Corpus Juris Canonici (1582) UCLA Digital Library Program
Materiae Singulares
Index to the Ordinary Gloss to Liber Extra
Prepared by Henry Ansgar Kelly,
with the assistance of Sherrylyn Branchaw, Thomas O'Donnell, and Jennifer A. T. Smith.
In this edited version, each entry has been checked and given the relevant book, title, chapter, and lemma (signaled by v., meaning ad verbum); followed by column and line, e.g.,
 
Abbas, non conventus conveniri debet 1.3.21 v. debeant 55.50.
 
Erroneous column and line numbers have been silently corrected, when possible; when the correct column has not been found, the mistaken column is indicated as 605 (err), with a question mark following the entry, thus:
 
  Nominatio canonica quae dicatur ? 103 (err)
 
Merely dubious entries are given with a parenthetical question mark, thus:
 
Mandatum generale sufficit ... in restitutionibus 1.41.7 v. mandatum (?) 499.20
 
When the reference is to a gloss added by the 16-century editors, it is indicated thus: (16c); e.g.:
 
Cauterium quid dicatur 3.35.8 v. quem morbidam (16c) 1301.60
 
Entries added to the original Materiae are enclosed in brackets.
 
H. A. Kelly, UCLA January 2011

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
The Entire Materiae Singulares
Head Word Full Phrase Standard Citation 1582 edition, Column and Line Number
ABBAS Abbas, non conventus conveniri debet 1.3.21 v. debeant 55.50
Abbas ad synodum venire tenetur 1.31.18 v. de lege jurisdictionis 418.60
Abbatis negligentia per episcopum suppletur 1.31.19 v. relaxes 419.60
Abbates habentes populum non exemptum tenentur ad synodum venire, vel capellanum qui praeest populo non exempto mittere 1.33.9 v. dioecesana 429.10
Abbas potest esse laicus causa necessitatis 1.14.10 v. non ascendat 272.10
Abbas simpliciter constitutus ad agendum, quod sine capituli licentia transigere non possit ? 440 (err)
Abbas excommunicatus actiones populares prosequi non potest ? 538 (err)
Abbas quae jura potest praescribere 2.26.15 v. jus episcopale 865.60
Abbas an possit donare 3.34.3 v. ratam 1157.70
ABBATISSA Abbatissa potest beneficia conferre 1.33.12 v. jurisdictionem 431.70
Abbatissa an possit habere jurisdictionem 1.33.12 v. jurisdictionem 431.70
Abbatissa nequit absolvere 5.39.33 v. per episcopum 1905.10
ABSENTIA Absentia clericorum variatur varietate temporum 2.6.5 v. maxime 577.50
Absentia impedit actus valetudinem 2.20.2 v. contra legem 702.50
Absentes an sint ad electiones vocandi 1.6.18 v. remoti 127.60
Absentes a quam remoto loco sunt vocandi ad electionem 1.6.35 v. in provincia 169.80
ABSOLUTIO Absolutio excommunicationis data omisso juramento an teneat 5.39.15 v. nisi forma ecclesiae 1887.40
Absolutio ad cautelam non fit, nisi hoc exprimatur 1.3.30 v. relaxetis 70.00
Absolutio an possit fieri per capitulum sede vacante 3.9.2 v. in collationibus 1090.50
Absolutio criminis triplex 5.1.6 v. replicari 1575.40
Absolutio non prodest quoad Deum ei qui virum indiscretum quaerit, ut per imperitiam illum absolvat. ? 1872 (err)
Absolutio per veritatis suppressionem nulla est 1.31.5 v. redire 400.40
Absolutus non est qui aliquid de veritate supprimit ? 104 (err)
Absolutus absolutionis litteras custodire debet ? 1369 (err)
Absolutus absolutionis litteras obtineat 5.17.8 v. de absolutione 1773.00
ACCIPERE Accipere semper, et nihil dare, turpe est 3.24.1 v. ut debere 1156.60
ACCUSATIO Accusat quandoque quis cujus auctor repellitur 4.18.6 v. excluderet 1551.70
Accusator quis dicatur 5.40.10 (in textu) 1936.20
Accusator unus a pluribus 5.22.1 v. Quod hi. 1757.10
Accusatio quibus personis est prohibita 5.1.1 v. legitimus 1573.40
Accusatio suppositi partus numquam clauditur 5.38.9 v. supposuit 1869.20
Accusatio vel denuntiatio quandoque permittitur illi, qui a jure excipiendi excluditur 2.28.46 v. in modum exceptionis 942.00
Accusatio, inquisitio, et denuntiatio diversos habent effectus 5.1.24 v. forma 1599.50
Accusatore absente non semper est accusatus praesens absolvendus 5.1.14 v. quaesivimus 1580.60
Accusatus de crimine, quod testis esse non potest pendente accusatione 2.21.56 v. pendente accusatione 757.80
Accusatus an possit iterum accusari 5.1.6 v. replicari 1575.50
ACTA Acta originalia penes actorem causae remanere debent 2.19.15 v. Judices 700.50
