Corpus Juris Canonici (1582) UCLA Digital Library Program


Materiae Singulares
Index to the Ordinary Gloss to Liber Extra
Prepared by Henry Ansgar Kelly, with the assistance of Sherrylyn Branchaw, Thomas O'Donnell, and Jennifer A. T. Smith.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
The Entire Materiae Singulares
Head Word Full Phrase Standard Citation 1582 edition, Column and Line Number
EBRIUS Ebrius quis dicitur, et ebrietas quid 3.1.14 v. a crapula 998.80
ECCLESIA Ecclesia consecrata et non consecrata eodem privilegio potiuntur 3.40.10 v. non consecrata 1363.70
Ecclesia cujus res est alienata, quam actionem habebit 3.13.6 v. alienata 1111.70
Ecclesia, fiscus, et minor aequiparantur 2.24.3 v. rebus suis 797.60
Ecclesia in casibus certis judicat de Judaeis 5.6.5 v. permittantur 1657.40
Ecclesia interdicta an liceat in illa celebrare 5.33.24 v. semel in anno 1828.30
Ecclesia nemini debet laqueum injicere 2.24.34 v. perjurii 831.20
Ecclesia nondum consecrata gaudet immunitate 3.49.9 Casus 1408.50
Ecclesia nulli claudit gremium 5.7.15 v. deprehensi 1686.30
Ecclesia una qualiter dicitur dependere ex altera 1.14.4 v. pendeant 266.50
Ecclesia si laeditur in contractu, an teneat contractus 3.13.11 v. enorme 1115.00
Ecclesia tot habeat ministros, quot commode sustentari possunt 1.2.9 v. industriam 24.60
Ecclesia contra Papae sententiam restituitur 1.41.5 v. sententia 494.50
Ecclesia Graecorum de jure Romanae ecclesiae subjecta est 3.42.5 v. revertentes 1390.20
Ecclesia sine episcopi auctoritate aedificari non debet 5.33.14 v. revocare 1817.20
Ecclesiae cathedrales tantum morte praelati viduatae dicuntur 1.6.14 v. diligentiam 123.30
Ecclesias plures nullus de jure tenebit 1.6.54 v. intitulatam 201.80
Ecclesia de occultis non judicat 2.13.13 v. tolerare 637.70
Ecclesia multa observat quae ab Apostolis non sunt tradita 3.41.6 v. multa 1368.70
Ecclesia vacante an clerici aliquid de rebus ecclesiae disponere possint 3.9.2 v. sede vacante 1089.10
Ecclesiae, ubicumque laeditur in iis praescriptionibus quae ad judiciorum statum spectant, restituitur 1.41.3 v. restituimus 491.70
Ecclesia bona alienans auditur contra alienationem suam 3.13.6 v. alienata 1111.70
Ecclesiae deservire per vicarium an sit licitum 1.28.2 v. plures 324.60
Ecclesiae relictum dividitur cum episcopo: non autem episcopo relictum cum ecclesia 3.26.15 v. secus autem exprimat 1179.20
Ecclesiae servit, qui episcopo servit 3.4.13 v. perjurium 1022.20
Ecclesia vacantis non habentis defensorem jura alienari non possunt, licet ipsa ecclesia uniri vel donari possit 1.4.8 v. constitutum (16c) 92.50
ECCLESIASTICA Nullus duas ecclesias intitulatas habere potest 1.6.54 v. intitulatam
Ecclesiasticae censurae appellatione quid comprenditur 5.40.20 v. eam 201.60 et 1943.20
ECONOMUS Oeconomus ob quas causas constituatur 1.31.4 v. oeconomos 399.60
EDICTUM Edictum de matrimonio est prohibitorium 4.11.8 v. baptizavit 1498.20
ELECTIO Electio ad quos spectat de jure 1.10.5 v. communiter 249.30
Electio per compromissum fieri nequit, nisi omnes consentiant 1.6.42 v. vice omnium 181.20
Electio aliquibus contentis facta est nulla 1.6.36 v. expectare (?) 171.20
Electio irrita quandoque aliam impedit 1.6.36 v. expectare (?); cf. 1.6.29 v. ex post facto 171.20 et 155.10
Electio quandoque dicitur fieri per abusum potestatis saecularis 1.6.43 v. abusum 182.50
Electio an possit per unum fieri 1.5.2 v. pauciores 101.00
Electio qualiter dicitur fieri a majori et saniori parte 1.6.55 v. ad zelum 203.60
