Corpus Juris Canonici (1582) UCLA Digital Library Program


Margarita Decretalium

Index to the decretals of the Liber Extra

Margarita Decretalium Libellus admodum singularis omnes flosculos in ipsarum Decretalium textibus reconditos secundum alphabeti ordinem explicans

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
The Entire Margarita Decretalium
Head Word Full Phrase 1582 edition
ABBAS Abbas ea quae sunt episcopalis dignitatis non exerceat, ut cognoscere de causis matrimonialibus, injungere paenitentias publicas, concedere litteras indulgentiarum, et similia hujusmodi, De exces. prael., Accedentibus, 5.31.12 1790
Abbas fieri potest quis de apostasia rediens, De aeta. et quali., Intelleximus, 1.14.12 272
Abbas infamatus aut convictus appellatione remota, si nolit sponte cedere, compellatur,. De appel., Quia nos, 2.28.32 927
Abbas contra libertatem ordini indultam non tenetur episcopo obedire, De exces. praela., Sane, 5.31.5 1783
Abbas monachum ad vitam arctiorem transeuntem non revocet, nisi causa levitatis id faciat, De regula., Sane, 3.31.10 1243
Abbas quis esse potest in necessitate, licet non possit esse presbyter, De aeta. et qual., Tuam, 1.14.10; sed hoc fit per dispensationem, secundum Bernardum, ad 1.14.10. 271
Abbas immediate Papae subjectus sine ejus licentia cedere non potest. De renunt., Dilecti filii, 1.19.15 245
Abbas immediate Papae subjectus sine ejus licentia aliam abbatiam non potest recipere, nec aliam religionem. De consuet., Cum venerabilis, 1.4.7; sic nec abbas episcopo subjectus, Decretum C. 18 q.2 c. 2, Abbas; c.3, Abbatem. Nec clerici sine licentia episcopi: Bernardus, ad 1.4.7. 90 Gratian
Abbas esse non potest non professus; idem de caononicis regularibus, De elect., Cum in magistrum, 1.6.49 189
Abbas absolvere potest monachum ab excommunicatione in saeculo contracta, nsi mutilatio membri, vel effusio sanguinis sit secuta, vel in episcopum aut abbatem manus injecerit violentas; idem de priore, De sent. excom., Cum illorum.,, 5.39.32 1902
Cum talibus possunt etiam dispensare abbates in susceptis ordinibus in excommunicatione, si memoriam facti non habeant, vel peritiam juris, nisi factum sit grave et notabile. idem ibid. 1902
Abbas unus diversis monasteriis praeesse non potest, De rel. domi., Ne nimia, 3.36.9; similiter nec monachus in diversis eccleelsiis esse potest. 1310
Abbas potest excomunicare monachos suos vel canonicos; idem potest prior,. De maj. et obe., Cum in ecclesiis, 1.33.10 429
Abbas non benedictus ab episcopo super hoc tertio requisito potest exercere ea quae sunt officii sui episcopo irrequisito, ita tamen quod sit primo confirmatus, De supplen. negli. praelat., Statuimus, 1.10.1 246
Abbatem potest capitulum confirmare,. De consuet., Cum dilectus, 1.4.8 91
In abbatem potest eligi eremita. De elect., Cum monasterium., 1.6.13 121
Abbates Cistercienses obedientiam faciunt episcopo suo secundum formam quae habetur, De simo., Ne Dei ecclesiam, 5.3.43 1644
ABBATISSA Abbatissa potest suspendere moniales et clericos filos suos propter culpas suas ab officio et beneficio, et etiam propter inobedientiam: sed non potest excommunicare, De majo. et obe., Dilecta, 1.33.12 431
Abbatissa nec praedicare, nec confessiones audire potest, De poeni. et remis., Nova, 5.38.10 1869
ABSENS Absens in servitio Papae vel episcopi sui, non debet privari beneficio, De cle. non resi., Cum dilectus, 3.4.14; idem est si causam suam vel suorum agat. 1022
Contra absentes non servatur sententia diffinitiva lite non contestata, et maxime si sint absentes causa studii et peregrinationis, De majo. et obe., Inter quatuor, 1.33.8; et De offi. jud. del., Consultationibus, 1.29.10 428
333
Absens causa studii in loco minus competenti fructus beneficii non recipiat, De cle. non resi., Tuae, 3.4.12 1021
Absens diu si vocatus venire noluerit, privetur beneficio sive dignitate, De cle. non resi.Eo. ti, Ex parte. no. 2, 3.4.13 1021
Absens diu privetur beneficio maxime si sine justa causa et necessaria, praesertim sine licentia episcopi moratus fuerit, et congruo tempore expectatus non redierit, De cle. non resi.Eo. tit., Inter quatuor, 3.4.10 1019
Si ecclesia patiatur defectum magnum de absentia ministrorum, possunt revocari, De cle. non resi.Eo. tit., Cum ad hoc, 3.4.16 1023
Absens potest quis esse de licentia sui praelati vel causa studii, sine alia causa honesta, De cle. non resi.Eod. tit., Relatum, 3.4.4 1016
Absente uno judicum, sententia alterius non valet, De off. dele., Causam 1 no. 1, 1.29.16 339
Absens ad electionem vocari debet, si tamen con mode potest, De ele. iIn Genesi 202 (1.6.55, et Coram, 1.6.35; alias electio cassari potest nisi postea consentiat. 202
170
Absens contumax lit. e contestata. condemnnari potest, De dolo et contu., Prout, 2.14.4 651
ABSOLUTIO Absolutio pecunia redimi non debet, De simo., Ad aures, 5.3.24 1620
Absolutionis formam de excommunicatione majori et minori, et quis potest absolvere, habes, De sen. excom., Nuper, 5.39.29;.; Eo. ti., et Quamuvis, 5.39.58 1897
1930
Absolvendus de injectione manus violenta debet jurare quod nunquam in clericum vel monachum iniiciat manus violentas, nisi se defendendo, vel quod stet mandato absolventis, De sen. excommu., Ex tenore, 5.39.10 1882
