confirmatio non pertinet ad capitulum, Ne sede vacan., Illa devotionis, 3.9.2 1089
Ecclesiis suis non sunt spoliandi caeci et leprosi, De censi., Licet multum, 3.39.4 1339
Ecclesia regularis et cathedralis ultra tres menses non vacet: et si vacaverit, archiepiscopus provideat ei, De elect. et ele. pote., Ne pro defectu, 2.6.41 177
Ecclesia vacans ratione dissensionis inter episcopum et patronum custodiatur per oeconomum, De offi. jud. ord., Cum vos, 3.31.4 398
Ecclesiae tolerantia non audivit dispensationem, De praeb., Cum jamdudum, 3.5.18 1036
Ecclesia non potest infligere poenam sanguinis, De rapt. et incen., In archiepiscopatu, 5.17.4 1728
Ecclesias in proprios usus concessas non licet religiosis intrare sine consensu dioecesani, De privil., Pastoralis, 5.33.19 1822
Ecclesiae mansus debet ab omni exactione esse immunis, De censi., Sancitum, 3.39.1 1338
Ecclesia cathedralis aliquem in Theologia regentem habeat, De magist., Quia nonnullis, 5.5.4 1652
Ecclesiae matrici debentur decimae, De praescri., Ex transmissa, 2.26.10 859
Ecclesiae statuta pro tempore variari possunt, De consang. et affi., Non debet, 4.14.8 1514
Ecclesia confirmante statuta laicorum valent: alias non, De consti., Ecclesia sanctae Mariae, 1.2.10 25
Contra ecclesiam aliquid statuentes revocent, alias excommunicentur, De sen. excom., Noverit, 5.39.49 1923
Ecclesiastica censura intelligitur interdictum, suspensio, et excommunicatio, De ver. sig., Quaerenti, 5.40.20 1942
ELECTIO Electio cassatur si electus ante confirmationem ministret, De elect., Qualiter, 1.6.17 126
De electi fama testes cogendi sunt, De test. cog., Super his, 2.21.8 763
Electioni de se factae quis metu renuntians non minus potest recipere dignitatem illam nisi abjuraverit, De his que vi metusue cau. si., Ad aures, 1.40.3 481
In electione praevalet numerus dignitati eligentium, De elect., Dudum no. 1, 1.6.22 136
Electio valet, etsi non dignior, tamen dignus eligatur, De elect., Cum dilectus, 1.6.32 160
Electus confirmatus potest exercere quae sunt jurisdictionis, sed non quae sunt ordinis, De elect., Transmissam, 1.6.15 123
Electio simonaica ignorante electo facta non valet, nisi in fraudem electi hoc fiat ut impediatur, De simo., Nobis, 5.3.27 1623
Electio celebrata ab interdictis non valet, De elect., Cum inter R., 1.6.16 124
Ineligibilem facit consuetudo eligibilem, De cler. conjug., Cum olim, 3.3.6 1011
Electi debent esse triginta annorum, scientiae sufficientis, et de legitimo toro nati, alias non valet electio, De elect., Cum in cunctis, 1.6.7 114
Electione prima non cassata, non valet secunda electio, De elect., Consideravimus, 1.6.10 119
Ad electionem vocandi sunt qui sunt in provincia, quia plus nocet contemptus unius quam contradictio multorum, De elect., Coram dilecto, 1.6.35; et Bonae memoriae no. 2, 1.6.36 170
170
Electio pendente appellatione facta cassanda est, De elect., Consideravimus, 1.6.10 119
Electio Papae valet a duabus partibus tertia discordante, De elect., Licet de vitanda, 1.6.6 113
De electione potest laicus patronus se interponere ad tractandum, vel post electionem ad consentiendum est invitandus, De jurepatro., Nobis, 3.8.25 1331
Quid sit de necessitate electionis quantum ad formam et modum, require De elect., Quia propter, 1.6.42, et in Glossa 179
Electio episcopo nondum sepulto facta non valet, De elect., Bonae no. 2, 1.6.36 170
Electionis tempore transacto, electio non valet, De supplen. negl. prael., Dilecto filio, 1.10.5 248
Electio secunda tenet quando est evidens primam non valere, De elect., Bonae memoriae no. 1, 1.6.21 138
Electio suspensi vel a suspensis celebrata non valet, De elect., Cum inter R., 1.6.16 124
Electione facta non possunt compromittere in alium electores, De elect., Cum inter canonicos, 1.6.21 134
