Corpus Juris Canonici (1582) UCLA Digital Library Program


Materiae Singulares
Index to the Ordinary Gloss to Liber Extra
Prepared by Henry Ansgar Kelly,
with the assistance of Sherrylyn Branchaw, Thomas O'Donnell, and Jennifer A. T. Smith.

In this edited version, each entry has been checked and given the relevant book, title, chapter, and lemma (signaled by v., meaning ad verbum); followed by column and line, e.g.,
 
Abbas, non conventus conveniri debet 1.3.21 v. debeant 55.50.
 
Erroneous column and line numbers have been silently corrected, when possible; when the correct column has not been found, the mistaken column is indicated as 605 (err), with a question mark following the entry, thus:
 
  Nominatio canonica quae dicatur ? 103 (err)
 
Merely dubious entries are given with a parenthetical question mark, thus:
 
Mandatum generale sufficit ... in restitutionibus 1.41.7 v. mandatum (?) 499.20
 
When the reference is to a gloss added by the 16-century editors, it is indicated thus: (16c); e.g.:
 
Cauterium quid dicatur 3.35.8 v. quem morbidam (16c) 1301.60
 
Entries added to the original Materiae are enclosed in brackets.
 
H. A. Kelly, UCLA January 2011

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
A
Head Word Full Phrase Standard Citation 1582 edition, Column and Line Number
ABBAS Abbas, non conventus conveniri debet 1.3.21 v. debeant 55.50
Abbas ad synodum venire tenetur 1.31.18 v. de lege jurisdictionis 418.60
Abbatis negligentia per episcopum suppletur 1.31.19 v. relaxes 419.60
Abbates habentes populum non exemptum tenentur ad synodum venire, vel capellanum qui praeest populo non exempto mittere 1.33.9 v. dioecesana 429.10
Abbas potest esse laicus causa necessitatis 1.14.10 v. non ascendat 272.10
Abbas simpliciter constitutus ad agendum, quod sine capituli licentia transigere non possit ? (440 err) .60
Abbas excommunicatus actiones populares prosequi non potest ? (538 err).60
Abbas quae jura potest praescribere 2.26.15 v. jus episcopale 865.60
Abbas an possit donare 3.34.3 v. ratam 1157.70
ABBATISSA Abbatissa potest beneficia conferre 1.33.12 v. jurisdictionem 431.70
Abbatissa an possit habere jurisdictionem 1.33.12 v. jurisdictionem 431.70
Abbatissa nequit absolvere 5.39.33 v. per episcopum 1905.10
ABSENTIA Absentia clericorum variatur varietate temporum 2.6.5 v. maxime 577.50
Absentia impedit actus valetudinem 2.20.2 v. contra legem 702.50
Absentes an sint ad electiones vocandi 1.6.18 v. remoti 127.60
Absentes a quam remoto loco sunt vocandi ad electionem 1.6.35 v. in provincia 169.80
ABSOLUTIO Absolutio excommunicationis data omisso juramento an teneat 5.39.15 v. nisi forma ecclesiae 1887.40
Absolutio ad cautelam non fit, nisi hoc exprimatur 1.3.30 v. relaxetis 70.00
Absolutio an possit fieri per capitulum sede vacante 3.9.2 v. in collationibus 1090.50
Absolutio criminis triplex 5.1.6 v. replicari 1575.40
Absolutio non prodest quoad Deum ei qui virum indiscretum quaerit, ut per imperitiam illum absolvat. ? (1872 err).40
Absolutio per veritatis suppressionem nulla est 1.31.5 v. redire 400.40
Absolutus non est qui aliquid de veritate supprimit ? (104 err).00
Absolutus absolutionis litteras custodire debet ? (1369 err).00
Absolutus absolutionis litteras obtineat 5.17.8 v. de absolutione 1773.00
ACCIPERE Accipere semper, et nihil dare, turpe est 3.24.1 v. ut debere 1156.60
ACCUSATIO Accusat quandoque quis cujus auctor repellitur 4.18.6 v. excluderet 1551.70
Accusator quis dicatur 5.40.10 (in textu) 1936.20
Accusator unus a pluribus 5.22.1 v. Quod hi. 1757.10
Accusatio quibus personis est prohibita 5.1.1 v. legitimus 1573.40
Accusatio suppositi partus numquam clauditur 5.38.9 v. supposuit 1869.20
Accusatio vel denuntiatio quandoque permittitur illi, qui a jure excipiendi excluditur 2.28.46 v. in modum exceptionis 942.00
Accusatio, inquisitio, et denuntiatio diversos habent effectus 5.1.24 v. forma 1599.50
Accusatore absente non semper est accusatus praesens absolvendus 5.1.14 v. quaesivimus 1580.60
Accusatus de crimine, quod testis esse non potest pendente accusatione 2.21.56 v. pendente accusatione 757.80
Accusatus an possit iterum accusari 5.1.6 v. replicari 1575.50
ACTA Acta originalia penes actorem causae remanere debent 2.19.15 v. Judices 700.50
ACTIO Actione deficiente officium judicis imploratur 1.9.7 v. sustinere 230.60
Actio est inanis, quae excluditur inopia debitoris 3.23.3 v. non valentem 1154.60
Actio arbitraria propter locum cui, et ad quid, datur 1.29.40 v. loco et termino 383.50
Actiones interrogatoriae quando habent locum 2.18.3 v. confessus 679.50
Actionis diffinitio 2.1.6 v. actio intentetur 527.60
Actiones plures an simul proponi possint 3.37.2 v. et petitorium 1312.70
Actionum cessiones an teneant 1.42.2 v. sanctiones 505.10
Actiones bonae fidei et stricti juris differunt 2.25.6 v. bonae fidei 841.50
Actio inepta an et quando a judice rejici possit 2.1.15 v. non tenere 535.60
Actio generalis quid continere debet ? (562 err).10
Actio ratione alienationis factae causa mutandi judicii competit, si tria concurrant 1.42.1 v. commutationem fecerint 504.10
Actio confessoria cui datur 2.1.15 v. possidebas 535.50
Actio negatoria cui datur 2.1.15 v. possidebas 535.50
Actio an sit secundum canones proponenda 2.1.6 v. actio intentetur 527.60
Actionis nomen in libello exprimere pars non cogitur 2.1.6 v. Dilecti filii (headnote) 526.80
Actionem ineptam proponenti silentium est imponendum 1.6.47 v. quo jure 188.00
Actionem realem proponens quid exprimere debet 2.3.2 v. significantibus 561.60
Actiones bonae fidei sunt septendecim 2.25.6 v. bonae fidei 841.50
Actionum cumulus admittitur 1.6.24 v. petens 145.10
ACTOR Actore non probante, non semper reus est absolvendus 3.12.1 v. actore non probante 1106.30
ADMINISTRATIO Administratio nulla ecclesiastica emi vel vendi potest 5.3.38 v. administrationem 1640.50
ADMISSIO Licet quis non debeat admitti ad probandum illud quod probatum non revelat, tamen impertinentium jure salvo admittitur 1.29.36 v. nihilominus 377.60
ADMONITIO Admonitio vindictam praecedere debet 3.1.8 v. non destiterit 994.00
ADULTERIUM Adulterium non committitur ab ignorante 4.7.1 v. insciam 1478.80
Adulterium sine dolo non committitur 4.15.6 v. fornicario modo 1524.30
ADVERBIA Adverbia et non nomina remunerantur a Deo ? ?
ADVOCATUS Advocatum sibi debent partes eligere 1.32.1 v. implorando 420.70
Advocati error quamdiu potest revocari 2.28.62 v. eadem die 968.70
Advocati confessio an praejudicet clientulo 3.39.20 v. non revocata 1353.50
Advocatus de advocatione tenetur decimas solvere 3.30.28 v. quasi de lucro 1231.10
AETAS Aetatem majorem vel minorem allegans, quod probare teneatur 2.19.8 v. secundae 688.00
AETERNA Aeterna promittuntur in lege nova 1.2.3 v. sub eadem sponsione 16.70
AFFECTUS Affectus nullus potest superare paternum 4.17.3 v. mota 1532.20
AFFINITAS Affinitas contrahitur etiam per coitum illicitum rubric "Affinitas per coitum nefarium..." 1966+ (Arb. affinitatis col. 2)
Affinitatis genera 4.14.8 v. in secundo et tertio 1513.70
AGENS Agens personaliter causam exprimere debet 2.3.2 v.significantibus 562.00
ALBERGARIA Albergaria quid 3.38.23 v. albergarias (+16c) 1330.10
ALIENATIO Alienator, qui in ecclesiae praejudicium, alienat etiam si jurasset non reperire, quod alienationem revocare teneatur 3.13.6 v. alienator 1111.30
Alienatio quae de jure non tenet, an ratihabitione confirmetur 3.10.3 v. rata 1092.60
Alienatio rei ecclesiasticae non nisi capituli approbatione valet 3.10.1 Casus 1091.50
Alienatio large et stricte accipitur 3.13.5 v. alienationis 1110.50
Alienatio non est, si de fratre in sororem transfertur 3.10.7 v. alienare 1096.60
ALIQUID Aliquid in genere licet, quod in specie non licet 1.3.31 v. nominatim 397.50
ALIUS Alius pro alio in causa communi post litem contestatam accipitur volens agere pro ipso praestita cautione de rato 2.14.6 v. concanonicorum suorum 656.00
"Alius" non semper facit positionem 1.3.15 v. majores et digniores 47.20
ALLEGANS Allegans fraudem, fraudem monstrare tenetur 5.3.11 v. vel procuraverit 1789.80
AMBITIO Ambitio repellit a dignitate 1.6.38 v. incontinenti 173.70
ANGARIAE Angariae quid 3.49.4 v. angariis 1404.00
ANIMA Animae tria insunt 1.1.1 v. simplex omnino 8.50
Animae defunctorum quattuor modis solvuntur 3.41.11 v. pro anniversariis 1379.10
ANNIVERSARIUM Anniversarium quid 3.41.11 v. pro anniversariis 1379.10
ANNUS Annus quot dies habet 5.40.14 v. qui duo quasi pro uno reputantur 1938.70
APHAERESIS Aphaeresis quid 5.40.10 v. parte ablata 1936.30
APOCRISARIUS Apocrasarius quis dicitur 1.6.4 v. apocrisariis 110.70
APOSTATA Apostata dicitur tripliciter 1.11.9 v. ad nigros 255.50
Apostatam illum dicit Innocentius, qui sine causa dimittit professionemquam dimittere non licet 1.11.9 v. ad nigros (16) 255.60
APPELLATIO Appellare ad Papam omissis mediis non semper licet 2.28.59 v. absque rationabili causa 961.00
Appellare unicuique si gravetur, licere, juris communis esse 1.3.1 v. ut libere 29.70
Appellare volens ad quem appellabit 2.28.59 v. absque rationabili causa 961.30
Appellare timens an pro appellante habeatur 2.28.73 v. excusat 980.50
Appellari an possit ab executore 1.29.28 v. etsi sciat 364.70
Appellans appellationi non deferendo, quod appellationi renuntiare videtur 2.28.42 Headnote 933.80
Appellationem non prosequentis, qualis poena 1.3.12 v. in expensis 41.60
Apellatio et supplicatio differunt 1.41.4 v. supplicavit 492.70
Appellans a sententia lata super furto an infamis efficiatur, si appellationem non prosequatur 2.28.44 v. rata manet sententia 937.30
Appellans qui succumbit, indistincte expensas dabit 2.14.5 v. expensis 654.50
Appellans a certo judice non tenetur coram illo litigare 2.28.10 v. terminari 913.00
Appellans qualiter tenetur appellationem suam prosequi 2.28.44 v. appellaverit 936.30
Appellans injuste, in expensis est condemnandus 2.20.36 v. condemnandus 734.60
Appellans an debeat causas exprimere 2.28.73 v. exprimandas 980.70
Appellans appellationis suae potest terminum statuere 2.28.64 v. appellationi 971.50
Appellans in duobus instruitur 2.28.70 v. recipere judicium sit parata 977.80
Appellans cum non debeat appellare sine probabili causa, quam causam dicemus probabilem 2.28.59 v. ex rationabili 963.00
Appellans multis ex causis impediri in prosecutione appellationis ? (908 err).70
Appellans quod non audiatur, ubi propter delictum jus appellare prohibeat, maxime in correctoriis 1.3.1 v. ut libere (?) 29.70
Appellans re non integra, quod appellationi non nisi refectis expensis, renuntiare potest 1.3.12 v. in expensis (?) 41.70
Appellans sit cautus in duobus 2.28.70 v. recipere judicium sit parata 977.70
Appellans a gravamine an debeat probare cusam appellationis esse veram 2.27.15 v. causam non exprimens 887.80
Appellatus non debet praevenire diligentiam appellantis 2.30.3 v. tamdiu 984.30
Appellatio ab articulo separato a principali, puta expensarum contumaciae, principale non impedit ? (913 err).50
Appellatio interposita super sententia delegati per judicem recusationis, ad quem devolvatur 2.2.4 v. executor 543.50
Appellatio licet remota sit in litteris: nihilominus omnes, quorum interest appellare possunt 1.29.15 v. sed partibus inter quas 338.80
Appellatio omnis in jure et expressa et approbata permissa est 2.28.53 v. expresse 948.10
Appellatio impedire non potest ne id fiat quod edicto perpetuo fieri jubetur 3.8.3 v. appellationis (?) 1070.70
Appellatio et novi operis nuntatio differunt 1.6.19 v. innovari 129.60
Appellatio in sententia excommunicationis non est necessaria 5.39.48 v. satisfacere compellatur 1922.70
Appellatio an possit interponi in judicis absentia 2.28.15 v. in vocem appellationis 915.60
Appellatio et citatio peremptoria in aliquibus conveniunt 2.28.44 v. ac si peremptorie 936.80
Appellatio est oppressorum levamen 2.28.3 v. in sua nequitia 906.60
Appellatio quoties interponi potest 2.28.61 v. confessione 972.50
Appellatio an impediat per confessionem 2.28.61 v. confessione 966.80
Appellatio multis in casibus indulgetur, etiam si in rescripto removetur 2.28.53 v. expresse 948.10
Appellatio non expressa causa an valeat 2.6.3 v. appellavit 570.70
Appellatio interposita omisso medio an valeat 2.28.66 Casus 972.80
Appellationis terminus an possit per partes praeveniri 2.28.57 Casus 955.30
Appellationis prosequendae tempus datur favore appellantis 1.3.12 v. cum biennium 41.50
Appellationis judex an possit altera parte absente procedere 1.11.13 v. minus sufficiens 244.00
Appellationi non renuntiat, qui pro ea arbitros assumit 1.11.13 v. comisisse 243.00
Appellationis remotio quid hodie operetur 2.28.58 v. ante sententiam 959.70
Appellationem removet solus princeps 1.28.27 v. provocationis 356.50
Appellatione quae revocentur 2.27.22 v. constaret 900.80
Appellatione interposita nihil innovandum 2.28.55 v. exequendam 955.50
B
Head Word Full Phrase Standard Citation 1582 edition, Column and Line Number
BACULUS Baculi episcopalis significatio 1.15.1 v. propter historiam 279.80
BAPTISMUS Baptismus a quocumque conferatur, ratum est et firmum, modo in ecclesiae forma 1.1.1 v. a quocunque 10.60
Baptismi tres sunt effectus 3.42 Headnote to title 1381.00
Baptismus non recipitur per amentes vel dormientes 3.42.3 v. perdurare 1387.80
Baptismus est triplex 3.43.2 v. ab originali 1391.40
Baptismus ab aliis sacramentis differt 5.27.10 v. dummodo non in contemptum 1776.20
BENEFICIUM Beneficii etiam modici, an sit mentio facienda 1.3.42 v. minus competens 82.60
Beneficii impetrator multa exprimere debet 1.3.42 v. minus competens 82.60
Beneficio debet privari, qui culpa sua non potest ordinari 1.6.7 v. si canones non obsistant 117.40
Beneficia plura quandoque licite obtinentur 1.6.54 v. intitulatam 202.00
Beneficium simplex an possint illegitimi obtinere ex episcopi dispensatione 1.18.18 v. sedis apostolicae 292.80
Beneficia propter officia [divina] constituta sunt 1.28.6 v. perpetuos vicarios 326.60
Beneficia per episcopum et capitulum de jure sunt conferenda 1.31.13 v. per capitulum 411.50
Beneficia conferri nequeunt per capitulum sede vacante 1.33.11 v. pro bono pacis 431.30
Beneficium abjurans potest illud repetere 2.24.20 v. probarent 813.50
Beneficium conjugato conferri nequit 3.3.1 v. relinquenda 1008.60
Beneficium conferens an exerceat liberalitatem et faciat gratiam 3.5.9 v. liberaliter 1029.70
Beneficio evicto an teneatur episcopus qui contulit 3.5.16 v. donec per te 1035.60
Beneficiorum incompatibilium dispensationem solus Papa concedere potest 3.5.28 v. per sedem Apostolicam 1051.00
Beneficium duplex curatum si de facto per aliquem possideatur, an valeat primi impetratio, hoc tacito 3.8.6 v. justa causa 1076.40
Beneficia vacare possunt saepe sine morte 3.8.14 v. casibus 1085.70
Beneficia spectantia ad collationem praelati non possunt conferri per capitulum sede vacante 3.9.2 v. in collationibus 1090.50
Beneficium ex sola permutatione non potest quis consequi 3.19.6 v. per se queat 1136.50
Beneficia principis non debent esse iniqua 3.48.2 v. aliorum injuriam 1399.60
Beneficium principis, an sit semper latissime interpretandum 4.14.3 v. uterque conjungendorum 1510.10
Beneficium sperare propter servitium an sit simoniacum 5.3.12 v. promiserat 1612.10
BENEFICIATUS Beneficiatus sufficienter, beneficiari non debet ? (431 err).30
Beneficiatus an possit servire ecclesiae per vicarium 3.4.3 v. per seipsam 1016.30
Beneficiatus si religionem ingreditur, an ejus beneficium conferri possit intra probationis annum 3.31.23 v. qui dari profitentibus 1255.70
Beneficiatus an possit aliquem praesentare ad titulum sui beneficii 3.38.30 v. utrum electio 1336.60
BIGAMUS Bigamus quinque modis quis dicitur 1.21.2 v. in bigamis 303.40
Bigami an possint dispensative promoveri 1.21.2 v. dispensare 303.60
Bigami quando [quare?] non possunt ordinari 1.21.5 v. sacramentum 307.40
Bigamus non est, qui a se corruptam duxit uxorem 1.21.5 v. divisit 308.20
BISSEXTUS Bissextus unde dicitur 5.40.14 v. qui duo quasi pro uno reputantur 1938.70
BONA FIDES Bona fides in non habente titulum non praesumitur 2.26.17 v. justus titulus 870.00
Bona fides in quocumque contractu intervenire debet 2.25.6 v. bonae fidei 841.60
BONA ECCLESIAE Bona Ecclesiae pauperum sunt 2.26.2 v. de causis pauperum 854.60
BONUM Bonum facere an quis cogendus sit 3.1.7 v. inviti 993.60
Bonum non esse faciendum mali praetextu 3.50.3 v. obtentu 1412.50
Bona aliena quibus sunt restituenda 5.12.6 v. non tamen aliena 1700.60
Bona in hac vita mortali facta valent ad multa 5.38.5 v. non sit vera huiusmodi poenitentia 1866.60
BONUS Boni cum malis quandoque temporaliter puniuntur 3.11.2 v. deliquerit 1101.60
Bonus quilibet praesumitur 3.38.29 v. malitiose 1336.10
BULLA Bullae apostolicae multipliciter falsantur 5.20.5 v. falsitatis 1749.70
C
Head Word Full Phrase Standard Citation 1582 edition, Column and Line Number
CALOR Calor inconsultus calumniae vitio caret 3.32.20 v. calore iracundiae 1273.60
CALUMNIA Calumnia qualiter punitur 5.22.4 v. colludente 1759.60
CANON Canon quid appelletur 1.2.1 v. canonum 15.10
Canones sunt multiplices 1.2.1 v. canonum 15.10
Canonia quid 1.2.9 v. receperunt 24.20
CANONICA Canonica portio 3.26.20 v. canonica portio 1194.70
Canonica non detrahitur de relictis pauperibus 3.28.2 v. decreverit 1200.40
CANONICATUM Canonicatum habens diu praebenda carere non debet 3.8.8 v. carere praebenda 1079.80
CANONICUS Canonici quod neque augere neque diminuere canonicorum seu praebendarum numerum possint 1.2.12 Casus 28.00
Canonicorum seu praebendarum numerus certus prae loci magnitudine in ecclesiis episcopi judicio ordinetur 1.2.12 v. diminuti 28.10
Canonicorum numerus potest minui diminutis fructibus 1.2.12 v. diminuti 28.10
Canonicus suspensus an eligere possit 1.4.8 v. a suspensis 93.50
Canonici vocantes non vocandos an possint illis non expectatis eligere 1.6.18 v. assumatis 128.20
Canonici sunt quasi haeredes quoad jus elegendi 1.43.10 v. allegavit 515.50
Canonicus regularis archidiaconus fieri potest 3.5.14 v. regulariter 1032.70
Canonicus regularis an possit praefici ecclesiae saeculari 3.34.10 v. eligendum 1288.80
CAPELLA Capella invito patrono non poterit fieri collegiata 3.38.25 v. in capella 1331.80
CAPITULUM Capitulum potest ecclesiam supponere interdicto 1.31.13 v. cessaverint a divinis 412.30
Capitulum quaedam potest sede vacante 1.33.11 v. pro bono pacis 431.10
Capitulo contra prelatum agenti debet a judice actor ad litem dari 2.28.48 v. constituebat actorem 943.70
Capitulum potest constitutionem facere ? (1500 err)
CARDINALES Cardinales possunt compelli ad Papam eligendum 1.6.6 v. nullatenus (+16c) 114.30
Cardinales unde dicuntur 1.24.2 v. cardinalium 319.20
CARENA Carena [Carina] quid dicatur 4.4.2 v. carinam (+16c) 1463.30
CARO Carnis copula praesumptione violenta probatur 2.23.12 v. ut credebant (+16c) 791.40
CASTITAS Castitas major exigitur in uxore quam in viro 1.21.5 v. cognitam 307.70
CASUS Casus fortuitus non imputatur sine culpa 1.14.7 v. cum diligentia 268.60
Casus nonnulli in quibus praescriptio non currit 2.26.12 v. non obstante 861.50
CATHEDRATICUM Cathedratici nomine duos solidos a qualibet suae dioecesis ecclesia praeterquam a monasteriis episcopus petere potest 1.31.16 v. duos solidos 416.00
CAUSA Causarum merita praesens pars utraque pandit 1.3.24 v. tunc litterarum 60.30
"Causa cessante, cessat effectus," dupliciter exponi potest 1.9.11 v. cessante 239.70
Causae cedendi quot et quales 1.9.10 Casus 232.70
Causa criminalis non delegatur 1.29.27 v. alii delegare 357.30
Causae continentia, an possit aliquando dividi 2.1.21 v. super proprietate 540.80
Causa si simpliciter committitur, quod tam cause possessionis quam proprietas commissa intelligitur 2.17.1 v. indistincte 675.70
Causam quae contingunt, et quibus possit melius instrui, inquirenda sunt 2.19.14 v. pars 699.70
Causae sanguinis an possint delegari 3.50.9 v. sanguinis 1415.60
Causa criminalis an possit delegari 5.17.4 v. commiserit puniendos 1728.10
In causa criminali etiam civiliter mota, licet actor praesumptionem habet pro se, non tamen defertur ei juramentum, immo locum habet regula, "Actore non probante," etc. 2.20.33 v. probata 729.70
Causae ubi communes sunt majori et minori judici, ut in episcopo et archidiacono, major prefertur, si citat ? (1757 err)
Causa unde dicatur ? (1945 err)
CAUTERIUM Cauterium quid dicatur 3.35.8 v. quem morbidam (16c) 1301.60
CAUTELA Cautela ad cognoscendum rasuram 5.20.5 v. chartae 1750.60
CAUTIO Cautio juratoria quod de novo a perjuro et suspecto recipiatur 1.33.10 v. juramento 430.40
Cautio judicatum solvi tria continet 1.38.10 v. respondendum 469.40
Cautio sufficiens quae dicatur 2.13.8 v. sufficienti cautione 627.70
Cautio quid comprehendat 2.24.7 v. sufficienti cautione 800.70
Cautionis nomine quid intelligitur 3.21.8 v. cautionem idoneam 1147.60
Cautio praestanda per usum fructuarium quandoque remittitur 3.21.8 v. cautionem idoneam 1147.60
CELEBRATIO Celebratio an impediatur propter crimen 3.41.7 v. peccet graviter 1374.50
CENSUS Census cujus rei signum est 2.12.8 v. ad subjectionis indicium 620.70
Census qualiter imponitur ecclesiis 3.39.7 v. census 1342.60
Census an possit augeri 3.39.7 v. nec veteres 1342.70
Census novus quis dicitur 3.39.13 v. de novo 1345.70
CERTUM Certum quid dicitur 1.3.34 v. non de Remensi 75.60
CESSANTE CAUSA Cessante causa, etc. qualiter intelligitur 1.9.11 v. cessante 239.70
CHARTOPHILACIUM Chartophilacium quid dicatur 2.19.1 v. in chartophylacio 680.70
CHRISIS Chrisis quot modis in jure capitur 1.6.4 v. apocrisiariis 110.70
CHRISMA Chrisma unde dicitur 1.15.1 in textu 279.60
CHRISTUS Christus seipsum communicavit 1.1.1 v. est sacrificium 10.40
Christi deitas triplici testimonio comprobata est 1.1.2 v. pater et filius et spiritus sanctus 12.70
Christus unde dicitur 1.15.1 in textu 279.60
CHRISTIANUS Christiani unde dicuntur 1.15.1 in textu 279.60
Christianorum genera duo 5.39.5 v. religionis conversos 1879.60
CIBUS Cibus modicus et temperatus carni et animae utilis ? (900 err)
CITATIO Citatio ad hoc ut valeat, oportet quod judicis auctoritate et ad partis instantiam fiat ? (521 err)
Citatio est principium ordinis judciarii 1.2.10 v. non conventi 26.40
Citatio qualiter et ubi debet fieri 2.14.3 v. ad domum 650.50
Citatio perpetuat jurisdictionem 1.29.19 v. contestata 341.30
Citationes per quos fiant 2.14.10 v. alios 664.70
Citatio quare scribenda est 2.19.11 v. citationes 695.50
Citationem fieri per nuntium 2.14.6 v. nuncium 656.60
Citationes extra provinciam faciendae non sunt 2.14.7 v. in Hybernia 659.20
CITATUS Citatus an possit mittere procuratorem 1.33.17 v. personaliter 437.70
Citatus potest per procuratorem comparere 1.38.2 v. detentus 460.00
Citatus an et quando procuratorem mittere teneatur, licet justo impedimento sit detentus ut venire non possit 2.14.6 v. responsalem 656.80
CITANDUS Citandus est contumax, si invenitur, ut judicio sistat visurum testes produci, jurare, et recipi, et sententiam ferri 2.14.3 v. ad domum 650.50
CLAVES Claves ecclesiae contemnuntur, si indulgentiae superfluae conceduntur 5.38.14 in textu 1874.70
CLERICUS Clericus conjugatus coronam portare debet 3.1.6 v. tondeatur 993.50
Clericus in patrimonialibus censetur ut laicus 3.38.28 v. tamquam laicus (16c) 1334.30
Clericus non tonsuratus an privilegio clericali gaudeat 3.3.7 v. non potest 1013.00