Electio an de doctiori fieri debeat 2.28.46 v. magis utilem 940.50
Electio an sit facienda semper de meliori 1.27.2 v. sanctiores 323.50
Electio invalida an possit per ratihabitionem confirmari 1.6.28 v. consentire 152.50
Electio habet quaedam substantialia sine quibus non valet 1.6.42 v. sanior 180.60
Electio pro postulatione quandoque accipitur 1.6.30 v. postulatio 157.70
Electio clandestina quae dicitur 1.6.42 v. clandestinas 182.20
Electio habet aliqua praecipua, et quae illa sunt 1.6.48 v. processus 189.30
Electio contra justam appellationem facta, an reconvalescat si appellationi renuntietur 1.6.29 v. maxime (16c) 155.50
Electio conditionalis non valet 1.6.14 v. diligentiam 123.00
Electio facta a majori parte etiam extra gremium valet 1.6.21 v. aliam 135.50
Electio ut confirmetur majorem capituli partem debet electus habere 1.6.48 v. dirigebant 189.00
Electio vel praesentatio illius qui reperitur fuisse in possessione bona fide, valet et obtinet 1.41.2 v. electionem (?) 489.80
Electio si facienda occurat et major pars eligentium absit, an minor pars, majori parte vocata et non veniente, ad majorem partem ire vel eligere illa relicta possit 1.6.23 v. metuebant 140.40
Electio jure ordinario competit 1.6.30 v. cum res non esset integra (16c) 158.70
Electio quae fit contemptis iis qui debent interesse, an ipso jure irrita sit 1.6.36 v. expectare 171.10
Electioni secundae locum esse ubi prior ipso jure nulla fuit 1.6.29 v. ex post facto 155.20
Electioni ut intersit vocatus et non venit, quod ut adsit, si ecclesiae interest, compelli possit ? (180 err)
[Electioni si quis non vult interesse, alii procedere possunt sine illo 1.6.42 v. qui volunt] 180.10
[In eligendo, libera debet esse voluntas 1.6.42 v. de collegio] 180.20
[Ad electionem si major ac sanior pars vult procedere, potest 1.6.19 v. revocare] 130.00
Electioni nequiens interesse, an tenetur procuratorem constituere 1.6.23 v. metuebant 140.40
[Electio pro postulatione quandoque accipitur 1.6.30 v. electionem] 157.70
Electionem impugnans an possit in causa appellationis prosequi causam aliam ab expressa 2.28.46 v. aliam vellet objicere 941.30
Electiones duae ad dignitatem eandem maxime in una persona valere non possunt ? (cf. 3.5.21 in textu: headnote) 1039.40
Electiones plures quando concurrunt, quae incontinenti fiunt, quod neutra aliam impediat 1.6.29 v. irritandum 155.60
Electionibus pluribus concurrentibus an una impediat aliam 1.6.29 v. irritandum 155.60
ELECTORES Electores an possint ab electo discedere 3.5.15 v. consenserint 1033.60
ELECTUS Electus ante confirmationem an beneficia conferre vel administrare possit 1.6.9 Casus 118.60
Electus ante confirmationem, quandoque licite administrat 1.6.44 v. administrant 185.30
Electi vox non auget numerum 1.6.50 v. ad majorem partem 191.40
Electus propter eligentes punitur 1.6.59 v. illa vice 209.50
Electus in archiepiscopum et confirmatus quid exercere possit 1.7.1 v. confirmasse 211.70
Electa persona, quod inter eligentes connumeretur et vocem habeat 1.6.33 v. consentiat 164.80
ELIGENTES Eligentes indignum non sunt quantum ad se privati 1.6.26 v. admiserant 147.50
Eligentes multa considerare oportet 1.6.57 v. non consenserit 207.70
Eligentes sepeliri a schismaticis, quod ab humo extrahendi sunt 1.16.2 v. exhumandos (16c) 281.70
ELIGERE Eligendi potestas in uno solo remanere potest 1.5.2 v. pauciores 101.40
Eligendi potestas aliquibus concessa, an revocari possit 1.6.30 v. cum res non esset integra 158.30