Electio cassatur propter morbum epilepticum, no. 3, 1.6.21 134
Electio non potest variari publicato scrutinio, De elect., Publicato, 1.6.58 208
In electione requiritur major et sanior pars capituli, De elect., Ecclesia no. 2, 1.6.57; et Congregato, 1.6.53 205
195
Electio Pontificis a laicis facta non valet, De elect., Sacrosancta, 1.6.51; et Massana ecclesia, 1.6.56 192
204
In electione episcopi canonici valde remoti, et in provincia, non expectantur, De elect., Cum inter universas no. 2, 1.6.18 127
Electiones clandestinae reprobantur, De elect., Quia propter diversas, 1.6.42 179
Electioni de se factae per potestatem saecularem consentiens non potest eligi amodo ad aliquam dignitatem sine dispensatione, De elect., Quisquis electioni, 1.6.43 182
In electione possunt omnes in unum compromittere, De elect., Causam, 1.6.8 118
Electio ad prebendam facta per importunitatem, non tenet, De praeben. et dign., Tuae fraternitatis, 3.5.20 1039
Electio abbatis pertinet ad monachos ejusdem monasterii, De consue., Cum dilectus, 1.4.8 91
De electione tractanda dies est praefigendus, De elect., Ecclesia vestra no. 1, 1.6.48 188
Eligi debet praelatus ubi duo vel tres sunt in ecclesia, De elect., Consideravimus, 1.6.10; et Super eo, 1.6.12 119
120
Electus abjurato schismate si non sit consecratus a schismatico, poterit confirmari, De elect., Quia diligentia, 1.6.5 112
In electo quae requirantur, De elect., Cum in cunctis, 1.6.7 114
Electores electo crimen objicere non possunt post confirmationem praeteritam, De aetat. et quali. ord., Accepimus, 1.13.13 273
Electio imperatoris pertinet ad principes Germaniae, sed examinatio et coronatio ad Papam, De elect., Venerabilem, 1.6.34 165
Electus in archiepiscopum et confirmatus potest mandare episcopo suffraganeo suo quod consecret alium episcopum suae jurisdictionis, De elect., Suffraganeis, 1.6.11 120
Electionis forma, De elect., Cum terra, 1.6.14; et Quia propter, 1.6.42 121
179
Electus cassari potest propter administrationem ante confirmationem suam, De elect., Qualiter, 1.6.17; et Bonae memoriae no. 1, 1.6.23 126
138
Electio debet esse de proprio gremio, si sit idoneus, De elect., Cum inter canonicos, 1.6.21 134
In electionibus valet consuetudo, De elect., Cum terra, 1.6.14 121
Electionis jure privatur et beneficio indignum scienter eligens, De elect., Per inquisitionem, 1.6.26 148
Elector remotus potest constituere procuratorem, De elect., Congregato, 1.6.55; et Scriptum, 1.6.40 195
174
Circa electionem simoniacam an archiepiscopus dispenset, et qualiter, habes De elect., Si alicujus electionem, 1.6.59 209
Electio non valet si absentes non vocentur, qui debent et possunt electioni interesse, De elect., Quod sicut, 1.6.28 151
Electi electionibus consentiant, De elect., Bonae memoriae no. 1, 1.6.23 138
Electionibus duabus per dissensum capituli factis neutra illarum valet, De elect., Auditis, 1.6.29 154
Persona electi in via electionis non auget numerum eligentium, De elect., Cumana, 1.6.50; et Cum in jure, 1.6.33; sed [contra] in via compromissi 190
164
Eligere prohibiti a Papa, si non postulent electores, currit eis tempus propter negligentiam, De elect., His quibus, 1.6.60 210
Eligentium numerus multum excedens praefertur dignitati eligentium, De elect., Dudum no. 1, 1.6.22 136
Eligere non possunt excommunicati majori excommunicatione, De elect., Illa quotidiana, 1.6.39 173
Si electores intra sex menses non elegerint, carent ea vice potestate eligendi, et proximus superiori providebit de praelato vel episcopo, De elect., Ne pro defectu, 1.6.41 177
Electi examinatio, et electio pertinet ad confirmatorem, De elect., Nihil est, 1.6.44 183