Clericus non potest reconveniri coram judice laico de crimine etiam civiliter 2.1.4 v. non tenet 523.60
Clericus pro enormi crimine incorrigibilitate non expectata potest degradari 2.1.10 v. postmodum 529.50
Clericus qui proximum suum occiderit per insidias judici saeculari tradatur, nec immunitate ecclesiae nec privilegio clericali gaudeat 5.12.1 v. per insidias 1695.70
Clericus sive sit absens de licentia episcopi, sive praeter licentiam antequam testes contra ipsum lite non contestata recipiat, quod monendus sit ut redeat 2.6.5 v. canonibus 577.60
Clericus conjugatus an potiatur privilegio clericali 3.3.7 v. non potest 1013.00
Clericus an possit de crimine agere 5.12.21 v. imputandum 1713.70
Clericus etiam depositus tenetur vivere clericaliter 5.7.9 v. praerogativa 1673.70
Clericus in tribus casibus statim post depositionem curiae saeculari relinquitur 5.7.9 v. relinquatur 1673.80
Clericum percuti mandans, et ante percussionem paenitens, an incidat in canonem 5.39.6 v. auctoritate vel mandato 1880.60
Clericus an possit in judicem laicum consentire, si suus vult episcopus 2.2.18 v. clerici tamen in judicem non suum 558.50
Clerici an permittantur secum habere mulieres consanguineas 3.2.1 v. canones 1001.80
Clerici beneficiati potius usurariis quam usufructuariis sunt comparandi 3.25.5 v. obitus 1168.30
Clericus saecularis, etiam peritus in regula monachali, in abbatem nequit eligi 1.6.38 v. incontinenti 173.40
Clericus operas suas an locare potest 5.3.29 v. pro exequiis 1625.40
Clericus habens duo beneficia, an possit pro uno contra alterum postulare 1.37.3 v. contra ecclesiam 456.70
Clericus per judicem saecularem condemnatus de crimine famoso, an sit infamis 2.1.4 v. non tenet 523.60
Clericus an possit coram judice saeculari reconveniri 2.1.4 v. non tenet 523.60
Clerici etiam adstricti ecclesiis sunt eligendi, et non postulandi 1.5.6 v. permissione 108.50
Clerici absentes qualiter sunt revocandi 3.4.17 v. redierint 1024.70
Clerici praediorum possessores tributa solvunt 3.49.4 v. sub tributo 1404.10
Clerici neque tacite neque expresse possunt suo foro renuntiare 2.2.12 v. manifeste patet 551.60
Clerici possunt compelli ad testificandum contra ecclesiam suam 2.20.12 v. repellendi 710.50
Clerici constituti in minoribus ordinibus in causis criminalibus vel ubi de sanguinis poena agitur interesse non debent 1.37.1 v. stipendiis 455.00
Clerici constituti in majoribus ordinibus coram saeculari judice causas agere seu advocare non debent 1.37.1 v. stipendiis 455.00
Clerici qui aliquid contra episcopum moliuntur et insidias parant, deponendi sunt et curiae saeculari tradendi 2.21.11 v. conjurationem 766.50
Clericorum bona an debeant esse immunia 3.49.4 v. sub tributo 1404.10
Clericorum appellatione qui continentur 5.40.32 v. beneficiorum 1960.30
Clericis qui debent succedere 5.40.18 v. ordinatio rerum 1941.70
Clericum ob transactionem super beneficio factam deponi non debere, Panormi esse[ndo], quippe quae nera simonia non sit, sed simoniae species 1.36.4 v. audiatis 447.60
COADJUTOR Coadjutor datur duplici de causa 1.29.37 v. coadjutorem 379.50
COEMETERIUM Coemeterium unde dicitur 3.28.12 v. in coemeterio 1208.00
COGNATIO Cognatio est duplex 4.12.1 v. quamdiu 1499.00
COHABITATIO Cohabitatio sufficiens est ad matrimonium probandum 2.23.11 v. uxorem 790.70
COLLATIO Collatio beneficiorum ad quos spectat 1.6.31 v. postulavit 160.10
Collatio praebendae tenet quandoque contra mandatum Papae 3.5.27 v. duxerint conferandam 1048.70
COLLECTA Collecta quid sit 3.39.12 v. collectam 1344.70
COLLEGIUM Collegium sine consensu praelati procuratorem constituere potest ? (1758 err)
COLLUSIO Collusio quid est 3.39.11 v. collusione 1344.60
COMMENDARE Commendare quid est 5.1.12 v. commendata 1578.60
COMMISSIO Commissio si sit per falsi suggestionem, et judex eam secutus sententiam tulit, quod sententia non teneat ipso jure 3.8.6 v. falsi suggestionem 1075.60
COMMITTENS FURTUM Committens furtum in ecclesia ab ecclesia defendi non debet 3.49.10 v. quo faciunt se indignos 1409.20
COMMODATUM Commodatum et precarium differunt 3.15.1 v. commodatum 1118.50
Commodatum quid est, et unde dicitur 3.15.1 v. commodatum 1118.50
Commodatum in quibus consistit 3.15.1 v. commodatum 1118.70
COMMODATARIUS Commodatarius de quot tenetur 3.15.1 v. de levissima 1118.80
COMMODUM Commodum cum incommodo compensatur 5.8.1 v. firmitate 1687.60
COMPATERNITAS Compaternitas acquiritur viro per uxorem, et e contra 4.11.4 v. cum quo 1495.20
Compaternitas an contrahatur per catechismum 4.11.5 v. vix contrahendo 1496.10
COMPENSATIO Compensatio per judicem non admissa, an postea possit opponi 2.27.21 v. reprobasse 898.70
Compensatio in quibus sit ? (898 err)
Compensatio contra depositum non admittitur 3.16.2 v. contra quod 1121.70
COMPOSITIO Compositio est multiplex 1.1.1 v. simplex omnino 8.50
Compositio in spiritualibus intervenire potest 3.30.3 v. eandem conventionem 1215.30
COMPROMISSARIUS Compromissariorum potestas ad eligendum an possit revocari 1.6.30 v. cum res non esset integra (16c) 158.50
Compromissarius potest eligere extra gremium 1.6.32 v. de gremio 161.80
Compromissarii ad eligendum simpliciter dati, non possunt unum de seipsis eligere 5.21.3 v. potestatem 1756.10
COMPROMISSUM Compromissum finitur per mortem litigatoris alterutrius 1.29.42 v. delegatorum 385.70
Compromissum an super crimine fieri possit 2.23.14 v. statuerunt 793.50
Compromitti in laicum de rebus spiritualibus etiam incidenter non potest 1.43.8 v. spiritualibus 512.70
Compromitti in clericum et laicum simul de rebus spiritualibus cum superioris auctoritate posse 1.43.9 v. auctoritate 514.50
Compromitti an possit de rebus super quibus sententia lata est, a qua neque appellatum neque reclamatum est 1.43.11 v. cum parte altera compromisit 516.50
Compromittentes, quod electum a compromissariis recipere teneantur, si dignus sit, et secundum compromissi formam electus 1.6.32 in textu (headnote) 160.30
CONATUS Conatus sine effectu non nocet 4.1.32 v. conatus 1445.10
CONCEPTUS Conceptus patre senatore et natus patre functo magistratu, senatoris filius esse censetur ? (1571 err)
CONCESSUM Concessum intelligitur, quod expresse non prohibetur 1.7.2 v. non invenitur 215.70
Concessum uni aliis denegari non debet 2.7.1 v. ecclesiarum 584.50
CONCUPISCENTIA Concupiscentia producit omnia mala 1.2.4 Casus 17.10
CONCUSSIO Concussionis crimen committens potest in quadruplum puniri 3.49.8 v. pauperibus 1408.10
CONDEMNATUS Condemnatus est, qui jure condemnatus est 4.1.32 v. conatus 1445.20
CONDITIO Conditio, "Si preces veritate nitantur," quae tacite rescripto inest, quod omnes censuras in rescripto ipso contentas quae contra facientibus imponuntur, suspendat 1.3.2 v. conditio 32.80
Conditiones multae sunt in juramentis subintellectae 2.24.25 v. conditio 818.40
Conditiones in matrimoniis appositae sunt multiplices, et aliquando vitiantur 4.5.7 v. contra substantiam conjugii 1471.30
CONFESSIO Confessio non nocet erranti 1.6.54 v. confiteretur 200.80
Confessioni super crimine aliorum an et quando credatur 2.18.1 v. confessi 678.00
Confessio ut alicui praejudicet quae requirantur 2.18.3 v. confessus 679.60
Confessio procuratoris domino praejudicat 2.27.21 v. per confessionem 898.30
Confessioni non semper statur 4.13.5 v. confessionem 1501.80
Confessioni conjugum an possit matrimonio praejudicare 5.17.6 v. mulieris confessione 1729.80
Confessio extrajudicalis an praejudicet 5.31.9 v. publice confiteri 1786.20
Confessionem publicans qualiter puniri debet 5.31.13 v. revelare 1791.70
Confessionem audire non potest qui caret executione 5.38.12 v. alieno sacerdoti 1872.50
CONFITERI Confiteri an liceat privilegiatis sine licentia proprii sacerdotis 5.38.12 v. alieno sacerdoti 1872.50
Confitetur quis tripliciter 2.23.4 v. confitetur 787.00
CONFIRMATIO Confirmationis appellatione quod solum confirmatio in forma communi facta veniat 1.2.7 v. personarum assensu (?) 20.40
Confirmatio Papae est duplex 1.2.8 v. confirmatum 21.50
Confirmatio in forma communi, nihil novi dat 2.30.1 v. confirmationem 982.30
Confirmatio Papae an impediat ne judices inferiores de re confirmata cognoscat 2.30.1 v. de quaestione postea exorta 982.60
Confirmatio comprehendens tenorem instrumenti aequipollet originali 2.30.8 v. tenor compositionis insertus 989.40
Confirmatio Papae jus alterius non tollit 2.30.9 v. minui 990.50
Confirmatio tria operatur 3.8.5 v. forma communi 1073.40
CONGREGATIO Congregatio quae dicatur 1.6.1 v. duo 109.30
CONJUNX Conjugum alter quandoque etiam invitus cogitur continere 2.6.5 v. multi casus 579.00
Conjugum in collateralibus prohibetur in secundo gradu lineae inaequalis de jure divino excepto avunculo 2.13.13 v. divina lege 636.40
Conjuges an sint separandi lite pendente super matrimonio 2.27.10 v. accedat 882.00
Conjuges possunt perpetuam promittere continentiam 3.31.19 v. illicitum juramentum 1252.00
CONJUGALIS Conjugalis prohibitio inter quas personas fuit in lege divina 2.13.13 v. divina lege 636.30
CONJUNCTAE Conjunctae personae quae dicantur 1.37.3 v. pro seipso 456.50
CONNEXITAS Connexitate causae ratione sententia lata pro uno aliis praejudicat 2.19.10 v. consobrinus 694.60
CONSANGUINITAS Consanguinitas praesumptive probata matrimonium dissolvit 2.19.10 v. consobrinus 694.60
Consanguinitas probata potest etiam publicatis attestationibus improbari 2.20.44 v. in hoc casu 746.00
Consanguinitas qualiter probatur 2.20.47 v. gradus 749.70
CONSECRATIO Consecrationes ecclesiarum quolibet die fieri possunt 3.40.2 v. quam privatis 1359.70
CONSENTIRE Consentire an videatur qui se in facto alterius subscribit 3.13.6 v. subscripserit 1111.00
CONSENSUS Consensus est quadruplex 1.29.1 v. pari poena 327.50
CONSILIUM Consilium neminem obligat 1.6.41 v. consilio 178.60
Consilio reverentiae obedientia debetur 1.14.7 v. consilio 268.70
Consilium non tenetur sequi qui illud tantum requirere debet 1.43.7 v. sive discordet 512.00
Consilium vendi potest 5.5.4 v. pauperes 1652.70
CONSPIRATIO Conspiratio est crimen gravissimum 2.1.19 v. conspirationem 538.60
CONSTITUTIO Constitutio quid est 1 Prooemium v. constitutiones; 1.2 Intro. 4.50 et 14.70
Constitutio ligat post duos menses a publicatione 1.2.2 v. ante prohibitionem 16.20
Constitutio an et quando respiciat futura 1.2.13 v. futura 29.40
CONSUETUDO Consuetudo dat jurisdictionem 2.2.13 v. vel consuetudine; 1.43.4 v. consuetudinem 552.60 et 508.80
Consuetudo et praescriptio multipliciter differunt 1.4.11 v. legitime sit praescripta 96.80
Consuetudo non praejudicat juri communi nisi multa concurrant 1.4.11 v. legitime sit praescripta 96.50
Consuetudo attenditur in sacramentis 3.41.13 v. consuetudinem 1379.70
Consuetudo mala non est servanda 2.27.8 v. promulgavit 880.00
Consuetudo bino actu inducitur 1.6.34 v. et successione 169.40
Consuetudo irrationalis quae 1.4.11 v. rationabilis 96.40
Consuetudo antiqua est pro lege servanda 4.18.3 v. antiqua consuetudine 1548.60
Consuetudo obvians rationi non praejudicat juri scripto 2.19.2 v. consuetudinem 681.50
Consuetudo an excuset a peccato 1.11.2 v. antiqua 250.80
Consuetudo per quam consanguinei retrahunt res extraneis alienatas 1.41.8 v. consuetudinem 500.70
Consuetudo vicinorum servetur 3.39.18 v. primo casu 1350.70
Consuetudo in decimis persolvendis attenditur 3.30.18 v. ad consuetudinem 1222.70
Consuetudo per quam interdicti sententia violatur, non valet 1.4.5 v. de consuetudine 89.00
Consuetudo quae dicatur rationabilis 1.4.11 v. rationabilis 96.30
Consuetudo quod in omni foro valeat etiam conscientiae 3.30.32 v. loci consuetudine 1235.60
Consuetudinem violans ut transgressor legis puniri debet 1.4.2 v. consuetudinis 86.30
Consuetudine instrumentum authenticum fieri, quod alias non erat 2.22.9 v. approbata 778.30
Consuetudo quandoque habilitat ad contrahendum matrimonium 4.14.5 v. non obstante consuetudine 1511.60
Consuetudo an sit praeferenda decretali 2.22.8 v. dissona 777.60
CONTRAHENTES Contrahentes secundo an sint benedicendi 4.21.1 v. cum secunda 1570.60
CONTRACTUS Contractus emphyteuticus inter locationem et venditionem medius est 3.18.4 v. emphyteuta 1131.40
Contractus ex conventione legem accipiunt 3.16.2 v. de culpa 1121.50
Contractus stricti juris quare sic denominentur 2.25.6 v. bonae fidei 841.70
Contractus in spiritualibus per dolum non vitiatur 3.32.20 v. spes 1273.70
Contractus quandoque claudicat 4.2.7 v. semel consenserit 1451.50
Contractus an possit in alienum arbitrium conferri 4.5.5 v. alieno arbitrio 1468.70
CONTRARIA Contraria allegans non auditur 2.28.54 v. tamquam adversa 952.70
CONTUMAX Contumaci potest de gratia poena remitti 1.5.1 v. concedimus 100.50
Contumax est qui dum parere debet non paret 2.14.4 v. contumaciter 651.50
Contumax non punitur, quando judex impeditur 2.14.10 v. ecclesiam 665.10
Contumax non auditur appellans 2.27.20 v. confirmantes 897.30
CONTUMACIA Contumacia est capite punienda 1.14.8 v. laeserant 269.40
Contumacia quot modis committitur 2.14.2 v. contumaciter 649.60
Contumacia sola quem ab officio et beneficio suspendi posse 2.14.8 v. per contumaciam 660.50
CONVENTUALIS Conventualis ecclesia quae dicitur 3.38.25 v. in convenuali 1331.40
CORPUS Corpore vitiati sunt duplices 1.20.7 v. deformitatem 302.60
Corpus multis modis dicitur 5.31.14 v. nec sint unum corpus 1792.70
Corpus liberum aestimationem non recipit 5.36.1 v. operas ejus et impensas 1851.70
CORRECTIO Correctio multis est permissa, et etiam necessaria 5.39.54 v. de familia 1928.50
Corrigat seipsum alios correcturus 3.35.8 v. seipsis, seu monachis 1301.60
CRAPULA Crapula, ebrietas, ebrius quid sit 3.1.14 v. a crapula 998.70
CREATIO Creata sunt omnia simul 1.1.1 v. simul 8.70
CREDITOR Creditor pignus nullo tempore praescribit 2.6.5 v. distinctionem 582.70
Creditor si utatur fructibus rei pignoratae exoneratur quantitas debiti 2.27.18 v. patrono 894.10
Creditor an debitoris loco praesentare poterit 2.27.18 v. patrono 894.00
Creditor secundus an rursus pignus obligare possit 3.21.6 v. extenuassent (16c) 1145.80
Creditor primus non potest secundo creditori pignus in plus obligare quam ei fuerat obligatum 3.21.6 v. extenuassent 1145.80
CRIMEN Criminis quantitas et alia tria sunt circa promotos consideranda 1.11.4 v. utatur 252.00
Crimina quaedam sunt ecclesiastica 2.2.8 v. malefactores 546.30
Crimina sunt punienda 2.10.2 v. restitutio facienda 604.00
Crimen sive irregularitas cum in modum exceptionis contra clericum civiliter opponitur, laici et foeminae in testes recipiuntur 2.20.33 v. foeminas 730.10
Criminis emendatio qualiter probatur 2.20.54 v. in hoc casu 756.50
Crimen quod testi objicitur, si causam de qua agitur contingat, non solum repellitur sed punitur 2.25.1 v. contingere 835.60
Crimen duplex, notorium et occultum 3.2.7 v. caeterum 1005.50
Crimina excepta tria sunt 5.1.10 v. laicus 1576.70
Crimen quatuor modis in judicium deducitur 5.1.24 v. forma 1599.70
Crimina impedientia matrimonium contrahendum 5.38.2 v. qui presbyterum 1864.30
Crimina degradatione data ? (1964 err)
Criminalis causa non delegatur 1.29.27 v. alii delegare 357.30
CRIMINOSUS Criminosus post quantamcumque paenitentiam potest accusari et criminaliter puniri in foro contentioso 4.19.8 v. poterit objicere 1561.50
Criminosus an sit ad judicem delicti remittendus 5.17.1 v. excommunicentur 1725.60
CULPA Culpae majori major punitio debetur 5.31.18 v. severius vindicandum 1798.40
CUPIDITAS Cupiditas omnium malorum radix 1 prooemium v. cupiditas; 1.2.4 v. oriuntur 3.40 et 17.60
D
Head Word Full Phrase Standard Citation 1582 edition, Column and Line Number
DAMNUM Damnum dedisse videtur, qui damni occasionem dedit 2.20.9 v. dederunt 708.60
Damnum circa rem quod 5.36.8 v. damnorum 1854.10
Damnum extra rem quod 5.36.8 v. damnorum 1854.20
Damnum qui dedit aut injuriam irrogavit ad hoc ut teneatur, culpam intervenire necesse est 5.36.9 v. tulisti 1855.10
Damnum per animalia datum qualiter restituitur 5.36.9 animalia tua 1855.60
Damni dans causam, damnum fecisse vestrum 5.12.11 v. causam dedisse 1704.70
DAMNATUS Damnatus pro nulla vel modica injuria infamis non efficitur 2.27.23 Headnote 901.40
Damnatus de calumnia infamis est 5.37.4 v. alio 1857.70
DARE Dare quod non habet, an potest aliquis 1.10.1 v. benedicere 246.20
DATA Data litterarum an sit spectanda 1.3.7 v. datam litterarum 37.50
DECEPTUS Deceptus in quantitate rei, quod supplementum cogere possit, etiam si deceptio fuerit ultra dimidiam justi pretii rei 3.24.5 v. invenerunt 1159.00
Decipi ultra dimidiam justi pretii, qualiter intelligatur 3.17.6 v. dimidiam 1126.60
DECIMA Decimae ad quos pertinent de jure communi 3.30.29 v. de jure communi 1231.70
Decimae an possint praescribi per religiosos populum non habentes 3.30.34 v. componendum 1237.00
Decima an dari possit de illicite acquisitis 3.30.23 v. licite 1225.50
Decimae an in feudum dari possunt 3.30.17 v. concesserit 1222.10
Decimae a laicis retineri non possunt sine peccato 3.30.17 v. concesserit 1222.20
Decimae an possint per Papam remitti 3.30.24 v. exemptus 1226.50
Decimae an olim et hodie sint per monachos solvendae 3.30.10 v. laborum suorum 1218.80
Decimae an sint tam per colonum quam per ejus dominum solvendae 3.30.26 v. sic et dominus 1228.80
Decimae cui ecclesiae sunt dandae 3.30.7 v. parochiani 1216.60
Decimae et tributa differunt 3.30.26 v. tributa 1228.40
Decimae an ex redditibus molendini ad ventum, de illicite acquisitis et aliis quamplurimis debeantur 3.30.23 Casus 1225.40
Decimae minutae quae sunt 3.30.30 v. minutas 1232.70
Decimae quare olim fuerunt laicum in feudum concessae 3.30.17 v. concesserit 1222.00
Decimae personales dandae sunt ubi quis sacramenta percipit 3.30.20 v. personales 1224.10
Decimas personales paroeco simoniaco notorio paroeciani solvere non tenentur 3.30.26 v. praetextu vero nequi 1229.40
Decimae praediales et personales quibus ecclesiis solvendae sunt 3.29.5 v. praediorum 1213.00
Decimae praescriptio realis est 3.30.29 v. rationabilis causa (+16c)? 1232.50
Decimae qua actione peti possunt 3.30.26 v. tributa 1228.60
Decimae an sint de haereditate solvendae 3.30.28 v. quasi de lucro 1230.70
Decimae an res spirituales sint 3.19.9 v. temporalia 1139.00
Decimae sine peccato a laicis possideri non possunt 3.19.9 v. secutum; 3.30.17 v. concesserit 1139.10 et 1221.60
Decimarum quarta pars, quod ab ecclesiis epsicopo debeatur 1.31.16 v. decimationem 416.30
Decimarum jus non cadit in laicum 2.26.17 v. justus titulus 870.60
Decimae esse juris divini 3.30.14 v. Domino 1220.80
Decimas esse juris divini dicere falsum, est Judaicum ? (1220 err)
Decimas habens an habeat novalia 3.30.29 v. novalium 1232.40
Decimas possidens solvere tenetur 3.30.26 v. sic et dominus 1229.10
Decimas praescribere, quod una ecclesia in paroecia alterius possit 2.26.6 v. quadragenalis 857.20
DECRETUM Decretum electionis quid contineri debet 1.6.20 v. decreto 132.00
DECRETALIS Decretales Gregorii ab omnibus debent recipi ? (132 err)
Decretalis epistola quid est 1 Prooemium v. constitutiones 4.50
DEDICATUM Dedicatum Deo an possit ad usus humanos redire 3.36.4 v. mundanis usibus 1304.70
DEFECTUS Defectus scientiae promotum dejicit 1.14.15 in textu (headnote); v. defectum 275.70 et 275.80
DEFENSIO Defensiones quae dicantur novae 1.41.10 v. novis 503.00
Defensionibus pluribus uti licet 2.28.19 v. obtentu appellationis 918.50
DEFORMITAS Deformitas ordinandum impedit 3.6.2 v. deformitatem 1060.80
DEGRADATUS Degradatus celebrans bene conficit 5.27.2 v. degredatus 1766.60
DELEGATUS Delegati jurisdictio multipliciter expirat 1.29.9 v. officio suo functus 332.70
Delegatus arbiter esse potest, retenta delegata jurisdictione 2.23.14 v. arbitros 793.30
Delegatus, mortuo mandatore, re integra, non potest procedere etiam de partium consensu 2.20.25 v. egerit 719.50
Delegatus ab ordinario an possit suam sententiam exequi 2.2.4 v. ipsius solicitudine 543.70
Delegato mortuo quando succedat ei alius 1.29.14 v. substitutum 337.40
Delegatus quandoque causam committit appellatione remota 1.29.28 v. appellatione remota 366.00
Delegatus qui non potest interesse an possit committere vices suas 1.29.34 v. quod non intelligitur 374.00
Delegatus committens vices suas an possit iterum ad se revocare 1.29.37 v. vices suas 379.70
Delegatus tertius a duobus convocatus an venire debeat 1.29.21 v. teneatur 342.70
Delegatus potest subdelegare retenta sola executione sententiae 1.29.27 v. transfert (+16c) 358.70
Delegatus an possit post annum absolvere illum quem pro contumacia ante litem contestatam excommunicavit 1.29.26 v. ante litis contestationem 355.30
Delegatus qui interesse non potest, dare potest subdelegatum, quem collegae tenentur admittere 1.6.42 v. venire 181.60
Delegatus qui interesse non potest, vices suas committere potest 1.29.27 v. si non possunt ambo 360.50
Delegatus cognoscens rescriptum non valere potest, illud annullando, actorem in expensis condemnare 1.3.43 v. expensis ac damnis 84.70
Delegatus inferioris an possit alii vices suas committere 2.27.18 v. committentibus 893.10
Delegatus quandoque causam committit appellatione remota 1.29.28 v. appellatione remota 366.00
Delegatus an possit cognoscere si post suam sententiam victus inquietat victorem 1.29.26 v. ad integrum annum 354.70
Delegatus est major episcopo 1.29.7 v. non vult 331.70
Delegatus subdelegans quibus personis hoc committet 1.29.18 v. a personis ecclesiasticis 340.50
Delegatus certis ex causis recusatur 1.29.17 v. dominus 340.50
Delegatus non citat personaliter 1.38.2 v. detentus 459.80
Delegati sententiae non creditur, nisi commissio ostendatur 1.29.31 v. super mandato 368.70
Delegati ab ordinariis qui administrationem non habent, sed solum judicandi facultatem, an de restitutione cognoscere possint 1.41.9 v. non habent 502.20
Delegatorum unus si partem jurisdictionis consocio committat, et ab eo appelletur, ad quem appellari debebit 1.29.27 v. si non possunt ambo 361.10
Delegatis tribus datis cum illa clausula, "quod si non omnes," si tertius non venit nec se excusat, quid fiet 1.29.22 v. ab illis 348.70
Delegatis duobus datis cum clausula, "quod si ambo," ille qui interesse non potest, suas committere vices potest 1.29.27 v. si non possunt ambo 360.50
DELICTUM Delictum superveniens an rei judicatae de jure vel de facto afferat praejudicium 5.16.7 v. fornicationis 1724.30
Delictum praedecessoris an noceat successori 3.49.7 v. successorem 1407.50
Delicto datur jurisdictio 2.2.14 v. deliquit 553
Delicti auctores qui fuerunt pro delicto universitatis puniuntur 3.49.7 v. successorem (?) 1407.50
Delicta puerorum an sint punienda 5.23.2 v. inultum 1760.70
DELINQUENS Delinquens an toties puniendus sit quoties deliquerit 5.37.1 v. condemnentur 1856.50
DENUNCIATIO Denunciatio sola aliquem malae fidei possessorem constituit 2.13.11 v. fructus (16c) 631.50
Denunciatio matrimonii per quos potest fieri 4.2.13 v. denunciari 1457.00
Denunciatio per quos fieri potest 5.1.19 v. ad denunciandum 1588.60
DEPORTATUS Deportatus non parens capite punitur 2.1.4 v. duplici (16c) 526.30
DEPOSITARIUS Depositarius tenetur de dolo, si dolose versatus est in deposito 3.16.2 v. de culpa 1121.00
DEPOSITUM Depositum in quibus consistit 3.16.2 v. de culpa 1121.60
Depositum et precarium quandoque revocantur 3.16.2 v. revocare 1121.70
