Corpus Juris Canonici (1582) UCLA Digital Library Program


Margarita Decretalium

Index to the decretals of the Liber Extra

Margarita Decretalium Libellus admodum singularis omnes flosculos in ipsarum Decretalium textibus reconditos secundum alphabeti ordinem explicans

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
The Entire Margarita Decretalium
Head Word Full Phrase 1582 edition
CALCARIA Calcaribus deauratis non utantur clerici, De vi. et ho. cle., Clerici no. 1, 3.1.2 991
CALUMNIAE Calumniae juramentum post litis contestationem praestatur, De juramen. calum., Cum causam, 2.7.6 588
Calumniae juramentum prestare recusantis poena, De juramen. calum.,Cum in causa, 2.7.7 589
De calumnia non juratur in causis spiritualibus, De juramen. calum., Litteras, 2.7.2 585
De calumnia jurare non tenetur clericus alicujus ordinis, De juramen. calum., Inhaerentes, 2.7.1 583
De calumnia jurari post per oeconomum et per syndicum, De juramen. calum., In petractandis, 2.7.3, et Imperatorum, 2.7.4 586
586
Calumniari praesumitur denuntiator non probans quod intendit, De calumniatoribus, Cum dilectus, 5.2.2 1604
Calumnatores praelatorum puniuntur degradatione, incarceratione, suspensione, De calumniatoribus, Cum dilectus, 5.2.2 1604
Calumniae juramentum in casu requiri potest a clerico, De jura. calum., Caeterum, 2.7.5 587
CAMPANAE Campanarum pulsatione cessante possunt clerici interdicti tempore in coemeterio sepeliri, qui tamen servaverunt interdictum, De paeni. et remis., Quod in te, 5.38.11 1870
Campanas non licet templariis nec hospitalariis habere nec pulsare sine consensu episcopi dicoeces., De privil. et exces. prae., Patentibus, 5.33.10 1809
CANONICUS Canonicus episcopo serviens, beneficium non perdit, De cler. non resid., De caetero, 3.4.7, et Ad audientiam, 3.4.15 1018
1023
In canonicum recepto, praebenda debetur, De praeben., Relatum, 3.5.9, et De concess. praeb., Cum super, 3.8.8; et portio quotidiana debetur. 1025
1079
Canonici certum numerum canonicorum in ecclesia statuere possunt, De inst., In ecclesia, 3.7.2 1063
Canonici dignitates ecclesiarum mutare possunt, De constitu., Cum accessissent, 1.2.8 20
Canonicorum numerus non debet, ex laicis suppleri, De instit., In ecclesia, 3.7.2 1063
Canonici dignitatem vel praebendam supprimere propria auctoritate non possunt in suis ecclesiis, De constit., Cum accessissent, 1.2.8 20
Canonici regulares ecclesias parochiales regere possunt, et regulam suam servare debent, ut episcopo sint subjectae, De relig. do., Inter quatuor, 3.36.5 1305
Canonicorum numerus augeri potest si faculta tes augentur, et si sit numerus canonicorum statutus, De constitu., Cum M. Ferrarien., 1.2.9 22
Canonici non possunt diminuere numerum canonicorum, De constitu., Ex parte. 1.2.12 28
Canonicus aegrotans habeat debitam portionem suae praebendae, De cle. non resi., Ad audientiam, 3.4.15 1023
Canonicorum correctio in criminalibus pertinet ad episcopum, De off. jud. ord., Irrefragabili, 1.31.13 410
Canonicorum numero juramento et confirmatione Papae firmato, litterae super receptione non valent nisi de praedictis faciant mentionem, De rescri., Constitutus, 1.3.19 51
CANON Canon posterior derogat priori, De constit., Canonum, 1.2.1 14
Contra canones recipiens et dans beneficium, uterque punitur privatione, De cler. non resi., Quia nonnulli, 3.4.3 1015
Secundum canones agatur in judicis et nemo suo sensu utatur, De const., Canonum, 1.2.1, et Ne innitaris, 1.2.5 13
15
Canones scire debent qui causam matrimonii tractant, arg. De frigid. et male., Accepisti, 4.15.1 1517
CANONIZATIO Canonizatio requiritur ad hoc quod debeat sanctus venerari, etiam miracula faciens, De reli. et vene. sanctorum, Audivimus, 3.45.1 1394
CAPELLA Capella in praejudicium matricis ecclesiae non potest construi., De novi ope. nunt., Intelleximus, 5.32.1 1798
In capellis possunt esse canonici privilegiati, De privi., Cum capella, 5.33.16 1819
In capellis monachorum proprium habentium debet institui et destitui capellanus per episcopum, De capel. monachorum, In ecclesiis, 3.37.1 1311
CAPITULUM Capituli major pars et sanior obtinere debet, De his quae fi. a majo. par., Ex parte, 3.11.4; sed pars minor contradicere potest, si habet rationem, De his quae fi. a majo. par., Cum in cunctis, 3.11.1, et De elec., Cum inter no. 3, 1.6.21 1103
1100
134
Capituli major et sanior pars tenet in electione nisi aliud rationabile obstet, De elec., Cum inter no. 3, 1.6.21 134
Capituli assensus est requirendus in institutione vel destitutione personatuum vel dignitatum ab episcopo, De his quae fiunt a prael., Quanto, 3.10.5 1093
Capitulo non consentiente non est rata donatio episcopi, De his quae fiunt a prael., Cum nos, 3.10.3; et Quanto, 3.10.5; et De donationibus, Fraternitatem, 3.24.2; et Pastoralis, 3.24.7 1092
1156
1160
Capitulo non consentiente pensionem non potest augere episcopus sine licentia Papae, De donationibus, Pastoralis, 3.24.7; nec centesimam dare sine consensu capituli, nisi per Papam, De donationibus,Pastoralis, 3.24.7; et Apostolicae, 3.24.9 1160
1160
1163