Circa electi confirmationem expensae factae reddantur de bonis episcopatus, De elect., Ut praeteritae, 1.6.45 186
Ad electionem possunt admitti de quibus dubitatur an de gremio sint, cum protestatione, De elect., Cumana, 1.6.50 190
Electores possunt consilium requirere ab his qui non sunt de gremio, De elect., Cum in veteri, 1.6.52 193
Electum cassat multitudo dignitatum sine dispensatione Papae, De elect., Dudum no. 1, 1.6.22; et Dudum no. 2, 1.6.54 136
196
Cum electores omnes dilinquunt in eligendo, superior providebit, De elect., Cum Vintoniensis, 1.6.25 146
Electo nullum jus acquiritur per nominationem, De elect., Quod sicut, 1.6.28 151
Ad electionem impediendam appellatio per laicum patronum facta in ecclesia collegiata non valet, De elect., Quod sicut, 1.6.28 151
Electio quae nulla est, ex postfacto non convalescit, De elect., Auditis, 1.6.29 154
Electo indigno scienter electores potestate eligendi priventur, et a beneficio per triennium suspendatur: et si a majori parte eligitur, ad minorem partem devoluitur electio, De elect., Cum Vintoniensis, 1.6.25; et De postul. prael., Gratum, 1.5.2 146
100
Electio episcopi in archiepiscopum cassatur, quia episcopus debet postulari, De postul. prael., Gratum, 1.5.2 100
In electione Papae absentes Cardinales ultra decem dies non expectentur. Grego. in Novellis. sed praesentes eligant, De electio., Ubi periculum, Sext 1.6.3 Sext
Ad electionem admittuntur etiam infirmi: si recedunt, remanentes eligunt post decem dies, advenientes etiam post infirmitatem re integra admitti possunt, De electio., Ubi periculum, Sext 1.6.3 Sext
Electio Papae sit in loco ubi decessit alius, alioquin in proxima civitate non interdicta, De electio., Ubi periculum, Sext 1.6.3 Sext
In electionis praejudicium omnis pactio vel juramentum factum cassum est, De electio., Ubi periculum, Sext 1.6.3 Sext
Pro electione etiam debent includi et arctari Cardinales, et alia multa habentur, De electio., Ubi periculum, Sext 1.6.3 Sext
Eligens aliquem gratia singularis commodi, ex hoc non privatur jure eligendi, Grego., De elect., Perpetuo, 1.6.7 Sext
Electioni se opponentes sive postulationi sive provisioni appellantes coram personis authenticis instrumento publico seu litteris exprimant quod objiciunt in electionis formam, vel personam electam. Greg. in Novellis, De elect., Ut circa, Sext 1.6.4 Sext
Contra electum possunt objici antiqua de novo percepta, facto super hoc juramento, De elect., Ut circa, Sext 1.6.4 Sext
Et si facto juramento objecta probare non possunt, a potestate opponendi cadant, nisi de novo aliquid commiserint, De elect., Ut circa, Sext 1.6.4 Sext
Electus non debet esse oeconomus vel procurator ecclesiae in spiritualibus vel temporalibus in toto vel in parte per se vel per alium, alioquin cadat ab electione, De elect., Avaritiae, Sext 1.6.5 Sext
Electus requisitus ab electoribus si intra mensem non consenserit electioni, cadat a jure electionis, nisi consensus electi dependeat a superiori, qui si non concedat, procedant ad electionem electores, De elect., Quam sit, Sext 1.6.6 Sext
Electus si intra tres menses non petierit confirmationem post consensum, ab electione cadat, nisi legitime fuerit impeditus, De elect., Quam sit, Sext 1.6.6, in fine Sext
Electio ab electoribus non potest impugnari post consensum, nisi de novo improbitatem aliquam percipiant in electo, vel de novo commiserit, Grego., De elect., Nulli, Sext 1.6.8 Sext
EPISCOPUS Episcopus in minoribus criminibus cum clerico dispensare potest, De judi., At si clerici, 2.1.4 523
Episcopus potest revocare quod antecessor alienavit indebite, De in integ. restit., Perquisivit, 1.41.1 486
Episcopi procurent quod frequens predicatio sit in dioecesibus suis, De of. jud. ord., Inter caetera, 1.31.15 414