Absolutus quis non habetur nisi probet per litteras, vel alias legitime, De sen. excom.,Eo. tit. Sicut nobis, 5.39.39 1910
Absolvitur quis in dubiis ad cautelam, De sen. excom., Per tuas, 5.39.40 1910
Absolvitur quis sub conditione in articulo mortis, vel ratione paupertatis, vel habens inimicitias capitales, vel justam excusationem, ita quod habita opportunitate curiae Romanae se praesentet, De sen. excom.,Eo. tit. De De caetero, 5.39.11 1883
Et qui excusentur a labore ad curiam Romanam, De sen. excom.,Eo. tit Quamuvi, 5.39.58 1930
Absolvi non debet quis nisi laeso satisfacto si manus violentas injecit, De sen. excom.Eo. tit., Parochianos, 5.39.9 1881
Absolvi non debet quis antequam audiatur, De sen. excom.,Eo tit., Per tuas, 5.39.40 1910
Absolutio pro offensa vel contumacia quomodo fieri debet, De verb. sig., Ex parte no. 1, 5.40.23 1945
Absolvuntur monachi et cononici regulares a suis abbatibus. De sent. excom., Monachi, 5.39.2 1877
Absolvitur de injectione manus violenta ostiarius a suo episcopo, nisi sit casus enormis, De sen. excom.,Eo. tit., Si vero no. 1, 5.39.3 1877
Absolvitur a solo Papa laicus cujuscunque officii clericum percutiens, De sen. excom., Si vero no. 1, 5.39.3; item et clericum percuti praecipiens, De sen. excom., Mulieres, 5.39.6; et Non Dubium, 5.39.5; item incendiarii ecclesie et fractores, Tua nos, 5.39.19, et Conquesti, 5.39.22, item frequenter utens litteris falsis, De crim. falsi, Dura, 5.20.4 187
1749
1879
1879
1888
1890
Absolvuntur mulieres et personae, quae sui juris non sunt ab episcopo suo. De sent. exco., Mulieres, 5.39.6 1880
Absolvuntur ab episcopo potentes et delicati, et qui modicam laesionem intulerunt, De sent. exco.,Eo. ti. Mulieres, 5.39.6; et Pervenit, 5.39.17 1880
1888
Cum ex justa causa excommunicator quaeri non potest, vel difficulter inveniri, tunc absolvi potest ab episcopo, vel proprio sacerdote, De sen. excom., Nuperr. in si., , 5.39.29, in finali. 1897
Absolvere possunt legati missi a latere Papae de injectione manus violenta, De sen. excom., Ad eminentiam, 5.39.20 1889
Sed legati non missi a latere, tantum de provincia eis commissa absolvere possunt. Sed legati sub praetextu suarum ecclesiarum nec de sua nec de alia provincia absolvere possunt, De offic. leg., Excommunicatis, 1.30.9 394
Absolvi possunt hospitalarii a prioribus suis, De sent. exc., Canonica, 5.39.50 1924
Absolvitur quis in necessitate non obstante contradictione, vel etiam appellatione partis adversiae, De app., Qua fronte, 2.28.25 922
Absolutus a delegato ad excommunicatorem remittitur, De offi. deleg., Prudentiam, 1.29.21 342
Absolvi potest quis post mortem. Item legatus apud Deum absolvitur ab ecclesia, : et econverso, De sen. excom., A nobis 2 no. 2, 5.39.28 1895
Absolutio occultato crimine non valet. De sen. excom., Cum pro causa, 5.39.27; et Officii, 5.39.42 1894
1914
Absoluto in extremis non debent sacramenta negari ecclesiastica, nec sepultura, De sepult., Parochiano, 3.28.14 1209
Absolvitur a solo Papa laicus jussu abbatis monachum vel conversum percutiens etiam ex justa causa. Et similiter jubens, nisi causa disciplinae faciat per seipsum solum vel clericum et non laicum, De sen. excom., Universitatis, 5.39.24 1892
Non absolutus scienter ordinatus si sit saecularis, perpetuo deponitur; ignorans factum vel ignarus juris a solo Papa absolvitur. Si autem talis sit religiosus, a suo abbate absolvitur, nisi factum sit grave et notabile, De sen. excom.,Eo. ti. Cum Illorum, 5.39.32 1902
Absolvitur servus de injectione manus violenta ab episcopo suo, in fraudem faciens, ut servitio domini sui se subtrahat, aut dominus sine culpa sua grave damnum incurrat ex ejus absentia, De sen. excom.,Eod. tit., Relatum, 5.39.37 1909
Absolvunt se mutuo a minori excommunicatione contracta aliqui potestate utrique. collata, De sen. excom., Duobus, 5.39.26 1929
Absolutus non est quis ex sola salutatione Papae sibi scripta, De sen. excom.,Eo. tit., Si aliquando, 5.39.41 1914
Absolutus non est qui pluribus excommunicationibus est innodatus, et ab una tantum absolutus, De sen. excom.,Tit. eo., Officii, 5.39.42 1914
Absolvendi potestas aliis potest committi in necessitate, De offi. deleg., Ex litteris, 1.29.29 366
Absolvere non potest quis alienum parochianum nisi de licentia sui propii sacerdotis, De poe. et re., Omnis, 5.38.12 1871
ACCESSORIUM Accessorium conmittitur committitur comnmisso principali, et non tenet sine principali, De offi. deleg., Praeterea, 1.29.5; et Prudentiam, 1.29.21; item De no. oper. nunt., Cum ex injuncto, 5.7.12 330
342
1799
ACCUSATIONEM Accusationem debet praecedere admonitio, quia instituitur ad depositionem, De accu., Si quis episcopus, 5.1.2 1573
Accusare pot potest subditus platu,praelatum, De accu.,Eo. tit., Illa, 5.1.3 1574
Accusator tantum legitimus admittatur, De accu., Eo. tit., 1Si legitimus, 5.1.1 1573
Accusantis injuste poena, De accu.,Eo. ti., Accusasti, 5.1.8 1575
Accusatione non indigent notoria, De accu.,Eo. tit., Evidentia, 5.1.9 1576
Accusari non debet de eodem crimine absolutus, De accu.,Eo. tit., De his, 5.1.6 1575