Eligendi jus non cadit in laicum 1.6.51 v. in laicum 193.00
Eligendi jus ubi communiter ad episcopum et capitulum pertinent, hujusmodi eligendi jus non de uno in alium devolvitur 3.8.15 v. sed ut canonicus 1086.40
Eligere possunt praesentes, aliis nolentibus venire 1.6.19 v. revocare 130.10
Eligi in archiepiscopum non posse eum qui plures dignitates vel beneficia curata habet sine dispensatione 1.6.54 Casus 196.70
EMENS Emens rem litigiosam, qua poena puniatur 2.16.3 v. litigiosi 672.50
EMPTIO Emptio facta causa pignoris, non quod scriptum est, sed quod suggestum attenditur 3.17.5 v. emptionis 1126.00
Emptio nulla est sine pretio 3.19.6 v. per se queat 1136.60
Emptionis contractus licet sit nullus, et ecclesia laesa ultra dimidiam, adhuc reus lucratur fructus perceptos ante litem contestatam, nec compensantur cum sorte principali 3.13.11 v. enorme (?) 1115.00
EMPHASIS Emphasis [non?] est in verbo 5.40.6 ex causis 1933.60
EMPHYTEUSIS Emphyteusis, quod neque locatio neque venditio sit 3.18.4 v. emphyteuta 1131.40
EMPHYTEUTA Emphyteuta non solvens canonem an propria auctoritate domini possit expelli 3.18.4 v. expelli 1132.40
Emphyteutae qui non solvit, quantum temporis datur ut moram purgare possit 3.18.3 v. celeri 1131.70
EPISCOPUS Episcopus an judicem ordinarium dare potest 5.4.2 v. statuuntur 1648.00
Episcopus an et quando uni plura beneficia conferre possit 3.8.9 v. vacare noscatur 1081.00
Episcopus an tenetur de facto illius qui examinat 1.23.8 v. litteras 316.40
Episcopo quot et qualia requirat 1.14.15 v. defectum 275.80
Episcopi an valeant dispensare cum illegitimis in simplici beneficio 1.18.16 v. non valere 291.70
Episcopus conferens alicui beneficium quod conferre non potest tenetur ad aliud simile conferre ei cui alterum contulerat 3.5.17 v. assignavit 1036.40
Episcopus criminosus ob contumaciam nonnisi crimen notorium sit est episopatu privandus 2.1.1 v. donec, v. episcopatum (+16c) 522.00
Episcopus criminosus an episcopatui sine papae licentia renuntiare possit 1.9.10 v. sed dumtaxat 233.70
Episcopus de quibus criminibus dispensare possit 2.1.4 v. de adulteriis 524.40
Episcopus delegare potest in genere, et ex causa, tam institutionem quam rerum suarum administrationem 3.8.11 v. contra formam concessionis 1083.70
Episcopus dispensat contra canones qui irregularitatem inducunt 2.1.4 v. poenitentiam 525.70
Episcopus ecclesiae vacantis sibi subjectae bona an alienare possit ? (1086 err)
Episcopus licet cum suo capitulo possit facere statuta quantum ad jura sua et ubi per id aliis praejudicium non paratur per haec jura, super aliis non potest nisi hi quorum interest consentiant vel ad minus sunt praesentes ? (1129 err)
Episcopus suspensus an excommunicare, praebendas dare, eligere, et hujusmodi similia facere possit 1.4.8 v. a suspensis 93.00
Episcopus in aetate non dispensat 1.6.32 v. in aetate 162.10
Episcopi qua scientia instructi esse debent 1.6.53 v. in litteratura 196.30
Episcopus tenetur de facto examinatoris 1.23.7 v. examinentur archdiacono 315.70
Episcopus quantumcunque generaliter eximat ecclesiam, semper quattuor intelligitur retinuisse 3.24.7 v. cathedraticum 1161.60
Episcopus quae et quibus potest mandare 3.40.9 v. jurisdictionis 1363.00
Episcopus cum sortilegis dispensare potest 5.21.2 v. liberum 1755.40
Episcopus beneficia propter consanguinitatem solam concedens simoniam committit 3.12.1 v. carnalitatem 1107.40