Episcopus non potest diminuere beneficium clerici sine consensu, De exces. prael., Ad haec, 5.31.2 1781
Episcopi in publico semper debent uti lineis, nisi sint religiosi, De vita et honesta. cler., Clerici officia, 3.1.15 999
Episcopus non potest sibi vendicare res ecclesie, De censi. et exact., Prohibemus, 3.39.7 1342
Episcopus potest delegare collationem beneficiorum, De conces. praeb., Constitutus, 3.8.11 1082
Episcoporum translationes ad Papam solum pertinent, De transl. epi., Cum ex illo, 1.7.1 211
Episcopus absolvere potest ubicumque conditor canonis sibi absolutionem non reservavit, De sent. excom., Nuper, 5.9.29 1897
Ab episcopatu removetur quis propter illiteraturam, De aeta. et quali. et ordi. prefi., Quamvis, 1.14.15 275
Episcopi consecratio per archiepiscopum impeditum committi potest alteri, De offic. ordi., Quod sedem, 1.31.10 405
Episcopi duo simul esse non possunt in uno loco et dioecesi, De offic. ordi., Quoniam in plerisque, 1.31.14 413
Episcopus ad aliam dignitatem sine licentia Papae transire non potest, De transl. epi., Licet, 1.7.4 218
Episcopus non potest alienare res ecclesiae sine consensu capituli, De his quae fi. a praela. sine cosnensu, Irrita, 3.10.1 1091
Episcopus nihil juris habet in monachis nisi causa disciplinae, De sta.mon., Theodosius, 3.35.1 1290
Episcopus tenetur esse sacerdos, De exces. praela., Ex litteris, 5.31.10 1786
Episcopi tempore interdicti generalis possunt divina officia celebrare, excommunicatis et interdictis exclusis, nisi hoc ipsum eis specialiter interdicatur, vel causam dederint interdicti, De privi. et exces. privi., Quod nonnullis, 5.33.25 1827
Episcopus jus patronatus habens in alio episcopatu debet praesentare personam idoneam, et praesentatus debet admitti, De jurepatronat., Suggestum, 3.38.20 1327
Episcopus potest esse abbas in monasterio, De judi., Causam, 2.1.9 528
Episcopus si vult novam dignitatem creare, debet ei in redditibus providere, De consue., Quanto, 1.4.4 87
Episcopus ratione persecutionis vel infirmitatis intrans religionem cessantibus praedictis potest resurgere ad episcopatum, De renunt., Post translationem, 1.9.11 238
Episcopus clericis ordinatis ab eo indigentibus provideat, vel sustentet eos, De praeb. et digni., Cum secundum, 3.5.16 1034
Episcopo aegroto nolente cedere dandus est adjutor, De cler. aegro., Ex parte, 3.6.5 1062
Episcopus potest detinere proventus alicujus dignitatis vel beneficia, si sua ecclesia est onerata, Ut eccle. bene. sine dimi. conser. Ut nostrum, 3.12.1 1104
Episcopus potest infeudare terram alteri ratione beneficii sibi collati, De dona., Per tuas, 3.24.5 1158
Ad episcopum pertinet de domibus religiosis disponere, De reli. domi., De xenodochiis, 3.36.3 1304
Episcopus potest committere inferiori quae sunt jurisdictionis, non quae sunt ordinis, De consec. eccle., Aqua benedicta, 3.40.9 1362
Episcopus praesens et consentiens judicio mortis est amovendus, De exces. prael., Ex litteris, 5.31.10 1786
Episcopus non confert ecclesiam religiosis, nec augere potest pensiones sine consensu capituli sui vel Papae, De his quae si. a prael., Pastoralis, 3.10.9 1098
Episcopus non potest habere personatum vel dignitatem in alia ecclesia, De conces. praeb., Post electionem, 3.8.7 1076
Episcopus potest ex causa clericum capere, et ligare, De appel., Dilectis, 2.28.55 953
Episcopus vices suas sub annuo censu non committat, Ne prael. vic. suas., Querelam no. 2, 5.4.3 1648
Ad episcopum pertinet de cura animarum investigare, Greg. in Novel., De ver. signi., Sicut nobis, Sext 5.12.5 Sext
Episcopus debet servare sententiam latam a subdito, De offic. judi. ordi., Cum ab ecclesiarum, 1.31.3 398
ERROR Error facti nulli nocet negotio non definito, De confes., Ex parte abbatis, 2.18.3 679