DETERMINATIO Determinatio an praecedentia vel sequentia respiciat 3.24.6 v. ad superiorem 1160.30
DEUS Deum tentare non licet 5.35.1 v. aliquatenus tolerare 1850.50
DIABOLUS Diabolus dicitur calumniator 1.1.1 v. diabolus (16c) 8.70
Diabolus dictus est homo 1.6.6 v. inimico homine 113.70
DIACONUS Diaconi officium est dicere Evangelium 3.1.3 v. epistolam 992.60
DICTUM Dicto primo alicujus super standum est 2.23.14 v. purgavit 794.20
DIES Dies qualiter intelligatur 1.24.2 v. a sacrosancto die Dominico (+16c) 319.40
Dies quando incipit, et quando finitur 2.9.2 v. prius incipere 596.00
Dierum distinctio nulla habenda est in misericordiae operibus exercendis 2.9.5 v. pietas 599.40
DIETA Dietae sunt et singulares et legales 1.3.28 v. ultra duas dietas 65.20
DIFFERENTIA Differentiae inter praescriptionem et consuetudinem multae assignari possunt 1.4.11 v. legitime sit praescripta 96.80
Differentia inter leges et canones 1.29.27 v. in principio 357.40
DIFFICULTAS Difficultas a perjurio excusat 2.24.17 v. difficultas 808.80
DIGNITAS Dignitas non moritur 1.3.36 v. viveret 77.70
Dignitas nova an possit in ecclesia creari sine Papa 1.4.6 v. concessimus 89.70
Dignitates an sint vilibus conferendae 1.6.44 v. suspendatur 184.70
Dignitas labore quaerenda est 1.6.46 v. requisitum 187.40
Dignitas qualiter accipitur 3.4.3 v. dignitates 1015.70
Dignitas personae peccatum aggravat 3.50.4 v. districtius 1412.70
DIGNUS Digniorum et majorum appellatione qui veniant 1.3.15 v. maiores et digniores 46.60
Dignus nemo potest esse in uno loco, et in alio indignus ? (162 err)
Digniores sunt praeferendi 1.6.32 v. digniores 162.60
Dignus habitus in una dignitate, si alteri per electionem donetur, an dignus habendus sit 1.14.13 v. reputare 273.80
Dignus attrahit minus dignum 3.40.3 v. consecratio 1360.10
DILAPIDATIO Dilapidatio quandoque excusatur 5.1.18 v. dilapidatione 1587.10
DIOECESANUS Dioecesanus requisitus, si benedicere abbatem Cisterciensem nolit, quod ipse monachos suos benedicere poterit 1.10.1 in textu (headnote) 245.50
DIOECESIS Dioecesum divisio in libris antiquis probetur 2.26.13 v. censualem 863.20
DISCORDIA Discordiae materia est amputanda 1.31.16 v. specificares 415.60
DISPENSATIO Dispensatio an sit in occultis necessaria 1.11.17 v. damnationis 261.00
Dispensatio illicitum reddit licitum 1.6.54 v. retinere 202.60
Dispensatio in quibus casibus est episcopis permissa 2.1.4 v. poenitentiam 525.10
Dispensatio an possit fieri cum simoniaco in ordine 5.3.37 v. dispensatum 1640.00
Dispensatio fit propter multitudinem 1.11.2 v. multitudo 250.60
Dispensatio sine causa quoad Deum non est tuta 3.34.5 v. adimplere 1280.70
Dispensatio propter duo inducitur 3.5.33 v. necessitas vel utilitas 1055.60
Dispensationem factam cum aliquo probationem non sufficere quod a tali ordinatus sit qui eum indignum sciebat et qui cum eo dispensare poterat 5.8.2 v. dispensatum 1688.10
Dispensare non potest super secundo consanguinitatis gradu 2.13.13 v. divina 637.10
DISTRIBUTIONES Distributiones quod pro qualitate personae fieri debeant 1.2.6 ? (19 err)
DIVORTIUM Divortium quando fit proper maleficium 4.15.7 v. cognoscendi alias 1526.10
DOCENDI LICENTIA Docendi licentia idoneis non est deneganda 5.5.1 v. qui sit idoneus 1650.50
DOLUS Dolus an vitiet contractum 3.17.3 v. deceptione 1124.20
Dolus in spiritualibus rescindit contractum 3.28.10 v. nisi dolo 1206.70
Dolus est duplex ? (1323 err)
Dolus non praesumitur circa litteras quae de facili obtinentur 5.20.8 Casus 1753.10
Dolus neminem relevat ? (1758 err)
DOMESTICI Domestici qui dicuntur 2.20.24 v. de familia 718.50
DOMICILIUM Domicilium haberi in diversis locis potest 1.3.29 v. domicilium 67.70
Domicilium ubi dicitur haberi ? (67 err)
Domicilium non facit sola habitatio 3.29.2 v. si alterius 1211.10
DOMINICA Dominica dies quando incipit 1.24.2 v. a sacrosancto die Dominico 319.40
DOMINIUM Dominii quaestio an possit per possessorem referri ? (775 err)
DOMINUS Dominus ancillae si tamquam liberam eam in uxorem tradat alicui qui liber sit, an eo ipso ei libertatem dedisse intelligatur, et an matrimonium valeat 4.9.4 v. nec facto 1490.70
Dominus privat vasallum quando feloniam de feudo facit 5.39.53 v. privatos 1926.80
DOMUS Domum petens si succumbat, potest postea caementa et ligna petere, secus in grege 5.31.14 v. nec sint unum corpus 1793.10
DONATIO Donatio morte naturali et non civili confirmatur 1.29.30 v. re integra 368.60
Donatio facta aliter quam quod jus dictet, non valet 2.27.13 v. donationis 885.40
Donatio facta non revocatur 3.8.11 v. contra formam concessionis 1083.60
Donationem potest perficere, qui illam non potuit inchoare 3.24.5 v. de novo 1159.30
Donatio quinquagesimae aut centesimae, an possit ab episcopo fieri sine consensu capituli 3.24.9 v. elargiri 1164.50
Donatio qualiter et a quibus revocatur 3.8.11 v. contra formam concessionis 1083.70
Donatio ob ingratitudinem revocatur 3.25.10 v. propter 1165.80
Donatio matris facta filio in tribus casibus tantum revocatur 3.24.10 v. propter 1166.00
Donatio in aegritudine facta mortis mentionem faciens, mortis causa facta videtur, secus si simpliciter donet 3.28.4 v. decedant 1202.00
Donatio sub conditione, et donatio sub modo differunt 4.5.4 v. conditione donatur 1467.60
Donatio conjugum an valeat quando matrimonium non tenet 4.20.7 v. constante matrimonio 1569.40
Donatio inter parentes et liberos prohibetur 4.20.7 v. tacite vel expresse 1570.00
Donatio inter conjuges quandoque valet 4.20.7 v. locupletior 1569.50
DONATA Donata ecclesiae ab ingrediente, an ipso recedente sint restituenda 3.3.3 v. redire 1009.70
DOS Dos non nisi liberis personis constitui potest 2.23.11 v. donationem 790.30
Dos ad uxorem et donatio propter nuptias ad maritum redit soluto matrimonio 3.17.4 v. fatigari 1125.10
Dos potest repeti constante matrimonio 4.20.3 v. incidens accessorie 1563.60
Dos est restituenda si vir vergat ad inopiam 4.20.7 v. ad inopiam vergere 1568.00
DOTALIS Dotalis fundus an possit alienari 1.4.10 v. alienat 95.30
DUBIUM Dubia quandoque in deteriorem partem interpretantur 3.4.1 v. manifesta est enim causa 1015.30
Dubium excusat a delicto 5.19.19 v. verisimiliter dubitatur 1745.50
DUO Duo ubi principaliter mandantur, alterum sine altero adimplere non sufficit 2.13.19 v. alterum ad modum 646.70
Duo necessaria ad matrimonium 4.1.26 v. nec forma 1439.70
DUPLICITAS Duplicitas Deo displicet 3.42.3 v. opus imperfectionis 1385.50
E
Head Word Full Phrase Standard Citation 1582 edition, Column and Line Number
EBRIUS Ebrius quis dicitur, et ebrietas quid 3.1.14 v. a crapula 998.80
ECCLESIA Ecclesia consecrata et non consecrata eodem privilegio potiuntur 3.40.10 v. non consecrata 1363.70
Ecclesia cujus res est alienata, quam actionem habebit 3.13.6 v. alienata 1111.70
Ecclesia, fiscus, et minor aequiparantur 2.24.3 v. rebus suis 797.60
Ecclesia in casibus certis judicat de Judaeis 5.6.5 v. permittantur 1657.40
Ecclesia interdicta an liceat in illa celebrare 5.33.24 v. semel in anno 1828.30
Ecclesia nemini debet laqueum injicere 2.24.34 v. perjurii 831.20
Ecclesia nondum consecrata gaudet immunitate 3.49.9 Casus 1408.50
Ecclesia nulli claudit gremium 5.7.15 v. deprehensi 1686.30
Ecclesia una qualiter dicitur dependere ex altera 1.14.4 v. pendeant 266.50
Ecclesia si laeditur in contractu, an teneat contractus 3.13.11 v. enorme 1115.00
Ecclesia tot habeat ministros, quot commode sustentari possunt 1.2.9 v. industriam 24.60
Ecclesia contra Papae sententiam restituitur 1.41.5 v. sententia 494.50
Ecclesia Graecorum de jure Romanae ecclesiae subjecta est 3.42.5 v. revertentes 1390.20
Ecclesia sine episcopi auctoritate aedificari non debet 5.33.14 v. revocare 1817.20
Ecclesiae cathedrales tantum morte praelati viduatae dicuntur 1.6.14 v. diligentiam 123.30
Ecclesias plures nullus de jure tenebit 1.6.54 v. intitulatam 201.80
Ecclesia de occultis non judicat 2.13.13 v. tolerare 637.70
Ecclesia multa observat quae ab Apostolis non sunt tradita 3.41.6 v. multa 1368.70
Ecclesia vacante an clerici aliquid de rebus ecclesiae disponere possint 3.9.2 v. sede vacante 1089.10
Ecclesiae, ubicumque laeditur in iis praescriptionibus quae ad judiciorum statum spectant, restituitur 1.41.3 v. restituimus 491.70
Ecclesia bona alienans auditur contra alienationem suam 3.13.6 v. alienata 1111.70
Ecclesiae deservire per vicarium an sit licitum 1.28.2 v. plures 324.60
Ecclesiae relictum dividitur cum episcopo: non autem episcopo relictum cum ecclesia 3.26.15 v. secus autem exprimat 1179.20
Ecclesiae servit, qui episcopo servit 3.4.13 v. perjurium 1022.20
Ecclesia vacantis non habentis defensorem jura alienari non possunt, licet ipsa ecclesia uniri vel donari possit 1.4.8 v. constitutum (16c) 92.50
ECCLESIASTICA Nullus duas ecclesias intitulatas habere potest 1.6.54 v. intitulatam
Ecclesiasticae censurae appellatione quid comprenditur 5.40.20 v. eam 201.60 et 1943.20
ECONOMUS Oeconomus ob quas causas constituatur 1.31.4 v. oeconomos 399.60
EDICTUM Edictum de matrimonio est prohibitorium 4.11.8 v. baptizavit 1498.20
ELECTIO Electio ad quos spectat de jure 1.10.5 v. communiter 249.30
Electio per compromissum fieri nequit, nisi omnes consentiant 1.6.42 v. vice omnium 181.20
Electio aliquibus contentis facta est nulla 1.6.36 v. expectare (?) 171.20
Electio irrita quandoque aliam impedit 1.6.36 v. expectare (?); cf. 1.6.29 v. ex post facto 171.20 et 155.10
Electio quandoque dicitur fieri per abusum potestatis saecularis 1.6.43 v. abusum 182.50
Electio an possit per unum fieri 1.5.2 v. pauciores 101.00
Electio qualiter dicitur fieri a majori et saniori parte 1.6.55 v. ad zelum 203.60
Electio an de doctiori fieri debeat 2.28.46 v. magis utilem 940.50
Electio an sit facienda semper de meliori 1.27.2 v. sanctiores 323.50
Electio invalida an possit per ratihabitionem confirmari 1.6.28 v. consentire 152.50
Electio habet quaedam substantialia sine quibus non valet 1.6.42 v. sanior 180.60
Electio pro postulatione quandoque accipitur 1.6.30 v. postulatio 157.70
Electio clandestina quae dicitur 1.6.42 v. clandestinas 182.20
Electio habet aliqua praecipua, et quae illa sunt 1.6.48 v. processus 189.30
Electio contra justam appellationem facta, an reconvalescat si appellationi renuntietur 1.6.29 v. maxime (16c) 155.50
Electio conditionalis non valet 1.6.14 v. diligentiam 123.00
Electio facta a majori parte etiam extra gremium valet 1.6.21 v. aliam 135.50
Electio ut confirmetur majorem capituli partem debet electus habere 1.6.48 v. dirigebant 189.00
Electio vel praesentatio illius qui reperitur fuisse in possessione bona fide, valet et obtinet 1.41.2 v. electionem (?) 489.80
Electio si facienda occurat et major pars eligentium absit, an minor pars, majori parte vocata et non veniente, ad majorem partem ire vel eligere illa relicta possit 1.6.23 v. metuebant 140.40
Electio jure ordinario competit 1.6.30 v. cum res non esset integra (16c) 158.70
Electio quae fit contemptis iis qui debent interesse, an ipso jure irrita sit 1.6.36 v. expectare 171.10
Electioni secundae locum esse ubi prior ipso jure nulla fuit 1.6.29 v. ex post facto 155.20
Electioni ut intersit vocatus et non venit, quod ut adsit, si ecclesiae interest, compelli possit ? (180 err)
[Electioni si quis non vult interesse, alii procedere possunt sine illo 1.6.42 v. qui volunt] 180.10
[In eligendo, libera debet esse voluntas 1.6.42 v. de collegio] 180.20
[Ad electionem si major ac sanior pars vult procedere, potest 1.6.19 v. revocare] 130.00
Electioni nequiens interesse, an tenetur procuratorem constituere 1.6.23 v. metuebant 140.40
[Electio pro postulatione quandoque accipitur 1.6.30 v. electionem] 157.70
Electionem impugnans an possit in causa appellationis prosequi causam aliam ab expressa 2.28.46 v. aliam vellet objicere 941.30
Electiones duae ad dignitatem eandem maxime in una persona valere non possunt ? (cf. 3.5.21 in textu: headnote) 1039.40
Electiones plures quando concurrunt, quae incontinenti fiunt, quod neutra aliam impediat 1.6.29 v. irritandum 155.60
Electionibus pluribus concurrentibus an una impediat aliam 1.6.29 v. irritandum 155.60
ELECTORES Electores an possint ab electo discedere 3.5.15 v. consenserint 1033.60
ELECTUS Electus ante confirmationem an beneficia conferre vel administrare possit 1.6.9 Casus 118.60
Electus ante confirmationem, quandoque licite administrat 1.6.44 v. administrant 185.30
Electi vox non auget numerum 1.6.50 v. ad majorem partem 191.40
Electus propter eligentes punitur 1.6.59 v. illa vice 209.50
Electus in archiepiscopum et confirmatus quid exercere possit 1.7.1 v. confirmasse 211.70
Electa persona, quod inter eligentes connumeretur et vocem habeat 1.6.33 v. consentiat 164.80
ELIGENTES Eligentes indignum non sunt quantum ad se privati 1.6.26 v. admiserant 147.50
Eligentes multa considerare oportet 1.6.57 v. non consenserit 207.70
Eligentes sepeliri a schismaticis, quod ab humo extrahendi sunt 1.16.2 v. exhumandos (16c) 281.70
ELIGERE Eligendi potestas in uno solo remanere potest 1.5.2 v. pauciores 101.40
Eligendi potestas aliquibus concessa, an revocari possit 1.6.30 v. cum res non esset integra 158.30
Eligendi jus non cadit in laicum 1.6.51 v. in laicum 193.00
Eligendi jus ubi communiter ad episcopum et capitulum pertinent, hujusmodi eligendi jus non de uno in alium devolvitur 3.8.15 v. sed ut canonicus 1086.40
Eligere possunt praesentes, aliis nolentibus venire 1.6.19 v. revocare 130.10
Eligi in archiepiscopum non posse eum qui plures dignitates vel beneficia curata habet sine dispensatione 1.6.54 Casus 196.70
EMENS Emens rem litigiosam, qua poena puniatur 2.16.3 v. litigiosi 672.50
EMPTIO Emptio facta causa pignoris, non quod scriptum est, sed quod suggestum attenditur 3.17.5 v. emptionis 1126.00
Emptio nulla est sine pretio 3.19.6 v. per se queat 1136.60
Emptionis contractus licet sit nullus, et ecclesia laesa ultra dimidiam, adhuc reus lucratur fructus perceptos ante litem contestatam, nec compensantur cum sorte principali 3.13.11 v. enorme (?) 1115.00
EMPHASIS Emphasis [non?] est in verbo 5.40.6 ex causis 1933.60
EMPHYTEUSIS Emphyteusis, quod neque locatio neque venditio sit 3.18.4 v. emphyteuta 1131.40
EMPHYTEUTA Emphyteuta non solvens canonem an propria auctoritate domini possit expelli 3.18.4 v. expelli 1132.40
Emphyteutae qui non solvit, quantum temporis datur ut moram purgare possit 3.18.3 v. celeri 1131.70
EPISCOPUS Episcopus an judicem ordinarium dare potest 5.4.2 v. statuuntur 1648.00
Episcopus an et quando uni plura beneficia conferre possit 3.8.9 v. vacare noscatur 1081.00
Episcopus an tenetur de facto illius qui examinat 1.23.8 v. litteras 316.40
Episcopo quot et qualia requirat 1.14.15 v. defectum 275.80
Episcopi an valeant dispensare cum illegitimis in simplici beneficio 1.18.16 v. non valere 291.70
Episcopus conferens alicui beneficium quod conferre non potest tenetur ad aliud simile conferre ei cui alterum contulerat 3.5.17 v. assignavit 1036.40
Episcopus criminosus ob contumaciam nonnisi crimen notorium sit est episopatu privandus 2.1.1 v. donec, v. episcopatum (+16c) 522.00
Episcopus criminosus an episcopatui sine papae licentia renuntiare possit 1.9.10 v. sed dumtaxat 233.70
Episcopus de quibus criminibus dispensare possit 2.1.4 v. de adulteriis 524.40
Episcopus delegare potest in genere, et ex causa, tam institutionem quam rerum suarum administrationem 3.8.11 v. contra formam concessionis 1083.70
Episcopus dispensat contra canones qui irregularitatem inducunt 2.1.4 v. poenitentiam 525.70
Episcopus ecclesiae vacantis sibi subjectae bona an alienare possit ? (1086 err)
Episcopus licet cum suo capitulo possit facere statuta quantum ad jura sua et ubi per id aliis praejudicium non paratur per haec jura, super aliis non potest nisi hi quorum interest consentiant vel ad minus sunt praesentes ? (1129 err)
Episcopus suspensus an excommunicare, praebendas dare, eligere, et hujusmodi similia facere possit 1.4.8 v. a suspensis 93.00
Episcopus in aetate non dispensat 1.6.32 v. in aetate 162.10
Episcopi qua scientia instructi esse debent 1.6.53 v. in litteratura 196.30
Episcopus tenetur de facto examinatoris 1.23.7 v. examinentur archdiacono 315.70
Episcopus quantumcunque generaliter eximat ecclesiam, semper quattuor intelligitur retinuisse 3.24.7 v. cathedraticum 1161.60
Episcopus quae et quibus potest mandare 3.40.9 v. jurisdictionis 1363.00
Episcopus cum sortilegis dispensare potest 5.21.2 v. liberum 1755.40
Episcopus beneficia propter consanguinitatem solam concedens simoniam committit 3.12.1 v. carnalitatem 1107.40
Episcopus tria principaliter debet habere 1.14.15 v. defectum 275.70
Episcopus an possit dare quinquagesimam sine consensu capituli 3.10.9 v. salva constitutione canonica 1098.60
Episcopus in simplici beneficio simoniace adepto dispensat, secus in praelatione 1.6.59 v. illa vice 210.00
Episcopus de ovibus Deo reddet rationem 1.9.10 v. difigendo manum 237.00
Episcopi quaedam committere non possunt personis gradus inferioris 1.4.4 v. reservata 88.20
Episcopi in pluribus simplicibus dispensare possunt, dummodo non sint sub eodem tecto 3.8.9 v. vacare noscatur 1081.00
Episcopi bona ad quem devolvuntur eo mortuo 3.26.12 v. unus est 1176.00
Episcopi non cognoscunt de causis subditorum archidiacono et aliis 1.31.11 v. invitum 406.70
Episcopi possunt condere canones ? (432 err)
Episcopi et subditi sui causa coram arbitris est tractanda ? (413 err)
EPISCOPATUS Episcopatus est ordo 5.34.5 v. sui ordinis 1837.80
ESAU Esau primatus suos recuperare non potuit 1.6.57 v. adjicere 206.70
AETERNA Aeterna promittuntur in lege nova 1.2.3 v. sub eadem sponsione 16.70
ETHNICA Ethnica quid 2.24.25 v. ethnica 820.40
ETHNOS Ethnos quid 2.24.25 v. ethnica 820.40
EXAMINATIO Examinatio nimia reprobatur 5.34.9 v. inquireres 1840.60
EXAMINATUS Examinatus iterum examinatur ? (237 err)
Examinatus rursus examinandus est, in his praecipue in quibus animae periculum veritur 1.23.7 v. examinentur archdiacono (16c) 315.70
EXCEPTIO Exceptio danda est in scriptis, et in actis redigenda 2.19.11 v. exceptiones 695.80
Exceptio doli vel alia quae apud bonos viros opinionem sugillet, contra parentes vel patronos non competit 5.34.10 v. obortam (16c) 1842.30
Exceptio rei judicatae contra rescriptum opponi potest 1.3.26 v. viribus carere (16c) 63.70
Exceptio peremptoria omissa ante sententiam, post sententiam opponi potest 2.22.10 v. huiusmodi exceptio 781.10
Exceptio peremptoria publicatis attestationibus objici potest 2.14.5 v. exceptionem 653.50
Exceptio procuratoria est triplex 1.38.4 v. exceptio 463.60
Exceptio si objiciatur, an super illa sit pronunciandum 2.10.1 v. cognoscendum 600.00
Exceptio peremptoria potest objici et probari publicatis attestationibus 2.20.29 v. publicatae 724.00
Exceptio facilius datur quam actio 2.24.25 v. fortius 818.70
Exceptio de judice suspecto debet apponi ante alias 2.27.20 v. subeundo judicium 896.00
Exceptio pluralitatis beneficiorum an possit indistincte opponi per eos qui plura beneficia non habent 2.25.3 v. opponere 837.40
Exceptio in persona testium opposita quando debet probari 2.25.1 v. per sententiam 834.40
Exceptio est actionis exclusio 1.6.54 v. irritari 200.20
Exceptio doli an elidatur per replicationem de dolo 2.25.8 v. si res ita se habet 846.20
Exceptio temporalis quae dicatur 1.3.9 v. excusari 38.60
Exceptio rei judicatae non competit, nisi tria concurrant 2.25.13 v. sine dolo 852.60
Exceptio perpetua quae dicatur 1.3.9 v. excusari 38.60
Exceptiones dilatorias plures habens, quod illam de judice suspecto primo opponere debeat ? (835 err)
Exceptiones illae propriae dicuntur, quae in adversarium vel rescriptum objiciuntur 2.19.11 v. exceptiones 695.80
Exceptiones sunt multiplices 2.25.12 v. in dilatoriis 850.80
Exceptionum transitus est permissus 2.26.15 v. praescripsisse 866.00
Exceptionum cumulatio an sit permissa 3.36.8 v. praescriptione tueri 1310.60
Exceptionis definitio 2.2.15 v. exceptionibus aliis 555.30
Exceptionibus pluribus nullus uti prohibetur 2.22.8 ? 777.60
Excipi potest contra criminosum in uno officio toleratum etiam ab his qui eum toleraverunt, si ad majus promoveatur 1.14.13 v. reputare 274.10
EXCLUDERE Excludere simpliciter et excludere in perpetuum an different 1.2.11 v. in perpetuum 27.50
EXCOMMUNICATIO Excommunicatio verbum solum requirit 1.13.2 v. excommunicato 263.70
Excommunicatio generalis nonnisi proferentis subditos ligat ? (1886 err)
[Excommunicato participans non incurrit minorem in quique casibus 5.39.15 v. excommunicationis poenam contrahit] 1886.70
Excommunicatio major quae sit 5.39.59 v. non tantum minori 1931.10
Excommunicatio et interdictio comparantur 2.28.37 v. interdictum 929.60
Excommunicatio in modum exceptionis probata an faciat excommunicatum debere vitari 2.10.2 v. restitutio facienda 603.60
Excommunicatio an incurratur per eum qui vi expellit clericum 2.13.12 v. excessistis 633.50
Excommunicatio etiam injusta tenet 2.19.7 v. litteras judicis ordinarii 686.50
Excommunicatio an excusetur per impossibilitatem 2.21.2 v. depositionis 759.60
Excommunicatio minor vario modo infligitur 5.59.59 v. non tantum minori 1931.30
Excommunicatio non infertur nisi pro peccato mortali 5.50.23 v. pro contumacia 1945.70
Excommunicatio vel statim ligat, vel statim nulla est ? (1049 err)
Excommunicatio et absolutio an extendatur ad alienum parochianum 5.39.29 v. tunc erit absolutio 1898.70
Excommunicatio et novi operis nunciatio conveniunt 5.32.1 v. sine jure, sine injuria 1799.40
Excommunicatio an feratur per haec verba, "Praecipio sub anathemate ut hoc facias" 5.15.1 v. sub anathemate 1719.70
Excommunicatio trahit secum executionem 2.28.53 v. cum executionem 949.20
Excommunicationis sententia tribus modis dicitur injusta 5.39.48 v. justa fuerit 1920.50
Excommunicationem quis potius debet substinere quam contra conscientiam venire 4.13.9 v. consulas 1506.00
Excommunicatio est medicinalis, et tradit quis Satanae 2.20.16 v. benigne 712.60
Excommunicare valens ex mandato Papae an possit absolvere 1.33.16 v. ligare 436.00
EXCOMMUNICATUS Excommunicatus an ante absolutionem sit audiendus 5.39.40 v. in Sardicense autem concilio 1912.00
Excommunicatus an possit absolvi non praemissa satisfactione 5.50.23 v. pro contumacia 1946.30
Excommunicatus qui hoc ignorat, an peccet celebrando 5.27.9 v. probabilis 1773.50
Excommunicatus compensare nequit 2.25.5 v. reconventione 840.10
Excommunicatus est membrum diaboli 2.28.55 v. suspendendum 955.30
Excommunicatus absolvi petens an sententiam postea impugnare possit 5.39.48 v. satisfacere compellatur 1922.50
Excommunicatus non compellitur procuratorem constituere 2.1.7 v. conveniri potest 527.80
Excommunicatus potest appellare, et litteras impetrare 1.31.8 v. conquestus 404.20
Excommunicatus non potest reconvenire 2.1.7 v. conveniri potest 528.10
Excommunicatus injuste non committit simoniam, si pro absolutione dat pecuniam 5.3.28 v. restituere quod accepit 1624.60
Excommunicatus ex pluribus causis omnes in absolutione debet exprimere 1.31.5 v. redire; 5.39.27 v. tamquam excommunicatum 400.40 et 1894.70
Excommunicatus an possit de calumnia jurare 2.25.5 v. legitima defensio 839.50
Excommunicatus si litteras impetret pro non excommunatis an valeant 1.38.15 v. jurati 475.30
Excommunicatus an statim sit absolvendus 2.1.1 v. donec (+16c) 522
Excommunicatus an minori potest eligere, sed non eligi 1.6.39 v. canonicam 174.20