Capitulo dissentiente, non tenet donatio abbatis, De his quae fiunt a praela. sine consen., Ea noscitur, 3.10.16 1094
Capituli consensus confirmat donationem episcopi, De dona., Pastoralis, 3.24.7 1160
Capitulum, vacante sede, potest excommunicare, absolvere, et confirmare, De haere., Ad abolendam, 5.7.9 1672
CARO Carne uti licet si dies Nativitatis Domini sit in sexta feria, De obser. jeju., Explicari, 3.46.3 1397
Carnes etiam in quadragesima et jejuniis solemnibus cum urgens necessitas est indulgeri possunt, De obser. jeju., Consilium, 3.46.2 1396
CASSATIO Cassa est sententia a non suo judice lata, De offi. deleg., P. et G., 1.29.40; et De judi., At si clerici, 2.1.4 383
523
Cassatur electio si ante confirmationem electus ministret, De elect., Qualiter, 1.6.17 126
Cassatur electio propter defectum scientiae in electo, De elect., Qualiter, 1.6.17 126
Cassari debent quae per importunitatem fiunt, De praeb. et digni., Tuae, 3.5.20 1039
CASTRATIO Castrans seipsum ex justa causa non est irregularis, De corpo. vitia., Ex parte no. 2, 1.20.5 300
Sed sine necessitate faciens dispensatur per episcopum in aliis, sed non in altaris ministerio, De corpo. vitia., Significavit, 1.20.4 301
CAUSA Causa dicitur insufficienter instructa, lite non contestata, De lit. cont., Olim, 3.5.1 565
Causae committi debent ei coram quo secure potest comparere, Ut li. non contest. non pro., Accedens no. 2, 2.6.4 573
Causae non debent remitti ad eos a quibus appellatum est, nisi partes consenserint, De app., Accepta,, 2.28.35; tamen quandoque remittitur, De matr. contract. contra interd. eccl., Litterae, 4.16.1 928
1527
Causae majores ad sedem apostolicam mittendae sunt, De transla. epi., Cum ex illo, 1.7.1 211
Causae continentia dividi non debet, De sequest. poss. et fruct., Ad hoc, 2.17.1 674
Causa principalis sicut committi potest, sic et incidens appellatione remota, De rescri., Causam, 1.3.18 49
In causa criminali intenta potest constitui procurator, De procu., Tuae fraternitati, 1.38.5 464
In causa status vel liberali non debet procedi eo absente qui petitur in servitutem, De majo. et obe., Inter quatuor, 1.33.8 428
In causis gravibus non cogitur quis constituere procuratorem invitus, De procur., Querelam, 1.38.2 459
In causa pari potior est conditio primo occupantis, De jure patrona., Pastoralis, 3.38.29 1335
In casibus spiritualibus juratur, licet non de calumnia; tamen exceptionibus propositis in eis, De rest. spo., Litteras, 2.13.13 634
Causae non sunt audiendae tempore nundinarum, De judic., Significaverunt, 2.1.21 540
Causa civiliter tractata non deducatur ad judicem ecclesiasticum, De alien. jud. mut., Ex parte, 1.42.2 504
CAUTIO Cautionem standi mandatis ecclesie praestet absolvendus, De jureju., Ad nostram no. 1, 2.24.7 800
Cautionem prestet in possessione existens cum de jure possessionis dubitatur: scilicet restituendi omnia tempore medio recepta si cadit in causa, De in integ. rest., Suscitata, 1.41.6 497
CELEBRARE Celebrare divina ubicumque possunt Praedicatores et Minores, De privi., In his, 5.33.30 1833
CENSUS Census a privata persona impositus, personalis est, nec ejus vitam excedit, De censi., Praeterea illi, 3.39.8 1350
Census ignorantiae solvi non debent, De censi., Pervenit, 3.39.5 1340
Census novus ecclesiis non imponatur, De censi., Scientes, 3.39.3, et Prohibemus, 3.39.7 1339
1342
Census detinens per biennium amittet rei detentionem, De jureju., Querelam, 2.24.10 803
Census solutio est subjectionis probatio, De censi., Omnis, 3.39.2 1339
Census a personis miserabilibus non est extorquendus, De censi., Licet, 3.39.4 1339
Censum solventes domino Papae, tales ecclesiae sunt exemptae, De privil., Recepimus, 3.33.8 1808
Census debitus vitam transigentis non excedit, De transact., Veniens, 1.36.8 450
Census dicitur personalis nisi exprimatur quod sit realis, De transact., Veniens, 1.36.8 450
Census tempore certo et certa ex causa debet solvi, De censi., Pervenit, 3.39.5 1340
CENSURA Censura ecclesiastica intelligitur excommunicatio, suspensio, et interdictum, De verb. sig., Quaerenti, 5.40.20 1942
CESSIO Censura ecclesiastica intelligitur excommunicatio, suspensio, et interdictum, De verb. sig., Quaerenti, 5.40.20 232
Cedere non potest episcopus auctoritate propria, De transla.epis., Quanto, 1.7.3 216
Cedens propter honestam causam iterum potest reassumi, De renunt., Post translationem, 1.9.11 238
Cessio sufficientis et sancti difficulter admittitur, De renunt., Litteras, 1.9.1 223
Cessionem petens et impetrans compellitur si nolit, De renunt., Quidam cedendi, 1.9.12 242
CAEMETERIA Caemeteria ubi excommunicati sunt sepulti, reconcilientur aqua benedicta solenniter, De consecra. eccle., Consuluisti, 3.40.7 1361
CHRISTUS Christus est verus Deus et verus homo, De summa trini., Firmiter, 1.1.1 7
Christus descendit in anima: surrexit in carne: ascendit in utraque, De summa trini., Firmiter, 1.1.1 7
Christus mortuus est pro omnibus quantum ad sufficientiam, De baptis., Majores, 3.42.3 1382
Et paradisi janua tantum in morte Christi aperta est, De baptis., Majores, 3.42.3 1382