EUCHARISTIA Eucharistia in fine paenitenti non denegatur, De sepult., Parochiano, 3.28.13 1106
Nec etiam tempore interdicti, De paeni. et remis., Quod in te, 5.38.11 1870
Eucharistia ad minus semel in Pascha accipiatur, nisi de consilio sacerdotis quis abstineat, De paeni. et remis., Omnis utriusque sexus, 5.38.12 1871
EVICTARE Evictare quando nequit emptor de evictione agere, De empt. et vend., Si venditori, 3.17.7 1127
EXAMINATIO Examinatio ad eum pertinet ad quem confirmatio, De elect., Venerabilem, 1.6.34 165
Examinari debet postulatio sicut et electio, De transl., Licet, 1.7.4 218
Examinatio a non suo judice non valet, De elec., Bonae memoriae no. 1, 1.6.23 138
Examinanda sunt miracula per testes, et qualiter, De rescrip., Venerabili, 2.20.52 753
EXCEPTIO Exceptio probari debet, De judi., Exhibita, 2.1.19 537
Contra exceptionem doli datur doli replicatio, De adul., Intelleximus, 5.16.6 1723
Exceptio falfi procuratoris et ante et post sententiam admitti potest, De procur., In nostra, 1.38.4 461
Similiter de litteris falsis, De exce., Cum venerabilis, 2.25.6 840
Excipiens contra electum jurabit quod non faciat malitiose, De elect., Cum dilectus, 1.6.32 160
Non excipiens semel, de caetero excipere non valet, unde citius perditur exceptio quam actio, De offi. deleg., Insinuante, 1.29.25 352
Ad excipiendum certum tempus detur reo, ultra quod non auditur nisi aliquid de novo emerserit, De exce., Pastoralis, 2.25.4 837
Exceptio excommunicationis in qualibet parte litis potest opponi, De excep., Exceptionem excommunicationis, 2.25.12 850
Exceptio excommunicationis publicae repellit judicem ab officio suo, De excep., Exceptionem excommunicationis, 2.25.12 850
De exceptione peremptoria sive incidenti non pronuntiatur, sed super principali, De ordi. cog., Intelleximus, 2.10.1 600
Si excipitur crimen contra testem, a testimonio repellitur, De or. cog., cum dilectus, 2.10.2 601
Si excipitur defectus natalium quantum ad successionem, primo debet terminari, De or. cog., Tuam, 2.10.4 604
Exceptio nulla est cum quis alteri opponit in quo ipse culpabilis est, De exce., Cum ecclesiasticae, 2.25.3 836
Exceptio contra testem probetur ante prolationem sententiae, De exce., Denique, 2.25.1 834
Exceptionem novam proponens jurabit se noviter illam percepisse, De exce., Pastoralis, 2.25.4 837
Exceptio de judice suspecto admittitur, De exce., Cum inter priorem, 2.25.5 838
Exceptio de culpa non impedit quominus negotia ecclesiae suae quis prosequatur, De exce., Dilecti filii, 2.25.8; et Apostolicae, 2.25.9 845
Exceptionem causa protelandae litis defendere proponens, si defecerit in probatione, in expensis punitur, De do. et contu., Finem litibus, 2.14.5 653
Exceptio de citatione ultra duas dietas valet, De excep., Olim, 2.25.7 844
EXCOMMUNICATIO Excommunicatus est dans auctoritatem vel non prohibens cum potest in percussione clerici, De sen. excom., Quantae, 5.39.47 1918
Sub excommunicationis poena prohibitus vel sub interminatione anathematis si contra hoc fecerit, non est propter hoc excommunicatus, De jurepatronatus, Relatum, 3.38.21 1328
Ab excommunicato domino liberantur servi si post tertiam admonitionem noluerit satisfacere, De poenis, Gravem, 5.38.13 1862
Excommunicatus non vitans excommunicatos peccat, De cle. excom., Illud Dominus, 5.37.5 1768
Excommunicato non debet beneficium ecclesiasticum conferri, nec illud potest sine dispensatione retinere, De cle. excom., Postulastis, 5.37.7 1770
Excommunicato judice gerens vices ejus non est excommunicatus propter hoc, nisi participet ei in crimine, De off. vic., Romana, Sext 1.13.1 Sext
Excommunicatio major lata non praemissa admonitione in participantes cum excommunicatis non tenet, Inno. in Novel., De sen. excommun., Statuimus, Sext 5.11.3 Sext