Excommunicatus pro falsa causa habetur pro excommunicato, et tamen absolutus pro falsa causa non habetur pro absoluto 1.31.5 v. redire 400.60
Excommunicatus celebrans per quem dispensari potest 5.27.3 v. moniti 1767.40
Excommunicatus an sit semper pro absolutione remittendus ad suum excommunicatorem 1.3.41 v. ad excommunicatorem 81.50
Excommunicatus post appellationem probabilem an sit excommunicatus 2.28.53 v. excommunicatio secum trahat 949.70
Excommunicatus, a Papa salutus, an habeatur pro absoluto 5.39.41 v. salutationis 1914.30
Excommunicatus in judicio, nisi tamquam reus stare non potest 2.1.7 v. intelleximus 527.80
Excommunicatus pro crimine vel manifesta, offensa, quod satisfaciat antequam absolvatur 1.29.29 v. satisfactum 367.30
Excommunicato an sit de bonis ecclesiae providendum ? (1049 err)
Excommunicato participans incurrit minorem 5.33.26 v. majorem excommunicationem 1830.60
Excommunicato communicans an possit illi excommunicationem opponere 2.25.2 v. accusatione 836.00
Excommunicatum depositum verberans an inclidat in canonem 5.39.36 v. ordinati 1908.60
Excommunicati clerici an possint a suis praelatis absolvi 2.1.9 v. qui simul vivunt 994.80
Excommunicatis quandoque communicare permittitur 5.39.15 v. excommunicationis poenam contrahit 1886.70
EXCOMMUNICANS Excommunicans injuste multipliciter punitur 5.39.48 v. per mensem 1920.70
EXECUTOR Executor partes judicis assumere non debet ? (878 err)
Executor an possit recusari 2.28.43 v. debuisset 935.10
Executor datus ad providendum quam potestatem habet 3.5.38 v. provideret 1059.50
Executor merus sententiae contra quem de fraude excipitur, non cognoscit: sed remittit 2.27.5 in textu (headnote) 877.60
Executor quis dicitur 1.29.27 v. executorem 356.50
Executor multipliciter potest modum excedere 2.27.15 v. excedatur 888.50
Executor an debeat parere delegato, si ab aliquo levis opinionis audivit suam jurisdictionem esse revocatam 1.3.24 v. nihil omnino scivisti 59.60
Executores qui dicuntur 1.29.27 v. executorem 356.50
EXECUTIO Executio mera et mixta quae dicitur 1.29.28 v. et si sciat 364.50
Executio sententiae petitur vigore sententiae confirmantis 1.29.34 v. sententiam confirmavit 375.00
Executio sententiae facta appellatione pendente, qualiter est revocanda 2.24.19 v. possessionem ipsam 812.40
EXEMPLARIA Exemplaria an et quando probent 2.22.1 v. exemplaria 767.50
EXEMPTI Exempti an possint per ordinarios puniri 5.33.11 v. privilegii beneficio 1811.40
EXISTENTIA Existentia rei in multis casibus requiritur 4.2.13 v. legitime accusari 1456.60
EXORDIUM Exordium litis tripliciter dicitur 1.29.27 v. litis exordium 356.80
EXPENSAE Expensae electionum a quibus possunt repeti 1.6.45 v. expensae necessariae 186.10
Expensae necessariae quae dicuntur 1.6.45 v. expensae necessariae 186.30
Expensae per quid probantur 2.2.17 v. cum justis et moderatis expensis 557.20
Expensae an semper sint solvendae per illum, qui in probatione deficit 2.14.5 v. expensas 653.60
Expensarum petitio locum habet in causa criminali sive denunciationis vel inquisitionis sive exceptionis 2.14.6 v. expensas 657.80
Expensae an sit semper deducendae 2.24.7 v. deductis expensis 800.60
Expensarum ratio habenda est in facultatibus aestimandis 3.1.9 v. et expensis 994.40
Expensae an sint judicibus praesentandae 3.1.10 v. praeter expensas 995.70
EXPRIMENS Exprimens falsum vel tacens verum in impetratione rescripti, quod praesumatur prima fronte hoc fecisse ex simplicitate, et non ex dolo, nisi scientia probetur 1.3.20 v. priori modo (16c) 53.70
F
Head Word Full Phrase Standard Citation 1582 edition, Column and Line Number
FABRICA Fabrica ecclesiae qui incumbit 5.40.29 v. necessarias 1957.00
FACTUM Facta a majori parte capituli an videantur facta a toto capitulo 1.2.6 v. constitutum 19.10
Factum non dicitur quod momentaneum est ? (279 err)
Factum illicite revocandum est 2.16.1 v. praejudicium 670.40
Factum legitime non est irritandum 3.38.19 v. removeri 1326.80 et (783 err)
Facti causa potius consideranda quam factum ipsum 2.24.26 v. ex causa 823.60
Factum verbis potentius 2.28.52 v. facto provocare 947.40
Factum proprium etiam injustum obstat alicui 3.8.8 v. posse 1079.60
FALSARIUS Falsarius qualiter est puniendus 5.20.5 v. falsitatis 1749.70
FALSITAS Falsitas quid est 5.20.5 v. falsitatis 1749.40
Falsitas ex qualitate chartae deprehenditur 2.22.6 v. videretur 773.40
Falsitas litterarum multipliciter fit 5.20.5 v. falsitatis 1749.40
FALSUM Falsum apte fabricatur in tenebris 1.29.24 v. odit lucem 352.50
Falsi poenam incurrit qui sigilla aperit 1.29.33 v. sigilla violavit 371.60
Falsum committit qui litteras quas portat aperit 3.10.5 v. absentium 1094.00
Falsum sine dolo non committitur 5.20.7 v. examinent 1751.80
FALSIFICANTES Falsificantes monetam qua poena puniantur 2.24.18 v. defraudata (+16c) 809.70
FAMA Fama accusatoris loco est 1.31.1 v. inquirere 396.30
Fama in matrimonio probando plurimum operatur 2.23.11 Casus 790.00
Fama, manifestum, et notorium diversa sunt 3.2.7 v. notorium 1005.50
Famam negligens crudelis est 5.34.2 v. negligens 1836.60
FAMILIARES Familiares et domestici qui dicantur 2.20.24 v. de familia 718.50
FERIAE Feriis quibus renuntiari potest, et quibus non 2.1.21 v. propter vindemias 541.40
Feriis an possit renuntiari 2.1.21 v. propter vindemias 541.40
Feriae aliae introductae sunt in honorem Dei, aliae ob principis reverentiam: nonnullae vero ut homines supersedeant causis agendis, et istae justitiam (?) appellantur 2.9.5 v. quibus utique solemnibus feriis 598.70
Feriatis diebus in honorem Dei operi servili intendere permissum est ob alimentorum necessitatem, maxime circa rem tempore perituram 2.9.3 v. alecia 597.00
Feriatis diebus certae causae tractari possunt 2.9.5 v. quibus utique solemnibus feriis 599.20
FEUDATARIUS Feudatarius usuarius, emphyteuta, an possit alienare 1.2.7 v. alienandi feudum 20.10
FEUDUM Feudi quaestio per quos debet tractari 2.1.5 v. quamdiu parati fuerint 526.70
Feudum potest praescribi respectu utilis dominii 2.26.13 v. principaliter 863.50
FIDEIUSSOR Fidejussor[C1] an teneatur ad usuras 3.22.3 v. accessiones 1150.80
FIDES Fidei descriptio 1.1 in textu (headnote) 5.70
Fides se habet ad omnia tempora 1.1 in textu (headnote) 6.10
Fides supplet ubi ratio deficit 1.1.1 v. firmiter 8.00
Fidem non servanti, an servanda non sit ? (816 err)
Fides pactionis quae 4.4.1 Casus 1462.20
FIGURA Figurarum multiplices sunt species 5.40.10 v. parte ablata 1936.30
FILIUS Filius naturalis secundum leges quattuor modis legitimatur 4.17.12 v. filium appellavit (+16c) 1539.30
Filius a patre potest exhaeredari quattuordecim de causis [ingratitudinis] 2.24.23 v. exhaeredaret 816.40
Filius non est in matris potestate [quando est major triennio] 3.33.2 v. perducendus 1276.80
Filius cujus conditionem sequitur 3.33.2 v. perducendus 1277.20
Filius haeres institutus a patre non implens ejus voluntatem, non ob id perdit legitimam 3.34.6 v. privandum 1281.70
Filius (cujus pater se cum bonis suis et ipso filio impubere monasterio obtulerat) major factus religionem exivit, quod quartam jure naturae debitam statim consequi debeat naturali patris morte non expectata 3.31.14 Casus 1246.50
Filius gravatus restituere duas quartas retinere potest, Falcidiam scilicet, et Trebellianicam 3.26.16 v. quartam partem per Trebellianum 1184.70
Filius rogatus restituere, jus sepulchri haereditarii habet et operarum quas debebant libertis testatori et descendentibus, etiam post restitutionem 3.26.16 v. residui (16c) 1186.60
Filii non debent parentes castigare 5.7.12 v. quod quisque tenetur 1679.20
Filii sunt multiplices 4.17.6 v. repellendus 1534.70
Filii an possint litigare super haereditate parentum adhuc viventium 4.17.3 v. mota 1531.80
Filii duorum compatrum an possint matrimonio jungi 4.11.3 v. consuetudo 1494.00
Filium sacerdotis non esse, qualiter potest se quis probare 5.34.14 v. purgatione 1845.50
Filium se esse qualiter quis probabit 4.17.3 v. mota 1532.10
FILIATIO Filiatio qualiter probatur 1.17.13 v. constiterit 289.70
FINIS Finis spectandus est 1.6.22 v. electionis tempore 138.40
Finis territorii licet aliquo casu praescribi non possint, respectu scilicet limitationis et nominis territorii: tamen ipsa proprietas et jus omne praescribi potest 2.26.9 v. quadraginta (?) 859.50
FOEMINA Foeminae a civilibus officiis remotae sunt 1.43.4 v. sint remotae 508.70
Foemina an potest esse procuratrix, arbiter, et judex 2.30.4 v. procuratricem 986.30
FODRUM Fodrum quid 3.38.23 v. fodrum 1330.10
FORESTA Foresta quid sit 3.24.6 v. forestam 1160.20
FORMA Forma juramenti testium 2.20.17 v. juramentis 713.70
FORNICATOR Fornicator et vivator [an] suspensi sunt ipso jure 3.2.4 v. suspendatis (+16c) 1003.70
FORUM Forum sortitur qui ratione rei de qua agitur ubi res sita est 2.2.3 v. provincia 542.80
FRATER Frater pro fratre testificatur 1.29.35 v. cum sint ejus socii 375.60
Frater contra fratrem testificatur 2.23.14 v. de fratre 793.60
Fratres uterini qui 5.40.3 v. fratrem uterinum 1932.70
FRAUS Fraus legi fit quattuor modis 5.33.26 v. in fraudem (+16c) 1830.70
FRUCTUS In fraudem facere videtur qui facit quod facere non debet. 1.29.12 v. dimittere (16c)
Fructus dicuntur qui deductis expensis quae fiunt gratia quaerendorum, colligendorum et conservandorum fructuum 2.13.11 v. fructus 335.60 et 631.10
Fructus beneficii vacantis ad tempus per episcopum retineri possunt 3.12.1 v. constituat 1108.10
Fructus computantur in pignore 3.21.4 v. percepti 1143.70
Fructus percepti an et quando in quartam computentur 3.26.16 v. a tempore litis contestatae 1185.40
FUNICULUS Funiculus excommunicationis triplex 1.34.1 v. funiculus 439.10
FUROR Furor superveniens non tollit dignitatem nec patriam potestatem 4.1.24 v. furore 1437.50
FURTUM Furtum quid dicitur 1.6.54 v. furtum 198.50
Furti commissio dicitur 1.6.54 v. furtum 198.50
Furtum non cadit in re incorporali, sed invasio 1.6.54 v.furtum 198.60
Furtum potest purgari re qpud furem manente 1.9.11 v. nequeat 240.60
Furti condemnatus, est infamia notatus 2.20.54 v. emendatus 755.60
FURTIVA PROMOTIO Furtiva promotio quae 5.30.1 v. furtive 1779.10
FUR Fur emens rem furtivam a domino et pro tradita habens, eam pro furtiva possidere desinat, et possidet pro suo 1.9.11 v. nequeat (16c) 240.60
Furem indicare an et quando quis teneatur, et quando non 5.18.4 v. indicat 1731.70
G
Head Word Full Phrase Standard Citation 1582 edition, Column and Line Number
GENERALE Generale verbum an sit generaliter intelligendum 5.8.2 v. generali praecepto 1486.70
GENERALITAS Generalitas nimia reprobatur 1.3.10 v. omnia negotia
Quaedam ex generalitate transeunt quae specialiter transire non possunt 3.38.7 v. non excepto (16c) 39.30 et 1320.20
GENUS POENAE Genus poenae per se non infamat, nisi sententia praecedat 5.37.8 v. non incurrit 1859.50
GRADUS Gradus quid Arbor affinitatis 1966 post
Gradus consanguinitatis qualiter noscuntur 4.14.9 v. remotior 1516.20
GUIDAGIA Guidagia quae dicantur 5.40.26 v. pedagia 1953.10
H
Head Word Full Phrase Standard Citation 1582 edition, Column and Line Number
HABITUS Habitus an faciat monachum 3.31.13 v. non faciat habitus 1245.60
Habitus probationis quis 3.31.23 v. qui dari profitentibus 1255.60
Habitus professionis quis 3.31.23 v. qui dari profitentibus 1255.60
HAERES Haeredes juramentum [= religionem] defuncti servare tenentur 2.23.14 v. tam grave 794.00
Haeres de quo intelligitur 1.17.7 v. media 286.40
Haeres est, et juris, et rei 2.20.36 v. ea ratione 734.10
Haeredes non implens voluntatem defuncti an debeat successione privari 3.26.6 v. interdicatur 1172.40
Haeredes an ex defuncti maleficio conveniantur 3.28.13 v. sed ejus heredes 1209.70
Haeres an semper teneatur ex contractu defuncti 3.28.13 v. sed ejus haeredes 1210.10
Haeredes quandoque pro delicto defuncti tenentur 5.17.5 v. haeredes 1729.10
HAEREDITAS Haereditatis Raynutii divisio 3.27.16 v. Raynutius 1181.10
Haereditatis Raynaldi divisio 3.27.18 v. Raynaldus 1187.60
Haereditatis jacentis bona occupans, non incurrit poenam legis Si quis in tantam 3.27.3 v. impetitione 1198.60
HAERESIS Haeresis purgatur per juramentum 5.7.13 v. jurare 1685.00
HAERETICUS Haeretici laici per ecclesiam condemnantur: sed per judicem saecularem puniuntur 5.7.9 v. laicus 1674.40
Haereticus multis modis dicitur 5.7.3 v. haereticum 1669.80
Haeretici omnes sunt excommunicati 5.7.7 v. sub anathemate 1671.80
Haereticus sponte redire volens, recipi debet errore abjurato 5.7.9 v. sponte recurrere 1674.20
Haereticorum filiis etiam catholicis nihil est relinquendum 5.7.10 v. exhaeredatio 1676.10
Haeretici poena 5.7.15 v. puniendi (+16c) 1686
HOMAGIUM Homagium quid sit 5.31.15 v. homagii 1794.00
HOMO Homines proni sunt ad dissentiendum ? (81 err)
Homo liber obligari non potest 1.43.11 v. obsidium 517.00
Homo liber an possit esse obses et obligatus ? (802 err)
[An homo obligatur juramento metu extorto 2.24.8 v. juramentum proprium] 802.00
HOMICIDIUM Homicidium variis modis committitur 5.12.6 v. consilium 1701.10
HONOR Honores sperare possumus 1.6.37 v. nullam spem 172.60
Honores gradatim conferantur [lege conferuntur] 1.7.4 v. majorem 218.80
HORAE Horae quare sunt institutae septemnario numero 3.41.1 v. septenarius 1364.80
HYPOTHECA Hypotheca quid 3.13.5 v. hypothecae 1110.50
I
Head Word Full Phrase Standard Citation 1582 edition, Column and Line Number
IGNORANTIA Ignorantia an sit tolerabilis 1.3.41 v. de facto suo certus esse 81.80
Ignorantia an praesumatur ? (68 err)
Ignorantia crassa an excusat 1.6.20 v. ignorantiam; [1.13.1 v. crassa] 133.10 et 263.20
Ignorantia probabilis excusat 5.27.9 v. probabilis; [1.13.1 v. ignorantia] 1773.40 et 263.30
IGNORARE Ignorare quod publice factum est nulli licere ? (551 err)
ILLICITUM Illicitum infringi potest sine superioris auctoritate 1.6.34 v. venire 169.10
Illicitum non venire sub generali pollicitatione seu promissione etiam jurata 5.12.4 in textu (headnote) 1697.40
ILLEGITIMI Illegitimi an possint per legatum dispensari ? (297 err)
[Illegitimi fiunt legitimi variis modis 4.17.12 v. filium appellavit] 1539.30
ILLITERATUS Illiteratus potest esse judex 1.3.13 v. impedimento 42.60
IMMUNITAS Immunitas quibus aufertur ? (1695 err)
Immunitatem violans an sit excommunicatus 5.39.27 Casus 1894.20
IMPENSAE Impensae necessariae quae dicuntur 3.30.28 v. necessarias 1230.50
IMPERATOR Imperatoris excellentia ? (1478 err)
IMPERIUM Imperium non habet par in parem regulariter 1.6.20 v. in parem (+16c) 132.70
Imperium ad quos est translatum 1.6.34 v. transtulit 166.70
Imperium regium an et quando justum metum inducat 4.6.7 v. metu regio 1478.20
IMPOSSIBILE Impossibile est quod contra bonos mores est 4.1.4 v. habere non potest 1422.10
Impossibilium nulla est obligatio 3.39.17 v. indebite praegravari (16c) 1349.70
IMPOSTULABILIS Impostulabilis est qui interdicta violat ? (91 err)
IMPOTENTIA Impotentia juris et facti 1.29.34 v. quod non intellegitur (16c) 374.60
IMPUBERES Impuberibus dignitas dari non debet 1.14.2 v. praedicti pueri 264.80
IMPUTANDUM Imputandum non est ei qui non fecit quod facere tenebatur, si per eum non steterit quominus faceret 2.15.2 v. non steterit 667.60
INCENDIARII Incendiarii a quo possunt absolvi 5.17.5 v. anathematis 1728.70
Incendiarii an sint omnes ipso jure excommunicati 5.39.19 v. publicati 1889.10
INCIDENS Incidens quaestio ea est quae factum principale seu causae merita concernit; emergens vero [concernit] ipsum processum ? (620 err)
INCORPORALIA Incorporalia an possidentur, vel quasi possidentur 2.2.16 v. quasi possessione; 2.12.3 v. quasi possessionem 555.70 et 611.40
INDEBITUM Indebitum quibus modis dicatur 3.23.4 v. indebitam 1155.40
Indebitum est triplex, scilicet jure civili tantum, jure naturali tantum, et utroque 3.23.4 v. indebitam 1155.40
INDEFINITA Indefinita aequipollet universali 1.29.37 379.80
INDICTIO Indictio quid est 2.12.6 v. indictionis 772.80
Indictio in rescriptis et privilegiis ponenda 2.12.6 v. indictionis 772.70
Indictio qualiter cognoscitur 2.12.6 v. indictionis 773.10
INDIGENA Indigena quis dicitur 1.4.10 v. indigena 94.70
INDUCIAE Induciae quandoque sunt arctandae 1.29.4 v. certum terminum 329.60
Induciae dandae ei qui advocatum non habet, ut quaerat, si petat 2.6.1 v. advocatus 567.70
Induciae deliberatoriae non sunt dandae plene instructis 2.8.2 v. plene potuit 591.70
Induciae datae a lege a judice abbreviari possunt 2.28.5 v. recisius tempus 908.10
INDULGENTIAE Indulgentiae a praelatis concessae ultra quam sit eis permissum, an valeant 5.38.14 v. a pluribus 1874.50
INFAMIA Infamia quod praecedat inquisitionem 2.21.10 v. super criminibus 765.60
Infamia an compellat aliquem ad purgationem 5.34.15 v. ad bonos et graves 1847.60
Infamia non tollitur per paenitentiam 5.34.16 v. minime comisisse 1849.70
Infamis an possit esse judex 1.3.13 v. infamem 42.60
Infamis curam monasterii gerere potest ? (1272 err)
Infamis a denuntiatione repellitur 2.21.7 v. removeri 763.30
INFIRMI Infirmis compatiendum est 3.4.15 v. infirmitas 1023.50
INGENUUS Ingenuus quis dicatur 5.34.1 v. ingenuus non est 1836.30
INGRESSUS Ingressus monasterium an fingatur habere haeredem, cum rogatus est restituere privato, vel cum privatus ei substitutus est 2.19.8 v. qui monasterium instituit 688.70
INIMICI Inimici a testimonio et multis aliis repelluntur 5.1.19 v. inimicos 1589.00
INITIUM Initium spectandum est 1.6.22 v. electionis 138.30
INJURIA Injuriam ecclesiae potest quilibet prosequi 2.20.34 v. per exceptionem 731.30
Injuriarum actio infamat 2.27.23 v. infamia 901.60
Injuria fit re et verbis 5.36.9 v. ignorantia 1855.50
Injuria facta ecclesiae an possit per episcopum solum remitti 5.36.9 v. injuriosa 1908.00
Injuriam nobis illatam an possumus remittere 5.39.36 v. injuriosa 1908.00
INQUISITIO Inquisitio fieri non debet, nisi fama praecedat 1.31.1 v. inquirere 396.30
Inquisitio propter infamiam a malevolis ortam, an facienda sit 2.23.15 Casus 795.20
INSTITUTIO Institutio plenius jus tribuit quam praesentatio 1.30.6 v. plus juris 392.10
INSTITUERE Instituere quid 3.7.4 v. instituatur 1065
INSTRUMENTUM Instrumentum ex personae qualitate probatur 2.22.9 v. honestatis 778.50
Instrumentum vitiatur propter rasuram 3.36.7 v. propter praedicta 1309.10
Instrumentum quantumcumque authenticum potest reprobari 2.20.28 v. testimonia 722.70
Instrumentum qui perdidit, quid probare teneatur 5.33.12 v. sine reprehensione 1813.60
Instrumentum reprobatum dicitur eo ipso, quod cum judici ostenditur contrarium judicat 2.27.21 v. reprobasse 898.60
Instrumenti appellatione veniunt testes; tamen in termino dato ad productionem instrumenti non possunt testes produci 2.21.4 v. instrumenta (16c) 760.70
Instrumenti perditio qualiter reprobatur 5.33.12 v. sine reprehensione 1813.70
Instrumenta an vitientur propter rasuram 5.20.5 v. falsitatis 1749.60
Instrumenta nova induci possunt in appellationis causa 5.33.14 v. de gratia duximus 1817.70
Instrumenta sunt duplicia 2.22.2 v. authentica 767.80
Instrumenta publica perpetua firmitate nituntur ad utriusque partis damnum et commodum 2.22.2 v. authentica 767.80
Instrumentorum editio, per quas actiones fieri petitur 2.22.12 v. communium 782.30
INTELLECTUS Intellectus capituli Cum in cunctis [X 1.6.7] et capituli Quia propter, supra, eodem titulo [X 1.6.42] 1.6.50 v. privantes 192.10
Intellectus cap. Cum in cunctis, De electione [X 1.6.7] 1.6.53 v. irrita 196.60
Intellectus legis Si quis, § Funeris, ff., De religiosis et sumptibus funerum [Digest 11.7.12 § 4 Funus] 1.8.2 v. sepeliri 220.70
Intellectus cap. Tuam, De aetate et qualitate [X 1.14.10] 1.20.6 v. tacuerit 302.40
INTENTIO Intentio constituentis est attendenda in dubiis 1.38.9 v. intentio 468.40
INTERDICTUM Interdictum violans nec eligi, nec postulari potest 1.5.1 v. personam 100.00
Interdictum Unde vi, vel Uti possidetis, non datur pro rebus incorporalibus, servitutibus, et jurisdictionibus, ut quae non possideantur, sed Quasi uti possidetis interdictum 2.2.16 v. quasi possessione (16c) 555.70
Interdicta recuperandae possessionis 2.12.5 v. quod de recuperanda 615.50
Interdictum unde dicitur 2.12.5 v. interdictum 616.50
Interdictum Unde vi, contra quem debet dari 2.13.15 v. interdictum 642.20
Interdictum Unde vi, et actio Quod metus causa differunt 2.13.14 v. interdictum 642.50
Interdicta ecclesia non potest ibi celebrari, etiam de licentia episcopi 2.28.37 v. interdictum 929.60
Interdicti sententia non servans, tamquam suspensus beneficia et dignitates conferre non potest 5.31.18 v. irritas et inanes 1797.30
INTERESSE Interesse in actionibus arbitrariis, quod judicis officio venit ? (381 err)
Interesse in bonae fidei actionibus judicis officio venit, secundum tamen actionis naturam ? (381 err)
Interesse qualiter probatur 1.41.7 v. per testes 485.40
INTERLOCUTORIA Interlocutoria sententia in rem judicatam transit 1.6.32 v. infra decendium 164.00
Interlocutoria an post decendium mutari possit 2.28.60 v. comminando 964.40
INTERPRETATIO Interpretatio est quadruplex 1.5.1 v. interpretatus 99.40
Interpretatio in meliorem partem facienda est ? (160 err)
Interpretatio non adhibeatur ubi conditor canonis non adhibuit 3.50.10 v. presbyteros 1417.20
Interpretatio per quem fieri potest 5.40.31 v. interpretatione 1959.60
Interpretari ejus est, cujus est et condere ? (9 err)
INTESTATUS Intestatus quis dicatur 3.27 Headnote 1195.20
INTESTATIO Intestatio constituentis est attendenda in dubiis ? (466 err)
INVESTITURA Investitura sola possessionem non (?) quaeri 1.4.2 v. signum 86.40
Investire quid sit 3.7.4 v. instituatur 1065.00
IPSO FACTO Ipso facto multa fiunt 1.29.23 v. confessus est 350.50
IRREGULARITAS Irregularitas provenit dupliciter 2.1.4 v. poenitentiam 525.40
Irregularitas per quosdam canones inducitur 2.1.4 v. poenitentiam 525.40
Irregularitatem religionis ingresso non tolli 5.9.2 v. religionis 1690.10
Irregularem hominem scandalo reddi 5.12.14 v. grave scandalum 1706.70
J
Head Word Full Phrase Standard Citation 1582 edition, Column and Line Number
JEJUNIUM [Jejunii onus non aufertur dignitate diei 3.46.1 Casus] 1396.00
JUDAEUS Judaeus contra Christianum ad testimonium non admittitur 2.20.23 v. conversationis 717.50
Judaei potius sunt vitandi quam pagani 5.6.10 v. uti liceat 1661.50
Judaei tenentur ad decimas 5.31.17 v. de Judaeorum domibus 1795.70
JUDEX Judex qualis esse debet 1.3.13 v. impedimento 42.60
[Judicem recusandi sex casus 1.29.17 v. dominus] 340.50
Judex corrumpitur ex quattuor 1.29.17 v. dominus 340.60
Judex an debeat removeri, si alterius partis vult advocatus fieri 2.20.40 v. recusastis 741.40
Judex an possit facere gratiam uni parti in alterius praejudicium 1.29.24 v. gratiam fecerit 351.70
Judex an debeat judicare secundum allegata 1.31.1 v. secundum quod canones censent (+16c) 396.60
Judex an teneatur in sententia causam exprimere quae ipsum movit 2.27.16 v. exprimantur 889.60
Judex appellationis an possit procedere altera parte absente 1.2.10 v. non conventi 26.50
Judex cogit partes ad concordiam 1.6.34 v. favere 167.80
Judex a quo, aliqua potest circa appellationem 4.16.2 v. districtius interdixit 1529.00
Judex cognoscens de principali, cognoscere debet de accessorio 4.20.3 v. incidens accessorie 1563.50
Judex ecclesiasticus inter laicos cognoscit in multis casibus 2.2.10 v. vacante imperio 547.20
Judex et testis proper familiaritatem repelluntur 1.29.25 v. familiarem 353.00