Accusari non potest inimicus vel ejusdem amicus, De accu.,Eo. tit., Repellantur, 5.1.7; et Meminimus, 5.1.13 1575
1576
Accusari potest quis de diversis criminibus in eo libello, De accusa., Licet, 5.1.14 1580
Ab accusatione potest desisti ante inscriptionem, De accusa., Licet, 5.1.14 ibidem 1580
In accusatione, denuntiatione, et inquisitione qualiter sit procedendum, De simonia., Licet, 5.3.31 1627
Accusatio contra inopem et spoliatum et contra viurarium usurarium pauperem, eit est incrusinanis, De rest. spo., Olim 2.643 no. 2, 2.13.16; et De rest. spo., Libri Sexti, Frequens, Sext 2.5.1;s Eo tit. lib 6 et De usu., Cum tu, 5.19.5 643
Sext
1735
Accusare me non potest qui contra me testimonium tulit, De accu., Meminimus, 5.1.13 1579
Accusator non admittitur qui juravit non accusare aliquem, De accu.,Eo. ti., Veniens, 5.1.15 1581
Accusatore deficiente nihilominus inducitur purgatio infamato, De accu.,Eo. ti., Accedens, 5.1.23 1594
Accusatio prelati non de facili admittitur, De accu.,Eo ti., Qualiter et Quando no. 2, 5.1.24 1596
Accusatio episcopi nisi corrigatur, ad prioritatem referenda est, De accu.,Eo. ti., Si quis, 5.1.2 1573
Accusatio laici contra presbyterum non admittitur, De accu.,Eo tit., cCum P., 5.1.10 1576
Nec contra episcopum, De praesump., Cum in juventute, 5.34.12 794
Ab accusatione repellitur infamis, De accu., Cum P., 5.1.10 1576
Accusato interdicitur alienatio rerum ecclesiasticarum, De accu.,Eo ti., Praelatorum, 5.1.27 1603
Contra accusatum de simonia sex notanda sunt, De simo., Per tuas 1no. 1, 5.3.32 1630
Accusatus de crimine et convictus deponitur., pPer modum vero inquisitionis convictus, removetur, si est subditus simpliciter. pPraelatus vero ad tempus removetur ab administratione, Eo. titDe simo., Dilectus 1 no. 1, 5.3.28 1624
Accusatore deficiente reus absolvitur, ut Ut beneficia ecclesiastica sine Didim. conse., Ut nostrum, 3.12.1 1104
Accusandum non est prorescriptumper rescriptum, sed viva voce, contra matrimonium, quod,Qui mMatr. accu. pos., A nNobis, 4.18.2 1547
Accusare non potest laicus clericum coram alieno judice, etiam de suo excessu, etiam si sit judex ecclesiasticus, sine lincentia sui episcopi., De fo. comp., Significasti, 2.2.18 557
ACOLYTHUS Acolythus uxoratus tonsuram portare non tenetur, De cle. conju., Joannes, 3.3.7 1012
Acolythus uxoratus beneficium ecclesiasticum amittit, De cle. conju.Eo. ti., Si qui clericorum, 3.3.1 1008
ACQUISITA Acquisita ab epo episcopo vel presbytero post suam promotionem cedunt ecclesiae post mortem, De succes. ab inte., Sed hoc ibidem, 3.27.1; De pecu. cleri., 1. 2. & 3 Investigandum, 3.25.1; Presbyter, 3.25.2, Ut unusquisque, 3.25.3. 1195
1166
1167
ACTA Acta vel scripta judicis non valent nist testium adminiculo fulciantur, De test., Cum àa nobis, 2.20.28 722
Acta judicii temere violans non potest impugnare, De off. et pot. jud. delega., Coram, 1.29.34 372
ACTOR Actore non probante, reus absolvitur, De causa pos. et prop., Cum ecclesia, 2.13.3 609
Actor potest probare juramento intentionem, scilicet in casu., De iis quae vi mett. cauusve causa siuntfiunt, Super eo, 1.40.7 489
Actor quando pot potest reum sub quo vult judice convenire,. De fo. compe., 8 & 10 & 11Cum sit, 2.2.8; Licet, 2.2.10; Ex tenore, 2.2.11. 545
546
547
Actore absente per contumaciam lite non contestata, partis adversae testes recipiuntur, De do. et contu., Causam, 2.14.3 650
Actor nisi testibus et instrumentis deficientibus non tenetur jurare, De prob., Sicut consuetudo, 2.19.2 681
Actor cadit ab actione si juramentum calumniae non vult praestare, De jura. calu. in., Vit Cum in causa, 2.7.7 589
Actor ab accusatione non repellitur quandiu opposita excommunicatio sibi non probatur, De exce., Exceptionem, 2.25.12 850
ADVENA Advena debet probare ordinem antequam admittatur in ordinum susceptione, vel ulterius promoveatur, De cle. pereg. non ord., Inter quator, 1.22.2 310
ADVERSARIUS Adversarius injuste fatigans condemnatur in expensis, De rescriptis., eaeterum Caeterum, 1.3.3 33
Adversarii gratiae se committens non cadit à jure suo ob hoc, De renunc., sSane, 1.9.7. 229
Adversarius per viginti dies est expectandus in causa appellationis, De appel., 1 lib 6 Cordi nobis, Sext 2.15.1 ? Sext
ADULTER Adulterans vir uxorem adulteram dimittere non potest, De divor., Significasti, 4.19.4 1554
Adulterae occultae non est deneganda paenitentia, De paen. et remis., Officii, 5.38.9 1868
Adulter cum adultera post mortem viri contrahere potest, nisi fidem dederit de contrahendo, vel actu eam duxerit, et ante vel post, uxore ejius super stite, ipsam cognoverit, Doe eo. qui dux. in mat. quam pol. per adul., Veniens, 4.7.7; et Si Quis, 4.7.8 1483
Adulterini filii non sunt qui ex muliere superducta in facie ecclesiae ignoranter, vivente prima, gignuntur, Qui fil. sint legit., Ex tenore, 4.17.14 1545
Cum adulterinis filiis non faciliter dispensatur, Qui fil. sint legit., Per venerabilem, 4.17.13 1540
Adultera separata sine spe conjugii manet, De praesump., Litteris, 2.23.14 791
De adulterio non potest vir uxorem accusare quam coegit adulterari, De eo qui cog. consan. uxo., Discretionem, 4.13.6 1502