Excommunicans sine trina admonitione etiam si justa sit sententia, per unum mensem ab ingressu ecclesiae noverit se suspensum, De senten. excom., Sacro, 5.39.48 1920
Excommunicati sunt clericos vel religiosos capientes sine laesione, De sen. excom., Nuper, 5.9.29 1897
Excommunicare potest abbas vel prior monachos suos, De majo. et obedie., Cum in ecclesiis, 1.33.10 429
Excommunicatus potest amplius et saepius excommunicari, De Judaeis et Sarra., Ita quorundam, 5.6.6 1657
Ab excommunicatis potest peti debitum licite, De sen. excom., Inter alia, 5.39.31 1900
Ab excommunicatis possunt emi necessaria a transeuntibus per terras eorum, De sen. excom., Si vere, 5.39.34 1905
Excommunicatus potest conveniri, sed debet per alium respondere, De judic., Intelleximus, 2.1.7 527
Excommunicationis sententia debet esse manifesta et publica, De sen. excom., Per tuas, 5.39.40 1910
Excommunicatus scienter ordines suspiciens deponitur in perpetuum si est saecularis, De sen. excom., Cum illorum, 5.39.32 1902
Excommunicatus absolvi contemnens nec vetera beneficia potest retinere, nec nova acquirere ante absolutionem, De aeta. et quali., Cum bonae, 1.14.8 269
Excommunicatio minor non impedit executionem officii, De cle. excom., Si celebrat, 5.27.10 1774
Excommunicatio debet fieri in scriptis, et non faciens est suspensus ipso facto; idem est de suspensione interdicti; et est suspensus per mensem ab ingressu ecclesiae, De sen. excom., Cum medicinalis, Sext 5.11.1 Sext
Excommunicatio generaliter sive specialiter non debet fieri sine praemonitione, De sen. excom., Romana, Sext 5.11.5 Sext
Excommunicationis, interdicti et suspensionis sententia non ligantur episcopi, nisi de eis fiat mentio specialis, De sen. excom., Quia Periculosum, Sext 5.11.4 Sext
Excommunicatio post appellationem lata verbo vel facto non tenet, De appel., Dilecti filii no. 1, 2.38.1 905
Excommunicato subtrahitur beneficium si non vult petere absolutionem, De appel., Pastoralis, 2.28.53 948
Excommunicato communicans quando excomunicatur, et quando non, De his quae vi metusve causa siunt, Sacris, 1.40.5 483
Excommunicatio ligat etiam admonitione non praemissa, De sen. exc., Sacro, 5.39.48 1920
Excommunicatus potest appellationem prosequi, et litteras impetrare, De appel., Pervenit no. 1, 2.38.13 914
Excommunicatus de dubio semper debet vitari, quia praesumitur semper pro judice, De sen. exco., Per tuas, 5.39.40 1910
Excommunicatus in duobus casibus auditur ante absolutionem, De sen. exco., Per tuas, 5.39.40 1910
Sed non est audiendus nisi absolvatur petendo, De sen. exco., Per tuas, 5.39.40 1910
Excommunicationis exceptio repellit agentem, De offi. dele., Prudentiam, 1.29.21 342
Excommunicatus ad osculum Papae receptus praesumitur absolutus, De privile., Cum olim, 5.33.12 1812
Excommunicati testificari non possunt, De test., Veniens, 2.20.10 709
Excommunicatus potest quis denuntiari post mortem, De haereticis., Si quis, 5.7.5 1670
Excommunicato si Papa scribat, non est propter hoc absolutus, De sent. excom., Si aliquando, 5.39.41 1914
Excommunicationis sententia suspenditur per appellationem, De sent. excom., Contingit no. 2, 5.39.45 1917
Excommunicatus contrahere potest: licet alia sacramenta non recipiat, Qui cleri. vel vo. matri. contra. pos., De diacono, 4.5.1 1471
Excommunicationis causas dolose subticens non absolvitur, De offi. judi., Ex parte, 1.31.5 400
Post excommunicationem concubinae clericus ei se commiscens est excommunicatus eadem excommunicatione, De sen. excom., Si concubinae, 5.39.55 1928
Excommunicato participans non admittitur ad ipsum denuntiandum, De sen. excom., In praesentia, 5.39.46 1918