CAEMETERIA Caemeteria ubi excommunicati sunt sepulti, reconcilientur aqua benedicta solenniter, De consecra. eccle., Consuluisti, 3.40.7 1361
CITATIO Citatio si plures conditiones manifeste inconvenientes habeat, non valet, Ut lit. non cont. non pro., Accedens, 2.6.2 570
Citatio ad locum periculosum vel inhonestum, non valet, Ut lit. non cont. non pro., Accedens, 2.6.2 570
Citatio ad non suum judicem, non valet, De off. deleg., Ex litteris, 1.29.29 366
Citatus legitime per suum superiorem etiam si dioecesim mutaverit, jurisidictioni tenetur respondere, De foro compet., Proposuisti, 2.2.19 558
Citatus ad judicium debet comparere, et suum privilegium allegare, alias sententia tenet, De app., Si duobus, 2.28.7 910
Citatus secundo non tenetur respondere, nisi prius sciat jurisdictionem prioris citationis revocatam, De rescrip., Ex tenore, 1.3.16 47
Citationi rescriptum Papae est inferendum, De dilat., Praeterea, 2.8.2 591
Citari debet procurator absente domino: et si ille non sit, denuntietur domui ejus, De eo qui mit. in poss., Si adversarius, 2.15.4 669
CLANDESTINUM Clandestinum matrimonium afferentes vel etiam negantes non sunt ab ecclesia compellendi, De clande. despon., Quod nobis, 4.3.2 1459
Clandestine contrahentium in gradu prohibito etiam ignoranter proles illegitima censetur, De clande. despon., Cum inhibitio, 4.3.3 1460
Clandestinum matrimonium carnalis copula sequens ligat, sive de praesenti sive de futuro, De cland. despon., Si quis, 4.3.1; De spon., Is qui, 4.1.30 1458
1443
Clandestinus contractus in facie ecclesiae est innovandus, De clande. despo., Quod nobis, 4.3.2 1459
Clandestina matrimonia prohibentur, De clande. despo., Cum inhibitio, 4.3.3 1459
Clandestinum matrimonium debet probari per virum, De clande. despo., Si quis, 4.3.1 1458
Clandestino matrimonio consentiens sacerdos punitur per suspensionem per triennium, De clande. despo., Si quis, 4.3.1 1458
Clandestinum matrimonium a contrahentibus publicatum confirmat ecclesia, De clande. despo., Quod nobis, 4.3.2; et filii tantum legitimi reputantur 1458
1458
CLERICUS Clericus potest convenire episcopum, scilicet coram metropolitanum, De appella., Solicitudinem, 2.28.54 950
Clericum percutiens ignoranter non est excommunicatus, De sen. excom., Si vero no. 2, 5.39.4 1878
Clerici depositi non statim debent tradi judicio seculari per episcopum, De judi., At si clerici, 2.1.4 523
Clericorum nomine canonici intelliguntur, De ver sig., Cum tibi, 4.40.18 1941
Clerici tempore interdicti possunt sepeliri in coemeterio qui interdictum bene servaverunt, De paen. et rem., Quod in te, 5.38.11 1870
Clerici de bonis ecclesiae secularibus judicibus subvenire non debent sine licentia Papae, nisi in necessitate, De immu. eccl., Non minus, 3.49.4; et Adversus, 3.49.7 1403
1406
Cum clerico pugnante in duello dispensat episcopus, De cle. pugnan. in duel., Porro, 5.14.1 1718
Clericus furem in foro seculari potest convenire civiliter, non criminaliter, De cle. pugnan. in duel., Henricus, 5.14.2 1719
Clericum tenens in vinculis solum, est excommunicatus, De sen. exc., Nuper a nobis, 5.39.29 1897
Clericum verberans privatim, et si non sit convictus, a Papa absolvendus est, De sent. excom., Porro, 5.39.7 1881
Clerici ad judicium seculare non trahantur, De judic., Qualiter, 2.1.17 536
Nec a secularibus condemnentur, sed coram judice ecclesiastico tractentur causae eorum, De fo. compe., Nullus, 2.2.2 542
Clericus sine consensu episcopi alterius jurisdictioni se non subjiciat, De fo. compe., Significasti, 2.2.18 557
Clericus comam nutriens, invitus tondeatur, De vi. et ho. cler., Clericis, 3.1.7 993
Clerici possunt poni in locis religiosis si defuerint regulares, De reli. domi., Inter quatuor, 3.36.5 1305
Clericus laico in temporalibus non ministret, Ne cler. saec. neg. se immi., Sacerdotibus, 3.50.2; et Sed nec, 3.50.4 1410
Clericus delinquens in habitu seculari et tonsura puniatur ut laicus, De sen. excom., Contingit no. 2, 5.39.45 1917
Clericus non debet se subjicere judicio seculari quoad poenam, et percutiens sic est excommunicatus, De sen. excom., Contingit no. 1, 5.39.36 1908
Clericus alterius dioecesis non recipiatur ad ordines sine litteris sui episcopi vel Papae, De cler. non resi., Fraternitati, 3.4.5 1017
Clericum potest capere laicus de mandato praelati sui sine excommunicatione, dummodo tamen non excedat: nisi quantum rebellio exigit defendentium, De sen. excom., Ut famae, 5.39.35 1906
Clerici canes vel aves ad venandum non habeant, De cler. vena., Omnibus, 5.24.2 1762
Clericus propter haeresim depositus tradatur judici seculari, nec gaudeat privilegio clericali, De haeret., Ad abolendam, 5.7.9 1672
Clericus a laico judicari non debet nisi depositus, De judi., Clerici, 2.1.8 527
Clerici officia sive commercia secularia non exerceant, De vit. et hone. cle., Clerici, 3.1.15 999
Clericis in sacris ordinibus constitutis non debet paenitentia publica injungi, De paen. et remiss., Quaesitum, 5.38.7 1867
Clericum guerram et seditionem facientem interficiens non est mittendus ad Papam, De sen. exc., Perpendimus, 5.39.23 1891