Judex facilius repellitur quam testis 1.29.35 v. cum sint eius socii 375.60
Judex in causa matrimoniali duo debet habere 4.14.1 v. potestatem 1508.60 et 1508.50
Judex nihil debet accipere 5.4.4 v. praefatam ecclesiam 1649.60
Judex, officio deposito, an conveniri possit 3.49.7 v. infra tempus 1407.20
Judex ordinarius potest recusari 2.28.61 v. de recusatoris 965.70
Judex potest supplere de jure, sed non de facto 1.5.3 v. curavimus allegare 102.40
Judex quandoque de causa cognoscere potest, non tamen sententiam ferre 3.35.8 v. absque judicorium strepitu 1302.30
Judex recusatur ex similitudine causae 2.1.18 v. similis pene causa 537.30
Judex recusatus an aliis possit negotium committere 2.28.61 v. de recusatoris 965.70
Judex recusatus negotium non committat, nisi utraque pars consentiat 2.28.61 v. de recusatoris 966.10
Judex an stare debeat juramento praestito super aestimatione damni ratione injuriam passi 5.36.7 v. taxatione 1853.50
Judex ad quem usque gradum consanguinitatis recusari possit 2.28.36 v. consanguineus 929.00
Judex ea quae advocatus omissit supplere potest 1.5.3 v. curavimus allegare 102.30
Judex ecclesiasticus causas civiles et criminales et etiam spirituales laico delegare potest 2.1.2 v. non praesumant 522.50
Judex ecclesiasticus, quod etiam contumaciae causa beneficium ecclesiasticum sequestrare possit 1.3.25 v. sequestrari 62.00
Judex formae ordinis sequi debet 2.27.14 v. mandati (16c) 886.70
Judex gravamen tollere potest, ut appellatus ab appellatione recedere cogatur 2.28.47 v. nisi judices 942.70
Judex potest quem citare per nuntium privatum sine litteris, dato sibi aliquo signo 2.28.48 v. ad citationes (16c) 943.50
Judex in causa capitali nonnisi convictum damnat 3.2.8 v. celari (16c) 1006.70
Judex inferior, etsi de privilegio sedis apostolicae judicare non possit, tamen de eo judicare potest 1.6.32 v. in aetate (16c) 162.10
Judex mandati formam non observans, irritum est ipso jure quod facit 2.13.19 v. irritum 647.60
Judex non secundum conscientiam, sed secundum allegata judicare debet 1.31.31 v. secundum quod canones censent 396.60
Judex ordinarius pro assessore nihil capere potest, sed bene delegatus, modo sine fraude capiat ? (996 err)
[Judices ecclesiasticae et delegati gratis judicare debent 3.1.10 in textu (headnote)] 995.10
Judex possessorii novus, et petitorii judex esse potest et debet 2.1.21 v. super proprietate 540.60
Judex unde dicatur 5.40.10 in textu 1936.10
Judex secundum sensum suum judicare tenetur 5.40.24 v. non quae judici 1947.70
Judex si impeditur, quid juris 3.34.8 v. dilatio 1285.10
Judicis examen non potest declinari, neque per missionem nuntii ad superiorem, neque per litteras nondum judici praesentatas 2.28.59 v. si dicat 962.00
Judici non semper est obediendum 1.29.28 v. et si sciat 364.80
Judicibus pluribus datis si unus moritur, an alius vel alii procedere possint 1.29.42 v. delegatorum 385.50
Judex an ea quae sunt jurisdictionis possit extra provinciam exercere ? (383 err)
Judicis et accusatoris personam gerere unum non posse 5.3.31 v. judex 1628.40
Judex potest in quacumque litis parte voluerit partes interrogare 2.22.10 v. postquam 780.70
Judex potest partibus advocatos ministrare, si habere non possint 1.32.1 v. implorando 420.70
Judicis mandatum non est contemnendum 4.16.1 v. mandatum 1528.00
Judicem contemnans legem offendit 5.27.10 v. nec eligere prohibetur 1774.70
Judicem aliquem esse multa impediunt 1.29.41 v. aetatem eandem 384.70
Judicibus pluribus datis, an uno absente, alii possint procedere 1.29.21 v. teneatur 343.00
Judicibus pluribus datis cum clausula, "Quod si non omnes," etc., si unus impeditus fuerit, an possit subdelegare, et an collegae teneantur subdelegatum admittere 1. 29.34 v. quod non intelligitur 374.00
JUDICIUM Judicium quid sit 5.40.10 v. judicium 1935.50
Judicium restitutorium est secundum canones valde latum 2.10.2 v. contra spoliatorem 602.50
Judicium est triplex 4.17.13 v. medium inter causam (+16c) 1544.60
Judicium per alium coguntur multi subire ? (534 err)
Judicium extraordinarium quod est 2.19.11 v. extraordinario 695.20
Judicii instantia an pereat triennio 2.1.20 v. non obstante 539.60
Judicia generalia quae sunt, et quod in illis veniat ? (638 err)
JUDICIARIUS ORDO Judiciarius ordo in excommunicatione et suspensione servandus est 5.31.1 v. sine ordine judiciario 1781.60
JURAMENTUM Juramentum voluntarium quid 2.24.36 v. a te 832.40
Juramentum in certis casibus licite praestatur 1.6.4 v. pro unitate 111.80
Juramentum quandoque est probatio legitima 2.20.31 v. juramento 726.20
Juramentum de calumnia an sit praestandum in criminali causa 2.7.1 v. criminali 584.60
Juramentum quod etiam sine interitu salutis aeternae servari possit non semper est servandum 2.24.28 v. debent 825.70
Juramentum quandoque actori, quandoque reo defertur 2.24.36 v. in probatione
Juramentum an possit deferri actori 2.20.33 v. probata (+16c) 833.40 et 729.70
Juramentum a reo exigi potest etiam actore nihil probante, quando vertitur in periculum animae 4.2.6 v. juramento 1449.60
Juramentum calumniae praestatur in causis spiritualibus 1.6.32 v. juramento 162.60
Juramentum de calumnia an possit praestari in causis spiritualibus 2.7.2 v. rebus spiritualibus (+16c) 585.70
Juramentum calumniae an possit in eadem causa reiterari ? (651 err)
Juramentum de calumnia an possit delegari 2.7.1 v. criminali 585.00
Juramentum triplex 2.24.36 v. a te 832.40
Juramentum de veritate et de calumnia differunt 2.24.32 v. veritate 829.30
Juramentum de veritate non debet praelatus praestare 1.6.54 v. de veritate dicenda 200.50
Juramentum non est vinculum iniquitatis 1.33.13 v. juramenti 433.40
Juramentum in actione famosa non refertur 2.24.36 v. famosa actione 832.70
Juramentum per testes est praestandum 2.20.5 v. quotiens ? 703.80
Juramentum metu extortum an sit servandum 2.24.8 Casus 801.70
Juramentum in causa matrimoniali remitti non potest 2.20.39 v. remittatur 740.10
Juramentum de calumnia non excludit juramentum de veritate 2.21.55 v. juramento 757.00
Juramentum calumniae ab expensarum condemnatione [non] excusat 5.37.5 v. victori (16c) 1858.00
Juramentum calumniae de credulitate esse 2.7.6 v. per procuratorem 588.60
Juramentum calumniae an et quando praestandum sit in causis criminalibus 2.7.1 v. criminali 584.60
Juramentum actui super quo opponitur, nihil addit ? (514 err)
Juramentum deferendum non est ei quem credimus incursurum perjurium 2.24.34 v. perjurii (16c) 831.10
Juramentum de veritate dicenda, non de calumnia, in spiritualibus praestatur 1.6.54 v. de vertiate dicenda 200.40
Juramentum extendendum non est 2.24.35 v. quod promisit 831.70
Juramentum etsi in causa famosa regulariter non referatur, refertur tamen si accusator vel actor veritatem sciret 2.24.36 v. famosa actione (+16c) 832.70
Juramentum intelligitur secundum materiam subjectam, et secundum omnes juris modificationes ? (1022 err)
Juramentum metu extortum ipso jure non tenet 2.24.3 v. posse constringi 797.70
Juramentum non tenet, ubi actus super quo adpositum est, corruit 2.2.12 v. juramentum 551.70
Juramentum testis remitti potest 2.20.39 v. remittatur 739.70
Juramenti causa quis non excipere tenetur, qui tamen agere potest ? (52 err)
Juramenti declaratio vel interpretatio cum de illo dubitatur, cujus sit 2.24.31 v. declaramus 828.20
Juramenta et promissa non extenduntur nisi ad ea de quibus cogitatum est 2.24.21 v. in mente 814.60
Juramenta secundum jurantis intentionem interpretanda sunt 2.24.16 v. praescivisset 808.40
Juramenta diversa a diversis praestanda 2.24.6 ? (800 err)
JURARE Jurare per creaturas non licere, sed per Deum [sed per creaturas licitum est jurare ubi exprimitur in jure] 2.24.26 v. creaturam 822.20
Jurare nolens pro condemnato habendus est 5.7.13 v. jurare 1685.00
Jurans in posterum concubinam non cognoscere si eam in uxorem ducat, an perjurus efficitur. 2.26.20 ? (875 err)
Jurans accipere unam de filiabus Titii, si postea unam illarum cognoscat, cogendus est ut illam accipiat 4.1.10 v. quam filii sub juramento 1425.80
Jurans servare statuta edita, an teneatur ad edenda 2.24.35 v. quod promisit 831.70
JURGIUM Jurgium quid 5.40.10 v. jurgium 1935.60
JURISDICTIO Jurisdictio et merum imperium an possint delegari 1.31.10 v. committere 406.30
Jurisdictio perpetuatur per citationem 5.40.30 v. litis contestatio 1958.70
Jurisdictio an citatione perpetuetur 1.29.20 Casus 341.60
Jurisdictio extenditur quandoque ad eos de quibus cogitatum non est 1.29.15 v. sed partibus inter quas 339.00
Jurisdictio per compromissum non expirat, licet primum compromissum per secundum expiret 1.29.38 v. si infra terminum (16c) 381.00
Jurisdictio quae certo tempore clauditur, ad tempus majus protendi potest 1.29.4 v. prorogetur 329.70
Jurisdictio illa non est delegata quae, re integra, non expirat delegantis morte, nec tempore 1.31.13 v. super hoc delegatus 412.50
Jurisdictionem non exercet minor praesente majore 5.33.23 Casus 1826.10
Jurisdictio vicarii Papae ad quot milliaria extendatur 1.28.5 v. non extenditur 326.10
Jurisdictio amittitur multis modis 1.29.38 v. procedere non debere 380.70
Jurisdictio de persona ad personam prorogatur 1.42.1 v. commutationem fecerint 504.50
JUS Jura vigilantibus subveniunt 1.4.10 v. incuria 95.10
A jure communi ubi quid discrepat, si fieri potest reducendum est ad jus commune 1.4.8 v. juri communi 93.80
[Juri communi praejudicat consuetudo 2.1.13 v. consuetudinem] 532.80
[Juri communi ut consuetudo praejudicet, quot requiritur 1.4.11 v. legitime] 96.50
[Juris civilis rigor non est servandum in causis spiritualibus, sed aequitas canonica 2.7.2 Casus] 585.60
[Juris utriusque regula dicit quod contra leges fit, pro infecto habendum est 2.24.28 v. debent] 825.60
Jura ubi sunt docenda 3.4.12 v. ad villas 1021.50
Jure disceptare quid est 5.40.10 in textu 1936.10
Juri alterius regulariter non derogatur ? (1324 err)
Juri suo an possit quis renuntiare 2.2.12 v. pacto privatorum 549.60
Juris solemnitates an possint remitti per partes 1.29.4 v. consensu partium 329.60
Jus revocandi domum quibus personis conceditur 2.2.20 v. compelli potuit; 2.8.4 v. utilitate 560.20 et 594.60
Jus naturale in quibusdam tolli potest per Papam 3.30.24 v. exemptus 1226.50
Juris ordo perverteretur si reus sequeretur forum actoris [= Actor debet sequi forum rei] 2.1.21 v. promulgavit 540.60
Jus unde dicitur 5.40.12 1937.30
Jus patronatus cur censeatur spirituale 2.1.3 v. connexa 522.70
Jus patronatus transfertur multipliciter 3.38.13 1324.40
Jus patronatus an acquiratur ex refectione ecclesiae 3.38.3 v. fundatores 1316.70
Jus patronatus si sit in contentione, quid faciendum est 3.38.22 v. sex menses 1329.40
Jus idem ibi statuatur ubi est eadem ratio 1.2.3 v. quod de uno 16.70
Jus perditur propter multa 5.33.23 v. Alexandrina secundum 1826.40
Jus sine jurisperito constare non potest 3.30.1 v. magistrorum 1213.70
Jus suum nemo debet perdere sine culpa 4.19.7 v. sine culpa 1558.10
Jus canonicum an deroget civili circa testamentorum compositionem 3.26.10 Casus 1174.00
Jus an quaeratur alicui per solam nominationem 4.17.12 v. filium appellavit 1539.50
Jus patriae potestatis episcopatu solo solvitur [rubr.: Potestas patria an tollatur per sacrum ordinem] 1.14.3 v. qui seipsos 265.60
Jus tempore feriarum messis et vindemiarum de rebus quae tempore vel morte periturae sunt dici potest 2.9.5 v. quibus utique solemnibus feriis 598.70
JUSTITIA Justitia quid 5.40.10 v. justitia 1935.50
JUSTE POSSIDERE Juste possidere quid sit 5.40.12 v. quod juste 1937.50
JUVANDUS Juvandus unus non est ut alter laedatur 1.3.8 v. intentionis (+16c: Melius est neutrum juvare quam alterum laedere) 38.00
JUVENES Juvenes qui dicantur 3.5.35 v. pueri 1057.30
L
Head Word Full Phrase Standard Citation 1582 edition, Column and Line Number
LAICUS Laici de rebus ecclesiae nihil possunt disponere 1.2.10 v. etiam religiosis 25.70
Laicus in ecclesia collegiata eligere non potest 1.6.56 v. per laicos 205.10
Laici spirituales [viz., res = spiritualia] sine periculo animae non possunt possidere 1.36.2 v. personam ecclesiasticum 446.20
Laicus in spiritualibus arbiter esse nequit 1.43.8 v. spiritualibus 512.50
Laicus patronus praesentando indignum, jus eligendi non perdit (nisi casibus in quibus eligens vel collator perderet) 3.38.29 v. robur obtinet 1336.00
Laici an possint quandoque clericos capere 3.50.2 v. ab ecclesia 1411.30
Laici quod nullam de rebus ecclesiasticis administrationem habere debeant 3.50.6 v. neque laici 1414.00
Laici an et quando clericos accusare et contra eos testimonium ferre possint 5.1.10 v. laicus 1576.70
LARGUS Largus quis dicatur ? (10 err)
LATINITAS Latinitas falsa vitiat rescriptum, sed non testimonium [recte, testamentum] 1.3.11 v. manifestum 40.10
LATRONES Latrones publici possunt a quolibet impune occidi (+16c: Hoc dictum Glossae, indistincte acceptum, falsum est] 3.49.6 v. nisi publicus latro 1406.10
LEGATUM Legatum si fiat administratori ecclesiae etiam proprio nomine expresso, quod canonicam episcopus consequeretur, quasi dicatur legatum ecclesiae 3.26.15 v. nec est (+16c) 1179.80
Legatum sub modo factum statim petitur, cautione de modo adimplendo praestita; secus in eo qui sub conditione debetur 3.26.18 v. hoc modo 1188.70
Legati definitio 3.26.2 v. legata 1169.70
Legatum rei alienae an valeat 3.26.5 v. filius noster 1171.70
LEGATUS Legatus an possit de causis exemptorum cognoscere 1.30.4 v. reservata 390.70 et 390.10
Legatus potest facere reservationes 3.38.28 v. quempiam praesentare 1334.60
Legatus potest facere constitutionem 5.40.31 v. legatus 1959.50
Legatus an et quando ecclesiam absque praesentatione conferre possit 1.30.6 v. in concessione (+16c) 392.70
Legatus de quibus cognoscere potest 1.30.1 v. legationis tamen obtentu 388.20
Legatus provinciam egressus ad quam destinatus erat, an et quando excommunicare, absolvere, et causas in illa provincia delegare possit 1.30.7 v. terminos 393.50
Legati statuta perpetuo durant 1.30.10 v. statuta 395.60
Legatorum de latere major potestas quam aliorum legatorum 1.17.17 v. non obstante 292.50
Legatus an possit confirmare sententiam delegati 1.30.2 v. confirmare valebit (+16c) 389.40
Legati sunt triplices 1.30.9 v. commissam 394.70
Legatus an possit conferre beneficium patronatus 1.30.6 v. in concessione; [1.30.9 v. commissam] 392.60 et 395.40
Legatorum de latere potestas in absolvendo 1.30.9 v. mittuntur 394.50
Legati de latere qui proprie dicuntur 1.30.9 v. commissam; ditto 395.10, 395.40
LEGES Legibus et non exemplis judicandum est 1.4.11 v. legitime sit praescripta 96.70
[In lege jurisdictionis et lege dioecesana consistit totum jus et potestas episcoporum 1.31.18 v. de lege jurisdictionis] 417.80
Lex jurisdictionis quid comprehendit 1.31.18 v. de lege jurisdictionis 417.80
Lex dioecesana quid comprehendit, et quae sunt leges dioecesanae 1.31.18 v. de lege jurisdictionis 418.10
Lex abrogata an possit allegari 2.1.13 v. quicunque (+16c) 532.70
Lex Properandum, Cod. 3.1.13 §1, an correcta sit per jus canonicum[C1] 2.1.20 v. non obstante 539.60
Legis auxilium frustra invocat, qui in illam peccat 2.28.23 v. non obstante appellatione 921.00
Legis auxilium perperam invocat qui in legem committit 3.8.8 v. posse 1079.60
Legibus judicatur, canonibus deficientibus 5.32.1 v. adjuvantur 1799.20
Leges neminem cogunt bene facere 5.33.2 v. coercere (+16c) 1803.70
Legi fit fraus de contractu ad contractum dupliciter 5.33.26 v. in fraudem 1830.80
LEGITIMA [Pro legitima filius debet de jure communi habere tertiam partem 3.26.16 Casus] 1181.20
[Legitima quarta pater non potest privari filium 3.26.16 Casus] 1181.60
[Legitima debita est jure naturae 3.31.4 v. et bona paterna] 1246.70
[Legitima est reservata filio 3.34.6 v. privandum] 1281.70
LEGITIMATIO [Legitimare potest Papa ad ambos actus, spirituales et temporales, ubi habet utramque jurisdictionsm 4.17.13 Casus] 1541,50
Legitimatus per principem, in spiritualibus legitimatus non est ? (1539 err)
LIBELLUS Libellus universalis an possit admitti 1.31.16 v. specificares 415.70
Libellus an sit de substantia judiciarii ordinis 2.3.1 v. libellum reclamationis 560.80
Libelli definitio 2.3.1 v. libellum reclamationis 560.60
Libellus an possit mutari 2.3.2 v. significantibus 562.40
Libellus est duplex 2.3.1 v. libellum reclamationis 560.60
Libellus generalis quandoque admittitur 2.13.15 v. et pertinentiis 641.40
Libellus generalis an sit admittendus 2.13.15 v. et pertinentiis 641.40
LIBERTAS Libertatis causa sub quo judice cognosci debeat 1.18.2 v. fugiens 294.20
Libertas res est spiritualis 1.18.6 v. eo tenore 296.60
Libertas est multum favorabilis 4.9.3 v. favore libertatis 1489.70
LINEA Linea quid Arbor affinitatis 1966+
LIQUERE Non videtur quod plene liqueat, nisi postquam renuntiatum fuerit et conclusum 2.20.36 v. liquere 734.70
LITIS CONTESTATIO Litis contestatio an fiat per confessionem adversarii 1.6.54 v. responsionem 199.60
Litis contestatio quid est 2.5.1 v. responsiones 566.30
Litis contestatio an debeat fieri super exceptione 1.29.21 v. ex confessione 346.40
Litis contestatio est exordium judicii 5.40.30 v. litis contestatio 1958.60
Litis contestatio qualiter fit 1.6.54 v. electo respondente 200.20
Litis contestatio debet fieri super exceptione 2.28.70 v. lite non contestata 979.00
Litis contestatio an fiat per responsionem conditionalem 2.25.6 v. responsionem 841.40
Litis contestatio super exceptione non requiritur, neque libelli oblatio, neque calumniae juramentum 1.29.21 v. ex confessione (16C) 346.60
Lite contestata an possit de crimine procedi contra absentem 2.14.8 v. probatum 661.00
Lite non contestata testes recipiuntur nedum ubi agitur de praelati electione, sed de destitutione 2.14.8 v. probatum 660.80
Lite non contestata, quod ad testium receptionem procedendum non sit; sed vide illius regulae fallentias 2.6.5 v. regulariter verum esse 575.00
Lite non contestata, favore libertatis testes recipiuntur, et fertur sententia 2.20.34 v. recepturae 731.70
LITTERAE Litterae ad beneficia sine mandato impetrari possunt 1.3.28 v. sine speciali mandato 67.00
Litterae an possint impetrari a possidente 1.3.14 v. speciales litterae 45.30
Litterae contra laicum a Papa impetratae an valeant 2.2.15 v. exceptionibus aliis 554.70
Litterae commendatitiae quae dicuntur 3.4.5 v. commendatitiis 1017.40
Litterae de simplici justitia, quod falsae non praesumantur 5.20.8 v. praesumi non debeat 1753.30
Litterae diversae sub eadem data et forma cum impetrantur, et a diversis ad eosdem judices praesentantur, utrique supersedetur donec superior consulatur 1.29.2 in textu (headnote) 327.30
Litterae executoriae in quibus impetrans falso dixit monitorias praecessisse non valent 1.3.37 v. de monitoriis 78.60
Litterae per excommunicatum impetratae an valeant 1.29.21 v. vinculo excommunicationis 345.70
Litterae procuratoriae et litterae de rato an differant 3.36.8 v. ratihabitione 1310.00
Litterae primae an evanescant, si in secundis litteris generalis mentio fiat 2.14.2 v. indiffinite 649.70
Litterae protectionis Papae an eximant aliquem a jurisdictione sui judicis 2.28.34 v. nostrae protectioni 928.20
Litterae qualiter probantur de mandato domini impetratae 1.3.33 v. sine speciali 74.30
Litterae signatae non dicuntur ubi nomen deest 2.22.6 v. deletae 773.60
Litterae quae revocatae sint qualiter cognoscendae 1.3.13 v. ambigitur 43.70
Litterae ad lites cum non valeant, sine mandato, quis hoc probabit 1.3.28 v. sine speciali mandato 66.50
Litterae triplices ex ordine curiae conceduntur 1.3.37 Casus 78.60
Litteris episcopi an et quando credatur tamquam publico instrumento 2.19.7 v. litteras judicis ordinarii 686.00
Litteris praelatorum an in praejudicium aliorum credatur 1.33.10 v. authenticas 430.20
LOCUS Locus si est reo suspectus, ubi et a quo eligetur judex 1.29.35 v. judicem eligat 376.10
Locus tutus est partibus assignandus 1.29.35 v. judicem eligat 376.40
Locorum distantia prodest quoad multa 1.41.5 v. locorum distantiam 496.50
LUDUS Ludo perditum an possit repeti 3.1.15 v. ad aleas (+16c) 999.60
Ludus et ludi inspectio prohibentur clericis 3.1.15 v. ad aleas 999.60
LUDERE Ludere pecuniam et sponsionem facere virtutis causa licere 5.13.1 v. ostentationem (16c) 1717.40
Ludere licet, convivii causa 5.31.11 v. voluptuosos 1789.50
LUXURIA Luxuria quando plus habeat quam castitas 1.21.6 v. bigami 308.50
Luxuria omnes fere maculat [= Sine vitio carnis pauci inveniuntur] 5.34.16 v. a nativitate] 1849.00
M
Head Word Full Phrase Standard Citation 1582 edition, Column and Line Number
MAGISTER Magistri qualitates sunt multiplices 1.33.17 v. humilis doctrina 436.70
Magister unde dicitur 5.5.1 v. magistro 1650.20
Magister an pro doctrina possit collectam petere 5.5.4 v. pauperes 1652.50
MAJOR Majori parti non semper statur 1.3.14 v. plures; 3.11.1 v. rationabiliter 44.70 et 1100.60
Majori parti regulariter standum est 3.11.1 v. rationabiliter 1100.60
Majora cautius sunt agenda 4.15.8 v. septima manu 1526.70
MALEFICIUM Maleficium distinguunt voluntas et propositum 5.12.13 v. voluntate 1706.20
Male meritus publica egestate laboret, ut exempo sit aliis ad maleficia terrenda 5.6.17 v. aliis interdicatur 1667.60
Malitiis hominum non est indulgendum 1.3.43 v. personalibus actionibus 84.60
Malum faciens aliquando non punitur 2.1.13 v. corripere 533.10
MANCIPIA Mancipia novitia quae dicuntur 5.40.21 v. de novo 1944
MANDATUM Mandatum tria debet continere 1.38.1 v. mandato 458.30
Mandatum generale sufficit in iis quae incidenter eveniunt, ut in restitutionibus 1.41.7 v. mandatum (?) 499.20
Mandatum Papae a legato interpretari potest 1.5.1 v. interpretatus 99.50
Mandatum re integra morte alterius tam mandatoris quam mandatarii regulariter solvitur 1.29.30 v. re integra 368.10
Mandato speciali quandoque consuetudini derogatur 1.23.8 v. litteras 316.60
Mandatum mortuo per litteras ab eodem impetratas antequam moreretur, quod procedi potest si citatio executa illius mortem praecesserit 1.29.19 v. contestata 341.30
Mandatum speciale in multis casibus est necessarium 1.41.7 v. mandatum 499.20
MANSUS Mansus quis sit 3.39.1 v. mansus 1338.50
Mansus quid 3.39.1 v. ullo servitio 1338.60
MANZER Manzer quis 1.9.10 v. manzeres 236.30
MARIA Maria quae voverat castitatem, an licite potuit contrahere ? (129 err)
MARITUS Maritus ex uxoris incontinentia dehonestatur 1.17.14 v. licet a filiis 290.40
Maritus accusat quandoque jure mariti 5.16.4 v. plus caeteris 1722.00
Maritus an lucretur fructus rei dotalis 5.19.16 v. onera 1742.60
Maritus ingressus religionem de licentia uxoris continentiam non promittentis, an possit revocari 3.32.8 v. nullatenus recipiatur 1262.60
Maritus accusans uxorem an teneatur se inscribere 1.38.5 v. ad poenam talionis 464.60
MATRIMONIUM Matrimonium an impediatur propter scandalum 4.11.1 v. nisi consuetudo quae scandalum; 4.1.27 v. scandalo 1492.60,
Matrimonium quid sit. 1.7.4 v. licet non tantum 218.60
Matrimonium an sit separandum propter maleficium 4.15.6 v. divinum miraculum 1523.10
Matrimonium bona fide palam contractum praesumitur legitimum 4.1.25 v. verba (?) 1438.40
Matrimonium clandestinum an possit accusari per eos qui praesentes fuerunt quando contrahebatur 4.3.3 v. voluerit 1460.60
Matrimonium an semper possit contrahi 2.9.4 v. quocunque tempore 597.70