Excommunicatur dominus propter contumaciam procuratoris, si sciens non purgaverit, Ut lit. conte., Ad hoc Deus, 2.6.1 567
Excommunicatus notorius etiam si appellat vitandus est, De appel., Pervenit no. 1, 2.28.13 914
Excommunicato communicans non potest ei excommunicationem objicere, De sent. excom., In praesentia, 5.39.46 1918
Excommunicatus pro debitis absolvitur si est impotens ad solvendum, praestita cautione quod solvat cum potest, De solv., Odoardus, 3.23.3 1154
Excommunicatis potest praedicari, et possunt ad bonum et ad correctionem admoneri, De sen. exc., Responso, 5.39.43 1915
Excommunicatus non debet absolvi sine consensu excommunicatoris, De offi. jud. ordi., Cum ab ecclesiarum, 1.31.3 398
Excommunicatus publicus non debet ad dignitatem laicalem eligi, De ele., Venerabilem, 1.6.34 165
Excommunicatus pro injectione manuum auditur appellans, De appel., Pervenit no. 1, 2.28.13 914
Excommunicatus a delegato non potest absolvi nisi a Papa vel ab eo qui succedit delegato in onere et honore, nisi in mortis articulo, De offi. jud. ordi., Pastoralis, 1.31.11 406
Excommunicationem debet quis potius sustinere, quam uxori contra conscientiam debitum reddere, quae non est vere uxor, De sen. excom., Inquisitioni, 5.39.45 1916
Excommunicatio potest sub conditione ferre, De appel., Praeterea no. 2, 2.28.40 931
Excommunicatus publice non potest judex esse, De excep., Exceptionem, 5.33.5, in finali; et De sent. et re judi., Ad probandum, 2.27.24 850
902
Excommunicatus debet ab omnibus etiam privilegiatis vitare, De privile., Cum et plantare, 5.33.3 1804
Excommunicatus in coemeterio sepultus, debet exhumari et ejici, De privile., Ad haec, 5.33.5; et De sepul., Sacris, 3.28.12 1806
1208
Excommunicari non possunt Cluniacenses, Ab ordinariis. de privil., Quanto amplius, 5.33.26 1829
Excommunicato non possunt aliqui communicare ratione alicujus privilegii, De sen. excommuni., Nulli, 5.39.8 1881
Excommunicatus si quis sit pluribus de causis, una tacita, non valet absolutio sibi facta, De sen. excommuni., Cum pro causa, 5.39.27 1894
Excommunicatus publice non admittitur ad accusandum, De accu., Olim, 5.1.26 1601
Excommunicatis a Papa communicans, ab ipso solo est absolvendus, De senten. excom., Significavit, 5.39.18 1888
Excommunicato domino potest familia communicare, De senten. excom., Inter alia, 5.39.31; et Si vere, 5.39.34 1900
1905
Excommunicato potest communicare uxor et liberi, De senten. excom., Quod in dubiis, 5.39.30 1900
Excommunicato in iis quae sunt de ejus correctione communicans, non est excommunicatus, licet alia verba interponat, De senten. excom., Cum voluntate, 5.39.54 1927
Excommunicatis possunt praedicatores communicare ab eis eleemosynas recipiendo, maxime si aliud non habent, De senten. excom., Cum voluntate, 5.39.54 1927
Excommunicationis absolutio vel interdicti per vim et metum extorta non tenet et compulsores sunt excommunicati ipso facto, De iis quae vi met. causa, Absolutionis, Sext 1.20.1 Sext
Excommunicati sunt ipso facto molestantes qui electionem vel beneficiorum collationem secundum eorum petitionem non fecerunt, De elect., Sciant, Sext 1.6.12 Sext
Excommunicati sunt ipso facto principes vel alii dantes licentiam occidendi vel male tractandi illos qui proferunt et divulgant sententiam excommunicationis, suspensionis, sive interdicti contra ipsos, nisi re integra intra octo dies sententiam revocaverint, vel res ablatas propter hoc restituerint, excommunicationis sententiam incurrunt, in qua si permanserint intra duos menses, non possunt absolvi nisi per Papam, De sen. exco., Quicunque, Sext 5.11.11 Sext