Adultera virum repetere non potest nisi et ipse sit adulter, De conver. conjug., Constitutus, 3.32.15 1268
Adultera paenitens reconcilianda est viro secundum concilium, Gaudemus. cum ibi no. dDe conver. conju., Gaudemus, 3.32.11, cum ibi notatur. 1271
ADVOCATUS Advocatus non erit clericus in sacris ordinibus constitutus coram judice saeculari, nisi pro se vel sua ecclesia, vel pro miserabilibus personis, De postula., Clerici, 1.37.1;& Vlt et Cum sacerdotis, 1.37.3. 454
Advocare non debent monachi et canonici regulares, De postula., Ex parte, 1.37.2., nisi in causa sui monasterii, de licentia suorum abbatum;, dDe hoc habetur Decr. C 16 .q.1 c. 35, Monachi no. 1 no. 2. ibidem 455
Advocati confessio non revocata praejudicat domino suo, De appell., Cum causam, 2.28.62; item, De censib., Olim, 3.39.20 968
352
Advocare non potest quis contra ecclesiam a qua beneficiatus est, De postul., Cum sacerdotis, 1.37.3 456
Advocatum potest dare judex requisitus;, De off. jud. ord., Ex litteris advocatus a judice sic datus non potest recusari per partem, quia judex sit domesticus, De off. jud., Ex litteris, 1.32.1 420
Advocati et procuratores jurabunt quod injustam causam non suscipient nec fovebunt, et in causa quacumque non plus accipient quam 20 libras Turon., [et] procurator, 20; poena facientis contrarium est, receptor punitur restitutione et officii privatione; advocati per triennium, procuratores puniuntur in perpetuum. Novellae Gregorii [X], De postula., c. 1. [Not in Sext]
AETAS Aetatem electi potest metropolitanus judicare, non tamen possunt super defectu aetatis dispensare episcopi, De elect., Cum dilectus filius, 1.6.32, et in Glossa 160
Aetas episcopi debet esse triginta annorum; aliorum praelatorum, ut decani et archidiaconi et aliorum animarum curam habentium, debet esse vigintiquinque annorum, quam attingere sufficit, De elect., Cum in cunctis, 1.6.7 114
Aetas nubilis est quattuordecim in viro, duodecim in muliere, De desponsa., impube., Puberes, 4.2.3 1446
AFFECTUS Affectus non sufficit nisi sequaautur effectus, si tamen ex necessitate opus est facto, De eo qui mit. in pos. cau. rei fser., no. 1Constitutis,, 2.15.1 665
Affectus malus culpatur, licet non sequatur effectus, De spon., Adolescens, 4.1.32 1444
AFFINITAS Affinitate non obstante, permittitur neophytis conversis ut stent cum relictis fratrum suorum, sed non permittitur postea de novo contrahere cum illis, De divor., Deus qui, 4.19.9 1561
Affinitas contrahitur per coitum fornicarium, De prob., Per tuas, 2.19.10 693
Affinitas nulla est inter consanguineos viri uxoris, De consan. et affi., Quod super his, 4.14.5 1511
Affinitas superveniens sponsalia futura solvit, De cons. et af., Super eo, 4.14.2 1508
Affinitatis praecognitionem si sequitur fornicatio, privat facultate contrahendi matrimonium, De eo qui cog. consang. uxo., Ex litteris, 4.14.1 1504
Affinitas iniqua contracta non nocet ignoranti, De eo qui cog. consang. uxo., no. 2 & no. 11Veniens, 4.13.2; et Jordanae, 4.13.11 1500
1506
Affinitas prohibet abstinere a consanguineis uxoris sicut a propriis, De consa. et asf., Ex litteris, 4.14.1 1507
Affinitatis tertium genus hodie sublatum est, De consa. et asf., Non debet, 4.14.8 1514
AGERE Agere non potest qui exceptione vel replicatione impeditur, De exce. no. 3., Dilectus, 5.31.13 836
ALEA Aleae et taxillorum ludis non ludant et nec intersint clerici, De vi. et ho. cler., Clerici officia, 3.1.15 999
ALIENATIO Alienatio rerum ecclesiasticarum interdicatur accusato de crimine, De accusa. et inquisitio., Praelatorum, 5.1.27 1603
Alienatio sine consensu capituli revocanda est, De rebus eccle. alie., Ad audientiam, 3.13.9 1113
In alienatione rerum ecclesiasticarum in casu non concesso, nec tenet pignus, nec emphyteusis, De rebus eccle. alie., Nulli liceat, 3.13.5 1110
Alienatio male de rebus ecclesiasticis facta debet repeti, De rebus eccle. alie., Si quis, 3.13.6 1110
Alienationis nomine potest quis sibi debitum recipere, De praescri., Ad audientiam, 2.26.13 861
Alienationis verbum continet concessionem., dominationem, et permutationem, De reb. ec. alie. vel non, Nulli liceat, 3.13.5 1110
Alienationem rerum ecclesiasticarum tenetur successor etiam sine consensu capituli revocare, nec obligatur in tali alienatione, De prec. , no. 2,De precariis, 3.14.2 1116
Alienationem praedecessorum inconsulte factam successor revocat, De feu., Ex parte, 3.20.2, & et De re. eccl. non alienan., Episcopi, 3.13.4 1140
1109
Alienare non potest episcopus res ecclesiae sine consensu capituli, De hiis quae sfi. a praela., Cum apostolica, 3.10.7, et De reb. ec. alie., Episcopi, 3.13.4 1095
1109
Alienare non potest abbas res ecclesiae sine licentia sui episcopi, De reb. eccle. alienan., no. 1Non licet, 3.13.1 1108
Alienari non debent res ecclesiae propter delictum alterius, De except., Cum venerabilis (2.25.6 840
Alienari possent res ecclesiae de consensu capituli, De reb. ec. alie., Ut super, 3.13.8 1112
Alienantem feudum sine licentia domini non defendit aliqua consuetudo, nec habet vires hujus alienatio, De const., Quae in ecclesiarum, 1.2.7 19
ALIUS Alius potest pro me, quod per me non possum: tamen melius per me facerem, De elect., Quia propter, 1.6.42 179