Clericus habitum et tonsuram dimittens non debet tueri ab ecclesia, De apostat., Praeterea, 5.9.1 1688
Clericus verberari potest per superiorem causa disciplinae. Similiter monachus et conversus, vel clericus per clericum, vel monachus per monachum de mandato ejus, De sen. excom., Universitatis, 5.39.24 1892
Clericus de calumnia jurare non debet nisi per alium, nec religiosus irrequisito superiore, vel clericus episcopo inconsulto, De jura. calum., Inhaerentes, 2.7.1 583
Clericus post trinam admonitionem a suo episcopo arma portans, habitu clericali relicto, non gaudet privilegio clericali, De sen. excom., In audientia, 5.39.25 1892
Clericus laico fidelitatem jurare non tenetur, nisi aliquod temporale teneat ab eodem, De jurejur., Nimis, 2.24.30 827
Clericus contra clericum potest jurare de calumnia, De jura. cal., Caeterum, 2.7.5 587
Clericus in sacris ordinibus constitutus non potest esse tabellio in causa criminali, Ne cle. se. neg., Sicut te, 3.50.8 1414
Nec causam vel judicium sanguinis agitet: vel litteras scribat vel dictet, Ne cle. se. neg., Clericis, 3.50.5 1413
Clericus in conflictu existens promoveri potest si neminem percussit: et armis potest resistere inimicis suis vim sibi inferentibus, De cle. percus., Praesentiam, 5.25.3 1763
Clericum percutiens quis vel se expurget vel absolvatur, alias quasi excommunicatus habetur, De senten. exco., Cum desideres, 5.39.15 1885
Clericus praelaturam vel curam habens animarum vel sacerdos physicam vel leges non audiat, alias si intra duos menses non redierit, est excommunicatus, Ne cler. vel mona., Super specula, 3.50.10 1416
Clericus fur, auctoritate superioris ligari potest et torqueri usque ad restitutionem, De depo., Gravis, 3.16.1 1119
Clericum verberans Papam adeat, nisi sit intra annos puberes, De senten. excom., Super eo no. 2, 5.39.51 1924
Clericus negotia secularia exercens amittat privilegium clericale, De vi. et ho. cle., Ex litteris, 3.1.16 1000
Clericus absens potest per alium de beneficio investiri, De prae et digni., Accedens, 3.5.24 1044
Clericus moriens potest conferre bona sua intuitu personae cui vult: et etiam alia mobilia, servis vel cognatis vel piis locis, De suc. ab intest., Sed hoc, 3.27.1 1195
Clericorum percussoribus faventes, vel liberare nolentes cum possint manifesto facinori obviare, et non faciunt, incidunt in canonem, De sen. excom., Quantae, 5.39.47 1918
Caetera de excomunicatione et absolutione quaere supra ad litteram A. ubi poniturAbsolutio, et infra de littera P. ubi ponitur Percutere [no such entry] ?
COACTIO Coactio non tenet in obligatione ubi non sequitur assensus: similiter nec in matrimonio, De iis que vi metusve causa fiunt, Perlatum, 1.40.1; et De spons., Cum locum, 4.1.14, et Ad id, 4.1.21 477
1429
1434
COADJUTOR Coadjutor datur clerico aegrotanti, De cler. aegrot., De rectoribus, 3.6.3 1061
COMMISSIONES Commissiones duae super eodem negotio impetratae, nisi una de altera faciat mentionem, non valent, De rescrip., Ex tenore, 1.3.16 47
COMMUTATIO Commutatio praebendarum vel dignitatum sine episcopo non fiat, De rerum permu., Quaesitum, 3.19.5 1135
Commutatio ecclesiae fieri potest, licet non venditio, De rerum permu., Ad quaestiones, 3.19.6 1136
Commutatio spiritualis cum spirituali, temporalis cum temporali fieri potest, sed non simul confuse, De rerum permu., Ad quaestiones, 3.19.6 1136
Commutari non possunt temporalia pro spiritualibus, De rerum permu., Exhibita, 3.19.9 1138
COMMISSIONES Commissiones duae super eodem negotio impetratae, nisi una de altera faciat mentionem, non valent, De rescrip., Ex tenore, 1.3.16 47
COMPATERNITAS Compaternitas non contrahitur per ea quae praecedunt baptismum, De cogn. spiri., Contracto, 4.1.5 1495
Compater viri non potest uxori suae postea copulari post mortem viri, De cogn. spiri., Martinus, 4.11.4 1494
Ante compaternitatem natus non contrahat cum filia mediante, quia est compaternitas facta; et si contraxerit, dirimatur, De cogn. spiri., Tua nos, 4.11.7 1497
Ante compaternitatem vel post nati possunt contrahere excepta persona per quam compaternitas est contracta, De cogn. spiri., Super eo, 4.11.3; et Utrum, 4.11.1 1493
1491
COMPROMISSUM Compromissum procuratoris debet dominus ratum habere: tamen procurator non debet compromittere sine mandato domini, De arb., Per tuas, 1.43.9 513
Compromitti potest in laicum auctoritate superioris, De arb., Per tuas, 1.43.9 513
Compromissio in laicum de spiritualibus non valet, De arb., Contingit, 1.43.8 512
Compromissione facta, quando non licet resilire, De elect., In causis, 1.6.30 156
Compromissionis fines servandi sunt, alias non valet, De app., Constitutus, 2.28.45 938
Compromissio facta de electione semper intelligitur de idoneo, et sic ejectus est recipiendus, De elect., Causam, 1.6.8 118
Compromissum non extenditur ad haeredes compromittentis, si de ipsis non caveatur ibi, De arb., Compromissum, 1.43.13 520
Compromissio tenet in beneficiis spiritualibus, De praeben., Nisi, 3.5.21 1040
COMPURGATORES Compurgatores quid teneantur jurare, De pur. cano., De testibus, 5.34.13 1844
CONCESSIO Concessio laici de re ecclesiastica non valet, De reb. eccle. non alie., Qui res, 3.13.2 1108