Matrimonium contractum contra interdictum ecclesiae an sit dirimendum 4.16.2 v. ob id 1529.20
Matrimonium contractum contra interdictum Papae etiam cum clausula decreti irritantis an teneat 4.2.13 v. irritum 1457.50
Matrimonium contractum non consummatum an Papa possit dissolvere 3.32.7 v. consummatum 1262.20
Matrimonii consummatio est duplex 3.32.7 v. consummatum 1262.00
Matrimonium dicitur clandestinum tripliciter 4.3.3 v. clandestina 1460.50
Matrimonium est fortius vinculum quam sit juramentum 4.1.10 v. compellas 1426.50
Matrimonium habet substantiam et formam 4.1.26 v. nec forma 1439.70
Matrimonium non impeditur per homicidium 4.19.1 v. voluerit 1552.50
Matrimonium per quae verba fuit institutum 4.15.7 v. institutor 1526.50
Matrimonium quandoque per verba de futuro contrahitur 4.1.9 pro conjuge teneret 1425.10
Matrimonium secundo contractum lite super primo pendente an teneat 4.1.18 v. suggesta 1432.60
Matrimonium solo consensu contrahitur 4.1.1 v. Francorum lege 1419.60
Matrimonii definitio 3.33.2 v. legitima coniunctio 1277.40
Matrimonii bona sunt tria 4.17.13 v. de tribus bonis coniugii 1543.10
Matrimonii jus an solvatur per contumeliam creatoris 4.19.8 v. compelletur 1560.70
Matrimonio illicito separato an possint data repeti 4.20.5 v. restitui 1565.70
Matrimonio carnali copula consummato si alter conjugum filium alterius de sacro fonte suscipit, quod ambo conjuges compatres infantis parentibus efficiantur 4.11.4 v. cum quo 1495.10
Matrimonio non prohiberi, qui una levent eundem de sacro fonte 4.11.4 v. cum quo 1495.50
Matrimonio privatus est, qui testiculis caret 4.15.2 v. impotentes 1518.70
Matrimonia priora quandoque restaurantur 4.15.1 v. reparare 1517.70
Matrimonialis causa multa habet specialia 2.6.1 v. servetur 568.50
MEDIUM Medium ubi spectandum est 3.39.3 v. ab initio 1339.40
MEDIA VIA Media via est eligenda 1.27.1 v. modum 322.70
MEDICINA Medicinae sumptio celebrationem impedit 3.41.6 v. ne si forte 1367.50
MEDIOCRITER Mediocriter boni qui 3.41.6 v. investiget 1373.40
Mediocriter mali qui 3.41.6 v. investiget 1373.40
MELCHISEDECH Melchisedech praecessit legem 1.2.3 v. sacerdotio 16.50
MENS Mens potius attendi debet quam verba 5.33.26 sola verba 1830.10
MESSIS Messium et vindemiarum tempore, quod quis in judicio ut compareat compelli non posit 2.1.21 v. propter vindemias 541.40
METUS Metus minor in femina attendi debet 4.1.14 v. metus 1429.60
Metu facto tenent nisi in sex casibus 1.40.2 v. coactus 480.50
Metus in multis casibus excusat 1.40.2 v. coactus; 1.40.6 v. metum mortis 480.50,
Metus quid sit 1.40.4 v. causa 482.50
MINISTER Minister ordinarius sacramenti confirmationis episcopus est 1.4.4. v. reservata 87.70
MINOR Minor laesus circa matrimonia et beneficia an possit restitui 2.13.14 v. quamvis minor 639.40
Minor in certis casibus censetur major 2.13.14 v. quamvis minor 639.40
Minor si se ab haereditate abstinet, vocandi sunt creditores 1.32.2 v. pro actione proponitur 422.00
Minori qui beneficio renunciavit, et alteri collatum est, quandoque subvenitur 2.13.14 v. quamvis minor 639.50
Minores suis praelatis obedientiam an et quando observare debent 1.11.5 v. obedientiam 253.00
MIRACULA Miracula per malos fieri possunt 3.45.1 v. miracula 1395.20
MISSA Missa an possit per quemlibet peccatorem celebrari 5.3.4 v. solemnia 1607.30
Missa non est de substantia consecrationis, nec collationis ordinum 1.6.28 v. dividatur 153.40
Missa triplex natalis Domini quid repraesentat 3.41.3 v. Nativitatis 1365.70
MISSIO Missio in possessionem an statim sit facienda propter contumaciam alterius partius 2.6.5 v. summatim 581.40
Missus in possessionem causa custodiae non facit fructus suos intra annum 2.17.2 v. distrahunt 676.60
MITIUS Mitius agendum cum religiosis 2.14.1 v. rigor 648.60
MODICUM Modicum sive augeat sive diminuat, quod pro non adjecto habeatur 1.3.42 v. minus competens 82.50
MONACHATIO Monachatio quattuor rebus praejudicat 3.35.6 v. abdicatio proprietatis 1297.70
MONACHUS Monachus an proprium per Papam habere possit 3.35.6 v. abdicatio proprietatis 1297.70
Monachus vagus est ab abbate recolligendus 5.11.1 v. languidis 1695.40
Monachus factus episcopus a regula monachali penitus non absolvitur 3.1.15 v. nisi monachi 1000.20
Monachi correctio ad quem spectat 1.31.7 v. si praelati 402.70
Monachi correctionis et emendationis locus primus abbati debetur 1.31.7 v. si praelati 402.70
Monacho causa potest delegari 5.33.14 v. et F. monacho 1816.60
Monachum quis se fingit ex duplici causa 3.31.3 v. fingunt 1239.00
Monachum se simulans ut monialem corrumpat, an sit ad monochatum compellendus 5.33.11 v. signatos 1811.20
Monachi quoad aliqua sunt melioris conditionis quam clerici saeculares 1.6.37 v. monachus 172.40
Monachi et canonici regulares inter se sunt differentes 3.35.5 v. laxiori 1294.40
Monachi semper debent flere 5.1.11 v. licet alios 1578.00
Monachi ecclesias diversimode possunt habere 3.5.12 v. de proventibus 1031.80
Monachi qui professi sunt paupertatem, obedientiam, et castitatem, quod proprii nihil habere debent 3.35.6 v. abdicatio proprietatis 1297.20
Monachi singuli in parochialibus ecclesiis esse non debent 3.35.2 v. parochiales 1291.50
Monachis omnis beneficiorum pluralitas vetita est ? (1400 err)
MONASTERIUM Monasterium ingrediens an possit aliquid offerre 5.3.34 v. pure consentiant 1637.10
Monasterio relictum, si sint plura cui debetur 3.26.4 v. monasterio 1171.20
MONITIO Monitio trina dicitur canonica 2.28.26 v. canonica commonitione 923.80
MONOMACHIA Monomachia quid 3.50.9 v. monomachiis 1415.70
MORA Mora quandoque purgatur 3.18.4 v. celeri 1132.20
Mora an possit purgari 1.6.60 v. currit 210.60
Mora non purgatur in stipulatione poenali 5.37.9 v. persolutis 1860.50
MORBOSUS Morbosus quis dicatur 1.20.6 v. manu 302.00
MORS Mors rapit bonos et malos 2.28.25 v. decedat 922.70
MOX Mox quomodo capitur 1.6.42 v. mox 180.40
MULIER Mulier an jurisdictionem habere possit 1.33.12 v. jurisdictioni 431.60
Mulier nubens intra annum lugubrem an infamiam incurrat 4.21.5 v. legalis infamiae 1572.50
Mulier nubens intra annum luctus, an perdat donationem ante nuptias 4.21.5 v. legalis infamiae 1572.50
Mulier in dote repetenda quibus creditoribus praefertur 3.21.5 v. favor 1144.70
Mulier an admittatur in crimine 2.20.33 v. foeminas 730.10
Mulier fide jubens non semper juvatur Vellejano 2.24.9 v. et uxorem 803.10
Mulier ubi subit munera 3.30.20 v. consuetudo 1224.60
Mulier quae juravit non venire contra alienationem dotalis, juramentum servare debet 2.24.28 v. debent 825.60
Mulier non est facta ad Dei imaginem 1.33.12 v. jurisdictioni 432.10
Mulieris bona quandoque sunt pro marito 1.4.10 v. alienat 95.30
Mulieri credendum de copula, ubi ex confessione copulae firmatur matrimonium 4.2.12 v. dicat 1455.50
Mulieres neque docere neque praedicare debent 5.38.10 v. praedicare 1870.10
Mulieres quare non recipiunt ordines 3.26.2 v. ordinata 1170.00
Mulieribus multa sunt interdicta 3.26.2 v. ordinata 1170.10
MULTI Multi de quot dicuntur 5.27.4 v. multitudinem 1768.30
MULTITUDO Multitudo an et quando a delicto excuset 5.19.2 v. multi 1734.10
Multitudini peccanti an sit parcendum 5.19.2 v. multi 1734.10
MUNIMENTA Munimenta quae dicuntur 1.41.7 v. munimenta 499.00
N
Head Word Full Phrase Standard Citation 1582 edition, Column and Line Number
NATURALIA Naturalium appellatione qui veniunt 1.9.10 v. manzeres; 4.17.14 v. legitimum (?) 236.40 et 1545.70
NECESSITAS Necessitas a perjurio excusat 2.24.10 v. non necessitate 803.70
NEGATIVA Negativa est triplex 1.6.23 v. per rerum naturam 141.40
Negativa facti duplex 1.6.23 v. per rerum naturam 141.50
Negativa juris 1.6.23 v. per rerum naturam 141.60
Negativa qualitatis 1.6.23 v. per rerum naturam 141.60
Negativa an et quomodo probanda sit 1.6.23 v. per rerum naturam 142.10
Negativa praegnans probari potest 1.9.5 v. negat 228.30
Negativa quandoque probari potest 1.60.1 v. non timore mortis 478.70
NEGOTIUM Negotium quid signat 5.40.10 v. negotium 1935.50
NEGLIGENTIA Negligentia ejus qui rescripto ad lites uti noluerit, a quo probanda sit 1.3.5 v. si quando 35.00
NIGRUM Nigrum quandoque est generalius rubro 2.15 (comment on title) 665.50
NOBILES Nobiles et divites, caeteris paribus, aliis praeferuntur 2.28.46 v. impotentiam 940.70
Nobiles et litterati sunt pinguioribus beneficiis honorandi 3.4.6 v. sufficientia 1017.80
NOBILITAS Nobilitas tollitur per monachatum 5.34.1 v. ingenuus 1836.30
NOMEN Nomen et cognomen in litteris est exprimendum 1.3.43 v. ejusdem nominis 83.60
Nomina partitiva in Trinitate quandoque denotant essentiam, quandoque non 1.1.2 v. alius sit pater 13.70
Nominis expressio non facit semper rescriptum personale ? (570 err)
NOMINATIO Nominatio canonica quae dicatur ? (103 err)
Nominatio in matrimonio praesumptionem inducit 2.23.11 v. nominant 790.20
NOMINATIM Nominatim interdictus quis dicatur 1.5.3 v. nominationem 103.60
NOTORIUM Notorium an sit secundum juris ordinem decidendum 4.19.3 v. notaria 1553.40
Notorium non requirit ordinem judiciarium 1.17.10 v. masnifestam 288.60
Notorium quid est 1.7.3 v. notorium 217.60
Notorium tribus modis videtur crimen 1.11.17 v. notoria 260.70
NOVITATES In notoriis, in jus vocandus aliquis non est 2.28.5 v. irrequisitum
Novitates inducendae non sunt 1.4.9 v. vel novas 909.60 et 94.60
NOXIA Noxia et noxa differunt 3.31.20 v. vel noxa 1253.00
NUBERE Nubere et non nubere utrumque expedit 4.1.16 v. tutius 1431.40
NUNTIUS Nuntio seu executori sine litteris an credatur 1.29.21 v. per certum nuncium 343.70
Nuntio et actis judicum standum, nisi ex adverso validae probationes offerentur 1.6.28 v. vocatos 152.30
NUTU Nutu aliqua fieri possunt 3.26.13 v. dispositionem 1176.70
O
Head Word Full Phrase Standard Citation 1582 edition, Column and Line Number
OBEDIENTIA Obedientia an sit semper praelatis servanda 1.11.5 v. obedientiam 253.00
Obedientia non est contemnenda 3.4.10 v. sine justa causa 1020.00
Obedientiae controversia si sit, quis convenietur 1.33.8 v. citati 428.60
[Obedire Deo debet is qui certus est, potius quam judici, ne contra conscientiam suam aedificet ad Gehennam 2.13.13 v. tolerare] 638.00
OBLATIO Oblatio quid 5.40.13 v. licitis 1938.00
OBLIGATIO Obligatio civilis quae 3.23.4 v. indebitam 1155.80
Obligatio naturalis quae 3.23.4 v. indebitam 1155.80
Obligatio potest fieri sub poena beneficii 1.6.32 v. obligauvit 163.60
OBLIGATUS Obligatus ratiociniis onere deposito, et ratione reddita, ordinari potest; prius vero non 1.19.1 v. ratiocinia 298.50
OBLIGARI Obligari quem sui beneficii poena 1.29.40 v. promulgares 383.60
OBSCURITAS Obscuritas est fugienda 1.1.1 v. simpliciter 8.20
OCCULTA De occultis, quod neque inquiratur neque super illis juretur 5.1.21 v. solummodo super illis 1592.40
OCCULTATIO Occultatio facit praesumi contra aliquos 3.l2.1 v. occulta 1106.60
ODIUM Odium unius alteri nocere non debet 1.38.4 v. inutilem 463.30
Odium unius non gravat alterum 4.18.1 v. testes 1547.50
OECONOMUS Oeconomus ob quas causas constituatur 1.31.4 v. oeconomos 399.40
OFFICIUM Officium judicis in bonae fidei contractibus tantum valet quantum stipulatio in stricti juris contractibus 1.32.2 v. judicis officium (16-c gloss: Unde dicebat) 421.30
Officium judicis quando datur 1.32.2 v. pro actione proponitur 421.60
Officium et pristinum statum accusatione pendente in cujus nomen inter reos delatum est ? (760 err)
Officii ratione nonnulla licent quae alias non licerent 5.39.54 v. ratione officii 1927.70
ONUS Onus sentiat, qui sentit lucrum 3.48.1 v. ad tecta 1398.80
OPINIO Opinio veritati praefertur 1.21.4 v. videntur inter bigamos 305.50
OPPONERE Opponere se possunt omnes quos negotium tangit, licet nulla de eis habeatur mentio 1.29.15 v. sed partibus inter quas 339.00
OPS Opem et auxilium qui tulit aeque punitur atque qui damnum dedit 5.36.9 v. tulisti 1855.10
OPUS Operis novi nuntiatio qualiter, et quibus fit 5.32.2 v. nuntiatum 1800.60
ORATIO Oratio generalis an tantum valet quantum specialis 3.28.3 v. frequentius 1201.10
ORDINARIUS Ordinarius minister sacramenti confirmationis est episcopus 1.4.4 v. reservata (16-c gloss) 87.80
Ordinarius quod arbiter esse possit, juris canonici esse, secus de jure civili 1.43.5 v. Magdeburgensis archiepiscopi 509.70
Ordinarius recusatus causam personae neutri parti suspectae committere debet 2.2.4 v. executor 543.50
ORDINARIA Ordinaria jurisdictio quod sit generalis 2.28.59 v. si dicat 962.20
ORDINATIO Ordinari quomodo quis intelligatur ad titulum sui patrimonii 3.5.4 v. subsidium 1026.30
Ordinator, quod precibus carnalibus moveri non teneatur, sed ordinandi providentiam et merita attendat, oportet 1.14.10 v. nullum prorsus 271.60
Ordinatus a Papa honoratur, et oneratur 1.11.12 v. indultum 256.40
Ordinandus an impedimentum suum prodere teneatur 1.20.6 v. tacuerit 302.10
Ordinatio verbum et actum requirit 1.13.2 v. excommunicato 263.70
ORDO Ordo rescripti an debeat attendi 1.3.22 v. transponentes 57.20
Ordo servandus plusquam quis in possessione mittatur 2.14.9 v. servande 662.50
Ordo juris in notoriis an sine peccato servari possit 2.24.21 v. requirit 814.70
Ordo triplex est in ecclesia Dei 1.1.1 v. conjugati 10.70
Ordines quo die conferre debent 1.11.13 v. pertinere 257.50
ORTHODOXA Orthodoxa unde dicatur 1.1.2 v. orthodoxam 14.00
OSANNA Osanna quae vox sit, et quid significationis importet 1.1 (16-c gloss) 6.40
OTIUM Otium est fugiendum 1.9.10 v. otiositas 236.70
P
Head Word Full Phrase Standard Citation 1582 edition, Column and Line Number
PACTIO Pactio an possit intervenire in spiritualibus 3.5.11 Casus 1030.70
PACTUM Pactum in beneficii renuntiatione sine simonia fieri non potest 1.3.31 v. renunciantes 70.50
Pactum nudum an producat actionem 1.35.1 v. pacta custodiantur 440.10
Pactum contra leges nihil valet 1.35.8 v. legitimas 444.60
Pactum legis commissoriae quomodo fiat 3.21.7 v. commissioriae 1146.70
Pactum turpe et rei turpis 1.35.8 v. legitimas 444.30
Pactum turpe non obligat 5.3.45 v. promissionem vel juramentum 1645.50
Pactum unde dicatur 5.40.11 Casus 1937.00
Pacto privatorum juri publico non derogatur 2.2.12 v. pacto privatorum 549.50
Pacta legitima custodienda sunt 1.35.1 v. pacta custodiantur 439.70
PAENITENTIA Paenitentia an et per quem mutari possit 3.34.8 v. potens tamen 1285.80
Paenitentiae an sit locus post factum 3.38.10 v. poenitentia 1322.50
Paenitentia imponenda parentibus, qui filios occiderunt 5.10.2 v. nec etiam sine poena 1693.70
Paenitentia septennis debetur pro peccato mortali 5.38.2 v. duodecim annorum 1864.10
PAGANUS Paganus censetur, qui Papae non obedit 3.41.9 v. divinum officium 1377.80
PALLIUM Pallium sub qua forma verborum traditur 1.8.4 v. ad honorem 221.60
Pallio utendum est certis diebus tantum 1.8.4 v. ad honorem 221.70
PAPA Papa an possit legitimare in temporalibus 4.17.13 Casus 1541.50
Papa contra Vetus Testamentum quandoque dispensat 3.8.4 v. dispensare 1072.10
Papa cum scribit de aliquo eligendo, semper facienda interpretatio secundum illius ecclesiae consuetudinem 3.8.10 v. consuetudinem 1082.70
Papa derogare potest constitutionibus praedecessorum suorum Prooemium v. resecatis 4.70
Papa est major Imperatore 2.1.13 v. jurisdictionem nostram 532.20
Papa est ordinarius omnium 2.2.20 v. compelli potuit 559.80
Papa excommunicato communicans, non currit in excommunicationem 5.39.8 v. vitare 1881.50
Papa an potest esse judex in causa sua 2.1.12 v. judicari 531.20
Papa juris observantiam velle tollere non praesumitur 1.3.22 v. juris ordinem (?) 57.60
Papa nullius juri intendit derogare 1.29.15 v. intentionis 338.70
Papa quare dicitur servus Prooemium v. servus 1.50
Papa quod monachus proprium [habeat], et super voto continentiae, an dispensare possit 3.35.6 v. abdicatio proprietatis 1297.60
Papa si in sua persona vellet agere, coram quo agere deberet 2.30.4 v. procuratricem 986.60
Papae auctoritas an intelligatur excepta in professione 3.1.11 v. professi 996.80
Papae dispensatio in multis est necessaria ? (1092 err)
Papae multa sunt reservata 1.30.4 v. reservata 390.40
Papae sola haeresis opponi potest 1.6.6 v. exceptione 114.00
Papae voluntas etiam dura servanda est 5.40.16 v. canonico Paduano 1940.50
PAPALIS Papalis indulgentia nulli derogare debet 5.40.28 v. intentionis 1955.70
PARTUS Partus secundum legem Lombardam sequitur deteriorem conditionem 1.19.8 v. mater sua 297.60
PATER Pater et filius possunt simul esse monachi 1.17.16 v. in secularibus 291.40
Pater et mater an possit testificari in causa filii 2.20.22 v/ cum mater 716.60
Patrem filium in legitima gravare non posse 3.26.16 v. legitimam ipsam 1185.70
PATRIARCHA Patriarchae quattuor crucem ante se ubique ferre possunt 2.16.1 v. de jure 670.70
PATRONUS Patronus an possit interesse electioni in ecclesia collegiata 3.38.25 v. in capella 1332.40
Patronus an possit praesentare, lite pendente super jure patronatus 3.38.25 v. in capella 1332.40
Patronus laicus et patronus clericus differunt in multis 1.31.4 v. minus idoneae 399.40
Patronus si indignus praesentet, quod praesentandi potestate privatus non est 1.31.4 v. minus idoneae 399.40
Patronus praesentando quibus verbis, et quibus non debet 3.38.31 v. ex vi juris patronatus 1337.70
PAUPERTAS Paupertas non excusat a peccato 5.3.40 v. paupertatis 1641.80
Paupertatis causa quis plures ecclesias habere potest 1.14.4 v. tenues 266.70
PAUCI Paucorum dicta non infamant 5.1.21 v. dicta paucorum 1592.70
PECCATUM Peccata occulta committentes quatenus sint removendi 1.14.6 v. fatendur 267.70
Peccatum dupliciter evitatur 1.31.13 v. metu poenae 412.80
Peccatum an aggravetur ex dignitate delinquentis 2.34.12 v. dignitate 805.50
Peccatum mortale committi ut scandalum evitetur an debeat 5.32.2 v. pro vitando scandalo dimittenda 1801.30
Peccata latentia an homines irregulares faciant 1.9.10 v. latet 236.10
Peccata occulta an sint publicis graviora 3.41.7 v. graviora 1374.10
Peccata non sunt celanda 5.314 v. celet 1613.30
Peccare non est aliquid posse 1.1.1 v omnipotens 8.40
Peccans alterius consilio non excusatur 1.1.1 v. Diaboli suggestione 9.50
PECUNIA Pecunia pro ingressu monasterii accepta, cui est restituenda 5.3.11 v. restituant 1611.30
PECULATUS Peculatus quid est 3.12.1 v. actore non probante 1106.40
PEDAGIA Pedagia a quibus constitui possunt 3.39.10 v. regum 1344.20
Pedagia quae dicantur 5.40.26 v. pedagia 1953.00
PENSIO Pensio an facultatibus auctis augeri debeat, et diminutis diminui 1.35.6 v. pensiones 443.20
Pensio an sit diminuenda propter sterilitatem rei emphyteuticariae 3.18.3 Casus 1130.40
Pensio super beneficio quod beneficium non dicatur 1.3.31, 16-c gloss 70.20
Pensionis perceptio neque possessionem probat, neque dominium 2.27.18 v. quodam jure 893.70
Pensionis solutio omissa facit quem privari re sua 2.8.3 v. tribus annis et ultra 592.60
PENTATEUCHUS Pentateuchus quis dicatur 3.30.1 v. Pentateucho 1213.70
PERANGARIAE Perangariae quid 3.49.4 v. angariis 1404.00
PEREGRINI Peregrini quamdiu in peregrinatione sunt, legatorum privilegio gaudent 1.34.2 v. existentes 439.40
PEREMPTORIUM Peremptorium propter locorum distantiam ut laboribus et expensis pareatur prima vice poni potest 1.41.5 v. locorum distantiam 496.40
PERJURUS Perjurus ad juramentum non admittitur 2.23.14 v. praeter juratorium 794.50
Perjurus in testem non recipitur 2.20.7 v. de perjurio 706.50
Perjuri sunt infames 3.22.2 v. religionem fidei et juramenti 1150.30
PERJURIUM Perjurium an litteris probetur 1.33.10 v. authenticas 430.10
PERICULUM Periculi causa aliqua sunt facienda 5.38.16 v. periculum immineat 1875.70
PERSONA Persona est prius quaerenda quam ratio 1.6.23 v. per rerum naturam 141.40
Persona una an duarum vicem sustinere possit 2.19.3 v. vices duorum 682.40
Personarum ratio an sit habenda in beneficiorum perceptione 1.33.15 v. potiorem 434.60
Personae duae propter hominum raritatem a conjugio antiquius prohibeatur 2.13.13 v. divina lege 636.30
PERSONALIS Personalis et realis concessio qualiter discernitur 3.7.6 v. fuisse 1067.60
PERSONALITER Personaliter exequi debens an possit alii committere 1.3.22 v. personaliter; 1.29.43 v. ut personaliter 57.10, 386.50
PERTINERE Pertinere verbum quod latissime pateat et extendatur 2.22.6 v. pertinere 772.50
PERVERSIO Perversio ordinis unius causae ad aliam processum non vitiat, cum ordo ille substantificus non sit 1.3.22 v. juris ordinem 57.60
PETENTES Petentium importunitas obtinet non concedenda 1.3.6 v. qualitatem negotii 35.40
PETITIO Petitio potest esse triplex 1.36.1 v. sit vacuum 445.20
PETITORIUM Petitorium et possessorium simul intentari possunt 2.12.4 v. tam possessorium quam petitorium 613.70
PETRUS Petrus geminum fecit homicidium 5.35.1 v. aliquatenus tolerare 1850.30
PIGNUS Pignus an semper possit per debitorem recuperari 2.6.5 v. distinctionem 583.00
Pignus quid 3.13.5 v. hypothecae 1110.50
PLENITUDO Plenitudo pontificalis officii in pallio confertur 1.6.28 v. sine pallio 153.70
PLUS Plus petens qualiter punitur 2.11.1 v. amplius tempore 607.10
Plus petitur quattuor modis 2.11.1 v. causa plus petitur 607.50
Plura narrans in suo libello, quorum unum per se sufficeret, unum probare sufficit 2.28.48 v. aliquam 944.00
PLURALIS Pluralis locutio quod suas singularitates semper non inferat 5.33.24 v. pluraliter 1828.70
PLURALITAS Pluralitas collegium facit, cum ad hoc sunt instituti ut corpus faciant 3.38.25 v. in conventuali 1331.40
Pluralitati neque majori parti quandoque statur 3.11.1 v. rationabiliter 1100.60
POENA Poena calumniose trahentium alios ad judicium 1.3.43 v. quaestionis 83.70
Poenae si sint diversae quae debet imponi 1.29.4 v. certa 330.20
Poenae juris canonici sunt multiplices 1.31.8 v. in canonibus 403.60
Poenae variae canonum, quae sint 1.31.8 v. in canonibus 403.60
Poenas inferre volens quattuor considerare debet 1.36.11 v. causas 454.30
Poena conventionalis an possit peti a religiosis 1.43.4 v. per poenam 509.00
Poena duplici puniri debent judices remissi 2.2.8 v. remissi 545.70
Poena an in totum committitur, si sors solvatur pro parte 5.37.9 v. persolutis 1859.70
Poena jure canonico non committitur nisi pro rata 5.37.9 v. persolutis (?) 1859.70
Poena clericorum recipientium ecclesias de manu laicorum ?
Quattuor praecipue in poenis imponendis consideranda sunt 1.36.11 v. causas
Qui solvendo non est, quod alio modo puniatur, regulare est 2.14.5 v. et si solvendo (1288 err),.30 et 654.70
POPULUS Populus sequendus non est, sed docendus 1.6.2 v. populi 109.60
POSSESSOR Possessor an efficiatur quis per investituram factam cum anulo 3.11.3 v. et si mandatum 1102.60
Possessor beneficii tenetur quandoque suam canonicam institutionem probare 1.38.3 v. probare potuerit 461.50
POSSESSOR Possessor in possessione defendi debet 1.31.9 v. consuetudo 405.30
Possessor lite pendente removeri non debet de possessione, neque ab ea sequestrari 2.17.2 v. sequestrari 676.80
Possessor qualiter intelligitur perdere possessionem 2.13.12 v. praejudicium fuerat 632.70
Possessor suae possessionis titulum dicere tenetur propter praesumptionem contrariam 1.6.47 v. quo jure (16-c note) 187.70
Possessor verus an efficiatur per lapsum anni missus in possessionem 2.14.9 v. constituatur 663.20
Possessor verus efficiatur, qui ex primo decreto in possessionem mittitur 2.14.9 v. servandae 662.40
POSSESSORIUM Possessorio et petitorio simul agi potest 2.12.2 v. expressum 608.70
Possessorii rei vendicatio non datur ? ??