Episcopus tria principaliter debet habere 1.14.15 v. defectum 275.70
Episcopus an possit dare quinquagesimam sine consensu capituli 3.10.9 v. salva constitutione canonica 1098.60
Episcopus in simplici beneficio simoniace adepto dispensat, secus in praelatione 1.6.59 v. illa vice 210.00
Episcopus de ovibus Deo reddet rationem 1.9.10 v. difigendo manum 237.00
Episcopi quaedam committere non possunt personis gradus inferioris 1.4.4 v. reservata 88.20
Episcopi in pluribus simplicibus dispensare possunt, dummodo non sint sub eodem tecto 3.8.9 v. vacare noscatur 1081.00
Episcopi bona ad quem devolvuntur eo mortuo 3.26.12 v. unus est 1176.00
Episcopi non cognoscunt de causis subditorum archidiacono et aliis 1.31.11 v. invitum 406.70
Episcopi possunt condere canones ? (432 err)
Episcopi et subditi sui causa coram arbitris est tractanda ? (413 err)
EPISCOPATUS Episcopatus est ordo 5.34.5 v. sui ordinis 1837.80
ESAU Esau primatus suos recuperare non potuit 1.6.57 v. adjicere 206.70
AETERNA Aeterna promittuntur in lege nova 1.2.3 v. sub eadem sponsione 16.70
ETHNICA Ethnica quid 2.24.25 v. ethnica 820.40
ETHNOS Ethnos quid 2.24.25 v. ethnica 820.40
EXAMINATIO Examinatio nimia reprobatur 5.34.9 v. inquireres 1840.60
EXAMINATUS Examinatus iterum examinatur ? (237 err)
Examinatus rursus examinandus est, in his praecipue in quibus animae periculum veritur 1.23.7 v. examinentur archdiacono (16c) 315.70
EXCEPTIO Exceptio danda est in scriptis, et in actis redigenda 2.19.11 v. exceptiones 695.80
Exceptio doli vel alia quae apud bonos viros opinionem sugillet, contra parentes vel patronos non competit 5.34.10 v. obortam (16c) 1842.30
Exceptio rei judicatae contra rescriptum opponi potest 1.3.26 v. viribus carere (16c) 63.70
Exceptio peremptoria omissa ante sententiam, post sententiam opponi potest 2.22.10 v. huiusmodi exceptio 781.10
Exceptio peremptoria publicatis attestationibus objici potest 2.14.5 v. exceptionem 653.50
Exceptio procuratoria est triplex 1.38.4 v. exceptio 463.60
Exceptio si objiciatur, an super illa sit pronunciandum 2.10.1 v. cognoscendum 600.00
Exceptio peremptoria potest objici et probari publicatis attestationibus 2.20.29 v. publicatae 724.00
Exceptio facilius datur quam actio 2.24.25 v. fortius 818.70
Exceptio de judice suspecto debet apponi ante alias 2.27.20 v. subeundo judicium 896.00
Exceptio pluralitatis beneficiorum an possit indistincte opponi per eos qui plura beneficia non habent 2.25.3 v. opponere 837.40
Exceptio in persona testium opposita quando debet probari 2.25.1 v. per sententiam 834.40
Exceptio est actionis exclusio 1.6.54 v. irritari 200.20
Exceptio doli an elidatur per replicationem de dolo 2.25.8 v. si res ita se habet 846.20
Exceptio temporalis quae dicatur 1.3.9 v. excusari 38.60
Exceptio rei judicatae non competit, nisi tria concurrant 2.25.13 v. sine dolo 852.60
Exceptio perpetua quae dicatur 1.3.9 v. excusari 38.60
Exceptiones dilatorias plures habens, quod illam de judice suspecto primo opponere debeat ? (835 err)
Exceptiones illae propriae dicuntur, quae in adversarium vel rescriptum objiciuntur 2.19.11 v. exceptiones 695.80
Exceptiones sunt multiplices 2.25.12 v. in dilatoriis 850.80
Exceptionum transitus est permissus 2.26.15 v. praescripsisse 866.00
Exceptionum cumulatio an sit permissa 3.36.8 v. praescriptione tueri 1310.60
Exceptionis definitio 2.2.15 v. exceptionibus aliis 555.30
Exceptionibus pluribus nullus uti prohibetur 2.22.8 ? 777.60