ACTIO Actione deficiente officium judicis imploratur 1.9.7 v. sustinere 230.60
Actio est inanis, quae excluditur inopia debitoris 3.23.3 v. non valentem 1154.60
Actio arbitraria propter locum cui, et ad quid, datur 1.29.40 v. loco et termino 383.50
Actiones interrogatoriae quando habent locum 2.18.3 v. confessus 679.50
Actionis diffinitio 2.1.6 v. actio intentetur 527.60
Actiones plures an simul proponi possint 3.37.2 v. et petitorium 1312.70
Actionum cessiones an teneant 1.42.2 v. sanctiones 505.10
Actiones bonae fidei et stricti juris differunt 2.25.6 v. bonae fidei 841.50
Actio inepta an et quando a judice rejici possit 2.1.15 v. non tenere 535.60
Actio generalis quid continere debet ? 562 (err)
Actio ratione alienationis factae causa mutandi judicii competit, si tria concurrant 1.42.1 v. commutationem fecerint 504.10
Actio confessoria cui datur 2.1.15 v. possidebas 535.50
Actio negatoria cui datur 2.1.15 v. possidebas 535.50
Actio an sit secundum canones proponenda 2.1.6 v. actio intentetur 527.60
Actionis nomen in libello exprimere pars non cogitur 2.1.6 v. Dilecti filii (headnote) 526.80
Actionem ineptam proponenti silentium est imponendum 1.6.47 v. quo jure 188.00
Actionem realem proponens quid exprimere debet 2.3.2 v. significantibus 561.60
Actiones bonae fidei sunt septendecim 2.25.6 v. bonae fidei 841.50
Actionum cumulus admittitur 1.6.24 v. petens 145.10
ACTOR Actore non probante, non semper reus est absolvendus 3.12.1 v. actore non probante 1106.30
ADMINISTRATIO Administratio nulla ecclesiastica emi vel vendi potest 5.3.38 v. administrationem 1640.50
ADMISSIO Licet quis non debeat admitti ad probandum illud quod probatum non revelat, tamen impertinentium jure salvo admittitur 1.29.36 v. nihilominus 377.60
ADMONITIO Admonitio vindictam praecedere debet 3.1.8 v. non destiterit 994.00
ADULTERIUM Adulterium non committitur ab ignorante 4.7.1 v. insciam 1478.80
Adulterium sine dolo non committitur 4.15.6 v. fornicario modo 1524.30
ADVERBIA Adverbia et non nomina remunerantur a Deo ? ?
ADVOCATUS Advocatum sibi debent partes eligere 1.32.1 v. implorando 420.70
Advocati error quamdiu potest revocari 2.28.62 v. eadem die 968.70
Advocati confessio an praejudicet clientulo 3.39.20 v. non revocata 1353.50
Advocatus de advocatione tenetur decimas solvere 3.30.28 v. quasi de lucro 1231.10
AETAS Aetatem majorem vel minorem allegans, quod probare teneatur 2.19.8 v. secundae 688.00
AETERNA Aeterna promittuntur in lege nova 1.2.3 v. sub eadem sponsione 16.70
AFFECTUS Affectus nullus potest superare paternum 4.17.3 v. mota 1532.20
AFFINITAS Affinitas contrahitur etiam per coitum illicitum rubric "Affinitas per coitum nefarium..." 1966+ (Arb. affinitatis col. 2)
Affinitatis genera 4.14.8 v. in secundo et tertio 1513.70
AGENS Agens personaliter causam exprimere debet 2.3.2 v.significantibus 562.00
ALBERGARIA Albergaria quid 3.38.23 v. albergarias (+16c) 1330.10
ALIENATIO Alienator, qui in ecclesiae praejudicium, alienat etiam si jurasset non reperire, quod alienationem revocare teneatur 3.13.6 v. alienator 1111.30
Alienatio quae de jure non tenet, an ratihabitione confirmetur 3.10.3 v. rata 1092.60
Alienatio rei ecclesiasticae non nisi capituli approbatione valet 3.10.1 Casus 1091.50
Alienatio large et stricte accipitur 3.13.5 v. alienationis 1110.50
Alienatio non est, si de fratre in sororem transfertur 3.10.7 v. alienare 1096.60
ALIQUID Aliquid in genere licet, quod in specie non licet 1.3.31 v. nominatim 397.50
ALIUS Alius pro alio in causa communi post litem contestatam accipitur volens agere pro ipso praestita cautione de rato 2.14.6 v. concanonicorum suorum 656.00
"Alius" non semper facit positionem 1.3.15 v. majores et digniores 47.20
ALLEGANS Allegans fraudem, fraudem monstrare tenetur 5.3.11 v. vel procuraverit 1789.80
AMBITIO Ambitio repellit a dignitate 1.6.38 v. incontinenti 173.70
ANGARIAE Angariae quid 3.49.4 v. angariis 1404.00
ANIMA Animae tria insunt 1.1.1 v. simplex omnino 8.50
Animae defunctorum quattuor modis solvuntur 3.41.11 v. pro anniversariis 1379.10
ANNIVERSARIUM Anniversarium quid 3.41.11 v. pro anniversariis 1379.10
ANNUS Annus quot dies habet 5.40.14 v. qui duo quasi pro uno reputantur 1938.70
APHAERESIS Aphaeresis quid 5.40.10 v. parte ablata 1936.30
APOCRISARIUS Apocrasarius quis dicitur 1.6.4 v. apocrisariis 110.70