Concessio praesumitur realis nisi probetur fuisse personalis, De inst., Cum venissent, 3.7.6 1066
Concessionis verbo generali omnia concedi videntur, De inst., Cum venissent, 3.7.6; et De reb. eccl. non alie., Nulli, 3.13.5 1066
1110
Concessio episcopi capitulo reclamante non tenet, per capitulum facta tenet, nisi fieret contra mandatum Papae, De iis quae fi. a praela., Cum nos, 3.10.3; et De concess. praeben., Nulla ecclesiastica, 3.8.2, et Relatum, 3.8.3 1092
1069
1070
Concessionis auctoritas transit ad superiorem quando statutum tempus negligitur, De concess. praeben., Cum nostris, 3.8.6 1074
Concedere non potest episcopus ut in eadem ecclesia plura quis habeat beneficia, De concess., praeben., Litteras, 3.8.9 1079
Ex concessione episcopi potest haberi beneficium simplex habens curam animarum, De praeb., De multa, 3.5.28 1049
Conceditur nobilibus et litteratis plura beneficia habere, ex dispensatione tamen Papae, De praeb., De multa, 3.5.28 1049
Concessum ex gratia nulli debet praejudicium generare, De postu., praela., Bonae memoriae no. 1, 1.5.3 101
Concessio beneficiorum non vacantium prohibetur, De concess. praeb., Nulla ecclesiastica, 3.8.2, et Relatum, 3.8.3 1069
1070
CONCILIA Concilia provincialia singulis annis celebrentur, De accu., denuntia., et inquisi., Olim, 5.1.26 1601
Concilia quare statuantur, De accu., denuntia., et inquisi., Olim, 5.1.26 1601
CONCUBINA Concubina clerici excommunicata excommunicatione majori, involvitur clericus accedens ad eam, De sen. excom., Si concubinae, 5.29.55 1928
Concubina clerici secundum canones puniatur, De cohab. cler. et mulie., Si quisquam, 3.2.2 1002
Concubinam retinens post admonitionem clericus excommunicetur vel suspendatur, De cohab. cler. et mulie., Si quisquam, 3.2.2 1002
Concubinam resumens clericus perpetuo suspendatur, De cohab. cler. et mulie., Clericos, 3.2.3 1002
Concubinarius occultus auditur appellans, De cohab. cler. et mulie., Super eo, 3.2.5 1004
Concubinarius primo puniatur per beneficii suspensionem, deinde per perpetuam subtractionem, De cohab. cler. et mulie., Sicut 1003
Concubinarii missa audiatur quamdiu ab ecclesia toleratur, nisi valde notorii, ubi etiam habes distinctionem notorii, De cohab. cler. et mulie., Vestra, 3.2.7 1004
Concubinam habenti clerico purgatio indicatur, De cohab. cler. et mulie., Tua nos, 3.2.8 1006
CONDEMNATIO Condemnari non debet quis propter credulitatem aliquorum, De accu., Qualiter et quando no. 2, 5.1.24 1596
CONDITIO Conditio contra substantiam matrimonii dissolvit illud, De cond. ap. in despon., Si conditiones, 4.5.7 1470
Alias conditio inhonesta matrimonium non dissolvit. dummodo non sit contra substantiam matrimonii, De cond. ap. in despon., Si conditiones, 4.5.7 1470
Conditionis error impedit matrimonium, et dirimit, De conju. ser., Proposuit, 4.9.2 1488
Conditio ex alieno consensu dependens non ligat nisi consentiat, De cond. app., Super eo, 4.5.5 1468
Conditio honesta est in matrimonialibus, alias non tenet: ut si contrahatur sub conditione percuniae dandae, et consimili, De cond. app., De illis, 4.5.3 1466
A conditione apposita in matrimonio receditur per copulam carnalem, De cond. app., Per tuas, 4.5.6 1469
Conditio in litteris Papae semper intelligitur, si preces veritate nitantur, De rescrip., Ex parte, 1.3.2 31
Sub conditione alterius consensus traditio rei non tenet, nisi consentiat, De rest. spo., Olim No. 1, 2.13.12 631
Conditio locum bene habet in spiritualibus, De praeben. et digni., Significatum, 3.5.11 1030
Sub conditione data possessio revocatur, ea cessante, De cond. appo., Verum, 4.4.5 1467
Sub conditione manumissus ut fiat monachus, monachus debet esse, De cond. appo., Cum sit, 4.5.2 1466
CONFESSIO Confessus in jure, ut convictus condemnatur, De confess., Cum super, 2.17.2 678
Confessio non coram suo judice tenet, De judiciis., At si clerici, 2.1.4 523
Confessio semper est facienda in anno, De pae. et remiss., Omnis, 5.38.12 1871
Confessio invita vel coacta non prejudicat, De off. deleg., Causam no. 2, 1.29.17 339
Confessio criminis extra jus facta prejudicat, De confess., Ex parte, 2.17.3 679
Confessio de seipso in praejudicium aliorum credi non debet, De confess., Cum monasterium, 2.17.1 677
Confessio a non paenitentibus recipienda est, et paenitentia injungenda, De paenit. et remiss., Quod quidam, 5.38.5 1866
Confessionem potest quis alteri sacerdoti facere licentia non obtenta, tamen petita, De pae. et remis, Omnis, 5.38.12 1871
Confessor sciens excommunicatum aliquem in confessione solus tenetur eum vitare, et non in publico, De sen. excom., Cum non ab homine, 5.39.14 1885
Confessio procuratoris per errorem negotio nondum finito, non obest domino si revocat, nec sit per hoc litis contestatio, De appel., Cum causam, 2.38.62 968
Confessus crimen, super eodem alium accusans non auditur, De test., Veniens, 2.20.10 709
Confessio qualis esse debeat, et qualiter se habere, et cui sit confitendum, et poena revelantis confessionem, De paen. et remis., Ne pro dilatione, 5.38.16; et Omnis, 5.38.12 1875
1871