Inter alios res acta, aliis non praejudicat., De fide si. instr., Inter dilectos, 2.22.6 770
ALTARE Altare non magnam habens fracturam, nec tabula mota, non debet reconsecrari, De consec. eccl., Ligneis, 3.40.6 1361
Altare non reconsecratur si aliquid addatur non consecratum, quia sacrum trahit ad se non sacrum, De conse. eccl., Quod in dubiis, 3.40.3 1360
Altare ad cujus honorem ecclesia est consecrata; si mota est mensa superior, cum ecclesia reconsecratur, De consec. eccl., no. 1 &, Ad haec, 3.40.1; et Proposuisti, 3.40.4 1359
1360
Altaris reconsecratio non cogit ecclesiam reconsecrari, De consec. eccl., Quod in dubiis, 3.40.3 1360
Altaria plura potest episcopus simul una die consecrare, De consec. eccl.,Cum fsis, 3.40.5 1360
ANCILLA Ancilla si nescitur; post contractum matrimonium, repudiari potest, nisi ipsam cognoverit postquam scivit, De conju. ser., Proposuit, 4.9.2 1488
ANNULUS Annulis non utantur clerici, nisi quibus competit ex officio, De vita et ho. cle., Clerici no. 2, 3.1.15 999
Per annulum potest episcopus clericum investire, Re. dDe sen. et re ju., Cum olim, 2.27.12 882
Annulus delatus signum est matrimonii contracti, De praesump., Illud quoque, 2.23.11 789
APOSTASIA Apostasia impedit ordinatum sine licentia Romani pontificis in illo ordine ministrare, De aposta., Consultationi, 5.9.6 1692
Apostata non dicitur qui non deposito habitu transit ad aliam religionem, De temp. ord., Ex parte, 1.11.10 255
Apostata dicitur qui habitum religionis et monasticum deponit, De apo.,Consultationi, 5.9.6 1692
Apostata clericus est qui habitum deferit clericalem, et talis non utetur libertate clericali, De apo., Praeterea, 5.9.1 1688
Apostatam clericum debet ecclesia revocare, nec in habitu saeculari permittere debet, De apo., Tuae fraternitati, 5.9.3 1690
Apostatae per episcopos compellendi sunt redire ad religionem, et si noluerint, sunt incarcerandi, De apost., A nobis, 5.9.5 1691
APPELLATIO Appellatio ad quid inventa est, De app., Cum speciali, 2.28.61 964
Appellatio licet sit remota, de principali, appellatur tamen super quaestione incidenti, De app., Cum teneamur, 2.28.17 916
Appellatio admittitur et ante latam sententiam et post, De app., Super eo no. 2, 2.28.12 913
Appellatio non auditur in excessu notorio, De app., Pervenit, 2.28.13 914
Appellatio frustratoria manifeste etiam si non sit inhibita, non impedit negotium, et intelligitur inhibita, quae a jure non indulgetur expresse, De app., Pastoralis, 2.28.53 948
Appellatio non debet remitti ad eos a quibus appellatur, De app., Accepta, 2.128.35 928
Appellationi videtur renuntiasse cum postea inducias petit quis, vel testibus innititur, De off. dele., Gratum, 1.29.20 241
Appellatur ab interlocutoria sicut a diffinitiva, De appel., Directae, 2.28.39 930
Appellari potest a futuro gravamine, De appel., Bonae memoriae, 2.28.51 945
Appellare facto plus est quam verbo, De appel., Dilecti filii no. 2, 2.28.52 947
Appellans intelligitur qui iter arripit ad curiam Romanam, De appel., Bonae Dilecti filii no. 3, 2.28.66 972
Appellantes cogendi sunt a judice a quo appellatum est, ad certum diem prosequi appellationem, vel judicio suo parere, Ibi.De appel., Consulvuit nos no. 3, 2.28.29 925
Appellare contra publicam ecclesiae utilitatem non valet, De his quae sfiunt a majo. par. cap., Ex ore, 3.11.3 1101
Appellatio non excusat aliqueam a perjurio, De jureju., Brevi, 2.24.17 808
Appellatio non tuetur aliquem in notorio delicto, De app., Quia nos, 2.28.32 927
Appellare potest quis pro parochianis, De app., Ad audientiam, 2.28.34 927
Appellatio post sententiam excommunicationis latam non tenet, De app., Pastoralis, 2.28.53 948
Si appellatione remota [causa]eam committitur, post adversae partis citationem, in causa proceditur, secus si ante iter arripuvit, De app., Meminimus, 2.28.9 912
Appellatio admittitur in parvis sicut in magnis, De app., De appellationibus, 2.28.11 913
Appellatio fraudulenter facta non valet, De app., Suggestum, 2.28.15 915
Appellationis articulo praetermisso potest coram judice a quo appellatum est litigari, non obstante appellatione, De app., Cum teneamur, 2.28.17 916
Per appellationem non excusatur quis quin comparere debeat vocatus a legato, De app., Cum parati, 2.28.19 918
Appellari non debet post juramentum ad standum mandatis ecclesiae, De app., Ad haec no. 2, 2.28.20 918
Post appellationem punitur delinquens graviter, appellatione non obstante, De app., Praeterea no. 1, 2.28.22 920
In appellationis causa adversa pars per duos menses est expectanda, De renuntiatione, Veniens, 1.9.13 242
Appellans a sententia injusta debet probare eam injustam, De sent. et re jud., Causam, 2.27.14 886
Appellare non potest de crimine notorio accusatus, De off. ju. or., Licet, 1.31.12 409
Appellationi facienti contra, juri non est deferendum, De appel., Consulvuit no. 2, 2.28.18 917
Appellans injuste remittitur ad eum a quo appellavit,: nisi fiat super judicis recusatione, De appel., Cum in ecclesia, 2.28.38 930
Appellari potest bis in eadem causa, De appel., Directae, 2.28.39 930
Per appellationem eximitur quis a potestate sui ordinarii, De appel., Directae s, 2.28.39 930