Possessorii judicii quot sunt genera 2.12.5 v. quod de recuperanda 615.30
POSSESSIO Possessio saepe transfertur sine apprehensione 1.4.2 v. signum 86.50
Possessio an tribuatur per investituram 3.5.22 v. investivit 1042.50
Possessio auferenda non est sine causae cognitione 1.33.8 v. praejudicium 428.40
Possessio ex pluribus causis haberi potest ? (755 err)
Possessio in solidum apud duos nequit esse ? (694 err)
Possessio quaeritur alicui quandocumque qui habet plurimum juris et minimum facti 3.8.6 v. plus habet facti 1075.70
Possessio sola non sufficit in beneficiis 1.38.3 v. probare potuerit 461.70
Possessionis et proprietatis causa sub uno et eodem judice ventilanda et terminanda est 2.12.1 v. sub uno 608.10
Hic possidet cujus nomine possidetur 1.17.8 v. nomine 287.30
POSSEDERE Possideri bona, in possessionem mitti, et restituere possessionem differunt 1.29.10 v. resitutionem 333.50
POSSE Posse et velle contraria sunt 1.29.23 v. mutuo adversantibus 350.60
Possumus, quod jure possumus 1.9.10 v. non potuerit 235.70
POSTULATIO Postulatio quandoque praefertur electioni 1.5.3 v. in tanta divisione 103.00
Postulatio et non electio de certis personis est facienda 1.5.6 v. permissione 108.10
Postulandi officium est multis interdictum 1.37 Rubric 454.60
Postulare possunt, qui dati sunt ad eligendum 1.6.30 v. postulatio 157.70
Postulare quid est 1.37.3 v. postulare 456.60
POTENTIA Potentia est multiplex 1.3.13 v. impotentia 42.40
POTESTAS Potestas eligendi cum facta est aliquibus ut eligant de consilio vel cum consilio aliorum, quid facere debeant 1.6.52 v. expectatum 195.10
Potestas patria an tollatur per sacrum ordinem 1.14.3 v. qui seipsos 265.60
PRAEBENDA Praebenda [residentiam] requirit 3.5.35 v. beneficiati (16-c note) 1057.50
Praebendae et dignitates dividi non debent 3.5.8 v. divisionem 1028.70
Praebendae vacanti potest honestum opus imponi ? (1031 err)
Praebendae per canonicos non sunt minuendae 1.2.8 v. confirmatum 21.10
Praebendas plures non episcopi dispensatione potest quis habere 1.6.54 v. intitulatam [deals with churches, not prebends] 201.70
Praebendarum divisio an possit fieri 3.5.20 v. sectionem 1039.60
PRAEBENDATUS Praebendatus in duabus ecclesiis pro utriusque negotiis est vocandus 3.5.5 v. plures 1026.60
PRAECEPTUM Praeceptum de rebus titulo pignoris obligatis, quod in sortem computandum sit 2.24.32 v. amplius 829.60
PRAEDIUM Praedium rusticum et urbanum 1.2.10 v. praediis rusticis 26.20
PRAEDICANDI OFFICIUM Praedicandi officium est privilegiatum 1.31.15 v. praedicationis officium; 3.35.5 v. privilegiatum 414.70 et 1295.60
PRAEFIXIO Praefixio sola termini an post sententiam causam ad curiam deferat 1.9.13 v. praefixit 243.60
PRAELATUS Praelatus an debeat eligi vel postulari ad aliam praelaturam 1.9.4 v. inconsulto dimittere 226.30
Praelatus est procurator, et non dominus 1.6.19 v. liberam 131.20
Praelatus habens jurisdictionem temporalem illam committere debet 3.50.5 v. aut judicent 1413.30
Praelatus insufficiens removendus est 1.9.15 v. insufficientem 245.50
Praelatus negligens repellitur 1.9.15 v. insufficientem 245.50
Praelatus qualiter et quando procedere debeat ad faciendam inquisitionem 5.1.24 v. ad inquirendum 1596.30
Praelati inferiores an possint excommunicare 1.31.3 v. ecclesiastica sententia 398.40
Praelatus sine consensu capituli, aut econverso, nec convenit, nec convenitur 1.38.1 v. legaliter 458.40
Praelati bona sunt ecclesiae obligata, si male administraverit 3.21.5 v. obligata 1145.10
Praelati negligentia est periculosa 1.31.13 v. ne sanguis eorum 410.70
Praelato infirmo an sit dandus coadjutor 3.6.4 v. administrationis 1061.70
Praelati ecclesiastici an possint testari 3.27.2 v. morientium 1196.10
Praelati pro criminosis sustinendis pecuniam exigere non debent, nec etiam correctionis causa ex cupiditate poenam pecuniariam imponere 5.37.3 v. poenam pecuniariam 1857.20
PRAEMIUM Praemium credentium quod est 1.1 v. De summa Trinitate, intro. ante cap. 1 6.70
PRAEOCCUPATIO Praeoccupatio est color rhetoricus 1.33.6 v. omittamus 427.00
PRAEPOSITUS Praepositus quis dicatur 5.40.9 casus 1934.60
Praepositi appellatione qui veniant 1.14.1 v. praepositi 264.30
PRAESCRIPTIO Praescriptio non habet locum quotienscumque fit aliquid contra ecclesiasticam disciplinam 1.4.5 v. de consuetudine 89.30
Praescriptio an currat nequeunti agere 2.26.15 v. imponentes 866.70
Praescriptio annalis interrumpitur per oblationem cautionis 2.15.3 v. obtulit 668.70
Praescriptio centenaria an sit probabilis 2.26.14 v. centum annorum 864.00
Praescriptio non currit contra visitationem, nec ipsius procurationem 2.26.12 v. non obstante 861.50
Praescriptio dormit contra ecclesiam ipsa vacante 1.6.40 v. temporis 176.10
Praescriptio interrumpitur naturaliter et civiliter 2.26.8 v. interruptio 858.50
Praescriptio longi temporis vitioso initio impeditur 2.26.20 v. nulla temporis ? (875 err)
Praescriptio non interrumpitur per exceptionem spoliationis 2.10.2 v. in modum exceptionis 602.70
Praescriptio quod protestatione non interrumpatur 3.39.20 v. non revocata (16c) 1353.40
Praescriptionis interruptionem allegans, an confiteatur de praescriptione 2.25.6 v. confessus 842.60
Praescriptioni laicorum cum mala fide an possit Papa praejudicare 2.26.20 v. quam civilis 875.40
Praescriptioni in censu locum non esse 3.39.13 v. de novo (16c) 1345.70
Praescriptionem allegans an titulum probare teneatur 3.30.31 v. quem allegavit, probaret 1234.30
Praescriptionem contra obedientiam non currere juris est certissimi 1.31.13 v. nulla consuetudo 410.80
Praescriptione completa si mala fides superveniat, an res praescripta restitui debeat 2.26.5 v. noverit 856.50
PRAESCRIBERE Praescribi limes non potest 3.29.4 v. per canones 1211.80
Praescribere non omnes possunt 2.26.12 v. non obstante 861.50
Praescribuntur quandoque fines dioecesis 2.26.9 v. quadraginta 859 (759 err)
Praescribens an debeat habere justum titulum 2.26.17 v. justus titulus 870.20
Praescribens debet habere bonam fidem 2.26.17 v. bona fides 869.60
PRAESENTATIO Praesentato jus quaeritur 1.30.6 v. plus juris 392.50
Praesentatio per litteras fieri potest 3.10.6 v. per litteras 1094.50
PRAESENS Praesens non futurum tempus signari hac demonstratione vestem meam, servos meos 1.3.43 v. ad futuras trahunt controversias 84.00
PRAESENTIA Praesentia aliquorum desideratur actum in eorum absentia, an et quando valeat 1.29.16 v. solummodo 339.70
PRAESENTATIO Praesentatio non semper pertinet ad patronum 3.48.3 v. rectoris 1400.30
PRAESUMPTIO Praesumptio an sufficiat ad aliquem condemnandum de haeresi 5.7.13 v. condemnentur 1682.10 ["1672"]
Praesumitur contra aliquem ex eo quod facere consuevit 3.21.4 v. consueverit 1144.00
Praesumptio est triplex 2.23.8 v. non potuit 788.70
Praesumptio ex variis temporibus sumitur 2.23.9 v. ex prius datis et neglectis 789.10
Praesumptio facti est duplex 2.23.9 v. ex prius datis et neglectis; 4.1.30 v. contra praesumptionem 789.10, 1443.50
Praesumptio hominis quae 4.1.30 v. contra praesumptionem 1443.50
Praesumptio juris tantum quae 4.1.30 v. contra praesumptionem 1443.50
Praesumptio juris, et de jure quae 4.1.30 v. contra praesumptionem 1443.50
Praesumptio naturae quae 4.1.30 v. contra praesumptionem 1443.50
Praesumptio quandoque sumitur ex tempore 5.25.2 v. post octo menses 1762.80
Praesumptio violenta probationem admittit in contrarium 3.43.3 v. contrarium probaretur 1393.20
Praesumptio violenta probat 2.23.14 v. vehementum 794.50
Praesumptiones singulae per se non sufficiunt ad probandum, sed junctae simul sic 2.23.13 casus 791.70
PRAETOR Praetor jus dicit, etiam si iniqua decernat 1.6.26 v. per multa et longa tempora (16c) 150.70
PRECARIUM Precarium quid sit 3.14.1 v. precariae 1116.40
Precarium a duobus possidetur 3.14.3 v. precarium 1117.40
Precarium et commodatum conveniunt, et differunt 3.14.3 v. precarium 1117.40
Precarium in quibus rebus consistit 3.14.3 v. precarium 1117.50
Precarium qualiter finitur 3.14.3 v. solvitur 1117.60
Precariae (seu precaria) et precarium differunt 3.14.3 v. precariae 1118.00
PRECES Preces sacras et mysteria clara et vernacula voce episcopos et presbyteros peragere Justinianus jussit ? (250 err)
PRETIUM Pretium rei per quid probatur 2.20.42 v. ad alium 744.00
PRIMITIAE Primitiae tamquam debitae exiguntur, sicut et decimae 3.30.1 v. in primitiis 1213.80
Primogenitum animalium an sit pro primitiis dandum 3.30.1 v. in primitiis 1214.00
PRINCEPS Princeps propter inverecundam petentium importunitatem quandoque non concedenda concedit 5.34.12 importunitate 1844.60
Princeps solus contra sententiam restituit ? (120 err)
Princeps vigilat, ut subditi quiescant Epistola Greg. IX v. servus 1.60
Principis confirmatio aequipollet sententiae 3.5.25 v. huiusmodi clausula 1046.30
PRINCIPALE Principali concesso an sit accessorium concedendum 1.29.5 v. ex eo quod causa 330.70
PRIOR Prior tempore jure potior habetur 1.33.1 v. fuerit 423.00
PRIVATIO Privatur beneficio clericus non residens, si monitus non redeat nec justam alleget excusationem 3.4.17 v. redierint 1024.70
PRIORATUS Prioratus quare non confirmantur religiosis 2.30.6 v. confirmantur 987.60
PRIVILEGIUM Privilegium an cesset, causa cessante 3.34.7 v. cessavere causa 1284.10
Privilegium an perdatur per praescriptionem 5.33.15 v. per quadraginta annos 1819.20
Privilegium an unico actu perdatur 1.2.8 v. contravenerint 21.60
Privilegium clericale per quid perditur 5.33.27 v. in delicto fuerint deprehensi 1831.70
Privilegium et praescriptio contraria sunt, ex quo simul haberi non possunt 2.26.19 v. renunciasse 873.80
Privilegium intelligendum secundum concedentis intentionem 3.30.3 v. intentionis 1215.00
Privilegium multipliciter perditur 3.30.9 v. privilegia 1218.20
Privilegium Papae non intelligitur alteri derogare 3.35.2 v. cujus est dioecesis 1304.00
Privilegium quo miles testari potest ut voluerit, bona non tutelas filiorum respicit, ut quae patriae potestatis jure fiant, non praemio militari 5.33.30 v. sine praejudicio (16c) 1833.50
Privilegium collegio quod nondum est minime datur 1.3.43 v. ad futuras trahunt controversias 83.70
Privilegium quod uxor habet in dote, habet etiam sponsa quae dotem dedit sed non nupsit 5.39.50 v. duximus extendendum 1924.60
Privilegium seu indulgentia lite pendente impetrata super re litigiosa in alterius partis praejudicium non valet 2.20.19 v. noviter 715.10
Privilegii interpretio contra quem fieri debet 5.33.22 v. sed futuri 1825.60
Privilegii mentionem faciens, an illud exhibere debeat 5.40.25 v. fiat fides 1950.50
Privilegio renuntiat qui eo abutitur 3.35.3 v. communi jure censeri 1293.00
Privilegio et jure communi an possit quis uti 2.26.19 v. renunciasse 874.00
Privilegia an indigeant interpretatione 1.4.6 v. sine praejudicio alieno 90.50
Privilegia sunt duplicia 1.31.99 v. privilegia 405.40
Privilegia sunt perpetua 5.33.33 v. perpetuo debet 1835.50
PROBATIO Probatio minus sufficiens recipitur 2.27.18 v. minus sufficienter 893.40
PROCESSUS Processus in criminosos 2.1.10 v. postmodum 529.50
Processus an possit fieri in absentem 2.27.12 v. absenti 883.70
Procedendi modus in criminibus 2.1.10 v. postmodum 529.50
PROCURATIO Procuratio praescribi non potest 2.26.16 v. penitus 867.70
Procuratio crescat, si res crescant 3.39.16 v. in tantum excreverint 1348.60
Procuratio est triplex 3.39.23 v. visitationis 1356.40
Procuratio licite recipitur ab episcopo visitante 5.3.10 v. procurationem 1609.80
PROCURATOR Procurator actoris an debeat satisdare 1.38.3 v. portitoribus 457.60
Procurator ab universitate constitui potest v. per procuratorem 588.50
Procurator a quo potest constitui 1.38.7 v. de iure communi 466.10
Procurator an possit intervenire in causa status 2.14.10 v. procuratorem 664.60
Procurator an possit alium substituere 2.28.62 v. delegatus 969.10
Procurator fines mandati excedens sciente domino an et quando illi praejudicet 1.29.32 v. protinus contradixit 370.50
Procurator habens mandatum generale et speciale, et producit tantum speciale, quod judicium nullum sit 1.3.33 v. sine speciali 74.30
Procurator in causa criminali an possit admitti in principio 5.1.15 v. criminali 1582.00
Procurator jurat in animam domini si mandatum speciale ad hoc habeat 2.7.3 v. jurantis 586.60
Procurator in casibus certis mandatum debet habere speciale 1.3.28 v. sine speciali mandato 66.20
Procurator potest constitui ab universitate 2.7.6 v. per procuratorum 588.50
Procurator propter suspicionem revocatur 1.3.33 v. propter suspicionem 73.50
Procurator quis dicitur 1.19.1 v. procuratores 298.20
Procuratoris descriptio 3.39.14 v. procurator 1346.50
Procuratoris factum an domino noceat 2.7.1 v. procuratoris 569.50
Procuratorem constituere neque captivum neque obsidem posse, sic sentias de testamento 1.38.10 v. libera (16c) 468.80
Procuratorem generalem constituere tam ad negotia quam ad judicia unumquemque posse 1.38.11 v. generalis 470.00
Procuratorem mittere an tenatur juste impeditus ? (565 err)
Procuratores plures simul dari possunt 1.38.14 v. cum aliis 473.70
Procuratoribus pluribus constitutis an possit unus sine altero agere 1.38.14 v. cum aliis 473.70
Procurator mandatum excedens an praejudicet domino 1.29.32 v. protinus contradixit 370.60
Procurator an possit mandatum prorogare 1.29.32 v. protinus contradixit 370.60
Procurator dicitur falsus dupliciter 1.3.33 v. procurator 73.40
Procurator an possit dare procurationem 1.3.33 v. mandatum dominus revocavit 75.30
Procurator simpliciter constitutus potest opponere exceptiones domino competentes 2.8.4 v. salvis exceptionibus 594.20
Procurator rei an praestet cautionem de rato 1.38.13 v. mandato procuratoris 471.70
Procurator potest dari ad lites praesentes et futuras in diem, et sub conditione, etc.. 1.38.14 v. ad futuras 473.60
PRODIGUS Prodigus quis dicatur 1.4.10 v. prodigalitatis vitio 94.70
PROFESSIO Professio monastica qualiter fieri debet 1.6.49 v. professionem 189.60
Professio an censeatur facta ex perseverantia annali 3.31.22 v. per annum 1255.00
PROFESTUS Profestus dies quis 3.41.4 v. profestis 1366.60
PROHAERES Prohaeres quis dicitur 3.25.5 v. prohaeredumve 1168.50
PROHIBITIO Prohibetur aliquid non quod malum sit, sed quia inde potest malum sequi 2.24.26 v. sequuntur 823.50
Prohibitus vendere, donare et permutare prohibetur 1.37.2 v. idem judicium (16c) 455.50
PROMOTIO Promotus in mortali an debeat removeri 2.24.27 v. incauta 824.80
Promotus et promovendus an different quoad irregularitatem provenientem ex actu 5.12.13 v. nec actu 1706.20
PRONUNCIANDUM Pronunciandum super exceptione incidenti 2.22.10 v. pronunciavimus 781.00
PROPRIETAS Proprietatem perdens in judicio an possit per sententiam ad possessorium redire 2.12.5 v. causa non decisa 616.70
Proprietas et possessio nihil habent commune 2.13.2 v. eum spoliatum 622.60
PROPRIUM Proprium habere monachis est interdictum 3.35.2 v. administratione permissum 1291.70
PROROGATIO Prorogatio jurisdictionis quando fieri possit 1.29.40 v. prorogatio nulla 383.70
PROTESTATIO Protestatio an prosit 1.2.9 v. sine praejudicio 23.70
PROVIDERE "Provideas" et "Provideri facis" differunt 1.3.40 v. faceret provideri 80.80
PROVISUS Provisus, jus in re habet; praesentatus vero, jus ad rem et personalem actionem contra episcopum 1.30. 6 v. plus juris (16c) 392.40
PUBLICA UTILITAS Publica utilitas privata debet praeferri 1.5.3 v. communem 102.70
PUBLICA HONESTAS Publica honestas impedit et dirimet 4.2.12 v. publicae honestatis justitiam 1455.20
PUBLICATIO Publicatione testium facta in eadem instantia et judicio, super novo articulo vel exceptione testes recipiuntur 2.20.35 v. admittendos 733.20
Publicatio attestationum de justitia est, non de substantia 2.27.22 v. dilata (16) 900.10
Publicatio testamenti episcopi non esse 3.26.6 v. ab episcopo 1172.30
PUER Puer quando dicitur 2.5.35 v. pueri 1057.00
Pueri qui dicuntur 2.5.35 v. pueri 1057.00
PURGATIO Purgatio quibus est indicenda 1.31.5 v. purgationem 401.00
Purgatio per quot personas debet praestari 5.3.13 v. quinta vel sexta manu 1612.60
Purgatio reprobata fidem non facit 5.34.8 v. non putantes 1839.70
Purgatio sub quo modo est indicenda 5.34.10 v. ecclesiastica constitutio 1841.70
Purgatio cum quot manibus fieri debet 5.34.10 v. quartae decimae manus 1842.50
Purgatorum numerus est arbitrarius 5.1.10 v. cum tribus 1577.40
PUTRIDA CARO Putridae carnes ferro egent et cauterio 3.35.8 v. ovem morbidam (16) 1301.60
Q
Head Word Full Phrase Standard Citation 1582 edition, Column and Line Number
QUARTA Quarta quae jure naturae debetur filiis, qui exhaeredari non possunt, quae et quanta sit 3.26.16 v. quartam partem per Trebellianum 1184.70
Quarta quae jure naturae filiis debetur, quod secundum filiorum numerum quandoque major, quandoque minor esse debeat 3.26.16 v. quartam partem per Trebellianum 1184.70
Quarta duplex an retineri possit per filium rogatum haereditatem restituere 3.26.16 v. legitimam ipsam 1185.70
QUAESTIO Quaestio feudi per quem terminari debeat 2.2.15 v. exceptionibus aliis 554.70
Quaestio praejudicialis ubi inciderit, quod de ea primo cognoscendum sit, antequam de principali cognoscatur 2.10.4 v. dependentem ex illa 604.60
Quaestiones praejudiciales sunt in quadruplici differentia 2.10.4 v. dependentem ex illa 604.70
R
Head Word Full Phrase Standard Citation 1582 edition, Column and Line Number
RACHEL Rachel quid significat 3.31.18 v. de Rachele 1251.20
RADENTES Radentes nummos qua poena subjiciuntur 2.24.18 v. de fraudata 809.70
RAPTUS Raptus in propria sponsa committitur 5.17.6 v. dicatur admitti 1729.60
RATIHABITIO Ratihabitio locum habet in electionibus 1.6.7 v. confirmationem 115.80 et 115.70
RATIO Ratio an sit de omnibus reddenda 1.3.5 v. rationabilem 35.50
RATIOCINIA Ratiocinia quae sunt 1.19.1 v. ratiocinia 298.50
Ratiocinia an impediant aliquem promoveri 1.19.1 v. ratiocinia 298.60
RECEDERE Recedere a lite an liceat 5.22.1 v. gratiam 1757.50
RECONVENTIO econventio cessat in multis 1.43.6 v. non potest 510.60
Reconventionis locum non esse coram arbitro 1.43.6 Casus 510.60
Reconventio non fit in criminali 2.2.2 v. aut condemnare 542.60
Reconventio qualiter fieri debeat coram judice laico 2.4.1 v. respondere 563.60
RECUSATIO Recusatio judicis redigenda est in scriptis 2.19.11 v. recusationes 695.70
Recusationi locum non esse in notoriis, sicut nec appellationi 2.28.24 v. manifesto 921.70
Recusatio judicis qualiter debet proponi, et probari 2.28.41 v. coram eodem allegare 933.20
REDHIBITORIA Redhibitoriae praefixum tempus non currit emptori ignoranti latens fugitivi vitium; secus si dissoluta esset emptoris ignorantia 5.38.7 v. negligentibus (16c) 1867.60
REGIUM Regium quid 3.38.23 v. regium 1330.10
REGULARES Regulares facile removentur ab administrationibus 5.1.26 v. de plano et absque judiciorum 1602.60
RELATIO Relatio causae quando fieri potest per judicem 2.28.68 v. de inquisitionis 975.00
RELEGATUS Relegatus non parens deportatur 2.1.4 v. duplici (16c) 526.40
RELICTUM Relictum sub modo statim peti potest 3.12.1 v. sub modo 1107.70
Relicta ad pias causas executioni demandari per dioecesanum episcopum debent 3.26.17 v. piis voluntatibus 1187.10
RELIGIO Religionis probatio in veste monachali debet fieri 3.31.9 v. in eadem veste 1242.70
Religionem intrante marito, an sufficiat mulierem juvenem continentiam promittere 3.32.18 talis aetatis de qua suspicio 1271.60
RELIGIOSUS Religiosus spoliatus potest petere restitutionem in absentia superioris 1.3.22 v. restitutis 58.00
Religiosus transiens ad strictiorem regulam sine licentia revocatur 1.14.12 v. curam; 3.31.18 v. licentiam postulaverit 273.10 et 1250.40
Religiosi an praescribere possunt ecclesias sibi a laicis concessas 3.38.11 v. laicorum 1323.10
Religiosi, quod sibi acquirere non possunt 3.39.16 v. in tantum excreverint (16c) 1348.60
REMITTERE Remittere est dare 5.3.45 v. ab executione per triennium 1645.70
REMISSIONES Remissiones ad quid valent 5.38.4 v. ut prosint 1865.50
RENUNTIATIO Renuntiatio debet esse pura 1.6.16 v. ex consensu compositionis receptae jus 125.50
Renuntiatio beneficii facta per vim an teneat 1.40.4 v. causa 482.30
Renuntiatio facta sive in favorem sive causa permutationis ubi pecunia intervenit operatur simplicem vacationem, et potest impetrari beneficium tamquam vacans per resignationem simoniacam 1.9.5 v. pecuniae 228.00
Renuntiare quandoque quis cogitur obtenta renuntiandi licentia 1.9.12 Casus 241.70
Renuntiatione et conclusione in causa facta nulla admittitur exceptio vel allegatio instrumentorum 2.19.11 v. renunciationes 696.70
Renuntiatio beneficii an valeat sine superioris auctoritate 3.11.3 v. renunciasse 1103.10
Renuntiatio juris nondum competentis an valeat 3.30.3 v. quietas clamavit 1215.00
Renuntiatio beneficii facta in manibus laici non tenet 1.40.3 v. laicorum 481.40
REPLICATIO Replicationem de dolo non dari contra doli exceptionem, regulare 2.25.8 v. si res ita se habet 846.20
REPUGNANTIA Repugnantia allegantes audiendi non sunt 5.34.15 v. repugnantia 1847.10
RES Rei vendicationem proponens an causam exprimere teneatur 2.3.2 v. significantibus 561.70
Res inter alios acta quandoque aliis praejudicat 2.27.25 v. res inter alios 903.40
RESCRIPTUM Rescriptum ad beneficia valet, licet patrimonium taceatur 1.3.27 v. proventibus 64.50
Rescriptum ad hoc ut vitiosum non sit, non solum ea quae juris sunt narranda sunt: sed etiam ea quae sunt facti 3.8.6 v. non vacaret de facto 1075.60
Rescriptum ad lites quod anno praescribatur 1.3.23 v. infra annum 58.50
Rescriptum ad lites impetratum ab excommunicato, nisi reus sit, non valet 1.3.3 v. judicio 33.70
Rescriptum an falsa latinitate vitietur 1.3.11 v. manifestum 40.10
Rescriptum apostolicum propter rasuram in loco non suspecto non censetur vitiosum 2.22.11 v. "o" deerat 781.50
Rescriptum causae cognitionem prohibens, quod falsitatis suspicione non careat 1.3.2 Casus 32.20
Rescriptum contra jus, an statim abjiciendum sit 2.22.8 v. dissona 777.50
Rescriptum dignitatis aut nominis suppressione vitiatur 1.3.6 v. non facta mentione 36.20
Rescriptum directum capitulo tamquam episcopi vices gerenti, de providendo aliqui de praebenda, si capitulum non provideat, quis tenetur, capitulum an episcopus 1.3.7 v. infecto negotio 37.00
Rescriptum executorium impetratum super praebenda et canonicatu, nulla facta mentione statuti vel certi canonicorum numeri, juramento firmati, non valet 1.3.19 Headnote 51.00
Rescriptum impetratum contra homines dioecesis, quod contra homines civitatis non extendatur 1.3.35 v. Sagiensis dioecesis 76.50
Rescriptum impetratum contra religiosos, nulla mentione de eorum ordine facta, quod valeat 1.3.6 v. super decimis 36.00
Rescriptum non valet per quod incerti dantur judices, vel futura committuntur negotia 1.3.10 Rubric 38.30
Rescriptum obtentum ad secundum beneficium, nulla facta mentione prioris tamquam minimi, an valeat 1.3.42 v. minus competens 82.70
Rescriptum perditur septem modis 1.3.3 v. judicio 33.70
Rescriptum secundum prioris mentionem non faciens an et quando valeat 1.3.1 v. mandatum 31.30
Rescriptum vitiatur multipliciter 1.3.20 v. litteras dedissemus 54.40
Rescripti forma an semper sit sequenda 1.29.13 v. rationabiles 336.50
Rescripti interpretatio qualiter fieri debet 5.40.16 v. aliter quam deceat 1940.60
Rescripti impetrator an teneatur probare omnia esse vera propter clausulam, "Si ita est" 1.3.25 v. ad omnia 62.20
Rescripta ad futuras lites non trahuntur 1.3.43 v. ad futuras trahant controversias (16c: rescripta ad futuras lites trahuntur) 84.00 et 83.70
Rescripta an semper valeant 1.3.1 v. mandatum 30.80
Rescripti ordo an debeat attendi 1.3.22 v. transponentes 57.20
Rescriptum contra jus commune concedi non debet 1.3.28 v. fecerint mentionem 65.60
Rescripta non extenduntur ad successores eorum contra quos fuerunt impetrata, 1.3.36 v. viveret 77.50
Rescripta apostolica ad futuras lites extendantur 1.3.43 v. ad futuras trahant controversias (16c) 83.70
Rescripta et privilegia annos Domini diem et consulem continere debent 2.22.6 v. indictionis 772.70
Rescripta sunt stricte intelligenda 1.3.21 v. omnino discreta 56.30
Rescriptorum revocatio 1.3.1 v. mandatum 30.60
RESPONSUM Responsum petitioni conformandum 2.22.6 v. petitionis 775.00
Responsio ad confutationem facit jus commune 1.17.9 v. consultationem 287.70
RESTITUTIO Restituere in integrum quid sit 1.41 Rubric 486.00
Restituitur qui tempore spoliationis se possidere probatur 2.13.15 v. testes 641.70
Restitutus plenam habet restitutionem in pristinam causam 2.13.19 v. ea plene ac libere 647.50
Restitutio in integrum quo jure competat 1.41.1 v. jure minoris 486.60
Restitutionem petens duo probare debet 1.29.10 v. nisi is 334.20
Restitutio intra quadriennium debet, et an post 1.36.3 v. aliquot annis; 1.41.5 v. sententia 447.20 et 494.70
Restitutio minorum et majorum diversa est 1.41.2 v. restituimus 489.50
Restitutio an possit peti per procuratorem 1.41.6 v. postulavit 497.70
Restitutio in integrum an possit examinari per delegatum 1.41.9 v. delegatis 501.60
Restitutionem conjugis petens duo probare debet 2.13.8 v. et ab eo cognita 627.60
Restitutio certis spoliatis denegatur 2.13.14 v. commodo destituta 640.30
Restitutio an possit fieri spoliato, absente adversario 5.40.28 v. necessaria 1955.50
Rogatus restituere loco religioso vel ecclesiae vel expendere in pias causas, an per ingressum monasterii substitutio evanescit 2.19.8 v. qui monasterium instituit 688.70
REUS Reus an possit judicio pendente actorem ad alium judicem trahere 1.3.43 v. ad diversa loca 84.50
Reus ad citationem etiam primam non veniens est in expensis condemnandus 1.38.2 v. rationabili causa 459.40
Reus quandoque tenetur exhibere 2.22.5 v. exhibere 770.30
Reo onus probandi incumbit propter inficiationis delictum 3.23.4 v. probandi 1156.20
REX Rex de jure subest imperio 4.17.13 v. minime recognoscat 1543.70
Regis uxor etiam mortuo rege dicitur regina 2.2.15 v. exceptionibus aliis 555.40
Regis mandatum an excuset citatum 2.28.19 v. in legationis regis 918.00
S
Head Word Full Phrase Standard Citation 1582 edition, Column and Line Number
SACERDOS Sacerdotes nomine intelliguntur inferiores 2.2.2 v. sacerdotum 1002.60
Sacerdotes et clerici quod ab omni saeculari exactione immunes esse debent 3.49.3 v. sub tributo 1404.10
Sacerdos an sit censendus qui sine aliis ordinibus est in sacerdotem ordinatus 5.29.1 v. de misericordia ministrare 1778.30
SACRAMENTUM Sacramentum triplex in matrimonio carnali copula consummato designatur 1.21.5 v. sacramentum 306.70
Sacramenta necessaria quae sunt 1.36.8 v. necessaria 450.70
Sacramenta voluntaria quae sunt 1.36.8 v. necessaria 450.70
Sacramento fit injuria per iterationem 5.9.2 v. injuriam 1689.70
SALINARIA Salinaria quae dicantur 5.40.26 v. pedagia 1953.10
SALOMON Salomon quattuor reputavit difficilia cognitu 2.23.3 v. intellige 786.70
SCANDALUM Scandalum an sine peccato vitare possumus 1.9.10 v. distinguendum 235.20
SCHISMA Propter scandalum multa contra jus permittuntur 4.11.3 v. consuetudo 1494.10
Schisma interpretatur 1.6.5 v. schismate 112.60
SCHOLARIS Scholaris recedens potest in domo vel camera alium loco sui ponere et substituere 2.22.6 v. locatio (16c) 776.00
SCHOLASTICA Scholastica notitia multum valet 1.6.20 v. in scholis 132.70
SCIENTIA Scientia multum inflat 1.6.19 v. litteraturae 130.60
Scientiae defectus reddit aliquem ineligibilem 1.6.53 v. in litteratura 196.20
Scientia magna magnum tempus exigit 1.41.5 v instructus 495.40
Scientia conveniens toleratur in praelato 2.38.46 v. magis utilem 940.60
SCRINARIUS Scrinarius quis 2.26.13 v. scriniarius 862.80