CONFIRMATIO Confirmatio contra jus obtenta non valet, De confir. util. vel inv., Examinata, 2.30.7 988
Ante confirmationem electi non debent beneficia sua conferri alicui, De elect., Cum in cunctis, 1.6.7 114
Ante confirmationem possunt administrare in concordia electi Papae subjecti immediate si sint valde remoti ultra Italiam, dum tamen de rebus ecclesiae nihil alienent, De elect., Nihil est, 1.6.44 183
Confirmatio praelatorum infirmorum pertinet ad episcopum, De app., Constitutus, 2.28.45 938
Confirmatio Papae personalem transactionem facit realem, De iis quae si. a praela., Cum apostolica, 3.10.7 1095
Confirmatio impetrata lite pendente non valet, nec tenet sententia contra jus lata etiam per superiorem confirmata, De confir. util. vel inut., Bonae, 2.30.3; et Examinata, 2.30.7 983
988
Confirmatio Papae ex certa scientia tenet, etiam si alias non valeret, De confir. util. vel inut., Venerabilis, 2.30.8 988
Confirmare non intendit Papa factum legati contra episcopum, De confir. util. vel inut., Sua nobis, 2.30.9 990
Confirmari potest factum dubium inferioris per superiorem dioecesanum, De elect., Cum monasterium, 1.6.13 121
Confirmari potest sententia lata, juris ordine praetermisso, De accu., Ad petitionem, 5.1.22 1593
Confirmationem potest petere quis per interpositam personam, De elect., Nihil est. 1.6.44 183
Confirmatio per surreptionem obtenta non valet, De confir. uti. vel inut., De confirmationibus, 2.30.2 982
Confirmatio sententiae a qua appellatur, quando valet et quando non, De confir. uti. vel inut., Bonae memoriae, 2.30.3 983
Confirmatus in archiepiscopum non potest transferri in episcopum, De translat., Cum ex illo, 1.7.1 211
Confirmari possunt pueri tempore interdicti ab episcopo, De sen. excom., Responso, 5.39.43 1915
CONGREGATIO Congregatio dicitur ubi duo vel tres fuerint insimul, De elec., Nullus, 1.6.1 109
CONJUGATI Conjugatorum neuter sine altero potest ingredi religionem, De conver. conjug., Cum sis, 3.32.4 1259
Conjugatorum alter altero invito ante carnalem copulam potest ordinem intrare, De conver. conjug., Verum, 3.32.2 1258
Conjugum separatio religionem intrantium pertinet ad episcopum, alias revocatur si alter suspectus habeatur, nisi alter intret ordinem, vel voveat continentiam, et non sit suspectus, De conver. conjug., Praeterea, 3.32.2 1257
Conjugum alter separatus propter fornicationem, potest ordinem intrare, De conver. conjug., Gaudemus, 3.32.19 1271
Conjugatorum alter si ab altero licentiam obtineat fraudulenter intrandi ordinem, non valet, nisi alter ipsum sequatur ad religionem, De conver. conjug., Accedens, 3.32.17 1270
Conjugatus tenetur alium expectare quousque certus sit de morte alterius, De sponsa., In praesentia, 4.1.19 1433
Conjugatorum altero relinquente seculum, potest contrahere si non fuerit carnalis copula secuta is qui remansit, De conver. conjug., Verum, 3.32.2 1258
Conjugatorum alter ordinem intrans invito altero perdit jus petendi debitum et post mortem alterius si exierit, non compellitur redire, sed continere, De conver. conjug., Quidam, 3.32.3; et Placet, 3.32.12 1258
1265
Conjugatorum altero intrante religionem qui remanet tenetur vel intrare si est supectus, vel si non est suspectus, tenetur continentiam vovere, De conver. conjug., Cum sis, 3.32.4 1259
Conjugatus propter infidelitatem separatus judicio ecclesiae peracta paenitentia si ordinem intrare noluerit, compellitur fideli cohabitare relicto, De conver. conjug., Mulier, 3.32.21 1274
CONSANGUINEUS Consanguineam uxoris cognoscens, nunquam, debitum petat ab uxore sua, De eo qui cogn. consa. uxoris., Si quis, 4.13.1 1499
Consanguineo infideli non potest clericus legare, De suc. ab intest., Sancto, 3.27.2 1195
A Consanguineis uxoris est abstinendum ut a propriis, De consan. et aff., Ex litteris, 4.14.1 1507
Consanguinei testes esse possunt in causa matrimoniali, Qui ma. accu. poss., Videtur, 4.18.3 1548
Consanguineus testis praefertur in causa matrimoniali, De test., Quoties, 2.20.5 703
Consanguineus consanguinei sponsam ducere non potest; verum est, [etiam si sponsa sit proxima] septenn[io], De spon., Sponsam, 4.1.8 1424
Consanguineam alicujus praecognoscens eam postea ducere non potest, De praesumpt., Tertio loco, 2.23.13 791
CONSECRATIO Consecratio ecclesiae et chrismatis et episcoporum non debet fieri nisi cum missae celebratione, De elec., Quod sicut, 1.6.28, in Glossa 151
In consecratione ecclesiarum prius est dos assignanda, De conse. eccle., Cum sicut, 3.40.8 1362
Reconsecrari debet altare si motum sit vel lapis factus: nec propter hoc ecclesia reconsecratur, De conse. eccle., Ad haec, 3.40.1 1359
Consecrantur ecclesiae bene diebus festis et ferialibus, De consecra. eccle. vel alta., Tua, 3.40.2 1359
Consecrari non debet ecclesia propter homicidium in ea factum, De consecra. eccle. vel alta., Proposuisti, 3.40.3 1360
Consecrari possunt simul multa altaria et multi episcopi, De consecra. eccle. vel alta., Cum sis, 3.40.5 1360
Consecrari debet ecclesia polluta sanguine vel femine etiam prius non consecrata, De consecra. eccle. vel alta., Si ecclesia, 3.40.10 1363