Excipi potest contra criminosum in uno officio toleratum etiam ab his qui eum toleraverunt, si ad majus promoveatur 1.14.13 v. reputare 274.10
EXCLUDERE Excludere simpliciter et excludere in perpetuum an different 1.2.11 v. in perpetuum 27.50
EXCOMMUNICATIO Excommunicatio verbum solum requirit 1.13.2 v. excommunicato 263.70
Excommunicatio generalis nonnisi proferentis subditos ligat ? (1886 err)
[Excommunicato participans non incurrit minorem in quique casibus 5.39.15 v. excommunicationis poenam contrahit] 1886.70
Excommunicatio major quae sit 5.39.59 v. non tantum minori 1931.10
Excommunicatio et interdictio comparantur 2.28.37 v. interdictum 929.60
Excommunicatio in modum exceptionis probata an faciat excommunicatum debere vitari 2.10.2 v. restitutio facienda 603.60
Excommunicatio an incurratur per eum qui vi expellit clericum 2.13.12 v. excessistis 633.50
Excommunicatio etiam injusta tenet 2.19.7 v. litteras judicis ordinarii 686.50
Excommunicatio an excusetur per impossibilitatem 2.21.2 v. depositionis 759.60
Excommunicatio minor vario modo infligitur 5.59.59 v. non tantum minori 1931.30
Excommunicatio non infertur nisi pro peccato mortali 5.50.23 v. pro contumacia 1945.70
Excommunicatio vel statim ligat, vel statim nulla est ? (1049 err)
Excommunicatio et absolutio an extendatur ad alienum parochianum 5.39.29 v. tunc erit absolutio 1898.70
Excommunicatio et novi operis nunciatio conveniunt 5.32.1 v. sine jure, sine injuria 1799.40
Excommunicatio an feratur per haec verba, "Praecipio sub anathemate ut hoc facias" 5.15.1 v. sub anathemate 1719.70
Excommunicatio trahit secum executionem 2.28.53 v. cum executionem 949.20
Excommunicationis sententia tribus modis dicitur injusta 5.39.48 v. justa fuerit 1920.50
Excommunicationem quis potius debet substinere quam contra conscientiam venire 4.13.9 v. consulas 1506.00
Excommunicatio est medicinalis, et tradit quis Satanae 2.20.16 v. benigne 712.60
Excommunicare valens ex mandato Papae an possit absolvere 1.33.16 v. ligare 436.00
EXCOMMUNICATUS Excommunicatus an ante absolutionem sit audiendus 5.39.40 v. in Sardicense autem concilio 1912.00
Excommunicatus an possit absolvi non praemissa satisfactione 5.50.23 v. pro contumacia 1946.30
Excommunicatus qui hoc ignorat, an peccet celebrando 5.27.9 v. probabilis 1773.50
Excommunicatus compensare nequit 2.25.5 v. reconventione 840.10
Excommunicatus est membrum diaboli 2.28.55 v. suspendendum 955.30
Excommunicatus absolvi petens an sententiam postea impugnare possit 5.39.48 v. satisfacere compellatur 1922.50
Excommunicatus non compellitur procuratorem constituere 2.1.7 v. conveniri potest 527.80
Excommunicatus potest appellare, et litteras impetrare 1.31.8 v. conquestus 404.20
Excommunicatus non potest reconvenire 2.1.7 v. conveniri potest 528.10
Excommunicatus injuste non committit simoniam, si pro absolutione dat pecuniam 5.3.28 v. restituere quod accepit 1624.60
Excommunicatus ex pluribus causis omnes in absolutione debet exprimere 1.31.5 v. redire; 5.39.27 v. tamquam excommunicatum 400.40 et 1894.70
Excommunicatus an possit de calumnia jurare 2.25.5 v. legitima defensio 839.50
Excommunicatus si litteras impetret pro non excommunatis an valeant 1.38.15 v. jurati 475.30
Excommunicatus an statim sit absolvendus 2.1.1 v. donec (+16c) 522
Excommunicatus an minori potest eligere, sed non eligi 1.6.39 v. canonicam 174.20
Excommunicatus pro falsa causa habetur pro excommunicato, et tamen absolutus pro falsa causa non habetur pro absoluto 1.31.5 v. redire 400.60