SCRIPTURA Scripturae tabellionis an sit semper credendum 2.19.11 v. duos viros 695.30
Scriptura antiquorum librorum fidem facit 2.19.13 v. per libros antiquos 698.50
Scriptura judicis testibus reprobari potest 2.20.28 v. testimonia 722.70
Scriptura judicis si publica est, aequlaem vim habet cum testibus 2.20.28 v. testimonia 722.70
SEDE VACANTE Sede vacante ad capitulum praebendarum collatio devolvatur 3.9.2 v. in collationibus 1090.50
Sede vacante praesentationes quae ad episcopum pertinebant, an ad capitulum devolvantur 3.9.3 v. vacante 1091
SENTENTIA Sententia per litteras subreptitias lata, an valeat, et utrum ex ipsis jurisdictio detur 1.3.31 v. in irritum 70.70 et 71.20
Sententia an sit in personam procuratoris concipienda 1.6.24 v. oeconomi vestri 145.60
Sententiae ordinarii semper statur 1.29.31 v. super mandato 369.00
Sententia an possit ferri cum procuratore revocato 1.38.8 v. ad illum 466.70
Sententia an possit pro parte tenere, et pro parte non 3.32.12 v. quantum ad ipsam tenuit 1265.70
Sententia an possit contra absentem ferri 2.14.4 v. terminetis 652.40
Sententia certa an possit ferri in re dubia 4.1.3 v. dubia 1421
Sententia continens manifestam iniquitatem nulla est 2.27.9 Rubric 880.30
Sententia contra jus canonis non valet: sed bene contra jus litigatoris 2.27.9 v. manifestam 880.60
Sententia contra leges lata, ipso jure est nulla 2.27.1 v. contra leges 876.60
Sententia contra matrimonium non transit in rem judicatam 2.27.7 v. permanere 879.50
Sententia contra privilegium Papae nulla est 5.31.7 v. non tenere 1784.60
Sententia contra res prius judicatas an valeat 2.27.20 v. confirmantes 896.60
Sententia diffinitiva ex violenta praesumptione quandoque fertur 2.23.2 v. date huic 786.30
Sententia est proferenda secundum finem ad quem quis agit 5.3.31 v. judicii formam 1628.50
Sententia excommunicati nulla est, nec convalescere potest 3.49.7 v. tempore valiturae 1407.10
Sententia excommunicationis est ipso jure nulla ubi certum vel notorium est de injustitia vel iniquitate sententiae excommunicationis 5.39.40 v. intolerabilem errorem 1912.70
Sententia executioni mandanda, nisi statim probetur exceptio ? (739 err)
Sententia certa rei judicatae auctoritatem non continet 1.31.2 v. removere a communione 397.80
Sententiae injustae appellatione quod nulla veniat 1.29.36 v. utriusque partis 377.20
Sententia interdicta an suspendi possit 2.28.55 v. suspendendam 954.70
Sententia interlocutoria scribenda est, non tamen dicitur quod in scriptis sit proferenda 2.19.11 v. interlocutiones 696.60
Sententia inter aliquos lata, aliis etiam partibus non praejudicat 3.5.25 v. non obsistat 1047.00
Sententia intra quod tempus est executioni mandanda 1.29.26 v. quadrimestre tempus 354.40
Sententia lata contra matrimonium nunquam in rem judicatam transit, cum postmodum ecclesiam fuisse deceptam doceatur 4.15.1 v. reparare 1517.70
Sententia lata ex falsis instrumentis contra praesentem tenet mero jure; sed datur restitutio 2.25.7 veritate comperta (16c); 2.19.9 v. opinioni 843.20 et 660.70
Sententia lata in causa matrimoniali tenet, licet in scriptis lata non sit 2.20.43 v. in scriptis 744.60
Sententia lata post revocationem mandati, an et quo casu valeat, et quo non 1.38.4. v. revocavit (16c) 462.60
Sententiae legati quae vinculum perfectum injecerunt perpetuo durant, secus si momentaneum 1.30.10 v. statuta 395.60
Sententia nulla a principe ratificari potest 3.1.22 v. facta fides 1594.10
Sententia nullo temporis tractu in rem judicatam contra matrimonium transit 1.41.4 v. restituimus 493.40
Sententia plurium non semper tenet 2.27.3 v. sacerdotum 877.40
Sententia quae notorie nulla est, executioni non demandetur, et si demandetur, exequenti impune non paretur 1.29.29 v. denuncietis irritam 367.50
Sententia revocatur quae contra juste impeditum fertur 2.27.18 v. justam causam 892.70
Sententia vel transactio, Papa praesente, quod omni solemniate munita sit 1.36.1 v. auctoritate 445.60
Sententia venalis nulla est 5.34.16 v. venditionem justitiae 1849.60
Sententia ut executioni mandetur non obstante aliqua exceptione, regulare 1.41.6 v. sententiae 498.00
Sententiae arbitri nonnisi metu poenae paretur 3.26.18 v. neutra pars 1189.10
Sententiam diffinitivam in contumacem ferre an liceat 2.12.1 v. diffinire 608.40
SEPULTURA Sepeliri in locis religiosis melius est quam alibi 3.28.3 v. frequentius 1201.00
Sepulturam eligere qui vult relicta sua, quod religiosiorem eligere teneatur 3.28.3 v. ad nova et minus religiosa 1201.30
Sepultura an possit vendi 3.28.13 v. sepultura 1208.70
Sepulturae officium an vendi debeat, et an nonnihil pro sepultura accipiendum sit 3.28.13 v. sepultura 1209.00
Sepultura denegatur tempore interdicti 5.33.24 v. non negetur 1828.00
SERVUS Servus non potest esse judex 1.3.13 v. servum 42.50
Servi ordinati an sint dominis restituendi 1.18.2 v. deponatur 294.50
Servus servum a testimonio repellere potest 2.20.54 v. in hoc casu 756.60
Servus factus sacerdos an remaneat liber 3.39.1 v. ullo servitio 1338.60
SERVITUS Servitus rei quae non est, constitui potest 1.3.43 v. ad futuras trahunt controversias 83.70
Servitus an impediatur propter medium 3.46.1 v. die sabbati 1396.10
Servitus an acquiratur ex tempore 5.6.2 v. diutius adhaeserunt 1656.00
SICARII Sicarii qui dicuntur 5.12.6 v. sicarios 1700.00
SICUT "Sicut" non semper est "sicutissimum," id est, non dicit omnimodam similitudinem 1.15.1 v. sicut seipsum 278.20
SIGILLA Sigillis an sit standum 2.22.7 v. ignota 776.70
SIMILITUDO Propter facti similitudinem aliquis annumeratur inter eos de quorum numero non est 1.21.4 v. tamquam cum bigamis 305.70
SIMONIA Simonia an inducatur per preces 1.14.10 v. nullum prorsus 271.60
Simonia an auctoritate Papae purgetur 1.35.4. v. illicitae pactionis speciem 441.80
Simonia an excusetur propter Papae auctoritatem 1.35.4 v. illicitae pactionis speciem 442.20
Simoniam inducunt consuetudo (recte, conditio) et modus 3.12.1 v. sub modo 1107.70
Simonia quandoque excusatur 5.1.18 v. dilapidatione 1587.60
Simonia in monachatu commissa, non vitiat monachatum 5.3.19 v. praecipias 1618.60
Simonia facit quem puniri sine culpa 5.3.26 v. resignasti 1622.60
Simoniae crimine per modum inquisitionis convictus non deponitur, sed removetur ab administratione sive beneficio 5.3.30 v. amotos 1626.50
Simonia an intentione inducatur 5.3.34 v. culpabiles 1637.50
Simonia quid est 5.3.45 v. ab executione per triennium 1645.60
Simonia et usura an inducantur per solam voluntatem 5.3.46 v. affectu animi 1646.80
SIMONIACUS Simoniacus non habet titulum 1.9.10 v. sed dumtaxat 233.70
Simoniaci an possint dispensari 1.9.11 v. nequeat 240.40
Simoniacus in ordine non potest missam cantare 5.3.4 v. solemnia 1607.20
Simoniacum est pro chrismate pecuniam accipere 5.3.16 v. chrismate 1614.80
Simoniacus an possit per capitulum dispensari 5.3.26 v. elegerunt 1622.60
Simoniaci regulares qualiter sunt puniendi 5.3.40 v. expellatur 1642.40
Simoniaci unde dicuntur 5.3.39 v. cum Giezi et Simone 1641.30
Simoniaci haeretici censentur, et eadem poena puniendi 5.7.15 v. deprehensi 1686.40
SIMPLICITAS Simplicitati et imperitiae qualiter parciatur 1.3.20 v. simplicitatem 53.60
Simpliciter positum est generaliter intelligendum 1.29.5 v. simpliciter 330.60
SIMULATIO Simulatio utilis permittitur 1.40.1 v. simulavit 478.40
SYMBOLUM Symbolum est triplex 1.1 Headnote 6.70
Symbolum unde dicitur 1.1 Headnote 6.60
SYNDICUS Syndicus collegii sive universitatis quod in animam propriam jurat 2.7.3 v. jurantis 586.50
SOCIUS Socius dignitate, aetate, et receptionis tempore socium praecedit 1.6.22 Casus (16c) 137.30
SOLEMNITATES Solemnitates juris, quod partium consensu remitti possunt 1.29.4 v. consensu partium 329.60
SOLUTIO Solvere certo loco qui promisit, et non solvit, quod ad interesse teneatur 2.2.17 v. qui se certo loco 556.70
Solutio partium magna incommoda habet 3.21.5 v. minutias 1144.70
SPIRITUALIA Spiritualia sine temporalibus diu esse non possunt 5.5.4 v. unius praebendae 1653.10
SPOLIATUS Spoliatus intentans possessorium et petitorium non est ante omnia restituendus 1.17.8 v. ejectus 287.00
Spoliatus an possit post annum petere restitutionem 2.13.2 v. spoliatus 623.40
SPOLIATIO Spoliationis exceptio an obstet petenti depositum 2.10.2 v. in modum exceptionis 603.10
Spoliationis quaestio civili non praejudicat, nisi in modum sive exceptionis, sive actionis proponatur 2.10.3 v. dependentem ex illa 604.70
SPONSA Sponsam etiam per vim oppressam, non tenetur sponsus accipere 2.24.25 v. oculos, vel nasum 819.30
SPONSALIA Sponsalia quae sunt 1.7.4 v. licet in tantum 218.60
Sponsalia de futuro per religionis ingressum, et per secunda sponsalia de praesenti solvuntur 4.1.5 v. si per eas steterit 1422.70
Sponsalia de futuro an et quando per carnalem copulam subsecutam in matrimonium transeant 4.1.30 v. contra praesumptionem 1444.00
Sponsalia dupliciter dissolvuntur 4.2.7 v. judicio ecclesiae 1450.60
Sponsalia contrahentes an sint ad matrimonium compellendi 4.2.7 v. judicio ecclesiae 1450.70
Sponsalia [de futuro] rumpuntur propter compaternitatem supervenientem [sed non de praesenti] 4.11.6 v. antequam 1497.00
Sponsalia an per fratrem contrahi possint 4.16.1 v. praesente et consentiente 1527.60
Qui duas per verba de praesenti desponsat et ultimo desponsatam carnaliter cognovit, quam harum habebit 4.4.5 v. cognovisset 1465.00
STATERA Statera justa in judiciis utendum 3.17.2 v. pondera (16c) 1122.80
STIPULATIO Stipulatio generalis non valet 2.30.3 v. nullis litteris 983.80
SUBARRHATIO Subarrhatio per quid fit 2.27.10 v. subarrasset 881.50
Subarrhatio fit multipliciter 4.2.14 v. subarrhavit 1457.70
SUBDITI Subditi an possint invitis praelatis promoveri 5.3.20 v. secreto 1619.20
SUBSTITUTIO Substitutionis utilis declaratio 2.19.8 v. absque liberis 687.60
Substitutio an evanescat per ingressum monasterii 2.19.8 v. qui monasterium instituit 688.70
Substitutiones quot et quae sint 3.26.16 v. si absque liberis 1182.10
SUBTILITAS Subtilitas juris sive rigor secundum canones servandus non est 2.14.1 v. rigor 648.60
SUCCESSOR Successor singularis an per rescriptum impetratum contra antecessorem, etiam re integra, conveniri possit 2.1.11 v. sicut inter eundem P. et praefatum V. 530.20
Successor in beneficio habetur sicut filius et haeres 2.2.17 v. contra 556.60
SUMPTUS Sumptus faciendi secundum facultates 1.31.16 v. facultatibus 416.70
SUPPLICATIO Supplicatio si intra decem dies fiat, evitatur sententiae executio data cautione, alias secus ? (416 err)
SUPPRESSIO Suppressio dignitatis vel nominis vitiat rescriptum 1.3.6 v. non facta mentione 36.10
SUSCITARE Suscitare quid sit 3.26.16 v. suscitata 1183.50
SUSPECTUS Suspectus de dilapidatione, an sit removendus ab administratione 1.29.37 v. suspectus 378.80
Suspectus de dilapidatione a quibus est denuntiandus 1.29.37 v. suspectus 379.40
Suspecti sunt torquendi 3.16.1 v. quaestionibus 1120.40
SUSPENSIO Suspensio a beneficio quem effectum habet 1.6.25 v. admiserant 147.60
SUSPENSUS Suspensus episcopus an possit praebendas dare, excommunicare, etc. 1.4.8 v. a suspensis 93.10
Suspensus a canone an possit eligere 1.4.8 v. a suspensis 93.50
Suspensus nec eligit, nec eligitur 1.14.8 v. suspensi 269.60
Suspensus ab officio et beneficio an possit agere 2.25.9 v. contingeret retardari 847.10
Suspensus quis dicitur variis modis 3.2.10 v. ad seipsum 1007.50
SUSPICIO Suspicionis causae rationabiles nonnullae 1.29.17 v. dominus 340.50
Suspicio triplex est 5.34.4 v. verisimilibus 1837.30
SUUM Suum jactare nemo praesumitur 3.23.4 v. probare tenetur 1156.00
T
Head Word Full Phrase Standard Citation 1582 edition, Column and Line Number
TABELLIO Tabellio an aequivaleat duobus 2.19.11 v. duos viros 695.30
TABELLIONATUS Tabellionatus officium an possit exerceri per clericos 3.50.8 v. clericis in sacris 1414.70
TACENS Tacens consentire praesumitur 2.23.5 v. tacendo 787.40
TACITURNITAS Taciturnitas non semper aequiparatur consensui 2.23.5 v. tacendo 787.40
Taciturnitas non semper habetur de consensu 3.38.30 v. utrum electio 1336.80
TAMQUAM "Tamquam" aliquando potius similitudinem quam veritatem notat 1.33.6 v. tamquam 426.40
TEMERARII Temerarii juramenti poena 2.24.18 v. satisfactionem 810.70
TEMPORALE Temporale an pro decimis dari possit 3.19.9 v. secutum 1139.30
TEMPUS Tempus quandoque inceptum, quandoque completum requiritur 1.6.7 v. exegerit 115.70
Tempus ad providendum ecclesiis est diversum 1.6.60 v. tempus statutum a canone 210.40
Tempus breve dicitur diversimode 1.14.5 v. breve tempus 267.20
Tempus obligationem non inducit: sed ex tempore consuetudo et praescriptio, ex quibus jus quaeritur, causantur 1.31.9 v. consuetudo 405.10
Tempus contractus respiciendum (recte, inspiciendum) 2.20.42 v. tempore 743.60
Tempus praefigendum accusare nolenti ultra quod non auditur 2.22.4 v. arguendi 769.60
Tempus receptionis litterarum attendendum, non datae 3.5.27 v. receperunt 1048.60
Tempus receptionis litterarum quandoque consideratur, quandoque datae 3.5.27 v. receperunt 1048.60
Tempus longum praesumptionem causat maximam 3.10.2 v. non post multum 1091.80
TERGIVERSARI Tergiversari quid est 5.22.4 v. tergiversationes 1759.20
TERMINUS Terminus ad appellandum qualiter taxandus 1.2.11 v. infra (intra) triduum 27.30
TESTAMENTUM Testamenti definitio 3.26.2 v. testamento 1169.70
Testamentum an possit per clericos fieri 3.26.9 v. testamentum 1173.60
Testamenti factio, an possit committi alterius arbitrio 3.26.13 v. dispositionem 1176.70
Testatoris voluntas intra quod tempus executioni demandetur 3.26.3 v. infra annum 1170.60
TESTIS Testificari an possit qui de crimine condemnatus appellavit 2.20.56 v. pendente accusatione 758.40
Testis an debeat assignare causam sui testimonii 2.27.16 v. de causis 889.50
Testis an teneatur prodere vitium suum 2.20.37 v. de causis 736.00
Testis depositio ambigua contra quem est interpretanda 2.19.8 v. verbum dubium 688.30
Testis pluries contra aliquem recipi potest 2.20.17 v. receptos 713.30
Testis praetextu criminis repulsus non est puniendus 1.6.25 v. se indignum 150.10
Testis semel examinatus qui obscure deposuit, iterum examinari potest 2.20.53 v. ita deposuere confuse 754.80
Testis unicus quandoque sufficit 2.20.22 v. firmatum; 2.20.23 v. unius 717.00 et 717.70
Testes admittuntur contra instrumentum quantumcumque authenticum 2.22.10 v. quodlibet instrumentum 780.30
Testes adversarii reprobari possunt et tres reprobationes fieri 2.19.9 v. reprobationem 691
Testes aliqui non sunt cogendi venire ad judicem 2.20.8 v. valetudinarii 707.70
Testes an criminosi sint, quid respondere teneantur ? (834 err)
Testes an possint compelli ad testificandum 2.21.8 v. cogatis 764.00
Testes antiquiores sunt caeteris praeferendi 1.23.10 v. majores ecclesiae Senon. canonicos 318.10
Testes compelli an possint, ubi odiosa proponitur exceptio 2.20.33 v. excommunicantes 730.40
Testi uno an sit credendum 1.38.3 v. clerici 461.00
Testes discordes sunt ad condordiam reducendi 2.20.16 v. benigne 712.50
Testes emendati, an possint in causa criminali admitti 5.3.32 v. emendati 1633.10
Testes etiam publicatis attestationibus possunt induci, si varietur modus agendi 2.20.44 v. ob aliud 745.70
Testes examinans multa inquirere debet 2.20.37 v. tempore 736.60
Testes matrimonio separando admittendos esse, praecipue qui probatae vitae et opinionis sint 2.20.24 v. vitae 718.60
Testes in multis casibus recipi possunt lite non contestata 2.6.5 v. regulariter verum esse 575.00
Testes jurare debent remoto odio, amore, commodo, et amicitia 2.20.5 v. amicitia 704.10
Testes lite non contestata in criminalibus, quod non recipientur 2.6.5 v. civiliter 575.60
Testes minus idonei an sint in causa inquisitionis admittendi 2.27.22 v. potuerunt 901.10
Testes minus idonei possunt in exceptis criminibus admitti 2.20.46 v. pendente accusatione 758.10
Testes mortui an possint reprobari 2.6.5 v. ad repellendum testes 576.40
Testes plures in una dilatione produci possunt 2.20.15 v. productionem 711.60
Testes plures quam duo in multis causis requiruntur 2.20.23 v. quaedam 717.70
Testes quos accusator de familia sua adducit non valent 2.20.24 v. de familia 718.40
Testes quod instrumento praeferantur 2.19.5 v. testium 684.10
Testes quod lite non contestata contra contumacem possunt recipi, cum de matrimonio carnali vel spirituali agitur; item et sententia ferri 2.6.5 Casus 576.60
Testes recepti coram arbitris an fidem faciant coram arbitris 2.20.50 Headnote 751.30
Testes recepti coram arbitro, quod valeant in judicio 2.20.50 v. acta 752.70
Testes secreto et singuli examinandi sunt 2.20.52 v. examinare si[n]gillatim; 2.20.2 v. audire 754.40 et 702.00
Testes recipi nonnisi adversario praesente, vel legitime citato, debent 2.20.2 v. admonendus; et v. contra legem 702.50
Testes secreto et separatim sunt examinandi 2.20.52 v. examinare si[n]gillatim 754.40
Testes singuli in testamento se subscribere debent caeci 5.33.14 v. subscriptiones (16c) 1818.00
Testes si contradicant, quid juris 2.20.32 v. adversa 727.70
Testes tam clerici quam laici in causa civili compellendi sunt, ubi aliter veritas haberi non potest 2.21.10 v. super criminibus 764.70
Testium auctoritas an praeferatur multitudini 2.20.32 v. praeferenda 728.60
Testium contrarietas est concordanda, si possit 2.20.32 v. adversa 727.80
Testium dignitas est consideranda 2.20.32 v. adversa 728.40
Testium productioni terminum praefigere judicem ex officio posse 2.19.9 v. trium mensium 690.30
Testibus publicatis super eodem articulo nulli inducuntur 2.19.6 v. partibus 685.10
Testium receptio non valet, nisi adversario denuntietur 2.20.41 v. denunciando 742.80
Testium reprobationes qualiter fieri debent 2.20.49 v. quos 751.40
TESTIMONIUM Testimonium ferre, est dignitas 2.20.54 v. emendatus 756.00
Testimonium testium pretio corruptorum non valet 2.20.1 v. pretio 701.40
TIMOR Timor mortis an impediat monachari 3.31.17 v. de morte securus 1248.70
TITUBARE Titubare quis dicitur 1.38.4 v. titubasset 462.60
TITULUS Titulus quinque modis dicitur 1.6.54 v. intitulatam 201.60
Titulus quid sit 1.6.54 v. intitulatam 201.60
Titulus variis modis sumitur 1.24.4 v. titulos 320.70
Titulum sui beneficii ostendere adversario, nemo cogitur 1.38.3 v. probare potuerit (16c) 461.70
Titulus sola possessione acquiritur 3.38.19 v. credebatur 1326.80
TRANSACTIO Transactio vel pactum ab initio invalidum robur et vigorem per Papae confirmationem assumit 1.36.1 v. auctoritate 445.50
Transactio an in spiritualibus intervenire possit 1.29.8 v. transactione; 1.36.2 v. ut si super decimis; 332.40 et 445.70
Transactio an possit fieri per praelatum sine speciali mandato 1.36.3 v. litteras 446.50
Transactio ecclesiae an possit rescindi 1.36.3 v. aliquot annis 446.70
Transactio an super re sacra fieri possit 1.36.7 v. super re sacra 449.60
Transactio facta de rebus ecclesiae per praelatum sine superioris consensu successorem non obligat 1.36.8 Headnote 450.10
Transactio personalis per Papae confirmationem efficitur realis 1.36.8 v. confirmatam 451.00
Transactio non fit super matrimonio 1.36.11 v. sacramentum 453.50
Transactioni et compositioni, ut contra matrimonium aliquid statuatur, locum non esse 1.36.11 v. sacramentum 453.50
Transactio non potest fieri super certo 1.43.11 v. cum parte altera compromisit 516.50
Transactio potius praesumitur personalis quam realis 3.7.6 v. probatum 1067.50
Transactio non vitiatur, etiam si quis ultra dimidiam justi pretii decipiatur 3.17.6 v. restituerent 1127.00
TRANSFERT Transfert nemo plus juris quam habeat 3.38.11 v. nisi jus 1323.70
TRANSGRESSOR Transgressor consuetudinis aeque punitur sicut transgressor legis 3.30.32 v. loci consuetudine 1235.60
TREBELLIANICA Trebellianica quando et quibus debeatur 3.26.16 v. quartam partem per Trebellianum 1185.00
TREUGAE Treugae definitio 1.34.1 v. treugas 438.60
TRINITATIS Trinitatis opera sunt inseparabilia 1.1.1 v. a tota trinitate 9.70
Trinitatis nomina sunt triplicia 1.1.2 v. neque genita 13.10
TURPITUDO Turpitudinem allegans an sit audiendus 2.20.35 v. tunc viventem 732.80
Turpitudinem quandoque licet allegare 2.23.13 v. praecognitam 792.00
Turpitudinem allegans quandoque auditur 3.8.13 v. statuta 1085.00
Turpitudinem suam allegans non est audiendus 3.24.8 v. turpitudinem allegabant 1162.70
TURPES Turpes personae si se opponant matrimonio, quod audiendae sint 4.1.27 v. persona gravis 1440.70
TUTOR Tutor incertus dari non debet 1.3.10 v. elegerint 39.50
Tutor etsi inventarii ante confectionem administrare non possit, tamen ea quae modicam dilationem patiuntur gerit 1.6.17 v. administrationi (16c) 126.70
Tutor non datur sub conditione 1.6.4 v. conditione 110.80
Tutor unus si appellet et obtineat, an profit aliis 2.28.72 v. eadem causa 980.10
Tutor praeest rebus et moribus 5.5.1 v. competens aliquod beneficium 1650.30
U
Head Word Full Phrase Standard Citation 1582 edition, Column and Line Number
UNIO Unio ecclesiarum tribus modis fit 3.9.1 v. uniendo 1088.30
UNUM "Unum," dictio aequivoca 1.1.2 v. cum ergo veritas 14.10
USUCAPIO Usucapio pro dote quando locum habet 3.26.16 v. usucapio pro dote 1183.70
USURA Usurae solutae an possint repeti 2.24.6 v. cogendi sunt 799.70
Usurae per fidejussorem solutae an possint repeti a reo 3.22.2 v. servent indemnem 1149.80
Usurae qualiter sunt absentibus restituendae 5.19.5 v. non superstitibus 1735.70
Usura non tollitur per periculi susceptionem 5.19.19 v. periculum 1745.10
Usura centesima quae 5.31.11 v. undecim denarios pro duodecim 1789.30
USURARIUS Usurarius an teneatur mittere usuras suis sumptibus ad eum qui longe abest 5.19.5 v. non superstitibus 1735.70
Usurarii si totas usuras restituere non possint, ut qui solvendo non sint, qui solvere teneantur 5.19.5 v. in facultatibus 1736.00
USUSFRUCTUS Ususfructus definitio 3.21.8 v. utatur 1147.60
Ususfructus an possit constitui in rebus quae consumuntur 3.21.8 v. pecuniam 1148.40
UTI "Uti possidetis" si fuerit intentatum, qualiter sententia erit proferenda 2.19.9 v. uti possidetis 692.60
UXOR Uxorem qui corripit antequam eam duceret, quod promoveri non possit 3.3.2 v. virginem 1009.10
Uxoris licentia non sufficit ad hoc ut vir eius religionem intrare possit 3.32.9 v. de jure ad religonem 1263.60
Uxores peti possunt per interdictum de liberis exhibendis 4.1.11 v. uxores 1427.30
V
Head Word Full Phrase Standard Citation 1582 edition, Column and Line Number
VALENTINIANUS Valentinianus sine baptismo aquae salvatus est 3.43.2 v. beati Ambrosii 1391.50
VARIATIO Variatio laicis permittitur 5.31.11 v. postmodum 1790.30
VARIA Varia in appellationem tempora statuuntur 1.3.12 v. cum biennium (16c) 41.40
VASALLUS Vasallus partem feudi, qui vendidit, illa privatur, non toto feudo 3.20.2 v. alienare 1140.50
Vasallus si vendit feudum perdit illud 3.20.2 v. alienare 1140.50
VELLEJANUM Vellejano renuntiari potest, sed non Macedoniano 2.2.12 v. pacto privatorum 549.70
VELUM Velum in monialibus duplex, conversionis et consecrationis 1.40.1 v. velum (16c) 478.30
Velum est duplex 3.31.4 v. imposuerit (+ 16c) 1239.60
VENDICATIO Vendicationem rei proponens an causam exprimere teneatur 2.3.2 v. significantibus 561.70
VENDITOR Venditor de evictione non tenetur, nisi lis mota per emptorem sibi denuntietur 3.17.7 v. institutum 1127.70
Venditor emptori non tenetur de evictione in tribus casibus 3.17.7 v. legitimas sanctiones 1128.40
VERBUM Verba caelestium mysteriorum grammaticis regulis non subserviunt 1.3.11 v. manifestum (16c) 40.40
Verba rescriptorum secundum jus commune intelligenda sunt 1.3.18 v. praecedat 50.70
Verbum idem proprie et improprie teneri potest 1.3.30 v. relaxetis 69.70
Verbum malum revocare sapientis est 1.6.57 v. adjicere (16c) 207.10
Verba haec, "Prout tibi videbitur justum," quid significationis important 1.20.3 v. exequatur (16c); cf. v. visum fuerit 300.10 et 300.00
Verbum dubium in judicio an contra reum interpretandum est 2.19.8 v. verbum dubium 688.10
Verba cum effectu sunt accipienda 3.4.4 v. cum effectu 1016.70
Verba si sint ambigua, quid juris 4.1.7 v. intelligentiam 1424.30
Verbum generale an sit generaliter intelligendum 4.8.2 v. generali praecepto 1486.70
Verbum generale et indefinite prolatum in privilegiis ad futurum extenditur 5.33.22 v. sed futuri 1825.50
VERITAS Veritas opinioni praefertur, nisi in certis casibus 1.21.4 v. videntur inter bigamos 305.50
Veritas an sit in matrimonio necessaria ? (1490 err)
Veritatem celare, est peccatum mortale 5.3.26 v. de tacenda veritate 1602.70
Veritas bonae vitae, justitiae, et disciplinae 5.41.3 v. veritas 1963.00
VEXATIO Vexationem redimere an liceat 5.3.28 v. restituere quod accepit 1624.50
VIA Via una si denegetur, alia non concedatur 1.38.5 v. effectum 465.00
Via una conceditur, quod alia denegatur 1.41.7 v. duximus 499.50
VICARIA Vicaria perpetua est beneficium 1.28.1 v. in diversis 324.30
VICES Vices suas qui simpliciter delegavit, quod jurisdictionis nihil penes eum remanserit 1.29.27 v. si non possunt ambo 361.50
VICTOR Victor an hoc ipso quod victus in expensis condemnatus non sit, appellare possit 2.25.11 v. absolvit (16c) 849.60
VIDUAE Viduarum causae ad quos spectant 1.29.38 v. pauperem se dixisset; 2.2.11 v. in justitia 380.50, 548.10
VIGILANTES Vigilantibus jura subveniunt 1.4.10 v. incuria 95.10
VILISSIMUS Vilissimus habendus est qui dignitate excellit, si ignarus sit 1.6.7 v. multo fortius 115.50
VIS Vim vi repellere an licitum sit 5.12.18 v. moderamine inculpatae tutelae 1710.70
VINUM Vini plusquam aquae ponitur in calice 3.41.13 v. consuetudinem 1380.00
VIOLENTIA Violentia fit aut rebus aut personis 5.12.18 v. moderamine inculpatae tutelae 1711.00
VIR Vir an possit de licentia uxoris intrare monasterium 3.32.9 v. de jure ad religionem 1263.60
Vir ingressus monasterium, a muliere fornicaria revocari non potest, nec inde exire 3.32.16 v. sponte supposuit 1269.70
Vir sine consensu uxoris an votum transmarinum possit emittere 3.34.9 v. viri praeter uxorum 1287.70
VIRGINES Virgines quando sit velandae 1.11.1 v. virgines 250.30
VIRGINITAS Virginitatis maximum habet privilegium 2.19.14 v. virginitas privilegio 699.80
Virginitatis privilegium maximum est 2.19.14 v. virginitas privilegio 699.80
VIRTUS Virtutem nullus potest habere sine charitate, et qui unam in actu habet, omnes habet, et qui caret una, caret omnibus 1.9.10 v. flore 237.40
VISITATIO Visitatio quoties in anno facienda est 3.39.21 v. bis in anno 1355.10
VISITATORES Visitatores quid facere debeant, et a quo procurabuntur 5.1.25 v. statuant 1600.60
VIS Vis quid et quotuplex, et quid metus 1.40.4 v. causa 482.40
Vis turbativa de quibus dicitur 2.19.9 v. a vi turbativa 692.40
VITA Vita hominum est corrigenda 4.1.10 v. compellas 1426.60
VITIUM Vitium litigii unde dicitur 2.16.3 v. litigiosi 672.50
VOCATUS Vocatus in jus eat ad praetorem 2.28.7 v. tenebit 910.70
VOLUNTAS Voluntas coacta, est voluntas 1.6.16 v. invitus 125.00
Voluntas an reputetur pro facto 2.15.1 v. voluntatem 666.20
Voluntas sine effectu non nocet 4.1.32 v. conatus 1445.10
VOTUM Votum continentiae an debeat de necessitate observari a clericis occidentalibus 3.3.6 v. votum continentiae 1012.10
Votum solemne 4.6.6 v. apud Deum 1476.40
Votum simplex 4.6.6 v. apud Deum 1476.40
Votum continentiae omnia alia excellit 4.6.6 v. apud Deum 1476.80
Votum continentiae fit proprie et improprie 4.6.6 v. apud Deum 1476.70
VOX Vox duplex an possit alicui competere in electione 2.27.12 v. duplici sibi voce 883.20
Z
Head Word Full Phrase Standard Citation 1582 edition, Column and Line Number
ZELOTES Zelotes quis 1.9.10 v. zelotes 236.20
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z