Reconsecrari non debet altare in extremis tantummodo fractum, De consecra. eccle. vel alta., Ligneis, 3.40.6 1361
Consecrari debet episcopus ad minus a tribus caeteris episcopis consentiente archiepiscopo, De temporibus ordinationum, Si archiepiscopus, 1.11.6; et Nec episcopi, 1.11.7 253
254
Pro consecratione ecclesiae procuratio peti potest dumtaxat, De simo., Cum sit Romana, 5.3.10 1610
Consecrationem electi potest committere archiepiscopis suffraganeis, De offi. judi. ordi., Quod sedem Apostolicam, 1.31.10 405
Consecratum non debet ad humanos usus applicare, De reli. domi., Ad haec, 3.36.4 1304
De consecratione diversa regum, episcoporum et sacerdotum, habes De sa. unc., Cum venisset, 1.15.1 276
CONSENSUS Consensus partium pont relaxare auctoritatem juris, De rescrip., Nonnulli, 1.3.28 64
Propter consensus defectum confirmari nequit matrimonium impuberum ante aetatem legitimam contractum, De despon. impub., A nobis, 4.2.8 1451
Consensus non videtur esse si metus intervenit, De spons., Cum locum. 4.1.14 1429
CONSERVATORES Conservatores de manifestis injuriis tueri possunt quae indaginem juris non requirunt, De offic. deleg., Officii, Sext 1.15.1 Sext
CONSTITUTIO Constitutio nullum ligat antequam ad eum perveniat, De consti., Cognoscentes, 1.2.2 15
Constitutiones contra libertatem ecclesiae revocentur, De sen. excom., Noverit, 5.39.49 1923
Constitutio non debet fieri in praejudicium futurorum, De const., Cum omnes, 1.2.6 18
Constitutiones antiquae non mutentur nisi de consensu episcopi, De consue., Cum consuetudinis, 1.4.9 94
Constitutionem publicatam non oportet auribus singulorum intimari, De postu. praela., Ad haec, 1.5.1 97
Constituio sedis Apostolicae omnes adstringit, De consti., Quoniam, 1.2.13 28
Constitutio ad praeterita non extenditur, nisi nominatim de eis caveatur, De consti., Quoniam, 1.2.13. 28
Constitutio contra libertatem ecclesiae non tenet, De reb. eccle. non alie., Cum laicis, 1.13.12 1115
Constitutio de usuris fertur ad praeterita, De usu., Cum tu, 5.19.5 1735
Constitutiones ecclesiae pro tempore variari possunt, De consan. et affi., Non debet, 4.14.8 1514
Constituentis jus est etiam declarare, De consti., Quoniam, 1.2.12 28
Constituens patiatur legem quam ipse tulerit, De consti., Cum omnes, 1.2.6 18
Constitutio confirmata per superiorem non potest revocari per constituentes, De consti., Cum accessissent, 1.2.8 20
Constitutio facta a laico etiam pro libertate ecclesie non tenet nisi per Papam approbetur, De consti., Ecclesia, 1.2.10 25
Constitutio de certo numero canonicorum non valet nisi per Papam confirmta fuerit, De consti., Ex parte episcopali, 1.2.12 28
CONSUETUDO Consuetudo cujus non extat memoria pro lege habenda est, De test. et attest., Series, 2.20.26 720
Consuetudines sustinens contra libertatem ecclesiae, excommicatus est, De sent. exco., Noverit, 5.39.49 1923
Ex consuetudine hactenus praestitum peti potest, De exces. praela., Ad haec, 5.31.4 1781
Consuetudo juri contraria non valet, De consuetudine, Ad audientiam, 1.4.3; et Quanto, 1.4.4 86
87
Consuetudo juri scripto non praejudicat, De judiciis, Clerici, 2.1.8 527
Consuetudo quod laicus testificetur contra clericum in causa criminali, non valet, De accusa., Meminimus, 5.1.13 1579
Consuetudo quae absque peccato servari non potest, non valet, De praescript., Quonism, 2.26.20 874
Consuetudo in testamentis religiosis factis sine testibus et scriptis valet, dummodo forma tradendi secundum consuetudinem terre servetur, De consue., Ex litteris, 1.4.2 85
Consuetudo de sepulturis puerorum tenenda est secundum morem terrae, De sepul., De uxore, 3.28.7 1203
Consuetudo de canonica portione valet secundum consuetudinem terrae, De sepul., Certificari, 3.28.9 1204
Consuetudo de contrahendo cum ante vel post comparternitatem genitis, tenenda est, De cogna. spirit., Super eo, 4.11.3 1493
Consuetudo in testamentis ut testes sufficiant duo vel tres, non obstantibus legibus, valet, De test., Cum esses, 3.26.10 1174
Consuetudo praejudicat juri communi in suo loco tantum ubi viget, De consue., Cum dilectus, 1.48.8 91
Consuetudo approbata in loco suo pro lege habetur, De arbitris., Dilecti, 1.43.4 508
Consuetudo damnosa ecclesiae abolenda est, De consu., Cum consuetudinis, 1.3.9 94
Consuetudo dat jurisdictionem, De foro compe., Cum contingat, 2.2.13 551
Consuetudo de pluribus praebendis habendis in una ecclesia, non valet, De conces., praeb., Litteras, 3.8.9 1079
Consuetudo non excusat in delictis, De consue., Quanto, 1.4.4 87
Consuetudo terrae in judiciis servanda est si bona est, De deci., Ad apostolicae, 3.30.20 1223
Secundum consuetudinem loci decedens debet relinquere ecclesiae matrici partem bonorum suorum, De sepult., Certificari, 3.28.9 1204
Consuetudo optima est interpres legum, De consue., Cum dilectus, 1.4.8 91
Consuetudo observetur in electionibus et beneficiis conferendis, De elect., Cum ecclesia, 1.6.31; De causa propri., Cum ecclesia, 2.12.3 159
609
Consuetudines antiquae sunt magnae auctoritatis, De consue., Cum consuetudinis, 1.4.9 94