Excommunicatus celebrans per quem dispensari potest 5.27.3 v. moniti 1767.40
Excommunicatus an sit semper pro absolutione remittendus ad suum excommunicatorem 1.3.41 v. ad excommunicatorem 81.50
Excommunicatus post appellationem probabilem an sit excommunicatus 2.28.53 v. excommunicatio secum trahat 949.70
Excommunicatus, a Papa salutus, an habeatur pro absoluto 5.39.41 v. salutationis 1914.30
Excommunicatus in judicio, nisi tamquam reus stare non potest 2.1.7 v. intelleximus 527.80
Excommunicatus pro crimine vel manifesta, offensa, quod satisfaciat antequam absolvatur 1.29.29 v. satisfactum 367.30
Excommunicato an sit de bonis ecclesiae providendum ? (1049 err)
Excommunicato participans incurrit minorem 5.33.26 v. majorem excommunicationem 1830.60
Excommunicato communicans an possit illi excommunicationem opponere 2.25.2 v. accusatione 836.00
Excommunicatum depositum verberans an inclidat in canonem 5.39.36 v. ordinati 1908.60
Excommunicati clerici an possint a suis praelatis absolvi 2.1.9 v. qui simul vivunt 994.80
Excommunicatis quandoque communicare permittitur 5.39.15 v. excommunicationis poenam contrahit 1886.70
EXCOMMUNICANS Excommunicans injuste multipliciter punitur 5.39.48 v. per mensem 1920.70
EXECUTOR Executor partes judicis assumere non debet ? (878 err)
Executor an possit recusari 2.28.43 v. debuisset 935.10
Executor datus ad providendum quam potestatem habet 3.5.38 v. provideret 1059.50
Executor merus sententiae contra quem de fraude excipitur, non cognoscit: sed remittit 2.27.5 in textu (headnote) 877.60
Executor quis dicitur 1.29.27 v. executorem 356.50
Executor multipliciter potest modum excedere 2.27.15 v. excedatur 888.50
Executor an debeat parere delegato, si ab aliquo levis opinionis audivit suam jurisdictionem esse revocatam 1.3.24 v. nihil omnino scivisti 59.60
Executores qui dicuntur 1.29.27 v. executorem 356.50
EXECUTIO Executio mera et mixta quae dicitur 1.29.28 v. et si sciat 364.50
Executio sententiae petitur vigore sententiae confirmantis 1.29.34 v. sententiam confirmavit 375.00
Executio sententiae facta appellatione pendente, qualiter est revocanda 2.24.19 v. possessionem ipsam 812.40
EXEMPLARIA Exemplaria an et quando probent 2.22.1 v. exemplaria 767.50
EXEMPTI Exempti an possint per ordinarios puniri 5.33.11 v. privilegii beneficio 1811.40
EXISTENTIA Existentia rei in multis casibus requiritur 4.2.13 v. legitime accusari 1456.60
EXORDIUM Exordium litis tripliciter dicitur 1.29.27 v. litis exordium 356.80
EXPENSAE Expensae electionum a quibus possunt repeti 1.6.45 v. expensae necessariae 186.10
Expensae necessariae quae dicuntur 1.6.45 v. expensae necessariae 186.30
Expensae per quid probantur 2.2.17 v. cum justis et moderatis expensis 557.20
Expensae an semper sint solvendae per illum, qui in probatione deficit 2.14.5 v. expensas 653.60
Expensarum petitio locum habet in causa criminali sive denunciationis vel inquisitionis sive exceptionis 2.14.6 v. expensas 657.80
Expensae an sit semper deducendae 2.24.7 v. deductis expensis 800.60
Expensarum ratio habenda est in facultatibus aestimandis 3.1.9 v. et expensis 994.40
Expensae an sint judicibus praesentandae 3.1.10 v. praeter expensas 995.70
EXPRIMENS Exprimens falsum vel tacens verum in impetratione rescripti, quod praesumatur prima fronte hoc fecisse ex simplicitate, et non ex dolo, nisi scientia probetur 1.3.20 v. priori modo (16c) 53.70
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
The Entire Materiae Singulares