Appellatio generalis non admittitur, De appel., no. 2., Inter caetera, 2.28.2 906
Appellatio nullum tuetur in sua nequitia, De appel., Ad nostram, 2.28.3 906
Appellationis prosequendae annus unus vel duo secundum distantiam locorum et personarum et negotiorum qualitatem breviatur, De appel., Cum sit Romana, 2.28.5; et Constitutus, 2.28.45 908
938
Appellatio ante litis ingressum dicitur provocatio, non appellatio, De appel., Constitutus, 2.28.45 938
Appellans impotens prosequi, post biennium prosequi poterit, De appel., Constitutus, 2.28.45; et Ex ratione, 2.28.8 911
938
Appellans in criminibus manifestis non auditur, De appel., Cum sit Romana in si, 2.28.5, in finali 908
Appellationem appellans prosequi intra terminum cogitur, De appel., Ad haec no. 1, 2.28.6, et Pervenit no. 1, 2.28.13 909
914
Post appellationem sententia lata non valet, De rescrip., Capitulum, 1.3.30 68
De appellatione facta ad superiorem inferior cognoscere non potest, De appel., Solicitudinem, 2.28.54 950
Appellationi in dubio deferendum est, De sen. excom., Sacro approbante, 5.39.48 1920
Appellatione partis adversae non obstante absolvitur quis cautione praestita de justitiae obtemperando, De app., Qua fronte, 2.28.25 922
Appellationi alterius si quis non defert, nec suae deferendum est, De app., An sit, 2.28.42 934
Appellari non potest ab executore nisi modum excedat, De app., Novit ille, 2.28.43 934
Appellatione interposita status causem causae mutari non debet, De rescript., Ex parte, 1.3.2 31
Appellationem non prosequens condemnatur in expensis, De rescript., Ex parte, 1.3.2 31
Appellationem ad terminum non prosequens censetur contumax, De app., Saepe contingit, 2.28.44 935
Appellatio a correctione non auditur nisi modus excedatur, De app., Reprehensibilis, 2.28.26 923
Appellationis terminum prolixum judex arctare potest, De app., Personas, 2.28.4 907
Appellari potest ad Papam a saeculari judice de consuetudine, non de rigore juris, De app., Si duobus, 2.28.7 910
Appellationis terminum praeveniens caret impetratis tacita veritate et poenam contumaciae non evadit, De app., Saepe, 2.28.44 935
Appellantem reduci oportet ad statum appellationis, De app., Ad praesentiam, 2.28.16 916
Appellatio ab uno judice ab omni gravamine in causa una tenet; sed simpliciter generalis appellatio non, De app., Consulvuit no. 1, 2.28.14 914
Appellatio valet ratione privilegii generalis, cum committitur causa appellatione remota, De rescript, Sicut Romana., no. 1, 1.3.1 19
Appellatio fraudulenter emissa ante citationem non valet, De app., Suggestum, 2.28.15; et Ad haec no. 2, 2.28. 915
918
Appellari non potest contra convenientem qui impetrat litteras appellatione remota, De mut. pe., Prudentiam, 2.4.2 564
Appellatio unius valet omnibus, cum plures gravantur, De app., Una sententia, 2.28.72 980
Appellatio in conspectu duorum virorum valet ubi metus justus excusat, vel copia judicis haberi non potest, De app., Si justus, 2.28.73 980
Appellari non debet tertio in eadem causa, nec tali appellationi est deferendum, De app., Sua nobis, 2.28.65 971
Appellatio omisso medio a judice non tenet nisi ad Papam, De app., Dilecti no. 3, 2.28.66 972
Appellatio simpliciter interdicitur quando in litteris dicitur appellatione remota, De app., Inquisitioni, 2.28.71 979
Appellatione pendente nihil innovandum est, De app., Dilecti filii no. 3, 2.28.66 972
In appellationis termino praefigendo consfideranda, De app., Cum speciali, 2.28.61 964
Appellationem non prosequens condemnatur in expensis, De app., Reprehensibilis, 2.28.26 923
Appellari contra formam regulae a subditis non debet, De app., Reprehensibilis, 2.28.26 923
Appellatio per nuntium potest tractari, De privileg., Ex parte no. 1, 5.31.13 1814
Appellatio contra electionem canonicam non valet, De appel., Constitutus, 2.28.45 938
Appellari ab auditore non potest, De of. jud. dele., Super quaestionum, 1.29.27 355
Appellare quis potest tam; pro se quam suis, De app., De priore, 2.28.31 926
Appellationem non prosequens incidit in jurisdictionem illius a quo appellavit, De of. jud. delAppe., Reprehensibilis, 2.28.26 923
Appellari potest in casu, licet causa committatur appellatione remota, De De appof. jud. dele., Postremo, 2.28.36 928
Appellatio non tenet in his quae delationem non capiunt, De appDe of. jud. dele., Qua fronte, 2.28.35 922
Appellare dicitur si protectioni Papae quis se et sua committit, De appDe of. jud. dele., Ad audientiam, 2.28.34 927
Appellatio in omnibus articulis commissionis interdicta intelligitur, si in uno interdicatur articulo, De appDe of. jud. dele., Secundo requiris, 2.28.41 932
Appellari potest ad metropolitanum cum episcopus in visitatione excedit, vel novus casus emergit, De off. jud. ord., Licet, 1.31.12 409
Appellare non potest cui indicitur purgatio super infamia,: nisi modus, excedatur, De sen,. et re ju., Quod ad consultationem, 2.27.15 887
Propter appellationem frivolam in electionibus episcoporum vel majorum non debet negotium deduci ad sedem apostolicam, De appellationibus. Gregorii. in Novel., lis, nocap. 1, lib. 6Libri Sexti [no such decretal in the Sext] ?