Excommunicatis participantes, qua minor tatum excommunicatio incurritur, post admonitionem generaliter factam majorem excommunicationem non incurrent, nisi judex aliis rite servatis eos qui monentur exprimat nominatim, De sen. exco., Statuimus, Sext 5.11.3 Sext
Ante excommunicationem judices sive una sive tribus admonitionibus utantur, sive una pro omnibus, semper faciat aliqua intervalla aliquorum dierum, De sen. exco., Constitutionem, Sext 5.11.9 Sext
Excommunicatus pauper absolvatur ab episcopo, De sen. exc. in, Praesentia, 5.39.46 1918
EXEMPTA Exemptae non sunt omnes ecclesiae Papae censuales a subjectione episcoporum, nisi privilegia monstrent exemptionis, De privi., Recepimus, 5.33.8 1808
Exemptus quantuncunque ratione delicti vel contractus potest coram dioecesano conveniri, nisi locus ubi delictum est commissum, sit exemptus, De privi., Volentes, Sext 5.7.1 Sext
Exemptus exemptum non potest compellere ad aliam dioecesim ubi crimen commissum sit, ad respondendum, De privi., Volentes, Sext 5.7.1 Sext
Quando Papa dicit, recipimus te vel vos in silios ecclesiae Romanae: ex hoc non sunt exempti tales, sed quod nec excommunicari nec interdici vel suspendi valent a quocunque nisi a Papa vel ejus legat, De verb. signi., Veniens, Sext 5.12.1 Sext
Exemptus in capite, ratione membrorum veniat ad synodum, De privi., Ex ore, 5.33.17 1820
Exempti a dioecesano puniri non debent, De sup. negli. praela., Sicut nobis, 1.10.2 246
Exemptio tenet in ecclesia inobediente, De major. et obe., Inter quatuor, 1.33.8 428
Exemptionis causa absolutus potest conveniri alia de causa, De causa posses. et proprie., In causa, 2.12.8 620
Exemptus non est quis licet habeat litteras protectionis a Papa, De privi., Ex parte no. 2, 5.33.18 1822
EXECUTIO Executores debent compelli ad exequendum, De testamen., Joannes, 3.26.19 1193
Exequi quis ordinem non potest post homicidium et simoniam in ordine commissam, etiam peracta paenitentia, De accu., Inquisitionis, 5.1.21 1590
Executio sententiae, si alicui facit praejudicium, non exequi mandatur quousque ille doceat de jure suo, De sen. et re judic., Cum super, 2.27.17 890
Executori debent litterae exhiberi, De rescrip., Cum contingat, 1.3.24 59
Executio de beneficiis privandis fiet per episcopum in cujus dioecesi est beneficiatus privandus, non ubi delinquitur, De foro compe., Postulasti, 2.2.14 552
EXILIUM Exilii poena potest per judicem ecclesiasticum infligi, De crimi. fal., Ad audientiam, 5.20.3 1747
EXPENSAE Expensas honestas potest judex petere a partibus, De vita et hone. cler., Cum ab omni, 3.1.9 995
In expensis condemnatus, in necessariis condemnatur, De eo qui mit. in pos., Cum venissent, 2.15.3 667
In expensis condemnatur qui illicite tenuit possessionem post restitutionem possessionis, De sequestra. pos., Ad hoc, 2.17.1 674
In expensis condemnatur qui temere aliquem trahit ad judicium, De dolo et contum., Ex litteris, 2.14.2 648
In expensis condemnatur qui appellationem non prosequitur, De appel., Reprehensibilis, 2.28.26; De appel., Cordi, Sext 2.15.1 923 Sext
Condemnatur etiam in expensis qui non probat formam electionis, De dolo et contu., Eum qui, Sext 2.6.2 Sext
In expensis condemnatur qui in quarta productione testium defecerit, De testib., Ultra tertiam, 2.20.55 756
In expensis condemnatur si quis litteras falsas impetravit, et occasione earum facit expensas, De rescrip., Caeterum, 1.3.3 33
In expensis condemnatur si quis irrationabililiter appellavit, De appel., Ut debitus, 2.28.59 960
In expensis condemnatur cum contumax adversarius non venit ad judicium tempore contumaciae, De do. et contu., Cum dilecti, 2.14.6 655
Expensae factae circa electionem sede vacante, de bonis dignitatis fient, non capituli, sed praedecessoris, De elect. et elect. pot., Ut praeteritae, 1.6.45 186
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z