CONTEMPTUS Contemptus absentis cassat electionem, De elect., Quod sicut ex litteris, 1.6.28; Bonae memoriae, 1.6.23 151
138
CONTESTATIO Contestatio litis perpetuat jurisdictionem, De offi. deleg., Relatum, 1.29.19 341
Contestatio et sententia diffinitiva debent fieri coram principali, De offi. deleg., Super quaestionum, 1.29.27 355
Contestatio litis ubi omittitur processus, non valet, De elect., Dudum no. 2, 1.6.54 196
Contestatio litis quomodo sit, De elect., Dudum no. 2, 1.6.54 196
CONTRARIA Contraria proponens, suspectus est, De praesump., Litteras, 2.23.12 791
Contraria proponens, vel sibi contrarius, non est audiendus, De appel., Solicitudinem, 2.28.54 950
CONTRAHERE Contrahere non possum cum sorore mea adoptiva durante adoptione, De cog. leg., Si qua, 4.12.1 1498
Contrahere non potest filius carnalis cum filia sprirituali, et econverso, De cogna. spirituali., Ex litteris, 4.11.8 1497
In contrahentibus consideranda est scientia et aetas, De spon., Ex litteris no. 2, 4.1.10 1425
Contrahentes clandestine non possunt compelli cohabitare, De clandesti. despon., Quod nobis, 4.3.2 1459
Contrahens uxoratus cum ignorante prima uxore defuncta non potest petere divortium: nisi illa velit, De eo qui dux. in ma., Propositum, 4.7.1; Veniens, 4.7.7 1478
1483
CONTUMAX Contumax non est qui infirmitate impeditur, De procu., Querelam, 1.38.2 459
Contumax potest exusari per nuntios, De procu., Querelam, 1.38.2 459
Contumax est qui comparet, sed respondere non vult, De judi., De Quodvultdeo, 2.1.1 521
Contumax condemnatur in expensis a tempore quo coepit esse contumax, adversario expectante, De do. et contu., Cum dilecti, 2.14.6 655
Contra contumacem post litis contestationem sententia diffinitiva dare debet, si liquet de jure: si non, adjudicetur praesenti possessio, De dolo et contu., Prout, 2.14.4 651
Contumaciter recedens a judicio conpellitur stare juri, et temporali et ecclesiastica poena puniendus est, De dolo et contu., Prout, 2.14.4 651
CONVALESCERE Convalescere ex post facto non potest quod ab initio non valet, De elect., Auditis, 1.6.29 154
CONVENIRE Convenire vel conveniri non debet collegium sine consensu praelati, De judi., Causam no. 2, 2.1.18 537
Conventus per litteras duplices ad diversos judices, primis non revocatis, non tenetur respondere secundis, De rescrip., Ex tenore, 1.3.16 47
Sex conventionis vitia ponuntur, De rescrip., Quia nonnulli, 1.3.53 83
Conveniri potest possestor rei pro domino, Ut lite non contest., Quoniam frequenter, par. finali, 2.6.5 574
Conveniri non potest quis simul coram diversis judicibus super diversis actionibus personalibus, De rescrip., Quia nonnulli, 1.3.53 83
Conventu irrequisito non debet abbas vel abbatista beneficium conferre: nisi propter privatam consuetudinem, De iis quae fiunt a praelat., Continebatur, 3.10.2 1092
CONVERSUS Converso Judaeo ad fidem est puer parvulus assignandus, De conver. in fide, Ex litteris, 3.33.2 1276
Conversum verberans est excommunicatus, et a Papa absolvendus, De sen. excom., Non dubium, 5.39.5 1879
CREDITOR Creditor ultra sortem non potest petere, De jurejur., Ad nostram no. 1, 2.24.7 800
Sed potest expensas circa pignora factas deducere, De jurejur., Ad nostram no. 1, 2.24.7 800
CRIMEN Crimen occultum non impedit promovendum, De temp. ordi., Ex tenore, 1.11.4 252
Crimen est ibi puniendum ubi commissum est, De rap., De illis, 5.17.1 1725
Crimen tribus modis potest exponi: denuntiando, excipiendo, et accusando, De accu., Super his, 5.1.16 1583
Crimen pro quo excommunicatur laicus, deponit clericum, De vi. et honest. cle., Monasteria, 3.1.8 993
Crimen per testes non per actorem probatur, De simo., Licet Hely, 5.3.31 1627
Pro crimine nemo puniendus est contra quem non laborat infamia, De accu., Inquisitionis, 5.1.21 1590
In crimine participans eadem sententia involvitur, De sen. excom., Si concubinae, 5.39.55 1928
De crimine semel accusatus reaccusari non debet, nisi iterum crimen replicet, De accu., De his criminibus, 5.1.6 1575
Crimen publicum ordine judiciario probandum est, De simo., Dilectus, 5.3.28 1624
Crimina audita non dissimulanda, sed inquirenda sunt, De collusione deteg., Crimina, 5.22.2; et De simo., Licet Hely, 5.3.31 1757
1627
Crimina paria pari compensatione tolluntur, De adul., Tua fraternitas, 5.16.7 1724
Criminosus testificari non potest, De accu., Cum oporteat, 5.1.19 1588
Criminoso in crimine socios accusanti non est credendum, excepto crimine laesae majestatis, De confes., Cum monasterium, 2.18.1 677
Criminosus paenitentia peracta repellitur a testificando in causa criminali, non tamen in civili, De testi., Non debet, 2.20.56; et Testimonium, 2.20.54 757
755
In criminali causa potest responderi per procuratorem [cum crimen in modum exceptionis objicitur], De do. et contu., Cum dilecti, 2.14.6 655
In causa criminali non debet procurator admitti, De accus., Veniens, 5.1.15 1581
Crimina quaedam sunt in quibus culpa est relaxare vindictam, De postula. praela., Ad haec, 1.5.1 97
In causa criminali pater non admittitur pro filio, nec econtra, Qui matri. accu. pos., Videtur, 4.18.3 1548
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z