ARBITER Arbiter super spirituali non potest esse laicus nisi auctoritate superioris, De arb., Per tuas, 1.43.9 513
Ab arbitro non requiritur super sententiae dubitatione interpretatio,; sed a superiori, De arb., Cum olim, 1.43.7 511
Arbitrio judicum compelluntur partes stare, si juste sit arbitratum, De arb., Dilecti, 1.43.4, et & Cum olim, 1.43.7 508
511
Arbitrium injustum per superiorem corrigi debet, De arb., Non sine multa, 1.43.2 506
Arbitrium contra jus et formam compromissi non tenet, De arb., Pervenit, 1.43.3 507
Arbitri quot eligantur, De arb., Sane, 1.43.1 505
Arbitrium inter privatos in damnum ecclesiae non valet, De arb., Pervenit. 1.43.3 507
Arbiter tantum de his judicat de quibus est compromissum, De arb., Cum dilectus, 1.43.6 510
In arbitrium sub certa poena compromitti potest, De praesump., Litteras, 2.23.14 792
In arbitro in incertas personas non potest compromitti, nec valet, De arb., Innotuit, 1.43.12 517
In arbitrium licet compromittere in rebus spiritualibus, De his quae fsiunt a prae., Cum apostolica, 3.10.7 1095
Arbitrium fsinitur uno adversario defuncto, De arbi., Ex parte, 1.43.10 514
Arbiter non potest infirmare sententiam per jus latam, De arbi., Exposita, 1.43.11 516
Arbitrium valet auctoritate superioris, quod aliter non valet, De arbi., Cum a nobis, 1.43.13 518
Coram arbitris conventus non potest convenire convenientem, De arbi., Cum dilectus filius, 1.43.6 510
Arbitra potest femina esse secundum consuetudinem terrae, non aliter, De arbi., Dilecti filii, 1.43.4 508
Arbitrium, si male recognoscatur arbitratum, non tenet, De arbi., Non sine multa, 1.43.2 506
Arbiter in causa restitutionis in integrum esse non potest, De rest. in inte., Causaa, 1.41.9 501
ARCHIDIACONUS Archidiaconus potest cognoscere de causis matrimonialibus, De offi. arch., Ad haec, 1.23.7 314
Archidiaconus curam habet episcopatus post episcopum, De offi. arch., no. 1Ut archidiaconus, 1.23.1 505
Archidiaconus de tertio anno in tertium visitet, De offi. arch., Ut archidiaconus, 1.23.1;d.c.i. Nec ultra septem equitaturas habeat, De censi., Cum apostolus, 3.39.6 1340
Archidiaconus cum personaliter visitat, potest procurationem petere, De offi. arch., no. 1, Ut archidiaconus, 1.23.1; et& De censib., Procurationes, 3.39.23; et Cum apostolus, 3.39.6 311
1340
1355
Archidiaconus debet instituere et examinare promovendos, cum sit major post episcopum, De offi. archDe censib., Ad haec, 1.23.7 314
Archidiaconus potest abbates et abbatissas installare, De offi. archDe censib., Ut nostrum, 1.23.9 316
Archidiaconus nulli curam animarum sine licentia episcopi committat, De offi. archDe censib., Cum satis sit, 1.23.4 313
Archidiaconi officium, De offi. archDe censib., Officium, 1.23.2 312
Archidiaconus nemo sit in duabus ecclesiis, sed in una potest habere praebendam, in alia archidiaconatum, De praeben., Praeterea, 3.5.14; &et De procur., Ex insinuatione, 1.38.3 460
1032
Ab archidiaconi jurisdictione non debet episcopus ecclesias eximere, De exces. praela., Ad haec, 5.31.2 1781
Archidiaconus exercet jurisdictionem secundum consuetudinem loci, De offi., arch., Archidiaconus, 1,23,5 313
Archidiacono detur coadjutor si efficiatur paralyticus, De cleri. aegro., UltConsultationi, 3.6.6 1062
ARCHIEPISCOPUS Archiepiscopus potest providere de episcopo vel abbate, si intra [tres] menses non eligitur de consilio capituli sui et aliorum virorum prudentum, De elec., Ne pro defectu, 1.6.41 177
Archiepiscopus cum non potest episcopum consecrare potest committere, De off. jud. ord., Quod sedem Apo., 1.31.10 405
Archiepiscopus debet consecrari in sua ecclesia ab omnibus suffraganeis, De temp. ord., Si archiepiscopus 253
Archiepiscopi provisio cassatur, si non post sex menses providit quando potuit, De concess. praeb., Dilectus, 3.8.12 1084
Archiepiscopus provinciam suam visitans potest petere procurationem, De censi., Sopitae, 3.39.14; et in Novellis,, De censi., Romana, lib. 6 Sext 3.20.1 1346 Sext
Archiepiscopi legati non postunt absolvere de injectione manuum in clericos, De offi. leg., Excommunicatis, 1.30.9; et & De offi. leg., Officii, Sext 1.5.1 394 Sext
Archiepiscopus subdito sui suffraganei non potest causam aliquam invito delegare, De off. ju. or., Pastoralis, 1.31.11 406