APOSTATA Apostata dicitur tripliciter 1.11.9 v. ad nigros 255.50
Apostatam illum dicit Innocentius, qui sine causa dimittit professionemquam dimittere non licet 1.11.9 v. ad nigros (16) 255.60
APPELLATIO Appellare ad Papam omissis mediis non semper licet 2.28.59 v. absque rationabili causa 961.00
Appellare unicuique si gravetur, licere, juris communis esse 1.3.1 v. ut libere 29.70
Appellare volens ad quem appellabit 2.28.59 v. absque rationabili causa 961.30
Appellare timens an pro appellante habeatur 2.28.73 v. excusat 980.50
Appellari an possit ab executore 1.29.28 v. etsi sciat 364.70
Appellans appellationi non deferendo, quod appellationi renuntiare videtur 2.28.42 Headnote 933.80
Appellationem non prosequentis, qualis poena 1.3.12 v. in expensis 41.60
Apellatio et supplicatio differunt 1.41.4 v. supplicavit 492.70
Appellans a sententia lata super furto an infamis efficiatur, si appellationem non prosequatur 2.28.44 v. rata manet sententia 937.30
Appellans qui succumbit, indistincte expensas dabit 2.14.5 v. expensis 654.50
Appellans a certo judice non tenetur coram illo litigare 2.28.10 v. terminari 913.00
Appellans qualiter tenetur appellationem suam prosequi 2.28.44 v. appellaverit 936.30
Appellans injuste, in expensis est condemnandus 2.20.36 v. condemnandus 734.60
Appellans an debeat causas exprimere 2.28.73 v. exprimandas 980.70
Appellans appellationis suae potest terminum statuere 2.28.64 v. appellationi 971.50
Appellans in duobus instruitur 2.28.70 v. recipere judicium sit parata 977.80
Appellans cum non debeat appellare sine probabili causa, quam causam dicemus probabilem 2.28.59 v. ex rationabili 963.00
Appellans multis ex causis impediri in prosecutione appellationis ? 908 (err)
Appellans quod non audiatur, ubi propter delictum jus appellare prohibeat, maxime in correctoriis 1.3.1 v. ut libere (?) 29.70
Appellans re non integra, quod appellationi non nisi refectis expensis, renuntiare potest 1.3.12 v. in expensis (?) 41.70
Appellans sit cautus in duobus 2.28.70 v. recipere judicium sit parata 977.70
Appellans a gravamine an debeat probare cusam appellationis esse veram 2.27.15 v. causam non exprimens 887.80
Appellatus non debet praevenire diligentiam appellantis 2.30.3 v. tamdiu 984.30
Appellatio ab articulo separato a principali, puta expensarum contumaciae, principale non impedit ? 913 (err)
Appellatio interposita super sententia delegati per judicem recusationis, ad quem devolvatur 2.2.4 v. executor 543.50
Appellatio licet remota sit in litteris: nihilominus omnes, quorum interest appellare possunt 1.29.15 v. sed partibus inter quas 338.80
Appellatio omnis in jure et expressa et approbata permissa est 2.28.53 v. expresse 948.10
Appellatio impedire non potest ne id fiat quod edicto perpetuo fieri jubetur 3.8.3 v. appellationis (?) 1070.70
Appellatio et novi operis nuntatio differunt 1.6.19 v. innovari 129.60
Appellatio in sententia excommunicationis non est necessaria 5.39.48 v. satisfacere compellatur 1922.70
Appellatio an possit interponi in judicis absentia 2.28.15 v. in vocem appellationis 915.60
Appellatio et citatio peremptoria in aliquibus conveniunt 2.28.44 v. ac si peremptorie 936.80
Appellatio est oppressorum levamen 2.28.3 v. in sua nequitia 906.60
Appellatio quoties interponi potest 2.28.61 v. confessione 972.50
Appellatio an impediat per confessionem 2.28.61 v. confessione 966.80
Appellatio multis in casibus indulgetur, etiam si in rescripto removetur 2.28.53 v. expresse 948.10
Appellatio non expressa causa an valeat 2.6.3 v. appellavit 570.70
Appellatio interposita omisso medio an valeat 2.28.66 Casus 972.80
Appellationis terminus an possit per partes praeveniri 2.28.57 Casus 955.30
Appellationis prosequendae tempus datur favore appellantis 1.3.12 v. cum biennium 41.50
Appellationis judex an possit altera parte absente procedere 1.11.13 v. minus sufficiens 244.00
Appellationi non renuntiat, qui pro ea arbitros assumit 1.11.13 v. comisisse 243.00
Appellationis remotio quid hodie operetur 2.28.58 v. ante sententiam 959.70
Appellationem removet solus princeps 1.28.27 v. provocationis 356.50
Appellatione quae revocentur 2.27.22 v. constaret 900.80
Appellatione interposita nihil innovandum 2.28.55 v. exequendam 955.50
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z