Archiepiscopus debet excommunicatos suffraganei vitare, et sententiam ejus tenere, et ad absolvendum remittere, si sit appellatum ad eum, De offi. ju. or., Ad reprimendam, 1.31.8 403
Archiepiscopus cedens subest archiepiscopo in cujus provincia moratur, De renun., Ad supplicationem, 1.9.9 231
Archiepiscopus non debet statuere in provincia sui suffraganei vel acceptare contra jus sine suo consensu, De exces., praela., Sicut, 5.31.8 1784
Ad archiepiscopum potest appellari a suffraganeo in causa, etiam si videatur interdicta, De off. judi. or., Licet. 1.31.12 409
Archiepiscopus non habet jurisdictionem in subditos sufraganeorum, nisi in casibus expressis, De off. judi. or., Pastorali, 1.31.11, in Glossa in glo 406
Ad archiepsicopum non devolvitur potestas conferendi beneficia, si intra semestre tempus non conferantur, nec quando collatio ad capitulum et ad episcopum simul pertinet, et ipsi simul non conferunt, sed tunc confert superior, De concess. praeb., Postulastis, 3.8.15 108
In archiepiscopum confirmatus potest episcopum confirmare etiam non consecratus, De transla. epi., Cum ex illo, 1.7.1 211
De pallio archiepiscoporum quaere ad litteram P. ubi de pallio sit mentioPallium archiepiscopi: vide infra, P ?
ARCHIPRESBYTER Archipresbyteri, qui et decani rurailes dicuntur, archidiacono subjiciuntur, De offi. archi., Ad haec nos, 1.23.7 314
Archipresbyteri officium, et ministerium, De offic. archipresby., no. 1 Ut archipresbyer, 1.24.1; Ministerium, 1.24.2; Officium, 1.24.3; Ut singulae, 1.24.4 318
319
320
320
ARCTA Arcta non potest contrahere matrimonium et contractum dirimitur, De frigi. et male., Fraternitatis, 4.15.6 1521
Arcta probanda est per aspectum, qui praefertur juramento, De frigi. et male., Fraternitatis, 4.15.6; et De pro., Proposuisti, 2.19.4 1521
683
ARGUMENTUM Argumentum dicitur quod non per testes vel tabulas, sed naturali probatione inducifinducitur, De ver. sig., Forus, 5.40.10 1934
ARMA Arma portantes clerici excoicenturexcommunicentur, De vita et honest. cler., Clerici no. 1, 3.1.2 1934
In armis inventi clerici post trinam admonitionem episcopi non defendantur, quia jus perdunt clericale, De sen. excom., In audientia, 5.39.25 1892
Arma portantes et seditionem facientes clerici si occidantur, non mittuntur ad curiam occisores eorum, De sen. excom., Perpendimus, 5.39.23 1891
Armis se defendere possunt clerici ab inimicis, De sen. excom., Perpendimus, 5.39.23 1891
Armis clerici associati aliis, si aliqui et sine eorum consilio occiduntur ab aliis, non sunt promovendi, De clerico percus., UltContinentia, 5.25.4 1763
ASSESSOR Assessor est qui asstensu partium eligitur ad causas dirimendas, De off. judi. del., Super quaestionum, 1.29.27 355
ATTESTATIONES Assessor est qui asstensu partium eligitur ad causas dirimendas, De off. judi. del., Super quaestionum, 1.29.27 710
Attestationibus publicatis contra matrimonium alii testes et instrumenta allia admittuntur, De off. judi. deltest., Series, 2.20.26 720
Attestationibus clausis iterato possunt produci testes, De off. judi. deltest., Cum causam, 2.20.42 743
Attestationes quando non valent patet in tit.ulo, ut Ut lite non contest., Nnon pro., UltQuoniam, 2.6.5 574
Attestationibus publicatis possunt instrumenta exhiberi De fid. instru., Cum dilectus, 2.22.9 778
Caetera quare de testibus ad literam T. ubi de testibus agiturTestes, vide infra, T. ?
AUCTORITAS Auctoritas consequitur pallium archiepiscopale, De auct. et usu pal., Cum super, 1.8.1; Ad hoc, 1.8.2; Nisi specialis, 1.8.3; Ad honorem, 1.8.4; Ex tuarum, 1.8.5; Cum sis, 1.8.6; Quia nos, 1.8.7 219
220
220
221
222
223
224
Auctoritas superioris non excusat delinquentem, De tempo. ord., Dilectus filius, 1.11.15 258
Auctoritas eligentium praefertur numero eligentium, De elect., Dudum, 1.6.22 136
Auctoritas regalis et sacerdotalis tenetur defendere res ecclesiae, Decretum C. 23 q.5 c.21, Rres [autem] omnes Gratian
AUDITUS Assessor est qui asstensu partium eligitur ad causas dirimendas, De off. judi. del., Super quaestionum, 1.29.27 721
Auditur quis veniens contra factum suum, De sen. et re jud., Lator, 2.27.7 878
Ab auditore datoe a judice ordinario non potest appellari, De offi. deleg., Super quaestio num, § vVerum 355
358
AUTHENTICA Authentica scriptura quae, De fide instr., no. 1 & no. 2Si scriptura, 2.22.1; Scripta, 2.22.2 767
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z